Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông cửu long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh bạc liêu)
... đo đạc địa khu vực Đồng sông Cửu Long phương pháp đo GPS động thời gian thực (RTK) Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan ứng dụng GPS đo đạc đồ địa - Nghiên cứu sở khoa học kỹ thuật công nghệ ... dụng công nghệ CORS đo đạc địa khu vực Đồng sông Cửu Long Ý nghĩa đề tài Luận văn khẳng định tính khả thi đưa số khuyến cáo việc áp dụng công nghệ CORS đo đạc địa phương pháp đo GPS động thời gian ... nghệ CORS đo đạc địa phương pháp RTK Chương 3: Thử nghiệm đo đạc địa sử dụng công nghệ CORS tỉnh Bạc Liêu 10 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CỦA GPS TRONG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH 1.1 Khái quát công nghệ...
 • 85
 • 1,094
 • 5

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa
... phẩm đặc nhiệt Nội dung đề tài gồm: Nghiên cứu trình xử lý dịch trước đặc công nghệ membrane Nghiên cứu trình đặc nước dứa membrane Đánh giá khả ứng dụng công nghệ membrane để đặc nước ... – Nghiên cứu trình đặc nước dứa màng 44 2.3.3 Nội dung – Đánh giá khả ứng dụng công nghệ lọc màng (membrane) để đặc nước dứa 45 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Nghiên cứu ... 15%) đặc membrane sử dụng với vai trò tiền đặc cho trình đặc nhiệt sản xuất nước đặc (50 – 60 độ Brix) Do đó, nghiên cứu ứng dụng công nghệ membrane để đặc nước trái nói chung, nước...
 • 78
 • 853
 • 4

Khả năng ứng dụng công nghệ GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng phân bố rong đỏ (Rhodophyta) vùng ven biển Việt Nam

Khả năng ứng dụng công nghệ GIS trong thành lập bản đồ hiện trạng phân bố rong đỏ (Rhodophyta) ở vùng ven biển Việt Nam
... phân bố loài rong Đỏ Bản đồ trạng phân bố rong Đỏ khu vực (Vịnh Nha Trang) (Hình 5) Bản đồ phân bố mật độ loài rong Đỏ (Hình 6) Bản đồ phân bố chi rong Đỏ Bản đồ phân bố mật độ chi rong Đỏ Bản đồ ... c a công nghệ GIS, đồ trạng phân bố ngành rong Đỏ Việt Nam (2009 2010) xây dựng 174 loài tổng 268 điểm điều tra có phân bố rong biển, dọc theo ven biển hiển thị đồ - Công nghệ GIS xây dựng liệu ... đồ phân bố tỉ lệ mật độ chi_loài rong Đỏ Bản đồ phân bố nhóm rong Agarophyte Bản đồ phân bố nhóm rong Carrageenophyte Hình Mối quan hệ thuộc tính c a khu vực phân bố đồ kết nối thông tin trạng...
 • 7
 • 174
 • 1

nghiên cứu công nghệ ADSL2/ADSL2+ và đưa ra đề xuất khả năng ứng dụng công nghệ này trên mạng viễn thông của Việt Nam

nghiên cứu công nghệ ADSL2/ADSL2+ và đưa ra đề xuất khả năng ứng dụng công nghệ này trên mạng viễn thông của Việt Nam
... ảnh quản lý xuất phim theo yêu cầu khách hàng Trên vài ứng dụng cửa công nghệ ADSL2/ADSL2+ Còn nhiều ứng dụng khác sử dụng công nghệ ADSL2/ADSL2+ thị trường tài chính, bất động sản ứng dụng chọn ... Như thấy, tăng băng thông làm nảy sinh nhiều ý tưởng ứng dụng Công nghệ ADSL2/ADSL2+ với băng thông lớn cho phép thực sử dụng công nghệ Tiềm xuất công nghệ lớn nhiều ứng dụng khác chưa nghĩ đến ... khai công nghệ hỗ trợ dịch vụ băng thông rộng Một số công nghệ hỗ trợ băng rộng công nghệ ADSL2++ Công nghệ ADSL2++ công nghệ nghiên cứu triển khai tiêu chuẩn hoá tương lai, phiên phát triển công...
 • 39
 • 323
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CAO

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS ĐỂ CHUYỂN TRỤC CÔNG TRÌNH LÊN CAO
... - Công tác chuyển trục công trình lên sàn thi công công nghệ GPS có thuận lợi khó khăn ? - Công tác chuyển trục công trình lên sàn thi công công nghệ GPS có độ xác ? - Việc sử dụng công nghệ GPS ... thực nghiệm chuyển trục công trình lên cao công nghệ GPS Thông qua trình đo xử lý số liệu cho kết cụ thể rút số kết luận sau: 1- Sử dụng công nghệ GPS công tác chuyển trục công trình lên cao khắc ... hỗ cao ±5mm thoả mãn yêu cầu độ xác việc chuyển trục công trình lên cao Một ưu điểm quan trọng chuyển trục công trình lên cao công nghệ GPS sai số chuyển trục không phụ thuộc vào chiều cao công...
 • 22
 • 152
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam
... CR-LDP 71 Ch-ơng III: Nghiên cứu ứng dụng GMPLS vào mạng NGN Việt Nam 73 3.1 Nhu cầu áp dụng công nghệ GMPLS cho mạng NGN Việt Nam 73 3.2 Kinh nghiệm áp dụng công nghệ GMPLS n-ớc 75 3.2.1 ... triển, triển khai sản phẩm giới GMPLS khả ứng dụng công nghệ GMPLS cần thiết, em chọn đề tài "Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt nam" Nội dung đề tài gồm ch-ơng: Ch-ơng ... ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC CÔNG NGHệ Vũ Minh Yên Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt nam Ngành: Công nghệ Điện tử Viễn thông Chuyên ngành: Kỹ thuật vô...
 • 113
 • 312
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội
... ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR xử nước thải đô thị ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học có màng vi lọc MBR đặt ngập bể phản ứng sinh học để xử nước thải đô thị công nghệ ứng dụng phù hợp nơi có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp...
 • 112
 • 801
 • 10

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ hạ thủy tàu bằng túi khí tại nhà máy đóng tàu cam ranh khánh hòa

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ hạ thủy tàu bằng túi khí tại nhà máy đóng tàu cam ranh  khánh hòa
... Chƣơng KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HẠ THỦY TÀU BẰNG TÚI KHÍ TẠI NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU CAM RANH 37 3.1 HIỆN TRẠNG NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU CAM RANH 38 3.1.1 Điều kiện địa lý Vịnh Cam Ranh Nhà máy đóng ... hạ thủy tàu phƣơng pháp túi khí phù hợp với Nhà máy đóng tàu Cam Ranh - Đánh giá tính khả thi việc ứng dụng công nghệ hạ thủy túi khí nhà máy đóng tàu Cam Ranh Khánh Hòa 1.3.2 Phƣơng pháp nghiên ... trình hạ thủy cho tàu cụ thể Nhà máy đóng tàu Cam Ranh - Nghiên cứu tính bổ sung quy trình hạ thủy túi khí - Phân tích, đánh giá khả ứng dụng phƣơng pháp hạ thủy túi khí nhà máy đóng tàu Cam Ranh...
 • 98
 • 220
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Lý Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Lý Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGÔ THỊ BÍCH LẬP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBR ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Khoa học...
 • 109
 • 327
 • 0

Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam

Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam
... Ethernet ) Trờn kờnh im-im s dng giao thc PPP, s dng giao thc mi c gi ny MPLS ( giao thc iu khin ) Cỏc gúi MPLS c ỏnh du bi giỏ tr 8281H trng giao thc PPP Cỏc gúi MPLS truyn qua chuyn dch khung ... v, mng riờng o Cỏc giao thc c bn ca MPLS Mng MPLS khụng bt buc mt phng thc bỏo hiu n no cho vic phõn phi nhón Cỏc giao thc nh tuyn nh BGP ( giao thc cng biờn ) cú th dựng giao thc dnh trc ti ... khỏc MPLS cho phộp nhng khụng yờu cu quyn u tiờn cú th c xỏc nh hon ton hoc mt phn t nhón MPLS l chuyn mch nhón a giao thc, a giao thc õy cú ngha l cỏc cụng ngh ca nú cú th ỏp dng bt c giao...
 • 79
 • 425
 • 8

Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam

Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam
... hoàn toàn phần từ nhãn MPLS chuyển mạch nhãn đa giao thức, đa giao thức có nghĩa công nghệ áp dụng giao thức lớp mạng IP, IPX… 1.2.2 Các khái niệm mạng MPLS 1.2.2.1 Nhãn (Lable): Nhãn thực thể có ... kết Nhóm làm việc MPLS chịu trách nhiệm chuẩn hoá công nghệ sở cho sử dụng chuyển mạch nhãn cho việc thi hành đường chuyển mạch nhãn cho việc thi hành đường mạch nhãn loại công nghệ lớp liên kết, ... Đại học Công nghệ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC (MPLS) 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Các động lực đời chuyển mạch nhãn Trong năm gần đây, mạng internet...
 • 8
 • 292
 • 0

Luận văn: Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam pptx

Luận văn: Tìm hiểu khả năng ứng dụng công nghệ chuyển mạch đa giao thức nhãn MPLS trên mạng đường trục Việt Nam pptx
... Ethernet ) Trờn kờnh im-im s dng giao thc PPP, s dng giao thc mi c gi ny MPLS ( giao thc iu khin ) Cỏc gúi MPLS c ỏnh du bi giỏ tr 8281H trng giao thc PPP Cỏc gúi MPLS truyn qua chuyn dch khung ... nhón a giao thc MPLS Chng : Gii thiu cu trỳc mng ng trc Vit Nam Chng : ng dng MPLS trờn mng ng trc Vit Nam Cụng ngh MPLS l cụng ngh tng i mi m, vic tỡm hiu v cỏc ca cụng ngh MPLS ũi hi phi ... mng riờng o 1.3 Cỏc giao thc c bn ca MPLS Mng MPLS khụng bt buc mt phng thc bỏo hiu n no cho vic phõn phi nhón Cỏc giao thc nh tuyn nh BGP ( giao thc cng biờn ) cú th dựng giao thc dnh trc ti...
 • 80
 • 235
 • 0

khả năng ứng dụng công nghệ adsl2+

khả năng ứng dụng công nghệ adsl2+
... theo yêu cầu khách hàng Trên vài ứng dụng cửa công nghệ ADSL2 /ADSL2+ Còn nhiều ứng dụng khác sử dụng công nghệ ADSL2 /ADSL2+ thị trường tài chính, bất động sản ứng dụng chọn lựa đa dịch vụ khác Như ... AM3x Hiện nay, thiết bị công nghệ ADSL2+ thương mại hoá với giá thành tương đối hấp dẫn, triển khai để thay cho thiết bị công nghệ ADSL ADSL2+ 6.3 Khả ứng dụng công nghệ ADSL2+ Việt Nam Như phân ... sở công nghệ ADSL2+ thiết bị công nghệ ADSL2+ thương mại hóa với giá thành tương đối hấp dẫn, cao thiết bị công nghệ ADSL chút Với thiết bị công nghệ ADSL2+, triển khai để thay cho thiết bị công...
 • 48
 • 192
 • 0

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VDSL CHƯƠNG 1_1 pot

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VDSL CHƯƠNG 1_1 pot
... cạnh công nghệ, mạng truy nhập có số công nghệ sau:  Công nghệ sử dụng ISDN B-ISDN  Công nghệ sử dụng modem băng tần thoại  Công nghệ truy xuất T1/E1sử dụng cáp thuê bao nội hạt  Công nghệ ... hạt  Công nghệ sử dụng modem cáp  Công nghệ phân phối dịch vụ đa điểm đa kênh (MMDS)  Công nghệ phân phối dịch vụ nội hạt (LMDS)  Công nghệ sử dụng qua vệ tinh  Công nghệ truy nhập xDSL ... người sử dụng mở rộng dịch vụ băng rộng nhờ modem cáp Tuy nhiên đường truyền HFC chung nên băng thôngkhả dụng cho kênh có nhiều người sử dụng không cao DSL 1.2.2.2 Công nghệ truy nhập sử dụng cáp...
 • 14
 • 202
 • 0

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VDSL CHƯƠNG 1_2 ppsx

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VDSL CHƯƠNG 1_2 ppsx
... 14,52 b Các công nghệ truy nhập xDSL xDSL họ công nghệ đường dây thuê bao số gồm nhiều công nghệ có tốc độ, khoảng cách truyền dẫn khác nên ứng dụng vào dịch vụ khác Bảng liệt kê loại công nghệ tính ... chiều không đối xứng gồm ADSL/ADSL Lite (G.Lite) chuẩn hoá công nghệ khác CDSL, Etherloop,  Công nghệ VDSL cung cấp dịch vụ truyền dẫn đối xứng không đối xứng Bảng 1.6 Các công nghệ xDSL Tên Tốc ... chất loại Theo hướng ứng dụng công nghệ phân thành nhóm sau :  Công nghệ HDSL truyền dẫn hai chiều đối xứng gồm HDSL/HDSL2 chuẩn hoá phiên khác như: SDSL, MDSL, IDSL  Công nghệ ADSL truyền dẫn...
 • 16
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khả năng ứng dụng công nghệ thông tinnâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tinmột số giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở trường cđn du lịch thương mại nghệ anbiên phap 5 biện pháp tăng cường khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trình độ tiếng anh cho đội ngũ cán bộ quản lý phòng chức năng sởứng dụng công nghệ plc trong đo đếm điện nănglê thúy 12 2012 nghiên cứu khả năng thu hồi gelatin từ da phế thải và khả năng áp dụng công nghệ này ở việt namcông nghệ adsl và khả năng ứng dụng kỹ thuật xdsl trong mạng truy nhập việt namhợp tác nghiên cứu kinh nghiện của thái lan ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường việt nam trước hết đối với tài nguyên đất và nướckỹ năng ứng dụng công nghệ thông tinứng dụng công nghệ gis trong quản lí cây xanh đô thị tại thành phố đà nẵngkhả năng áp dụng công nghệ thông tinkĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên mầm nonmột số giải pháp quản lý công tác bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thanh hóatrình độ năng lực quản lý và khả năng sử dụng công nghệ trong công việcứng dụng công nghệ nano trong thực tiễnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây