Cập nhật điều trị Rối loạn Lipid máu năm 2016

Cập nhật điều trị Rối loạn Lipid máu năm 2016

Cập nhật điều trị Rối loạn Lipid máu năm 2016
... Faculty/Presenter  Disclosure   •  Faculty:  Dr  Michael  Heffernan   •  Title  of  Talk: 2016  Dyslipidemia  Update   •  Relationships  with  commercial  interests:   •  Grants/Research  Support: ... PREVENTION Care-P Care-T 10 HPS-T PROS-T TNT-80 TNT-10 Ascot-T JUP-T 1.3 1.8 Lipid- T HPS-P PROS-P WPS-P AFCAPS-P CARDS-T Lipid- P 2.5 Primary Prevention JUP-P AFCAPS-T WPS-T Ascot-P 3.0 3.5 4.0 LDL-C ... 14% of patients received additional lipid- lowering agent 43% Canadian patients with diabetes are NOT at LDL-C target2† ($ mmol/L) !! 82% of patients were on a lipid- lowering agent g)/9>$2/.D$k$...
 • 44
 • 241
 • 0

CẬP NHẬT điều trị rối loạn lipid máu

CẬP NHẬT điều trị rối loạn lipid máu
... nguyên nhân dẫn đến BTMXV:  YTNC không điều chỉnh  YTNC điều chỉnh : lối sống, tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ), rối loạn lipid máu (RLLM)  Việc điều trị sớm tích cực YTNC đóng vai trò ... disease events MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU YTNC khác*: -ĐTĐ -HCCH -ACS -Nhiều YTNC nặng -YTNC khó kiểm soát THANG ĐIỂM SCORE High-risk chart Low-risk chart MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ LDL-C THEO NGUY ... (...
 • 131
 • 366
 • 0

Cập nhật về phối hợp thuốc trong điều trị rối loạn lipid máu

Cập nhật về phối hợp thuốc trong điều trị rối loạn lipid máu
... XVĐM (điều trị tổn thương im lặng) Điều trị biến cố làm nặng: giảm ổn định mảng xơ vữa Cn phối hợp thuốc đt rối loạn lipid máu Rối loạn lipid máu Tăng LDL-C HDL-C thấp Tăng Triglycerid Cn phối hợp ... diện có tối ứu? LDLC HDL-C TG 14 Cn phối hợp thuốc đt rối loạn lipid máu An toàn statin: cách sử dụng quan trọng điều trị 15 Cn phối hợp thuốc đt rối loạn lipid máu Dược động học lâm sàng statins ... Tử vong Cn phối hợp thuốc đt rối loạn lipid máu Tiếp cận lý tưởng để phòng ngừa bệnh tim mạch Điều trị YTNC tim mạch – Rối loạn lipid máu : giảm LDL-C, tăng HDL-C – THA – ĐTĐ Điều trị làm chậm...
 • 36
 • 170
 • 2

Cập nhật khuyến cáo điều trị rối loạn lipid máu và dự phòng bệnh tim mạch

Cập nhật khuyến cáo điều trị rối loạn lipid máu và dự phòng bệnh tim mạch
... lối sống Bệnh thận giai đoạn cuối, tổn thƣơng não Tử vong Bệnh thận bệnh tim: vấn đề cần quan tâm Tiếp cận lý tưởng để phòng ngừa bệnh tim mạch Điều trị YTNC tim mạch Rối loạn lipid máu : giảm ... ĐTĐ • Điều trị làm chậm tiến triển XVĐM (điều trị tổn thương im lặng) • Điều trị biến cố làm nặng: giảm ổn định mảng xơ vữa Bệnh thận bệnh tim: vấn đề cần quan tâm Nguyên nhân rối loạn lipid máu ... Heart J In press 20 Bệnh thận bệnh tim: vấn đề cần quan tâm KHUYẾN CÁO ACC/AHA 2013 VỀ ĐIỀU TRỊ CHOLESTEROL MÁU NHẰM GIẢM NGUY CƠ TIM MẠCH DO XƠ VỮA/ NGƢỜI LỚN 21 Bệnh thận bệnh tim: vấn đề cần quan...
 • 28
 • 699
 • 0

CẬP NHẬT các KHUYẾN cáo điều TRỊ rối LOẠN LIPID máu và dự PHÒNG BỆNH TIM MẠCH

CẬP NHẬT các KHUYẾN cáo điều TRỊ rối LOẠN LIPID máu và dự PHÒNG BỆNH TIM MẠCH
... RLLM dự phòng bệnh tim mạch Tiếp cận lý tưởng để phòng ngừa bệnh tim mạch Điều trị YTNC tim mạch Rối loạn lipid máu : giảm LDL-C, tăng HDL-C – THA – ĐTĐ • Điều trị làm chậm tiến triển XVĐM (điều ... kc đt RLLM dự phòng bệnh tim mạch KHUYẾN CÁO ACC/AHA 2013 VỀ ĐIỀU TRỊ CHOLESTEROL MÁU NHẰM GIẢM NGUY CƠ TIM MẠCH DO XƠ VỮA/ NGƯỜI LỚN 21 Cn kc đt RLLM dự phòng bệnh tim mạch Bốn nhóm bệnh có lợi ... Ezetimibe 24 Cn kc đt RLLM dự phòng bệnh tim mạch Cn kc đt RLLM dự phòng bệnh tim mạch 26 Cn kc đt RLLM dự phòng bệnh tim mạch Thái độ thực hành lâm sàng thích hợp cho người bệnh có khác biệt vài...
 • 30
 • 189
 • 0

KHẢO sát TÌNH HÌNH điều TRỊ rối LOẠN LIPID máu ở BỆNH NHÂN hội CHỨNG VÀNH cấp

KHẢO sát TÌNH HÌNH điều TRỊ rối LOẠN LIPID máu ở BỆNH NHÂN hội CHỨNG VÀNH cấp
... Điểm bật bệnh nhân hội chứng vành cấp nghiên cứu: tuổi lớn, nam chiếm đa số, hầu hết bệnh nhân trẻ tuổi có hội chứng vành cấp bệnh nhân nam, có chung đặc điểm hút thuốc Nữ có hội chứng vành cấp đa ... ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN VĨNH TRINH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP Chuyên ngành: NỘI TỔNG QUÁT Mã số: 60.72.20 LUẬN VĂN THẠC ... sau điều trị Do mục đích nghiên cứu nhằm khảo sát tình hình điều trị rối loạn lipid máu BN HCMVC 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dịch tể học tỉ lệ sử dụng statin BN HCMVC Khảo...
 • 106
 • 503
 • 2

Nghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của viên Cholestin

Nghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của viên Cholestin
... tác dụng điều trị tác dụng không mong muốn thuốc Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu viên cholestin nhằm hai mục tiêu sau: Đánh giá tác dụng viên ... nhiều nghiên cứu chứng rối loạn lipid máu nhận thấy chứng đàm thấp chứng rối loạn lipid máu có nhiều điểm tơng đồng Vì sử dụng phơng pháp điều trị chứng đàm thấp để điều trị chứng rối loạn lipid máu ... nhân trình điều trị sử dụng thuốc điều trị khác phơng pháp điều trị rối loạn lipid máu khác - Các bệnh nhân không tuân thủ điều trị 2.3 Phơng pháp nghiên cứu: - Dùng phơng pháp nghiên cứu lâm sàng...
 • 80
 • 2,196
 • 23

Tài liệu Thuốc điều trị rối loạn lipid máu doc

Tài liệu Thuốc điều trị rối loạn lipid máu doc
... tăng triglycerid Dùng thuốc Có nhiều thuốc điều trị rối loạn lipid máu nay, nhiên, có nhóm thuốc phổ biến áp dụng vào điều trị Đó thuốc nhóm fibrat (như lipanthyl, lopid) thuốc nhóm statin (như ... Giảm cân tham gia điều chỉnh có hiệu lực rối loạn lipid máu, làm giảm cholesterol triglycerid máu - Giảm mỡ động vật có chứa nhiều acid béo no, acid béo làm tăng cholesterol xấu máu - Tăng dầu thực ... thuốc crestor cho thấy, thuốc có tác dụng làm giảm thể tích mảng vữa xơ động mạch vành Chính lý trên, định việc sử dụng thuốc nhóm statin mở rộng nhiều, quan trọng thuốc định người rối loạn lipid...
 • 6
 • 416
 • 3

Điều trị rối loạn lipid máu pot

Điều trị rối loạn lipid máu pot
... Phước – Hướng dẫn điều trị rối loạn Lipid máu, tài liệu chuyên đề Rối loạn Lipid máu – Thời chẩn đoán điều trị bệnh tim, Vol 1, tr 21-40, NXB Y học 2005 Rối loạn chuyển hóa Lipid máu – Sinh lý bệnh ... động mạch Tài liệu tham khảo PGS TS Phạm Nguyễn Vinh – Điều trị rối loạn Lipid máu: Chiến lược điều trị sau NCEP-ATP III (Treatment of Dyslipidemia Strategic Management after the NCEP-ATP III ... Rosuvastatin Điều trị rối loạn Lipid máu nguyên phát: Pheno- Tên chung Rối loạn Ưu tiên Ưu tiên Phối hợp typ thuốc ↑ChyM TG Không Không Không ↑Cholesterol Fibrate Resin + Lipoprotein Lipid I Tăng...
 • 16
 • 308
 • 3

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU 2010 doc

ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU 2010 doc
... 2005;112:3184-3209 Điều trị rối loạn lipid máu 2010: Tầm quan trọng phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch Rối loạn lipid máu Tăng LDL-C LDLHDLHDL-C thấp Tăng Triglycerid Điều trị rối loạn lipid máu 2010: Tầm ... 2008;8: 69-81 36 18 Điều trị rối loạn lipid máu 2010: Tầm quan trọng phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch An tồn statin: cách sử dụng quan trọng điều trị 37 Điều trị rối loạn lipid máu 2010: Tầm quan ... al N Engl J Med 2007; 356:1304-16 24 12 Điều trị rối loạn lipid máu 2010: Tầm quan trọng phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch 25 Điều trị rối loạn lipid máu 2010: Tầm quan trọng phòng ngừa tiên phát...
 • 22
 • 450
 • 6

Nghiên cứu sản xuất thuốc lipidan điều trị rối loạn lipid máu

Nghiên cứu sản xuất thuốc lipidan điều trị rối loạn lipid máu
... hình nghiên cứu bào chế thuốc điều trị hội chứng rối loạn lipid máu 3.1 Ngoài nước Hiện y học đại có nhiều công trình nghiên cứu sản xuất thuốc điều trị hội chứng rối loạn lipid máu tạo sản phẩm ... Nghiên cứu thuốc - Nghiên cứu thuốc Giáng ẩm điều trị hội chứng rối loạn lipid máu [15] - Nghiên cứu tác dụng thuốc THB94 điều chỉnh rối loạn lipid máu thể đàm thấp [1] - Nghiên cứu tác dụng điều chỉnh ... loạn lipid máu [32] - Nghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu viên cholestin [2] Về công trình nghiên cứu sản xuất thuốc: có vài công trình nghiên cứu sản xuất thuốc hạ lipid máu từ dược...
 • 66
 • 582
 • 0

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm ''Giáng chỉ tiêu khát linh'' điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng của chế phẩm ''Giáng chỉ tiêu khát linh'' điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm
... V VIT HNG NGHIÊN CứU TáC DụNG CủA chế phẩm "GIáNG CHỉ TIÊU KHáT LINH" ĐIềU TRị RốI LOạN LIPID MáU TRÊN động vật ĐáI THáO ĐƯờNG týp THựC NGHIệM Chuyờn ngnh : Y HC C TRUYN Mó s : 627 2 020 1 LUN N ... 19 1 .2 ỏi thỏo ng v ri lon chuyn hoỏ lipid theo y hc c truyn 22 1 .2. 1 ỏi thỏo ng theo quan nim ca Y hc c truyn 22 1 .2. 2 Quan nim ca YHCT v hi chng ri lon lipid mỏu 24 1 .2. 3 Mi liờn ... tiờu khỏt linh 42 2.1 .2 i tng nghiờn cu 43 2. 2 Phng phỏp nghiờn cu 46 2. 2.1 Nghiờn cu c tớnh cp 46 2. 2 .2 Nghiờn cu c tớnh bỏn trng din 46 2. 2.3 Nghiờn cu tỏc...
 • 163
 • 724
 • 3

tóm tắt luận sn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm “giáng chỉ tiêu khát linh” điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm

tóm tắt luận sn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm “giáng chỉ tiêu khát linh” điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm
... toàn thuốc “Giáng tiêu khát linh”, đề tài: Nghiên cứu tác dụng chế phẩm “Giáng tiêu khát linh” điều trị RLLPM động vật ĐTĐ týp thực nghiệm thực nhằm mục tiêu sau: Mục tiêu luận án Nghiên cứu độc ... 10 2. 2.3 Nghiên cứu tác dụng “Giáng tiêu khát linh” thực nghiệm 2. 2.3.1 Khảo sát tác dụng “Giáng tiêu khát linh” mức glucose máu chuột cống trắng * Thử nghiệm 1: Khảo sát tác dụng “Giáng tiêu khát ... viên nang “Giáng tiêu khát linh” động vật thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng viên nang “Giáng tiêu khát linh” số số lipid, glucose hệ thống chống oxy hoá máu động vật ĐTĐ týp thực nghiệm 2 NHỮNG...
 • 27
 • 317
 • 0

luận văn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linh điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm (01)

luận văn nghiên cứu tác dụng của chế phẩm giáng chỉ tiêu khát linh điều trị rối loạn lipid máu trên động vật đái tháo đường týp 2 thực nghiệm (01)
... khát linh điều trị rối loạn lipid máu động vật đái tháo đường týp thực nghiệm thực nhằm mục tiêu sau: Nghiên cứu độc tính cấp bán trường diễn viên nang Giáng tiêu khát linh động vật thực nghiệm ... xét nghiệm vi thể thực Trung tâm nghiên cứu phát sớm ung thư đọc nhận định kết 2. 2.3 Nghiên cứu tác dụng Giáng tiêu khát linh thực nghiệm 2. 2.3.1 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm + Mô hình gây rối ... nghiệm Nghiên cứu tác dụng viên nang Giáng tiêu khát linh số số lipid, glucose hệ thống chống oxy hoá máu động vật đái tháo đường týp thực nghiệm 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID, ...
 • 156
 • 240
 • 0

Đề tài nghiên cứu bài thuốc Ôn đởm thang điều trị Rối loạn lipid máu

Đề tài nghiên cứu bài thuốc Ôn đởm thang điều trị Rối loạn lipid máu
... thang iu tr ri lon lipid mỏu - ỏnh giỏ tỏc dng khụng mong mun ca bi thuc CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 HI CHNG RI LON LIPID MU THEO Y HC HIN I 1.1.1 i cng v lipid v lipoprotein mỏu * Lipid mỏu bao gm: ... ca cỏc lipoprotein trờn 1.1.2 Nguyờn nhõn ca ri lon lipid mỏu 1.1.2.1 Ri lon lipid mỏu nguyờn phỏt Ri lon lipid mỏu nguyờn phỏt [16], [28] Tng lipid hn hp Tng triglyceride Tng cholesterol Bnh lý ... cỏc ch s th hin m mỏu Bng 13: Cỏc ch s m mỏu trc v sau iu tr (n = 28) Chỉ số Trớc điều trị ( X SD) Sau điều trị ( X SD) P Cholesterol (mmol/l) 5,8 0,9 5,4 0,8 > 0,05 Triglycerid (mmol/l)...
 • 50
 • 321
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: điều trị rối loạn lipid máuchẩn đoán và điều trị rối loạn lipid máunhóm thuốc điều trị rối loạn lipid máucác thuốc điều trị rối loạn lipid máucách điều trị rối loạn lipid máuthuốc điều trị rối loạn lipid máunghiên cứu sản xuất thuốc lipidan điều trị rối loạn lipid máucác nhóm thuốc điều trị rối loạn lipid máuđiều trị rối loạn lipid máu theo atp iiihướng dẫn điều trị rối loạn lipid máuđông y điều trị rối loạn lipid máuphác đồ điều trị rối loạn lipid máunghiên cứu tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của viên cholestinđiều trị rối loạn mỡ máucách điều trị rối loạn mỡ máuHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (tt)Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Bài 16. Phương trình hoá họcGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔIPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointTiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892Tiểu luận về Độ nhớt_ViscosityTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namCấu hình FTP trên linuxĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình DNS trên windowsMapXtreme2004 rel61 dev suppCấu hình web server trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG