Tìm hiểu nhận thức, thái độ và thực hành phòng bệnh đối với tiêu chảy cấp của sinh viên năm 2 Trường Đại học Y Dược Huế

PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN NĂM 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC LỰA CHỌN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN NĂM 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
... điểm khác Quyết định mua điện thoại sinh viên Theo mẫu nghiên cứu, gia đình định thân yếu tố định lớn đến việc lựa chọn điện thoại sinh viên năm trường Đại học Kinh tế Huế với tỷ lệ 36,4% 33.9% ... Mean Bình thườngQuan tâm Rất quan tâm 32 54 30 3.8760 1 0 3 22 32 22 22 54 48 42 54 39 37 55 42 4.0331 3.9669 4 .23 97 4.1157 29 42 54 42 36 26 4. 024 8 3.66 12 11 42 33 30 3.5950 3 33 51 31 3.8595 38 ... 2 B BÁO CÁO CHI TIẾT Tiến hành điều tra 125 bạn sinh viên năm trường Đại học kinh tế Huế 121 bạn sử dụng điện thoại chiếm tỷ lệ 96,8%, lại bạn không sử dụng điện thoại chiếm tỷ lệ 3 ,2% ...
 • 6
 • 163
 • 2

Phiếu điều tra phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn điện thoại di động của sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế huế

Phiếu điều tra phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn điện thoại di động của sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế huế
... hãng điện thoại 4 5 Câu 10: Bạn có hài lòng với hãng điện thoại di động mà bạn sử dụng không? Có Không Câu 11: Bạn có dự định mua điện thoại di động thời gian tới hay không? Có (trả lời câu 12, ... 12, 13 ) Không (trả lời câu 14) Câu 12: Bạn dự định mua điện thoại di động hãng nào? Samsung HTC Nokia Apple Sony Khác Câu 13: Bạn dự định mua điện thoại di động với giá bao nhiêu? Dưới triệu ... bè Xu hướng xã hội Tự định Khác …… Câu 7: Bạn sử dụng điện thoại di động thuộc loại nào? Bán phím Cảm ứng Khác …… Câu 8: Loại điện thoại di động bạn mua có mức giá bao nhiêu? Dưới triệu Từ triệu...
 • 6
 • 86
 • 0

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn điện thoại di động của sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế huế

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn điện thoại di động của sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế huế
... độ lựa chọn sử dụng điện thoại di động sinh viên năm trường Đại Học Kinh Tế Huế Việc điều tra vấn thực khoảng thời gian từ 20 đến 25 tháng năm 20 14  Phương pháp chọn mẫu Sử dụng phương pháp phân ... đích giai đoạn tìm hiểu mức độ sử dụng điện thoại di động Giai đoạn thực thông qua điều tra bảng hỏi sinh viên năm trường Đại Học Kinh Tế Huế • Thu thập, phân tích liệu: Dựa kết giai đoạn trên, ... hội Cá nhân Tuổi đường đời Nghề nghiệp Hoàn cảnh kinh tế Nhân cách Lối sống Cá tính nhận thức Tâm lý Động Người tiêu dùng Nhận thức Sự hiểu biết Niềm tin quan điểm Sơ đồ: Các nhân tố ảnh hưởng...
 • 15
 • 215
 • 0

Phiếu điều tra phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn điện thoại di động của sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế huế

Phiếu điều tra phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn điện thoại di động của sinh viên năm 2 trường đại học kinh tế huế
... hãng điện thoại Câu 10: Bạn có hài lòng với hãng điện thoại di động mà bạn sử dụng không? Có Không Câu 11: Bạn có dự định mua điện thoại di động thời gian tới hay không? Có (trả lời câu 12, 13 ... 12, 13 ) Không (trả lời câu 14) Câu 12: Bạn dự định mua điện thoại di động hãng nào? Samsung HTC Nokia Apple Sony Khác Câu 13: Bạn dự định mua điện thoại di động với giá bao nhiêu? Dưới triệu ... bè Xu hướng xã hội Tự định Khác …… Câu 7: Bạn sử dụng điện thoại di động thuộc loại nào? Bán phím Cảm ứng Khác …… Câu 8: Loại điện thoại di động bạn mua có mức giá bao nhiêu? Dưới triệu Từ triệu...
 • 4
 • 212
 • 0

Đánh giá mức độ nhận thức của sinh viên khóa k45 trường đại học kinh tế huếvề thương hiệu mạng viễn thông beeline

Đánh giá mức độ nhận thức của sinh viên khóa k45 trường đại học kinh tế huếvề thương hiệu mạng viễn thông beeline
... trình nhận thức thương hiệu mạng viễn thông Beeline sinh viên K45 Trường Đại học Kinh tế Huế Khả nhận biết mức độ nhận biết thương hiệu Mạng viễn thông Beeline Biết đến mạng viễn thông Beeline 3% ... vụ mạng viễn thông Beeline có trợ giúp hình ảnh Thực trạng trình nhận thức thương hiệu mạng viễn thông Beeline sinh viên K45 Trường Đại học Kinh tế Huế Mức độ nhận biết, phân biệt thương hiệu Beeline, ... truyền thông số liệu công nghệ GMS/EDGE Thực trạng trình nhận thức thương hiệu mạng viễn thông Beeline sinh viên K45 Trường Đại học Kinh tế Huế Mức độ sử dụng mạng viễn thông di động Beeline...
 • 50
 • 321
 • 0

Đánh giá về mức độ nhận thức thương hiệu beeline của sinh viên khóa 45 trường đại học kinh tế huế

Đánh giá về mức độ nhận thức thương hiệu beeline của sinh viên khóa 45 trường đại học kinh tế huế
... nghiên cứu: sinh viên khoá 45 trường Đại Học Kinh Tế Huế nhận thức thương hiệu Beeline + Đối tượng nghiên cứu: mức độ nhận thức thương hiệu Beeline sinh viên khoá 45 trường ĐHKT Huế + Phạm vi ... đến mức độ nhận thức sinh viên k45 trường Đại Học Kinh tế Huế Đến nhóm giải mục tiêu thứ mà đề tài đặt : Xác định nhân tố ảnh hưởng đến mức độ nhận thức sinh viên k45 Trường Đại học Kinh Tế Huế ... " Đánh giá mức độ nhận thức thương hiệu Beeline sinh viên khoá 45 trường Đại Học Kinh Tế Huế. " 1.2 CÂU HỎI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu: - Mức độ nhận thức thương hiệu Beeline...
 • 65
 • 429
 • 4

KIẾN THỨC, THÁI độ, THỰC HÀNH TÌNH TRẠNG vệ SINH RĂNG MIỆNG của SINH VIÊN năm THỨ NHẤT đại học y hà nội SỐNG TRONG ký túc xá năm 2016

KIẾN THỨC, THÁI độ, THỰC HÀNH và TÌNH TRẠNG vệ SINH RĂNG MIỆNG của SINH VIÊN năm THỨ NHẤT đại học y hà nội SỐNG TRONG ký túc xá năm 2016
... cứu Kiến thức, thái độ, thực hành tình trạng vệ sinh miệng sinh viên năm thứ Đại học Y Nội sống túc năm 2016 nhằm mục tiêu sau: Mô tả tình trạng vệ sinh miệng sinh viên năm thứ Đại học ... luận tình trạng vệ sinh miệng sinh viên 4.1.1 Tình trạng vệ sinh miệng thông qua số OHI-S * Kết nghiên cứu tình trạng vệ sinh miệng 110 sinh viên năm thứ Đại học Y Nội sống túc cho th y: ... 4.2.1 Kiến thức thái độ VSRM sinh viên 41 4.2.2 Thực hành VSRM sinh viên 42 KẾT LUẬN 47 Qua nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành tình trạng vệ sinh miệng 110 sinh viên năm...
 • 85
 • 118
 • 0

thực trạng một số yếu tố liên quan đến chấn thương do vật sắc nhọn trong thực tập lâm sàng của sinh viên điều dưỡng trường đại học y khoa vinh, năm 2015

thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chấn thương do vật sắc nhọn trong thực tập lâm sàng của sinh viên điều dưỡng trường đại học y khoa vinh, năm 2015
... Thực trạng chấn thƣơng vật sắc nhọn thực tập lâm sàng sinh viên đại học điều dƣỡng 58 4.3 Một số y u tố liên quan đến chấn thƣơng vật sắc nhọn thực tập lâm sàng sinh viên đại học điều ... nhọn thực tập lâm sàng sinh viên đại học điều dƣỡng năm thứ 3, thứ Trƣờng Đại học Y khoa Vinh Xác định số y u tố liên quan đến chấn thƣơng vật sắc nhọn thực tập lâm sàng sinh viên đại học điều dƣỡng ... Thực trạng số y u tố liên quan đến chấn thƣơng vật sắc nhọn thực tập lâm sàng sinh viên điều dƣỡng Trƣờng Đại học Y khoa Vinh, năm 2015 Nghiên cứu có mục tiêu: Xác định tỷ lệ sinh viên đại học...
 • 114
 • 1,095
 • 26

Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu điện thoại nokia giá rẻ của sinh viên khóa 42 trường đại học kinh tế huế QTTH

Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu điện thoại nokia giá rẻ của sinh viên khóa 42 trường đại học kinh tế huế  QTTH
... nối tri thức bạn biết thương hiệu Nokia giá rẻ ? Kết đề tài nghiên cứu : Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu điện thoại Nokia giá rẻ sinh viên khóa 42 trường Đại học kinh tế Huế trả lời câu ... cứu: Khóa 42 Trường Đại học kinh tế Huế - Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu người tiêu dùng sinh viên Khóa 42 Trường Đại Học kinh tế Huế 1.4.Ý nghĩa đề tài: - Giúp cho sinh viên hiểu biết ... câu hỏi 1.2.Mục tiêu nghiên cứu: - Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu điện thoại Nokia giá rẻ - Tìm hiểu yếu tố thương hiệu tác động đến nhận biết thương hiệu khách hàng 1.3.Phạm vi nghiên...
 • 22
 • 1,381
 • 10

ĐÁNH GIÁ về mức độ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU VIỄN THÔNG VNPT THỪA THIÊN HUẾ của SINH VIÊN KHÓA 46 TRƯỜNG đại học KINH tế HUẾ

ĐÁNH GIÁ về mức độ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU VIỄN THÔNG VNPT THỪA THIÊN HUẾ của SINH VIÊN KHÓA 46 TRƯỜNG đại học KINH tế HUẾ
... vụ VNPT góp phần tác động đến việc nhận biết thương hiệu VNPT TTH 2.2.2 Tổng độ nhận biết thương hiệu VNPT Bảng: Mức độ nhận biết thương hiệu VNPT Thừa Thiên Huế Mức độ nhận biết thương hiệu VNPT ... độ nhận biết thương hiệu Viễn thông VNPT TTH sinh viên khóa 46 trường ĐH Kinh Tế Huế nào?  Những yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu Viễn thông VNPT TTH sinh viên khóa 46 trường ĐH Kinh ... “ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU VIỄN THÔNG VNPT THỪA THIÊN HUẾ CỦA SINH VIÊN KHÓA 46 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ” 1.1 CÂU HỎI VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu  Mức độ...
 • 62
 • 704
 • 4

Thực trạng giải pháp nâng cao kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên khoa marketing trường đại học kinh tế quốc dân

Thực trạng và giải pháp nâng cao kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên khoa marketing trường đại học kinh tế quốc dân
... vấn đề Sinh viên tự đánh giá kết làm việc thành viên nhóm: Thực tế có nhiều sinh viên với thói quen ỷ lại vào sinh viên khác không tham gia tích cực làm việc nhóm Chỉ chờ sinh viên khác làm hưởng ... môn học Giảng viên nên thông báo cho sinh viên biết cách tổ chức nhóm nội dung hoạt động học tập nhóm Việc tổ chức nhóm cho Giảng viên bao quát nhóm Số lượng thành viên nhóm vừa đủ để làm việc ... tốt kỹ hoạt động nhóm Nhưng sinh viên luật học nhóm tốt có trường hợp kể Vì lượng kiến thức ngành luật nặng đòi hỏi sinh viên phải thực học để có kiến thức thật Việc học nhóm sinh viên luật cách...
 • 10
 • 441
 • 0

BÁO CÁO " KHẢO SÁT CÁC PHƯƠNG THỨC ĐOÁN NGHĨA TỪ THEO NGỮ CẢNH TRONG BÀI NGHE CỦA TÀI LIỆU TOEFL IBT CỦA SINH VIÊN NĂM BA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG AN " docx

BÁO CÁO
... Đồng nghĩa ( Synonymy) 3.2.2 Trái nghĩa ( Antonymy) 3.2.3 Bao nghĩa ( Hyponymy) Kết 4.1 Tình hình sử dụng phương thức đoán nghĩa từ ngữ cảnh nghe sinh viên năm ba trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học ... tài 100 sinh viên năm ba Khoa Cử Nhân Anh trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng Các bạn chọn ngẫu nhiên từ lớp: 09CNA01, 09CNA02, 09CNA03, 09CNA04 09CNA05 Tất học qua tài liệu TOEFL iBT Tài ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Tình hình sử dụng cách đoán từ ngữ cảnh nghe sinh viên Những loại gợi ý ngữ cảnh sinh viên thường...
 • 5
 • 347
 • 0

ẢNH HƯỞNG của một vài yếu tố văn hóa VIỆT NAM đến NHẬN xét CHÉO TRONG môn VIẾT của SINH VIÊN năm NHẤT TRƯỜNG đại học NGOẠI NGỮ ĐHQGHN

ẢNH HƯỞNG của một vài yếu tố văn hóa VIỆT NAM đến NHẬN xét CHÉO TRONG môn VIẾT của SINH VIÊN năm NHẤT TRƯỜNG đại học NGOẠI NGỮ  ĐHQGHN
... the following Vietnamese dialogue to prove that Vietnamese people prefer indirect style in communication This is taken from their work Let’s see the dialogue: - Host: Chả bác đến nhà chơi, mời ... clearly (Too strong) - Do use the modals: can, could… E.g.: You might want to give more examples - Don’t use imperatives: E.g.: Write more clearly (Too strong) 46 Handout 3: Peer comments Name: ……………………………………………………… ... Overview of some Anglo-American and Vietnamese Cross-cultural key categorical dimensions Nguyen Quang (1998) supposes that there are fourteen Anglo-American and Vietnamese Cross-cultural categories...
 • 54
 • 287
 • 0

hoạt động học tập giao tiếp tiếng anh của sinh viên nămtrường Đại học ngoại ngữ

hoạt động học tập và giao tiếp tiếng anh của sinh viên năm tư trường Đại học ngoại ngữ
... ngôn ngữ : Tiềm sáng tạo/ khả sáng tạo : Động : Học tập : Động học tập : Sinh viên : Đại học ngoại ngữ - đại học quốc gia Hà Nội : Hoạt động giao tiếp : Hoạt động : Hoạt động học tập : Giao tiếp ... riêng hoạt động học tập khác 1.2.5.3 Khái niệm hoạt động học tập ngoại ngữ Học tập ngoại ngữ (tiếng nước ngoài) hoạt động học tập mang nhiều đặc điểm khác biệt so với hoạt động khác Do hoạt động ... thứ trường ĐHNN- ĐHQGHN sử dụng tiếng Anh HĐ GT qua ngữ (nghe nói) bút ngữ (viết) GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Trong hoạt động học tập nói chung hoạt động học tập GT tiếng Anh nói riêng, người học...
 • 116
 • 104
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kiến thức và thực hành phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục ở phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ đến khám bệnh tại bệnh viện trường đại học y dược huếkhảo sát kiến thức thái độ thực hành về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ sau sinh tại khoa sản bệnh viện trường đại học y dược huếtìm hiểu tỷ lệ và động cơ của việc hút thuốc lá ở sinh viên nam bác sỹ đa khoa hệ tập trung 4 năm trường đại học y dược huếtìm hiểu tình hình chăm sóc sản phụ sau mổ lấy thai tại phòng hậu sản khoa phụ sản bệnh viện trường đại học y dược huếkhảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u xơ tử cung tại khoa phụ sản bệnh viện trường đại học y dược huế và bệnh viện tw huếkết quả khảo sát thực trạng hứng thú học tập các môn tlh của sinh viên khoa ctxh trường đại học lđxhban giám hiệu trường đại học y dược huếtình hình nhiễm nấm candida và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ đến khám tại bệnh viện trường đại học y dược huếđánh giá hoạt động khai thác và sử dụng thư viện nhà trường phục vụ cho việc học tập của sinh viên năm cuối hệ đại học chính quy học viện chính trịhành chính quốc gia hồ chí minhkhảo sát công tác chăm sóc bệnh nhân sau mổ u nang buồng trứng tại bệnh viện trung ương huế bệnh viện trường đại học y dược huếnghiên cứu tình hình trẻ sơ sinh dây rốn bất thường tại khoa phụ sản bệnh viện trung ương huế và bệnh viện trường đại học y dược huếnhững văn bản của bộ giáo dục và đào tạo quy định về đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳngnghiên cứu sự phát triển thể chất và một số giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình giảng dạy thực hành các môn thể thao cho sinh viên khoa tdtt trường đại học hải phòngđổi mới nội dung phương pháp giáo dục tuyên truyền ý thức pháp luật cho sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng ở thành phố hải phòng hiện naybai bao cao thuc tap tot nghiep tai nha thuoc xuat sac nhat cua truong dai hoc y duoc ha noichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm