Ma trận đề kiểm tra bài viết số 7 ngữ văn 12

Ma trận đề kiểm tra bài viết số 7 ngữ văn 12

Ma trận đề kiểm tra bài viết số 7 ngữ văn 12
... thể số phận người dân lao động tác giả qua hai trích đoạn cụ thể; 7, 0 70 % 2,0 20% ĐỀ KIỂM TRA 7, 0 70 % 7, 0 70 % 10,0 100 % Phần I Đọc hiểu (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi : …(1) Văn ... giá chủ đề: Văn học 1945 – 1 975 Ngữ Văn 12 ( theo định hướng lực) Nhận biết Thông hiểu - Xác định dạng đề: NLVH - Xác định vấn đề nghị luận: Các tác giả, tác phẩm giai đoạn 1945 – 1 975 - Xác ... đoạn văn; Nhận biết thông tin thể hiện, phản ánh đoạn văn; Sử dụng ngôn ngữ người viết để tái nội dung đoạn văn (C1) 1,0 10% hiểu biết nội dung đoạn văn kiến thức xã hội để giải vấn đề đặt đoạn văn...
 • 12
 • 317
 • 0

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 8 pptx

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN 8 pptx
... KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN : (Thời gian : 90 phút) Nhận biết Tên Mức độ chủ đề nội dung chương Chủ đề Văn văn học đại Chuẩn KT Thông hiểu Chuẩn ... 10đ Tỉ lệ: 100% KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN LỊCH SỬ : (Thời gian : 45 phút) Nhận biết Tên Mức độ chủ đề nội dung chương CHƯƠNG I Cuộc kháng chiến chống pháp từ 19 58 đến cuối kỷ thứ ... lệ: 50% Số câu : Số điểm : 2đ Tỉ lệ: 20% Số câu : Số điểm : 7đ Tỉ lệ: 70% CHƯƠNG II Xã hội Việt Nam từ năm 189 7-19 18 Chính sách bóc lột đế quốc Số câu : Số điểm : 3đ Tỉ lệ: 30% Số câu : Số điểm...
 • 6
 • 1,928
 • 6

Trả bài viết số 1 - Ngữ văn 12

Trả bài viết số 1 - Ngữ văn 12
... 3.Kết bài: Lớp 12 A5 kính Bài học nhận thức người viết hai tư tưởng vừa nghị luận chào quý thầy cô đến dự thăm lớp! III.Tiêu chuẩn cho điểm: - Mở bài: đ; Kết bài: đ - Thân bài: + Ý 2 -1 : đ + Ý 2-2 : ... tưởng đề bài: Mối quan hệ người môi trường, hoàn cảnh sống - Trích dẫn luận đề: Tục ngữ Việt Nam có câu… 2.Thân bài: Lớp 12 A5 kính 2 .1/ -Giải thích ý nghĩa ẩn dụ hai ý kiến cần nghị luận 2.2/-Phân ... ý: Lớp 12 A5 kính Anh (chị) nêu hệ thống luận điểm mà thể viết số chào quý thầy cô đến dự thăm lớp! II.Lập dàn ý: Lớp 12 A5 kính Dàn ý tham khảo 1. Mở bài: chào quý thầy cô đến dự thăm lớp! - Giới...
 • 19
 • 593
 • 1

Đề đáp án bài viết số 3 Ngữ văn 12

Đề đáp án bài viết số 3 Ngữ văn 12
... Đề 1: Câu Đáp án D B D C D A B C Đề 2: Câu Đáp án A B C A A D A C II.Tự luận: Tìm hiểu đề -Kiu bi:ngh lun văn học -Cỏc thao tỏc s dng: phân tích,chng minh -T liu: Bài thơ Tây Tiến số tác phẩm ... Đề Đề văn số 3: nghị luận văn học Thời gian làm bài: 90 phút Phần a Trắc nghiệm ( 2đ) Câu :Câu thơ Heo hút cồn mây súng ... Tiến Tất phơng án Câu 2: Bài thơ Tây Tiến viết bút pháp nào? A Lãng mạn thực C Tợng trng B Hiện thực D Lãng mạn Câu 3: Câu thơ Mờng Lát hoa đêm sử dụng biện pháp tu từ nào? A So sánh C ẩn dụ B...
 • 3
 • 478
 • 0

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3, HKII ( 2011-2012) Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) đề thi 122 docx

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3, HKII ( 2011-2012) Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) Mã đề thi 122 docx
... Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn Trang 4/5 BÀI KIỂM TRA SỐ – LỚP 12 CƠ BẢN ĐÁP ÁN MÃ DỀ 12 2 made 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 ... 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 cauhoi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... ĐÔN ( thi gồm 03 trang) ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN Năm học 2 011 -2 012 Môn: Tiếng Anh, Lớp 12 (chương trình chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút (Học sinh không sử dụng tài liệu. ) đề thi 12 2 Mark...
 • 5
 • 850
 • 10

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3, HKII ( 2011-2012) Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) đề 132 docx

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3, HKII ( 2011-2012) Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) Mã đề 132 docx
... A A A A A A A A A 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 13 2 209 209 209 209 ... Quý Đôn Học kỳ II, Năm học 2 011 -2 012 Môn: Tiếng Anh 12 (chuẩn) Thời gian làm bài: 45 phút (4 0 câu trắc nghiệm, câu 0.25 điểm) ( Đề kiểm tra gồm trang) đề 13 2 (Học sinh không sử dụng tài liệu) ... 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 11 12 13 14 A D D C B C B D C B B C A A A C B D D B...
 • 10
 • 661
 • 7

ma trận đề kiểm tra 45 phút số 2 học kì 2

ma trận đề kiểm tra 45 phút số 2 học kì 2
... Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm 10 1,0 10% 1,5 15% 0,6 đ 6% 1 ,2 12% 1,5 đ 15% 30% 0,3 3% 1đ 10% 1 10% 3,1 đ 31% 23 10,0 100% ...
 • 2
 • 162
 • 2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 10 VÀ 12

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH 10 VÀ 12
... Năm học 2 010 - 2011 12 3,0 1,5 1,5 40 Nguyễn Thị Hiền Tổng i m 3,0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 NÂNG CAO ( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Chủ đề Nhiễm sắc thể dột biến ... phân li Số câu h i Số i m 1,0 THPT LÝ THƯỜNG KIỆT – H I PHÒNG 2,5 0,5 3,0 1,5 1,5 10, 0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 CƠ BẢN( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Tổng Nhận biết ... liệu, sản phẩm từ m i quan hệ pha 0,25 2,75 2 TN :12 TL: 0,5 3,0 1,5 1,5 10, 0 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÃ ĐỀ SINH HỌC 10( 2 010 – 2011) Th i gian: 45’ Mức độ nhận thức Chủ đề Tổng Nhận biết...
 • 6
 • 1,586
 • 61

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 1 HỌC KỲ 2 – LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 1 HỌC KỲ 2 – LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH ppt
... ĐIỂM 1. 25 điểm 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 1. 25 điểm (0 .25 câu) Chọn từ nhóm từ để hoàn thành câu sau D B B D 10 B 11 D 12 C 13 B 14 B 15 C 16 A 17 B 18 B .19 D 20 A 21 C 22 A 23 C 24 C 25 A 5điểm (0 .25 ... điểm: 1, 25 Số điểm: Tỉ lệ : 12 .5 1, 25 Tỉ lệ: 12 .5 T Tổng số T Tổng số câu: 40 câu: 15 Tổng số Tổng số điểm: 10 điểm: 3.75 T Tổng số câu: 15 Tổng số điểm: 3.75 T Tổng số câu: 10 Tổng số điểm: 2. 5 Kỳ ... valuable D carefully D that A because C from 1. 25 điểm (0 .25 câu) 1. 25 điểm (0 .25 câu) THPT Tháp Chàm PRTC, Ninh Thuận: thptthapcham@ninhthuan.edu.vn Trang 6/6 ...
 • 6
 • 1,486
 • 24

Ma trận, đề kiểm tra 1 tiết môn Địa Lí 6 (12-13-HKI)

Ma trận, đề kiểm tra 1 tiết môn Địa Lí 6 (12-13-HKI)
... ………… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2 012 -2 013 I.Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: (2đ) 1. 1.C (0,5 đ) , 1. 2.A (0,5 đ) , 1. 3.B (0,5 đ) , 1. 4.D (0,5 đ) Câu 2: (1 ) 1) hình vẽ (0,25đ), ... Nam – Tây Bắc (0,5đ) b) (1 ) Học sinh ghi tọa độ đia điểm 0,5 điểm 300Đ 200Đ A 200B B 10 0N MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT - MÔN ĐỊA LÍ HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2 012 -2 013 Chủ đề (nội dung, chương)/Mức ... 900000 : 7000000 : 18 000000 Tương ứng thực địa (km) 0 ,1 70 18 0 Câu 3: (2,0đ) a) (1 ) - Hướng từ địa điểm A đến địa điểm D: Đông Bắc – Tây Nam (0,5đ) - Hướng từ địa điểm B đến địa điểm C: Đông Nam...
 • 4
 • 312
 • 2

Các bước lập ma trận đề kiểm tra môn Sinh học 7.

Các bước lập ma trận đề kiểm tra môn Sinh học 7.
... câu 25 điểm 10 % 50% = 50 điểm câu 50 điểm 20 % Căn vào ma trận viết có đề kiểm tra sau: Đề kiểm tra Môn: Sinh học Lớp:7 (Thời gian kiểm tra: 45 phút ) Câu 1: (50đ) a/ Chú thích hình 36.3 SGK ... số điểm ma trận (ứng với 100%); Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng ma trận (ứng với điểm cho chủ đề (nội dung, chương ); Tính thành điểm số cho chủ đề ứng với % 100%);QĐ phân Tên Chủ đề Nhận biết ... vừa nước vừa đại diện (ếch đồng) Trình chủ đề; Tính thành cạn bày hoạt động tập tính 20% điểm số cho đại diện Số câu Số câu Số câu Số câu Số ứng chủ đề câu với % 20% x 250 điểm = 50 điểm= % Số...
 • 8
 • 443
 • 4

Ma trận đề kiểm tra 45p Địa lí 7

Ma trận đề kiểm tra 45p Địa lí 7
... III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KỲ II ĐỊA LÝ Chủ đề /Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng nhận thức cấp độ thấp cấp độ cao ... địa hình Bắc Mĩ? (2.0 điểm) Câu 3: Giải thích số đặc điểm dân cư, xã hội Trung Nam Mĩ ? (2,0 điểm) Câu 4: Tại phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amadôn? (3,0 điểm) V HƯỚNG DẪN CHẤM VI.CHỈNH SỬA ĐỀ KIỂM ... vực Bắc,Trung, Mĩ khai thác Nam Mĩ rừng Amazon 5,0 điểm: 50% 2,0 điểm: 40% 3,0 điểm: 60% Tổng số: 10 điểm 100% 4,0đ 40% 3,0đ 30% 3,0đ 30% IV ĐỀ KIÊM TRA Câu 1: Trình bày đặc điểm kinh tế chung...
 • 3
 • 180
 • 0

TRƯỜNG THPT ĐỐC BINH KIỀU MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA

TRƯỜNG THPT ĐỐC BINH KIỀU MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN ĐỊA
... tác động mạnh mẽ đến phát triển ngành kinh tế khác.( Dẫn chứng) Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 - Thế mạnh khoáng sản: + Là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nước ta Với nhiều loại: ... hóa nảy sinh hậu như: ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội… - Vì: + Ngành có nguồn nguyên, nhiên liệu phong phú với trữ lượng lớn.( Dẫn chứng) + Ngành mang lại giá trị sản xuất lớn cho ... cấu kinh tế + Thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, vùng nước + Tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn, sử dụng lao động chuyên môn kĩ thuật… + Tạo nhiều việc làm thu nhập - Tiêu...
 • 3
 • 594
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra bài viết số 2 lớp 10đề kiểm tra bài viết số 3 lớp 10đề kiểm tra bài viết số 3 lớp 11đề kiểm tra bài viết số 5 lớp 12đề kiểm tra bài viết số 3 lớp 7đề kiểm tra bài viết số 3 lớp 12đề kiểm tra bài viết số 1 lớp 7ma trận đề kiểm tra chương 2 số học 6ma trận đề kiểm tra chương 1 số học 6ma trận đề kiểm tra chương ii số học 6đề kiểm tra bài viết số 1 lớp 11đề kiểm tra bài viết số 3 lớp 7 ta nguoi thanma trận đề kiểm tra tiếng việt lớp 4 kì 2ma trận đề kiểm tra sinh học lớp 7ma trận đề kiểm tra địa lý lớp 7PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ