56256 house vs home vocabulary

56256 house vs home vocabulary

56256 house vs home vocabulary
... Ex 1 house home 3 .home house 5 .home 6 .house 7 .house 8 .home 9 .home 10 .house 11 .home 12 .house, home 13 .house 14 .house 15 .house 16 .home 17 .home 18 houses 19.housing 20 .home 21 .home 22 .house 23 .home ... 23 .home 24 .house 25 .home Ex 1.housebound 2 .home- made homeless a housewife on the house 6 .house- proud 7.household 8 .home 9.feel at home 10.homework 11.work from home 12.do your homework 13.housework ... 12.do your homework 13.housework 14.a broken home 15 .home page 16.homebody 17.homecoming 18.homegrown 19.housekeeper 20.homeland 21.homesick 22.full house Thank you very much! Please give me thumbs...
  • 5
  • 19
  • 0

"House" và "Home" trong tiếng Anh pdf

... Trong tiếng Anh nói "HOUSE" người ta chủ ý nói kiến trúc, nhà,công trình xây dựng, biệt thư nói chung dùng "HOUSE" vỏn vẹn muốn nói "bất động sản" Trong tiếng Anh nói "HOUSE" người ... dùng "HOUSE" vỏn vẹn muốn nói "bất động sản" Khi nói "HOME" người ta muốn nói "một mái ấm gia đình" "HOME" nơi có người ta cư trú đó, "HOUSE" bầt động sản không tri giác nghĩa có người "HOME" "HOUSE" ... không tri giác nghĩa có người "HOME" "HOUSE" "HOUSE" có người cư trú đó, nói tóm lại "HOME" "MÁI ẤM GIA ĐÌNH", "HOUSE" "CĂN NHÀ TRỐNG VÔ TRI GIÁC" mà "HOME": Nơi cư trú, mái gia đình (của ai) Ex:...
  • 4
  • 326
  • 0

Xem thêm