Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu ( qua một tiếng đờn và ta với ta)

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu ( qua một tiếng đờn và ta với ta)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHẠM PHƢƠNG CHI DẤU ẤN THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG THƠ TỐ HỮU (QUA MỘT TIẾNG ĐỜN VÀ TA VỚI TA) LUẬN VĂN ... nhân sáng tác Tố Hữu 54 2.3 Phong cách thơ Tố Hữu hai tập thơ Một tiếng đờn Ta với ta 58 CHƢƠNG 3: NHỮNG DẤU ẤN CỦA THI PHÁP VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG “MỘT TIẾNG ĐỜN” VÀ TA VỚI TA ... cười, thi pháp truyện ngụ ngôn, thi pháp ca dao, thi pháp sử thi dân gian, …; cấp độ loại thi pháp thơ ca dân gian, thi pháp truyện kể dân gian, …; … Thơ Tố Hữu mang nhiều dấu ấn thi pháp văn học dân...
 • 110
 • 204
 • 0

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu

Dấu ấn thi pháp văn học dân gian trong thơ tố hữu
... biệt dấu ấn thi pháp văn học dân gian hai tác phẩm chưa khai thác cách hệ thống Vì thế, mong muốn bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng văn học dân gian hai tập thơ cuối nhà thơ Tố Hữu để thấy dấu ấn thi pháp ... hiểu dấu ấn thi pháp dân gian hai tập thơ “Một tiếng đờn” “Ta với ta” Tố Hữu nhằm tái khẳng định ảnh hưởng to lớn thi pháp dân gian thơ ông Bằng việc so sánh, đối chiếu dấu ấn thi pháp dân gian ... nhà văn, nhà thơ trung đại đại, người ta tìm thấy dấu ấn thi pháp văn học dân gian Có thể nói văn học dân gian tảng phát triển, kết tinh văn học dân tộc Chính vậy, sáng tác sau nhà thơ, nhà văn, ...
 • 13
 • 185
 • 0

Thi pháp văn học dân gian

Thi pháp văn học dân gian
... phần lớn sáng tác dân gian, ca dao xác định tác giả cụ thể Đây thơ Dương Khuê, tác giả đời Nguyễn Sáng tác theo phong cách dân gian, sau đời đông đảo quần chúng thuộc, dân gian hoá người ta chấp ... tả trực tiếp thi n nhiên Ở đây, thi n nhiên miêu tả chi tiết gần gũi, quen thuộc với sống người dân Người ta tả gió, trăng, sông, nước, cối…Lối miêu tả gây ấn tượng gợi lên không gian với đặc ... lạc, ô đề, sương mãn thi n Giang phong ngư hoả đối sầu miên Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự Dạ bán trung đáo khách thuyền” (Phong Kiều bạc – Trương Kế) Thủ pháp miêu tả âm từ Đường thi tác giả sử dụng...
 • 9
 • 1,510
 • 21

đề cương ôn tập thi pháp văn học dân gian

đề cương ôn tập thi pháp văn học dân gian
... khảo sát 2/ Thi pháp văn học dân gian? Trả lời: 2.1/ Thi pháp văn học dân gian? Tác phẩm VHDGkhi tồn dạng văn chữ viết, có nhiều nét chung với văn học viết Điều có nghĩa nghiên cứu thi pháp VHDG ... đứng em trông, Trông non non ngất, Thi pháp Văn học Dân Gian -5- Nguyễn Thanh Hải – Lớp ĐHSPNgữ văn - ĐHPY trông sông sông dài, Trông mây mây kéo ngang trời, Trông trăng trăng khuyết, trông người ... Khái niệm văn học dân gian dùng để phân biệt với khái niệm văn học bác học, văn học viết VHDG phận văn học nhân dân sáng tác lưu truyền phương thức truyền miệng từ bao đời Bộ phận văn học có nhiều...
 • 16
 • 979
 • 9

Sự ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Tố Hữu

Sự ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Tố Hữu
... 1: Sự ảnh hƣởng thơ ca dân gian thơ Việt Nam đại đƣờng sáng tạo nhà thơ Tố Hữu Chƣơng 2: Thơ ca dân gian mạch nguồn cảm xúc thơ Tố Hữu 12 Chƣơng 3: Sự ảnh hƣởng thơ ca dân gian nghệ thuật thơ Tố ... thơ Tố Hữu 13 CHƢƠNG Sự ảnh hƣởng thơ ca dân gian thơ Việt Nam đại đƣờng sáng tạo nhà thơ Tố Hữu 1.1 Ảnh hưởng thơ ca dân gian thơ Việt Nam đại qua thời kỳ: Từ thuở xa xƣa, thơ ca dân gian nguồn ... viên cao học Nguyễn Thị Hải Yến MỤC LỤC Trang MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Sự ảnh hƣởng thơ ca dân gian thơ Việt Nam 14 đại đƣờng sáng tạo nhà thơ Tố Hữu 1.1 Ảnh hưởng thơ ca dân gian thơ Việt...
 • 135
 • 489
 • 1

Vai trò của văn học dân gian trong sáng tác của một số nhà văn hiện đại dấu ấn của truyện cổ dân gian trong một số tác giả, tác phẩm tự sự Việt Nam sau 1945

Vai trò của văn học dân gian trong sáng tác của một số nhà văn hiện đại dấu ấn của truyện cổ dân gian trong một số tác giả, tác phẩm tự sự Việt Nam sau 1945
... hội Vai trò truyện cổ dân gian trình hình thành phát triển 36 văn học 2.1 Vai trò truyện cổ dân gian hình thành 37 phát triển thể loại tự văn học Việt Nam 2.2 Truyện cổ dân gian dấu ấn sáng ... Vai trò truyện cổ dân gian đời sống văn hóa, xã hội văn học Chương II: Truyện cổ dân gian số hình thức mô phỏng, phát triển cốt truyện văn học giai đoạn trước 1975 Chương III: Truyện cổ dân gian ... 41 văn xuôi tự từ 1945 đến Chương II: truyện cổ dân gian số hình thức 56 mô phỏng, phát triển cốt truyện văn học việt nam giai đoạn trước 1975 Nhà văn viết truyện cổ tích 1.1 Cổ tích dân gian cổ...
 • 180
 • 825
 • 0

giáo án khái quát văn học dân gian việt nam

giáo án khái quát văn học dân gian việt nam
... nhiều vẻ văn học dân gian Tính 2/ Tính tập thể truyền miệng làm lên nhiều kể gọi dị GVH: Em hiểu tính - Văn học viết cá nhân sáng tác, văn học dân gian tập thể ? tập thể sáng tác Quá trình sáng tác ... tập đợc xây dựng cốt truyện GVH: Nhà văn học đợc + Nắm đặc trng văn học dân truyện cổ tích ? gian, hiểu biết thể loại văn học dân gian Đặc biệt vai trò văn học dân tộc Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ ... nghiệm mà nhân dân dã đúc kết từ sống ( H/S đọc) Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắcvề đạo lí làm ngời GVH: Tính giáo dục văn HSPB: Tri thức lại đợc trình bày nghệ thuật học dân gian đợc thể...
 • 11
 • 2,326
 • 2

giáo án Khái quát văn học dân gian Việt Nam

giáo án Khái quát văn học dân gian Việt Nam
... hát dân ca mộc mạc Truyện cổ tích, ca dao -dân ca, chèo , tuồng… tất biểu văn học dân gian Và để hiểu rõ kho tàng văn học dân gian phong phú Việt Nam ,chúng ta tìm hiểu văn "Khái quát văn học dân ... loại văn học dân gian Học sinh chia làm nhóm thảo luận Mỗi nhóm tìm hiểu thể loại văn học dân gian, tìm vài ví dụ cho vài thể loại Văn học dân gian sản phẩm trình sáng tác tập thể: - Văn học dân ... suốt trình sáng tạo lưu truyền tác phẩm văn học dân gian, thể gắn bó mật thiết văn học dân gian với sinh hoạt khác đời sống cộng đồng II HỆ THỐNG THỂ LOẠI CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM Loại Thể...
 • 10
 • 695
 • 1

Hiệu quả của hoạt động ngoại khóa văn học dân gian trong nhà trường pptx

Hiệu quả của hoạt động ngoại khóa văn học dân gian trong nhà trường pptx
... chương trình khoá Ngoại khoá Văn học dân gian tăng cường tính thời sự, tính xã hội cho nội dung học Qua hoạt động ngoại khoá Văn học dân gian, học sinh hiểu sâu giá trị văn hoá dân gian quê hương, ... Thế nhưng, lâu nhà trường phổ thông, hoạt động ngoại khoá Văn học hiểu hoạt động học, hoạt động phụ, nằm quản lý chuyên môn Việc tổ chức ngoại khoá Văn học tuỳ thuộc vào quỹ thời gian vốn hẹp hòi, ... trình dạy học phần Văn học dân gian THPT lí sau: Ngoại khoá Văn học dân gian góp phần làm sáng tỏ đặc trưng Văn học dân gian (tính tập thể, tính truyền miệng, tính dị bản, gắn với sinh hoạt xã...
 • 3
 • 529
 • 6

skkn dạy tác phẩm văn học dân gian trong mối quan hệ với văn hóa dân gian

skkn dạy tác phẩm văn học dân gian trong mối quan hệ với văn hóa dân gian
... dạy tác phẩm văn học dân gian mối quan hệ với văn hóa dân gian Dạy văn học dân gian mối quan hệ với văn hóa dân gian dạy cho học sinh đọc hiểu, cảm thụ tác phẩm văn học dân gian mối quan hệ với ... giảng dạy tác phẩm văn học dân gian góc độ văn hóa dân gian I Khái niệm văn học dân gian: Văn học Việt Nam tích hợp từ hai dòng văn học dân gian văn học viết Trong văn học dân gian tảng văn học ... thức quan trọng chương trình Văn học dân gian mang đặc trưng nguyên hợp, phận văn hóa dân gian Đặc trưng khiến văn học dân gian phận tách rời với văn hóa dân gian Vì thế, để hiểu văn học dân gian, ...
 • 51
 • 1,858
 • 12

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NÔM BÌNH DÂN

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NÔM BÌNH DÂN
... Chương 1: Khái quát Văn học dân gian Truyện nôm Chương 2: Ảnh hưởng văn học dân gian Truyện nôm bình dân phương diện nội dung Chương 3: Ảnh hưởng văn học dân gian Truyện nôm bình dân phương diện ... học dân gian văn học viết khái quát vài nét Truyện Nôm nói chung, Truyện Nôm bình dân nói riêng 1.1 Khái quát Văn học dân gian 1.1.1 Văn học dân gian Là hai phận văn học dân tộc, văn học dân gian ... quát Văn học dân gian Truyện nôm bình dân Trước nghiên cứu ảnh hưởng văn học dân gian tới Truyện Nôm bình dân, phần nội dung chương trình bày vài nét khái quát văn học dân gian, mối quan hệ văn học...
 • 70
 • 1,018
 • 3

Chất liệu văn học dân gian trong một số kịch bản điện ảnh ở Việt Nam

Chất liệu văn học dân gian trong một số kịch bản điện ảnh ở Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƢƠNG HỒNG NHUNG CHẤT LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ KỊCH BẢN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM Chuyên ngành: Văn học dân gian ... tàng vô tận chất liệu nghệ thuật để nghệ sĩ điện ảnh khai thác vận dụng sáng tạo tác phẩm điện ảnh CHƢƠNG KHẢO SÁT CHẤT LIỆU VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ KỊCH BẢN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM 32 2.1 Sự ... nhỏ phận văn học văn học dân gian với điện ảnh Với dân tộc, văn học dân gian gương soi bóng hình dân tộc Cho nên, để hiểu dân tộc, không tốt chiếm lĩnh vốn văn hóa- văn học dân gian dân tộc Từ...
 • 77
 • 585
 • 4

Những yếu tố văn học dân gian trong Truyện cổ Phật giáo của Thích Minh Chiếu

Những yếu tố văn học dân gian trong Truyện cổ Phật giáo của Thích Minh Chiếu
... rõ yếu tố dân gian ẩn chứa mẩu chuyện Phật giáo Truyện cổ Phật giáo Thích Minh Chiếu sưu tầm Thông qua luận văn, thấy mối quan văn học Phật giáo văn học dân gian, tiếp nhận yếu tố dân gian truyện ... quan Phật giáo, Phật giáo Việt Nam Truyện cổ Phật giáo Thích Minh Chiếu sưu tầm Chương 2: Yếu tố văn học dân gian cốt truyện, nhân vật Truyện cổ Phật giáo Thích Minh Chiếu sưu tầm Chương 3: Yếu tố ... hiện, yếu tố dân gian mẩu truyện Phật giáo Truyện cổ Phật giáo Đồng thời, luận văn phân tích kỹ lưỡng yếu tố dân gian Truyện cổ Phật giáo Thích Minh Chiếu sưu tầm Luận văn ảnh hưởng qua lại văn học...
 • 154
 • 371
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thi pháp văn học dân gian là gìthi pháp văn học dân gianđặc trưng thi pháp văn học dân gianthi phap van hoc dan gianvăn học dân gian trong thơ nôm hồ xuân hươngsử thi của văn học dân gian việt namấn tượng về văn học dân gianphan tich su vat su viec sang tao trong hinh anh ngon ngu van hoc dan gian trong bai thuong vo cua tran te xuongvăn học dân gian trong chương trình tiểu họcphân tích tự vận dụng sáng tạo hình ảnh ngôn ngữ văn học dân gian trong bài thơ thương vợ của trần tế xươngvai trò của văn học dân gian trong nền văn học dân tộcvai trò của văn học dân gian trong đời sống xã hộiđánh giá chương trình và kiến thức văn học dân gian trong sách giáo khoa trung học và trong giáo trình đại họci chương trình và nội dung phần văn học dân gian trong sách giáo khoa dùng trong truờng trung học cơ sởa nhận xét về chương trình văn học dân gian trong trường trung học cơ sởBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 13. Phản ứng hoá họcngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 4. Learning a foreign languagethực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUVận động tại quảng trịIZOME hóa trong hóa dầu