Hỏi đáp về lĩnh vực đất đai

Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
... có liên quan Chương II NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Điều Quy định bổ sung thời gian giải thủ tục cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Thời gian giải thủ tục ... hợp đất, chuyển đổi quy n sử dụng đất nông nghiệp mà hồ sơ đề nghị đăng ký biến động có giấy tờ quy n sử dụng đất theo quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai thời gian thực thủ tục theo quy định, ... gian giải thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký biến động đất đai quy định Điều 12 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP Điều 21 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT Điều Quy định chi tiết trình tự, thủ tục cấp...
 • 9
 • 277
 • 1

Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
... có liên quan Chương II NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Điều Quy định bổ sung thời gian giải thủ tục cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Thời gian giải thủ tục ... địa chính, sở liệu địa Điều Quy định bổ sung thực thủ tục đăng ký xin phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định Điều 133 Điều 134 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất ... thủ tục hành Điều Quy định bổ sung việc nộp Giấy chứng nhận thực thủ tục đăng ký chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại quy n sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...
 • 8
 • 286
 • 1

Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh

Quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh
... qun nh nc trờn a bn huyn -9- Tiu lun Qun Nh nc v lnh vc t trờn a bn huyn Võn Canh II.2.1 Thực trạng tổ chức máy quản nhà nớc, trình độ chuyên môn đội ngũ cán quản đất đai địa bàn huyện ... b a chớnh cỏc xó, th trn STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 H v Tờn Canh Vinh S lng Canh Hin Canh Hip TT Võn Canh Canh Thun Canh Hũa Canh Liờn 1 1 n v Nguyn Trng Phc Nguyn H T Trn Vn c Bựi Tn Trc ... 2005 huyn Võn Canh Bn HTSD nm 2005 TT Võn Canh Bn HTSD nm 2005 xó Canh Hin Bn HTSD nm 2005 xó Canh Vinh Bn HTSD nm 2005 xó Canh Hip Bn HTSD nm 2005 xó Canh Hũa Bn HTSD nm 2005 xó Canh Thun...
 • 25
 • 936
 • 6

Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công về lĩnh vực đất đai tại ủy ban nhân dân huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an

Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công về lĩnh vực đất đai tại ủy ban nhân dân huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CAO THẾ BẢO NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành ... công đất đai huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An - Xác định mức độ hài lòng người dân dịch vụ công đất đai huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An - Đề xuất giải pháp cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ công đất ... dân dịch vụ công nhà đất? - Dựa sở để đề giải pháp nâng cao hài lòng người dân dịch vụ công nhà đất? - Để nâng cao hài lòng người dân dịch vụ công đất đai cần hoàn thiện sách hổ trợ nào? Đối...
 • 160
 • 276
 • 0

Ebook cẩm nang hỏi đáp về pháp luật đất đai và môi trường phần 1 SEMLA

Ebook cẩm nang hỏi đáp về pháp luật đất đai và môi trường phần 1  SEMLA
... dng t ti phng Hip Bỡnh Chỏnh, qun Th c thỡ cn c quy nh ti iu 14 6 ca Lut t nm 2003, iu 11 6 v 11 7 ca Ngh nh s 18 1/2004/N-CP ngy 29 /10 /2004 v thi hnh Lut t nm 2003, c quan cú thm quyn s thc hin ... dng bng giỏ v cỏc ch quy nh trc ngy 01/ 01/ 2005 i vi trng hp mua nh thi gian n ht ngy 31/ 12/2006 l thi im kt thỳc vic bỏn nh theo Ngh nh s 61/ CP K t ngy 01/ 01/ 2007 i vi qu nh khụng 25 c bỏn hoc ... Thng mi) (Q s 14 1/VT-Q-KHKT ngy 4.4 .19 90 ca B trng B Vt t) ; Giy phộp XD nh Ch tch UBND Huyn Gia Lõm ký (Giy phộp s 14 0/GF-XD ngy 18 .6 .19 90 ca Ch tch UBND huyn Gia Lõm); Tha t 21. 963m2 ny XN...
 • 102
 • 74
 • 0

Ebook cẩm nang hỏi đáp về pháp luật đất đai và môi trường phần 2 SEMLA

Ebook cẩm nang hỏi đáp về pháp luật đất đai và môi trường phần 2  SEMLA
... trng quc gia n nm 20 10 v nh hng n nm 20 20 Th tng Chớnh ph ó phờ duyt Chin lc bo v mụi trng quc gia n nm 20 10 v nh hng n nm 20 20 ti Quyt nh s 25 6 /20 03/QTTg ngy 02 thỏng 12 nm 20 03 B Ti nguyờn v ... Chin lc Bo v mụi trng quc gia n nm 20 10 v nh hng n nm 20 20 c Th tng Chớnh ph phờ duyt ti Quyt nh s 25 6 /20 03/Q-TTg, ngy thỏng 12 nm 20 03 v K hoch nm 20 06 - 20 10 ngnh Ti nguyờn v Mụi trng ca B ... vic x lý trit cỏc c s gõy ụ nhim mụi trng nghiờm trng; ú cú mt s lng ngh B- Phần hỏi đáp pháp luật Môi trờng Câu hỏi 1: Lm th no hn ch hu qu mụi trng ca vic xõy dng cỏc cụng trỡnh ln khu dõn...
 • 64
 • 89
 • 0

hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực đất đai

hoàn thiện pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực đất đai
... tài: Hoàn thiện pháp luật tra lĩnh vực đất đai CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Với mục đích nắm rõ vấn đề lý luận đề tra tra lĩnh vực đất đai ... Duy Đề tài: Hoàn thiện pháp luật tra lĩnh vực đất đai 2.2 Nội dung tra lĩnh vực đất đai Nội dung tra lĩnh vực đất đai thể vai trò mục đích quản lý đất đai Bên cạnh nội dung tra đất đai phải phù ... tài: Hoàn thiện pháp luật tra lĩnh vực đất đai luật Điều Luật Thanh tra năm 2010 sở pháp lý quan trọng hoạt động tra đất đai - Nguyên tắc hoạt động tra nói chung hoạt động tra lĩnh vực đất đai...
 • 74
 • 211
 • 0

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
... trợ giúp pháp lý, hội thảo… lv đất vấn đai pl lv đất đai Khái niệm, đặc điểm Kỹ tv - Các dạng TVPL đất đai thường gặp: • TVPL bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt nn thu hồi đất • ... tranh chấp đất đai • TVPL giá đất, vđ tài vs đất đai • TVPL quyền ng sd đất (đb chuyển quyền sd đất) • TVPL khiếu nại, tố cáo đất đai • TVPL trình tự, thủ tục xin giao đất, cho thuê đất • TVPL ... thành từ vận dụng pl đất đai thực tiễn - Kỹ TVPL đất đai đc hình thành cs hiểu biết vận dụng kiến thức pl lv pl khác có liên quan đến đất đai - Kỹ TVPL đất đai hình thành cs nhạy bén, giải hài...
 • 18
 • 316
 • 1

Công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai tại huyện eah’leo tỉnh đăk lăk thực trạng và giải pháp

Công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai tại huyện eah’leo tỉnh đăk lăk thực trạng và giải pháp
... kết thúc quy trình giải khiếu nại CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ở HUYỆN EA H’LEO 2.1.Tình hình khiếu nại lĩnh vực đất đai địa bàn huyện EaH’leo năm 2008, ... EAH’LEO TỈNH ĐĂK LĂK THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI VÀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 1.1 khiếu nại: 1.1.1 Khiếu nại quyền công dân, quan tổ chức: Khiếu nại tượng phát ... ban hành định giải khiếu nại chưa kịp thời 2.2.3 Những vấn đề rút qua công tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai Huyện EaH’leo Ưu điểm: Công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn Huyện có chuyển...
 • 29
 • 1,963
 • 12

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
... đến vi c cưỡng chế hành lĩnh vực đất đai Điều Nguyên tắc áp dụng biện pháp cưỡng chế hành lĩnh vực đất đai Vi c cưỡng chế hành lĩnh vực đất đai thực có định cưỡng chế người có thẩm quy n quy định ... Thông tư quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai, định áp dụng biện pháp khắc phục hậu vi phạm hành lĩnh vực đất đai gây trường ... quy n định cưỡng chế hành lĩnh vực đất đai Người có thẩm quy n định áp dụng biện pháp cưỡng chế hành lĩnh vực đất đai quy định Điều Thông tư có nhiệm vụ tổ chức vi c cưỡng chế thi hành định xử...
 • 7
 • 3,872
 • 7

Giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai

Giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai
... tố cáo 21 A Khái niệm khiếu nại B Khái niệm tố cáo Quy trình giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai 2.1 Khiếu nại, tố cáo đất đai 2.2 Trình tự giải khiếu nại, tố cáo đất đai Chức năng, nhiệm ... phủ giải khiếu nại, tố cáo Chương II: Thực trạng giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai địa phương Nội dung khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai Tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai ... việc giải khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai địa phương tìm giải pháp khắc phục 3 Những nội dung Chương I: Cơ sở pháp lý giải khiếu nại , tố cáo lĩnh vực đất đai Khái niệm khiếu nại, tố cáo A...
 • 22
 • 1,247
 • 5

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước (qua thực tiễn tỉnh nghệ an)

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước (qua thực tiễn tỉnh nghệ an)
... 1: Khiếu nại giải khiếu nại đất đai Chương 2: Thực trạng khiếu nại, giải khiếu nại đất đai quan hành nhà nước (qua thực tiễn tỉnh Nghệ An) Chương 3: Định hướng giải pháp nâng cao hiệu giải khiếu ... quy định pháp luật đất đai pháp luật khiếu nại, tố cáo Chương THỰC TRẠNG KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐẤT ĐAI CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC (QUA THỰC TIỄN TỈNH NGHỆ AN) 2.1 Khái quát tình ... luật khiếu nại, thực trạng khiếu nại giải khiếu nại đất đai quan hành nhà nước (qua thực tiễn tỉnh Nghệ An); sở đó, đề xuất kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung sách, pháp luật khiếu nại, đất đai xác...
 • 20
 • 714
 • 2

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai qua thực tiễn tại tỉnh thừa thiên huế

Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai qua thực tiễn tại tỉnh thừa thiên huế
... hình xúc khiếu nại lĩnh vực đất đai Thừa Thiên Huế Qua công tác tổng kết thực tiễn hoạt động giải khiếu nại lĩnh vực quản lý đất đai Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế nội dung khiếu nại đất đai chủ ... luận khiếu nại giải khiếu nại nói chung, lĩnh vực đất đai nói riêng + Phân tích đánh giá thực trạng khiếu nại vướng mắc việc giải khiếu nại đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua tìm hiểu thực tiễn ... lĩnh vực đất đai Một số viết khác có viết vấn đề khiếu nại nói chung chưa sâu nghiên cứu lĩnh vực đất đai Chính vậy, đề tài “ Khiếu nại giải khiếu nại lĩnh vực đất đai qua thực tiễn tỉnh Thừa Thiên...
 • 15
 • 690
 • 1

hoạt động tư vấn và tham gia tranh tụng của văn phòng luật sư tràng an trong lĩnh vực đất đai

hoạt động tư vấn và tham gia tranh tụng của văn phòng luật sư tràng an trong lĩnh vực đất đai
... Nguyễn Thị Hồng Thuỷ anh chị Văn phòng Luật s Tràng An, mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài: "Hoạt động t vấn tham gia tranh tụng Văn phòng Luật S Tràng An lĩnh vực Đất Đai" Do thời gian nghiên cứu hạn ... Văn phòng luật s Tràng An dịch vụ luật đất đai hai lĩnh vực then chốt, hai điểm mạnh văn phòng là: tham gia tố tụng vụ tranh chấp quyền sử dụng đất t vấn luật đất đai Với hoạt động mình, Văn phòng ... 16 IV Kết hoạt động sản xuất kinh doanh VPLSTA IV.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh Văn phòng luật s Tràng An thời gian vừa qua Từ chỗ hoạt động hai lĩnh vực t vấn pháp lý tham gia tranh tụng chính,...
 • 21
 • 205
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hỏi đáp về pháp luật đất đaithủ tục hành chính về lĩnh vực đất đaihỏi đáp về tranh chấp đất đaicác văn bản mới nhất về lĩnh vực đất đaitiểu luận tình huống quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực đất đaixử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đaithuc trang va giai phap nham hoan thien ve viec xu li vi pham hanh chinh trong linh vuc dat daicơ sở lý luận và quy định của pháp luật về vi phạm hành chính xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaikhái quát về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đaikhái quát pháp luật về xử lý vphc trong lĩnh vực đất đai hiện hànhđánh giá thực trạng về tình hình vphc trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh vĩnh phúcphần nội dung chương 1 cơ sở lý luận về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đaicơ sở pháp luật hiện hành về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đaimột số tình hình bức xúc về khiếu nại trong lĩnh vực đất đai ở thừa thiên huếcác quy định của pháp luật về xử lý vi phạm h̀nh chính trong lĩnh vực đất đaiQuyết định 3247 QĐ-BVHTTDL năm 2016 công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 2600 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Tổ rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương do tỉnh An Giang ban hànhQuyết định 1405 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà NamTuan 8Tuan 9Quyết định 2953 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 44 2016 QĐ-UBND quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng SơnQuyết định 5123 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đông Anh, thành phố Hà NộiQuyết định 5122 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Trì, thành phố Hà NộiQuyết định 5119 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Ba Đình, thành phố Hà NộiQuyết định 50 2016 QĐ-UBND về công nhận xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là đô thị loại VQuy trinh kiem soat buu phamQuyết định 5136 QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch Thất, thành phố Hà NộiQuyết định 5141 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Cầu Giấy, thành phố Hà NộiQuyết định 5137 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Gia Lâm, thành phố Hà NộiQuyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định 5144 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Quốc Oai, thành phố Hà NộiQuyết định 5128 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Sơn Tây, thành phố Hà NộiQuyết định 59 2016 QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 theo Quyết định 551 QĐ-TTg do tỉnh Ninh Thuận ban hànhQuyết định 2179 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1888 QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành