Thành ngữ trong tiểu thuyết phố của Chu Lai

Cuộc sống người lính trở về sau chiến tranh trong tiểu thuyết Phố của Chu Lai : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Cuộc sống người lính trở về sau chiến tranh trong tiểu thuyết Phố của Chu Lai : KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
... NGUYỄN DIỆU LINH CUỘC SỐNG NGƢỜI LÍNH TRỞ VỀ SAU CHIẾN TRANH TRONG TIỂU THUYẾT PHỐ CỦA CHU LAI Chuyên ngành: Văn học Việt Nam KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Công ... nhân phẩm người chiến tranh hậu chiến Với tiểu thuyết Phố tác phẩm khác đưa Chu Lai trở thành nhà văn hàng đầu đề tài chiến tranh Việt Nam năm 1975 Tiểu thuyết Phố nhà văn Chu Lai coi tiểu thuyết ... tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu sống người lính sau chiến tranh tiểu thuyết Phố Chu Lai Do khuôn khổ khoá luận tốt nghiệp Đại học nên tập trung đề cập đến tiểu thuyết Phố Chu Lai 3.2 Mục đích nghiên...
 • 59
 • 542
 • 3

tiểu thuyết phố của chu lai từ góc nhìn thể loại

tiểu thuyết phố của chu lai từ góc nhìn thể loại
... ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TIỂU THUYẾT PHỐ TỪ GÓC NHÌN THỂ LOẠI 2.1 Bức tranh thực rộng lớn đa dạng tiểu thuyết Phố 2.1.1 Hiện thực khu phố Lý Nam Đế thời kì mở cửa Tiểu thuyết thể loại không hạn chế ... 2.4 Yếu tố thừa tiểu thuyết Phố CHƯƠNG 3:ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT PHỐ TỪ GÓC NHÌN THỂ LOẠI 3.1 Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Phố 3.1.1 Xây dựng nhân vật từ tình tiết, tình ... hứng 1.3 Vài nét tiểu thuyết Phố CHƯƠNG 2:ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG CỦA TIỂU THUYẾT PHỐ TỪ GÓC NHÌN THỂ LOẠI 2.1 Bức tranh thực rộng lớn tiểu thuyết Phố 2.1.1 Hiện thực rộng lớn khu phố Lý Nam Đế thời...
 • 79
 • 260
 • 2

Đặc điểm từ ngữ và câu văn trong tiểu thuyết Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường

Đặc điểm từ ngữ và câu văn trong tiểu thuyết Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường
... văn từ ngữ câu văn tiểu thuyết Thời thánh thần Hoàng Minh Tường 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Từ việc tìm hiểu thể loại tiểu thuyết, ngôn ngữ tiểu thuyết, xác lập cách hiểu tiểu thuyết ngôn ngữ tiểu ... ngữ tiểu thuyết Thời thánh thần coi biểu tập trung cho cá tính ngôn ngữ tiểu thuyết Hoàng Minh Tường Ở chương tiếp theo, luận văn tập trung tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Hoàng Minh Tường ... yếu tố tục 2.2.3.2 Đặc điểm lớp từ ngữ tiểu thuyết Thời thánh thần Trong tiểu thuyết Thời thánh thần, Hoàng Minh Tường sử dụng với số lượng tần số cao lớp từ ngữ Lớp từ ngữ tác phẩm chủ yếu...
 • 115
 • 139
 • 2

Đặc điểm ngôn ngữ trong tiểu thuyết một mình một ngựa của ma văn kháng luận văn thạc sỹ

Đặc điểm ngôn ngữ trong tiểu thuyết một mình một ngựa của ma văn kháng luận văn thạc sỹ
... Chơng 2: Đặc điểm chung từ tiểu thuyết Một ngựa Ma Văn Kháng Chơng 3: Đặc điểm câu văn hình thức diễn đạt tiểu thuyết Một ngựa 10 Chơng 1.1 Thể loại tiểu thuyết đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết 1.1.1 ... ngôn ngữ nổ bật tiểu thuyết Một ngựa phơng diện từ ngữ, câu văn hình thức diễn đạt - Rút đặc trng phong cách ngôn ngữ Ma Văn Kháng thể Một ngựa Qua so sánh ngôn ngữ Ma Văn Kháng ngôn ngữ tác phẩm ... Đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Một ngựa Đối tợng nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu đề tài đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Một ngựa- tiểu thuyết Ma Văn Kháng (Nxb Phụ...
 • 107
 • 624
 • 1

Luận văn ngôn ngữ trong tiểu thuyết paris 11 tháng 8 của thuận luận văn thạc sỹ ngữ văn

Luận văn ngôn ngữ trong tiểu thuyết paris 11 tháng 8 của thuận luận văn thạc sỹ ngữ văn
... trúc luận văn Chương THỂ LOẠI TIỂU THUYẾT, NGÔN NGỮ TIỂU THUYẾT VÀ TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI 10 1.1 Thể loại tiểu thuyết ngôn ngữ tiểu thuyết 10 1.1.1 Thể loại tiểu thuyết ... diện lời văn nghệ thuật tiểu thuyết Paris 11 tháng 8, thấy chi phối cảm thức hậu việc sử dụng ngôn ngữ tác phẩm - Nhận diện nét riêng cách xử lí ngôn ngữ Thuận tiểu thuyết Paris 11 tháng thể ... mĩ ngôn ngữ tiểu thuyết Tiểu thuyết xuất hệ thống ngôn ngữ khác nguyên tắc so với hình thức trước nghệ thuật ngôn từ Không thể đối lập ngôn ngữ tiểu thuyết ngôn ngữ thơ ca, rõ ràng hai loại ngôn...
 • 95
 • 230
 • 1

đặc điểm ngôn ngữ trong tiểu thuyết 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] của Đặng Thân

đặc điểm ngôn ngữ trong tiểu thuyết 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần] của Đặng Thân
... cá tính ngôn ngữ tiểu thuyết Đặng Thân Ở chương tiếp theo, luận văn tập trung tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ tiểu thuyết Đặng Thân tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] phương diện: từ ngữ, câu ... Từ ngữ tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] Chương 3: Câu văn hình thức diễn đạt tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] Chương NHỮNG GIỚI THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Ngôn ngữ tiểu thuyết ... hệ thống ngôn ngữ văn xuôi, ngôn từ tiểu thuyết đương đại Việt Nam ngôn từ tiểu thuyết hậu đại - Chỉ nét đặc sắc cách dùng từ ngữ tiểu thuyết 3.3.3.9 [những mảnh hồn trần] - Chỉ đặc điểm câu...
 • 119
 • 196
 • 0

Chủ nghĩa dân tộc và phụ nữ trong tiểu thuyết mujeong của yi kwang su và the home and the world của rabindranath tagore

Chủ nghĩa dân tộc và phụ nữ trong tiểu thuyết mujeong của yi kwang su và the home and the world của rabindranath tagore
... to Yi Kwangsu's Fiction. Korean Studies, s 6/1982 11 Radice William (2005) Preface The Home and the World by R Tagore Penguin Book, Hammondsworth, vii-xx 12 Reed, Susan (2010), Dance and the ... 14 Tagore, Rabindranath (1997) Selected Letters of Rabindranath Tagore Ed Krishna Dutta and Andrew Robinson Cambridge University Press, Cambridge 15 Tagore, Rabindranath (2005), The Home and The ... tham khảo Anderson, Benedict (1991) Imagined Communities: Reflection on the Origins and Spread of Nationalism, Second Edition, Verso, London Ann Lee, Yi Kwangsu and Korean Literature: The Novel...
 • 8
 • 111
 • 1

yếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết ngồi của nguyễn bình phương

yếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết ngồi của nguyễn bình phương
... loại tiểu thuyết Triển khai đề tài: Yếu tồ kỳ ảo tiểu thuyết Ngồi Nguyễn Bình Phương, làm rõ số vấn đề sau: Thứ khái niệm yếu tố kỳ ảo số vấn đề liên quan Thứ hai khảo sát, phân loại yếu tố kỳ ảo ... vấn đề yếu tố kỳ ảo Chương II: Yếu tố kỳ ảo tiểu thuyết Ngồi Nguyễn Bình Phương Bài tập chuyên đề Ngữ văn Phạm Thị Minh Nguyệt - K54A PHẦN NỘI DUNG Chương I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ YẾU TỐ KỲ ẢO I Khái ... tố kỳ ảo tiểu thuyết Ngồi Đồng thời vai trò, ý nghĩa yếu tố kỳ ảo tổ chức nghệ thuật tác phẩm sức mạnh nhận thức hiệu thẩm mỹ yếu tố kỳ ảo Qua trình nghiên cứu nhận thấy yếu tố kỳ ảo Ngồi sử dụng...
 • 27
 • 213
 • 0

Huyền thoại trong tiểu thuyết Quà của Chúa của Dorota Terakowska

Huyền thoại trong tiểu thuyết Quà của Chúa của Dorota Terakowska
... dịch Quà Chúa, khuôn khổ Giải thưởng văn học thường niên 2010 Tóm lại, chưa có đề tài mang tên Huyền thoại Quà Chúa Dorota Terakowska Đây công trình nghiên cứu khai thác tiểu thuyết Quà Chúa ... ngày rõ rệt Đặc biệt, huyền thoại sâu vào đời sống thể loại vài tượng riêng lẻ, mà ngược lại sáng tác huyền thoại hình thành nên dòng tiểu thuyết: tiểu thuyết huyền thoại Huyền thoại tác động lên ... Về yếu tố không – thời gian, tiểu thuyết huyền thoại kỉ XX cố gắng kết hợp nguyên tắc tổ chức không – thời gian tiểu thuyết huyền thoại Một mặt tiểu thuyết huyền thoại hướng phía tương lai mặt...
 • 79
 • 156
 • 0

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Ếch của Mạc Ngôn

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Ếch của Mạc Ngôn
... phương diện nghệ thuật tự hướng đến giải vấn đề sau: Thứ nhất, vận dụng lí thuyết tự học để tìm hiểu, phân tích nghệ thuật tự tiểu thuyết Ếch, qua làm bật đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết từ góc ... thuật tự với phương lược sách lược tự độc đáo Vì vậy, nghệ thuật tự vấn đề xứng đáng khảo sát tìm hiểu nghiên cứu tiểu thuyết tác gia Chính lí trên, lựa chọn đề tài Nghệ thuật tự tiểu thuyết Ếch Mạc ... XX đến nay, tiểu thuyết Mạc Ngôn đột phá phong cách thể ngôn ngữ hình thức thể loại Ếch( cuối năm 2009) tiểu thuyết Mạc Ngôn kẻ từ sau tiểu thuyết Sống đọa thác đày năm 2006 Cuốn tiểu thuyết, với...
 • 100
 • 399
 • 4

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Tự sự hậu hiện đại trong tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư

Khoá luận tốt nghiệp Văn học Tự sự hậu hiện đại trong tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư
... cứu Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc ánh sáng lí thuyết hậu đại, từ đưa cách tiếp cận hậu đại tiểu thuyết Sông, góp phần làm bật vị trí nhà văn Nguyễn Ngọc trình đổi văn học Việt ... hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Chương 3: Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc – nhìn từ số phương diện nghệ thuật NỘI DUNG CHƯƠNG HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ QUAN NIỆM VĂN CHƯƠNG CỦA NGUYỄN ... cứu 3.1 Đối ng nghiên cứu Đối ng nghiên cứu đề tài Tự hậu đại tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài tiểu thuyết Sông Nguyễn Ngọc Phương pháp...
 • 85
 • 289
 • 0

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết blogger của phong điệp

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết blogger của phong điệp
... trình sáng tạo nghệ thuật nhà văn trẻ Thông qua đề tài Nghệ thuật tự tiểu thuyết Blogger Phong Điệp mong muốn đóng góp thêm cách tiếp cận, hướng khám phá giá trị nghệ thuật tiểu thuyết Qua đó, ... điểm nghệ thuật sáng tác Phong Điệp, lựa chọn đề tài: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Blogger Phong Điệp Nghiên cứu thành công vấn đề này, khóa luận góp phần khẳng định tài năng, độc đáo Phong Điệp hành ... ngôn ngữ nghệ thuật Phạm vi tư liệu: Thực đề tài Nghệ thuật tự tiểu thuyết Blogger Phong Điệp, tập trung tìm hiểu khảo sát tiểu thuyết Blogger Phong Điệp, Nxb Văn học, năm 2009 Phƣơng pháp nghiên...
 • 65
 • 516
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phi ngôn ngữ trong tiểu thuyếtyếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết ngồi của nguyễn bình phươngtổ chức ngôn ngữ trong tiểu thuyết mười lẻ một đêmngôn ngữ trong tiểu thuyết hồ anh tháinghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết ếch của mạc ngônngôn ngữ trong tiểu thuyết về chiến tranh việt nam sau 1975cách sử dụng thành ngữ trong lời thoại nhân vật qua tiểu thuyết của tô hoàiđặc điểm từ ngữ và câu trong hai tiểu thuyết nắng đồng bằng và ăn mày dĩ vãng của chu laithế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của chu lailuận văn ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết một mình một ngựa của ma văn khángluận văn ngôn ngữ trào phúng trong tiểu thuyết số đỏ của vũ trọng phụngbản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ vănphương ngữ nam bộ trong tiểu thuyết đất rừng phương nam của đoàn giỏichủ đề trong tiểu thuyết giông tố số đỏ làm đĩ của vũ trong phụngngười lính trong tiểu thuyết của chu laiNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu bibtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Tai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình