ĐỒ án kỹ THUẬT nắn ẢNH vệ TINH để THÀNH lập BÌNH đồ tỷ lệ 1 trên 50

kỹ thuật nắn ảnh vệ tinh để thành lập bình đồ tỷ lệ 1 50.000

kỹ thuật nắn ảnh vệ tinh để thành lập bình đồ tỷ lệ 1 50.000
... ban u chuyn thnh cỏc gớa tr pixel trờn to mi Y1 = 11 X1 + 12 X2 Y2 = 21X1 + 12 X2 ú: X1, X2 l pixel to ban u Y1, Y2 l cỏc pixel trờn to mi 11 , 12 , 21 v 22 l cỏc hng s Sinh viờn Nguyn Th Oanh - ... gii khụng gian ca mt s Sensor hin phõn gii (m) T l bn phự hp 1 1 : 5.000 2ì2 : 10 .000 10 ì 10 : 50.000 30 ì 30 : 15 0.000 10 0 ì 10 0 : 500.000 500 ì 500 : 2.500.000 Bng - Mi quan h gia phõn gii ... 0.59 m 10 m Kờnh 0. 61 0.68 m 10 m Kờnh 0.79 0.89 m 10 m Thc ph: 1. 58 1. 75 m 20m c im ca u thu HRS - rng di bay: 12 0 km - Khụng cú kh nng xoay v phớa ca di ba - phõn gii nh chp: 10 m, ton...
 • 100
 • 669
 • 0

Tài liệu Khả năng Sử dụng ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ phân bố các loại hình đất ngập nước ở Việt Nam pdf

Tài liệu Khả năng Sử dụng ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ phân bố các loại hình đất ngập nước ở Việt Nam pdf
... Khả đáp ứng ảnh vệ tinh nội dung đồ phân bố loại hình đất ngập nước Theo hệ thống phân loại Công ước Ramsar, đối chiếu với điều kiện thực tế Việt Nam, đồ phân bố loại hình đất ngập nước ... tư liệu ảnh Với ảnh vệ tinh độ phân giải cao (5-20m) siêu cao (dưới 5m) cho phép thành lập đồ đất ngập nước tỷ lệ 1:10.000 nhỏ Còn ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình (trên 20m) thành lập đồ ... 1:100.000 nhỏ Khả giải đoán đối tượng nội dung đồ phân bố loại hình đất ngập nước ảnh vệ tinh Giải đoán ảnh hay gọi điều vẽ, suy giải ảnh việc “đọc” ảnh thông qua dấu hiệu trực tiếp có ảnh dấu hiệu...
 • 5
 • 503
 • 0

đồ án kỹ thuật cầu đường Thiết kế đê Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An

đồ án kỹ thuật cầu đường Thiết kế đê Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An
... Nguyễn Quang Lươn , thầy cô giáo khoa Kỹ thuật Biển - trường Đại học Thủy lợi, em hoàn thàn đ án tốt nghiệp v ới đề tài “ Thiết kế đê Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu tỉnh NghệA Qúa trình làm đồ án tốt ... 39 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT BỜ BIỂN oạn đê th t kế CHƯƠNG IV TÍNH TOÁN ĐIỀU KIỆN BIÊN THIẾT KẾ Để thiết kế đê cần có liệu đầu vào hay gọi điều kiện biên Điều kiện biên thiết kế bao ... - 18 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT BỜ BIỂN Kết luận Qua khảo sát để đánh giá điều kiện địa chất công trình dọc tuyến đê bao vị trí cống tiêu tuyến đê bao xã Quỳnh Dị huyện Quỳnh Lưu rút...
 • 124
 • 236
 • 1

đồ án kỹ thuật điện điện tử TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT,KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN, CHỌN PHƯƠNG ÁN THÍCH HỢP NHẤT

đồ án kỹ thuật điện điện tử TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT,KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN, CHỌN PHƯƠNG ÁN THÍCH HỢP NHẤT
... TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KINH TẾ I So sánh kinh tế -kĩ thuật phương án 1,3,4 Vì phương án điện áp định mức, không cần tính vốn đầu tư vào trạm hạ áp Chỉ tiêu kinh tế để so sánh phương án chi phí tính ... thấy Phương án có ∆ Umax bt, ∆ Umax sc nhỏ nên chọn Phương án có độ sụt áp tương tự phương án có vòng nên tiêt kiệm dây dẩn phương án nên chọn Vậy phương án chọn để đánh giá tiêu kinh tế 1,3,4 TÍNH ... cầu thuật Vậy: Phương án đảm bảo mặt thuật 3 .Phương án đồ nối dây A .Tính toán lựa chọn tiết diện dây dẫn Theo công thức S= Pi + Qi2max max S i max công thức: Ilvmax= n 3u cho phương án...
 • 20
 • 118
 • 0

đồ án kỹ thuật điện điện tử TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT,KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN , CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU

đồ án kỹ thuật điện điện tử TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KĨ THUẬT,KINH TẾ CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN , CHỌN PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU
... để đánh giá tiêu kinh tế 1,3 ,4 TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU KINH TẾ I So sánh kinh tế -kĩ thuật phương án 1,3 ,4 phương án điện áp định mức, không cần tính vốn đầu tư vào trạm hạ áp Chỉ tiêu kinh tế ... =(0.125+0.04)*196428.50.106+28652.4*103*500 = 4 6,7 4.109(đ) Các tiêu ∆ Umax bt ∆ Umax sc So sánh tiêu kinh tế thuật phương án bảng số liệu sau Phương án I Phương án III Phương án IV 5.99 5.99 7.61 11.98 11.98 ... số liệu cho thấy Mạng điện đảm bảo an toàn cung cấp điện cố nặng nề Vậy phương án đảm bảo mặt thuật Phương án đồ nối dây 110kv MCLL Ph? t?i Ph? t?i A .Tính toán lựa chọn tiết diện dây dẫn...
 • 23
 • 128
 • 0

đồ án kỹ thuật điện điện tử Tính toán cân bằng công suất lựa chọn phương án nối dây

đồ án kỹ thuật điện điện tử Tính toán cân bằng công suất lựa chọn phương án nối dây
... ta đưa bốn phương án nối dây sau 2)Các phương án nối dây  PHƯƠNG ÁN I:  Có hai mạch nối vào góp cao áp Đại học bách khoa hà nội Đỗ Chiến Thắng HTĐ_k37 Đồ án tốt nghiệp điện Phần điện nhà máy ... nhiều kỹ thuật dẫn đến công tác vận hành, lắp đặt, thiết kế khó khăn, khó khả thi phương án Do ta định loại phương án để lại phương án để tính toán tiếp Như lại hai phương án thiết kế so sánh ... điện cưỡng kháng điện lớn , không chọn kháng điện phân đoạn KẾT LUÂN: Trong hai phương án tương đương kỹ thuật phương án hai kinh tế hơn, lắp đặt, thiết kế, vận hành không thuận tiện phương án...
 • 91
 • 127
 • 0

đồ án kỹ thuật điện điện tử Tính toán động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc vạn năng (làm viẹc với nguồn ba pha và một pha)

đồ án kỹ thuật điện điện tử Tính toán động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc vạn năng (làm viẹc với nguồn ba pha và một pha)
... Trang 49 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG IX MẠCH ĐIỆN NỐI THÀNH MỘT PHA CỦA ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ BA PHA TÍNH TỐN CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC Động điện khơng đồng ba pha làm việc lưới điện pha, thường ... THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHƠNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNG Thực chất việc thiết động khơng đồng vạn thiết kế động khơng đồng ba pha pha Do ta tìm hiểu đ ộng c khơng đồng vạn sau: Trong thực tế khơng có động pha ta ... 3.20 Sơ đồ mắc mạch điện động ba pha để làm vi ệc v ới nguồn pha  Sự khác biệt thiết kế ba pha pha động khơng đồng vạn năng: Trang Đồ án tốt nghiệp Khi nghiên cứu thiết kế động khơng đồng vạn ta...
 • 85
 • 157
 • 0

đồ án kỹ thuật điện điện tử Tính toán dòng điện ngắn mạch và lựa chọn thiết bị của sơ đồ nối điện chính các phương án

đồ án kỹ thuật điện điện tử Tính toán dòng điện ngắn mạch và lựa chọn thiết bị của sơ đồ nối điện chính các phương án
... 3.4 Tính toán dòng cưỡng phương án : 63 3.5 Tính toán dòng cưỡng phương án : 66 3.6 Lựa Chọn thiết bị đồ nối đIện 68 3.6.1 Chọn máy cắt điện 68 tính toán kinh tế - kỹ thuật ... ngắn mạch lựa chọn thiết bị đồ nối điện phương án, tính toán thiết kÕ - kỹ thuật chọn phương án tối ưu, lựa chọn khí cụ điện dây dẫn - góp, chọn đồ nối điện thiết bị tự dùng Phần hai : Chuyên ... ĐHBK - HÀ NỘI Tính toán dòng điện ngắn mạch lựa chọn thiết bị đồ nối điện phương án 3.1.mục đích Tính toán ngắn mạch Mục đích việc tính toán ngắn mạch để chọn khí cụ điện dây dẫn nhà máy đảm...
 • 135
 • 352
 • 0

đồ án kỹ thuật máy xây dựng Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.

đồ án kỹ thuật máy xây dựng Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.
... 8 .Tính thời gian để gia công chi tiết 8.1 .Thời gian nguyên công phay mặt phẳng đáy 8.2 .Thời gian nguyên công gia công lỗ xỏ bu lông 8.3 .Thời gian nguyên công phay mặt đầu lỗ xỏ bu lông 8.4 .Thời ... lông 8.4 .Thời gian nguyên công phay mặt đầu lỗ ∅100 8.5 .Thời gian nguyên công gia cong lỗ ∅100 lỗ khác 8.6 .Thời gian nguyên công gia công lỗ bắt vít 8.7 .Thời gian nguyên công gia công lỗ cấp dầu ... 160mm Thời gian phay thô (t1) (phót) Thời gian phay thô (t2) (phót) Thời gian nguyên công( tnc) tnc = t1 + t2 = 0.25 + 0.35 = 0.6 (phót) 8.2 .Thời gian nguyên công gia công lỗ xỏ bu lông Chiều dài gia...
 • 34
 • 221
 • 0

đồ án kỹ thuật máy xây dựng Tình hình dạy học và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học ở trường TH KT - KT Tô Hiệu

đồ án kỹ thuật máy xây dựng Tình hình dạy học và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học ở trường TH KT - KT Tô Hiệu
... vụ dạy học trường TH KT- KT Hiệu .28 4.1.2 Tình hình dạy học sử dụng liệu dạy học dạy học trường TH KT - KT Hiệu 28 4.2 SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU 29 4.2.1 Mục tiêu dạy ... nhiên sử dụng máy chiếu Ngoài TLDH khác tranh ảnh, video…đây vừa thuận lợi khó khăn GV tiến hành th c nghiệm trường 4.1.2 Tình hình dạy học sử dụng liệu dạy học dạy học trường TH KT - KT Hiệu ... Đọc Dạy học Giáo dục Giáo viên Học sinh Mục tiêu dạy học Phương pháp dạy học Phương tiện dạy học Quá trình dạy học Trung học chuyên nghiệp Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Trung học phổ th ng liệu...
 • 132
 • 272
 • 0

đồ án kỹ thuật công trình biển Tính khả thi của dự án và nhu cầu khí trên thị trường

đồ án kỹ thuật công trình biển Tính khả thi của dự án và nhu cầu khí trên thị trường
... ĐỘ THI CÔNG PHẦN GIỚI THI U CHUNG CHƯƠNG 1: TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN NHU CẦU KHÍ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THU GOM DẦU VÀ KHÍ MỎ BẠCH HỔ CHƯƠNG 3: SỐ LIỆU THI T KẾ CHƯƠNG TÍNH KHẢ THI ... bền đường ống thi công - Tổ chức thi công biển - Lập tiến độ thi công 3.2 TÊN CÔNG TRÌNH Thi t kế kỹ thuật thi công tuyến ống dẫn khí từ Bạch Hổ đến Long Hải 3.3 VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Tuyến ... CHƯƠNG TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN NHU CẦU KHÍ TRÊN THỊ TRƯỜNG 1.1 TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN Trong thập kỷ gần tốc độ phát triển kinh tế giới tăng nhanh Mức sống người ngày cao tình trạng thi u hụt lượng...
 • 86
 • 141
 • 0

đồ án kỹ thuật công trình biển Tính toán các đặc trưng khí tượng, thủy văn

đồ án kỹ thuật công trình biển Tính toán các đặc trưng khí tượng, thủy văn
... TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG KHÍ TƯỢNG, THUỶ VĂN 4.1 Mục đích, ý nghĩa nội dung tính toán: a Mục đích: SVTH: Lại Văn Phong 33 Lớp: 41N Đồ án tốt nghiệp kỹ sư Ngành Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước - Quỏ trình ... trình c Nội dung tính toán + Tính toán đặc trưng khí tượng : - Mô hình mưa vụ thiết kế - Mô hình mưa vụ năm thiết kế - Mụ hỡnh đặc trưng khí tượng khác + Tớnh đặc trưng khí tượng thuỷ văn - Tính ... 4.1.2.4: Tính toán mụ hình mưa vụ Chiờm……………………… 39 4.1.2.5: Tính toán mô hình mưa vụ Mựa………………………… 41 4.1.2.6: Tính toán mô hình mưa vụ Đụng………………………….43 4.1.3: Tính toán đặc trưng thủy văn ……………………………………45...
 • 170
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý chung để nắn ảnh vệ tinhquy trình nắn ảnh vệ tinh trong các phần mềm thương mạitruyền hình kỹ thuật số qua vệ tinh dth giao an mi thuat lop 6 ve tranh de tai me cua emgiáo án kỹ thuật lớp 5 tuần 25 26 27 lắp xe chở hàng 3 tiết potxcac ky thuat su dung may tinh de giai he phuong trinhbai an suy nghi cua em ve van de thanh nien bo hoc len thanh pho kiem viec lamphân loại đất tỉnh lâm đồng trên bản đồ tỷ lệ 1 100 000bài tập tính giá thành theo phương pháp tỷ lệcông thức tính giá thành theo phương pháp tỷ lệví dụ tính giá thành theo phương pháp tỷ lệcách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệtính giá thành theo phương pháp tỷ lệphương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệbản đồ tỷ lệ 1 500 là gìĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả