Cấu trúc vùng năng lượng của siêu mạng graphene hai lớp

Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng của vật liệu graphene

Nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng của vật liệu graphene
... Trong cấu trúc vùng lượng graphene, độ rộng vùng cấm 0, dẫn đến khả truyền qua electron lớn so với vật liệu khác 3.3 CẤU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG CỦA GRAPHENE TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU 24 Hình 3.3: Cấu ... vật liệu lớn Các nhà khoa học nghiên cứu độ linh 3.4 CẬN CẢNH CẤU TRÚC NĂNG LƯỢNG TRONG VÙNG BRIOULLIN THỨ NHẤT Hình 3.9: Vùng lượng silicon vùng Brioullin thứ [10] Hình 3.10: Cấu trúc vùng lượng ... học lượng tử, vật lí chất rắn, vật lí nano ứng dụng, phương pháp số lập trình, với nghiên cứu trước từ khắp nước giới, tin đề tài Nghiên cứu cấu trúc vùng lượng vật liệu graphene hoàn toàn nghiên...
 • 37
 • 506
 • 1

Nghiên cứu lý thuyết vùng năng lượng của vật rắn và cấu trúc vùng năng lượng của chất bán dẫn

Nghiên cứu lý thuyết vùng năng lượng của vật rắn và cấu trúc vùng năng lượng của chất bán dẫn
... yếu thuyết vùng lợng vật rắn để từ vận dụng nghiên cứu cấu trúc vùng lợng chất bán dẫn Vì chọn đề tài : "Nghiên cứu thuyết vùng lợng vật rắn cấu trúc vùng lợng chất bán dẫn" Mục đích nghiên ... trúc vùng lợng chất bán dẫn Đối tợng nghiên cứu Bài toán nghiên cứu thuyết vùng lợng bao gồm: + Cấu trúc vùng lợng vật rắn + Cấu trúc vùng lợng chất bán dẫn: Ge, Si, AIII BV Cấu trúc luận văn ... nghiên cứu Tìm hiểu thuyết vùng lợng vận dụng thuyết để nghiên cứu cấu trúc vùng lợng chất bán dẫn Từ tìm hiểu chất biết đợc khả ứng dụng chất bán dẫn vào khoa học kỹ thuật nh sống Giả thuyết...
 • 56
 • 5,935
 • 24

Bài giảng điện tử cấu trúc vùng năng lượng

Bài giảng điện tử cấu trúc vùng năng lượng
... mức lượng tự + Vùng cấm: Trong không tồn mức lượng để điện tử chiểm chỗ 1 Cấu trúc vùng lượng vật rắn Tùy theo vị trí tương đối vùng lượng, chia làm ba loại vật liệu: + Chất cách điện: Cấu trúc ... có bị điện tử chiến chỗ hay không, chia làm ba loại vùng lượng + Vùng dẫn (Vùng trống) vùng: tất mức lượng bỏ trống bị chiếm chỗ phần + Vùng hóa trị (Vùng lấp đầy): Mọi mức lượng bị điện tử chiếm ... khiết) + Quá trình điện tử tách khỏi nguyên tử gọi trình ion hóa Sinh cặp hạt dẫn tự Trên đồ thị vùng lượng tương ứng với điện tử vùng hóa trị sang vùng dẫn + Quá trình điện tử gặp lỗ trống gọi...
 • 13
 • 1,191
 • 3

Cấu trúc vùng năng lượng độ rộng vùng cấm hấp thu trong bán dẫn

Cấu trúc vùng năng lượng độ rộng vùng cấm hấp thu trong bán dẫn
... NỘI DUNG CẤU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG ĐỘ RỘNG VÙNG CẤM HẤP THU TRONG BÁN DẪN Click to add title in here www.themegallery.com Phân biệt vật liệu rắn Vùng lượng trống Vùng lượng đầy Vùng lượng gần ... trống Dạng VÙNG Vùng lượng gần đầy NĂNG LƯỢNG www.themegallery.com Phân biệt vật liệu rắn 02 01 03 • Vùng cấm nơi không chứa • Vùng dẫn vùng lượng Vùng hóa trị vùng phép, trống hoàn lượng cùng, ... cách điện • • Độ dẫn điện nhỏ Độ rộng vùng cấm Eg >3eV www.themegallery.com Phân biệt vật liệu rắn ? www.themegallery.com Phân biệt vật liệu rắn Dựa vào độ rộng vùng cấm BÁN DẪN BÁN DẪN Eg= 0.3...
 • 15
 • 867
 • 1

GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG TRONG VẬT RẮN

GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG TRONG VẬT RẮN
... lên phần Từ thấy, giản đồ vùng lượng có đặc điểm sau: có vùng lượng phép Hình III-12: Cấu trúc vùng lượng theo phương pháp gần liên kết mạnh vùng cấm lượng Mỗi vùng lượng có N mức Mỗi mức, theo ... nên lượng gần liên tục vùng Hình III-8: Năng lượng điện tinh thể có cấu trúc vùng, khơng liên tục vùng lượng III.1.b Phép gần liên kết mạnh: Phương trình cho tốn khơng nhiễu loạn lấy phương trình ... gọi Trong khơng gian k ba chiều, miền giới hạn đó, Brillouin thứ nhất, ngun tố Wigner-Seitz mạng đảo vùng Hình II-3: Vùng Brillouin tinh thể Si Ge III Cấu trúc vùng lượng: Để có cấu trúc vùng lượng...
 • 17
 • 309
 • 1

Các phương pháp gần đúng tính cấu trúc vùng năng lượng

Các phương pháp gần đúng tính cấu trúc vùng năng lượng
... pháp gần - Tính cấu trúc vùng lợng Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu sâu phơng pháp gần để đơn giản hoá phép tính toán Khi nghiên cứu cấu trúc vùng lợng chất rắn: Sử dụng phơng pháp gần tìm hiểu tính ... từ ta tính đợc vùng lợng cụ thể nhờ phép gần với mục đích cuối tìm hiểu phơng pháp tính cấu trúc vùng lợng vật rắn Đối tợng nghiên cứu đề tài nghiên cứu phơng pháp gần đúng: Phơng pháp gần điện ... phơng pháp gần tính vùng lợng Vận dụng ba phơng pháp gần giải tính toán cho vùng lợng vật rắn - Trên sở kết thu đợc phép gần đúng, trình bày đợc nhận xét từ tìm hiểu tính cấu trúc vùng lợng vật...
 • 40
 • 334
 • 2

Tính toán cấu trúc vùng năng lượng bằng phương pháp giả thế thực nghiệm

Tính toán cấu trúc vùng năng lượng bằng phương pháp giả thế thực nghiệm
... Theo đó, phương pháp thực nghiệm đòi hỏi mặt máy tính so với tính toán ab initio cung cấp phương pháp tương đối dễ dàng để tạo cấu trúc vùng điện tử Phương pháp giả thực nghiệm Khái niệm giả đưa ... phương pháp kết hợp tuyến tính orbital nguyên tử (LCAO)), phương pháp k.p [4], phương pháp giả thực nghiệm cục [5], phương pháp giả thực nghiệm không cục [6] (EPM) Các phương pháp bao gồm tham số thực ... thực nghiệm để khớp với liệu thực nghiệm dịch chuyển vùng đến vùng điểm đối xứng cao cụ thể mà thu từ thí nghiệm hấp thụ quang học Điều thú vị phương pháp cấu trúc điện tử tính toán cách giải phương...
 • 16
 • 473
 • 2

CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA SIÊU MẠNG GRAPHENE

CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA SIÊU MẠNG GRAPHENE
... trúc siêu mạng graphene (GSLs) mà chọn làm đối tượng nghiên cứu luận án 38 CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA SIÊU MẠNG GRAPHENE CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA SIÊU MẠNG GRAPHENE3 ... thực graphene kỹ thuật khác tiếp xúc với bề mặt vật liệu khác [9, 114] lắng đọng chất bị hấp thụ lên bề mặt graphene chùm tia điện tử 40 CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA SIÊU MẠNG GRAPHENE ... nhòe CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA SIÊU MẠNG GRAPHENE 43 kết tinh tế, chẳng hạn làm thay đổi vị trí điểm Dirac hay dịch chuyển méo mó cấu trúc vùng lượng, mà không làm thay đổi chất của...
 • 133
 • 552
 • 0

cấu trúc dải năng lượng

cấu trúc dải năng lượng
... tự tạo nên dải lượng hẹp tinh thể electron bên tạo nên dải rộng - Nếu ion xa (a lớn), phủ hàm sóng biến =>   (a )   E  => cấu trúc dải lượng biến Các electron trạng thái mà lượng chúng ... Bloch làm cho trị riêng lượng tương ứng tuần hoàn không gian mạng đảo E k  E ,k  G Ứng với giá trị λ, Ek  E (k ) làm thành dải lượng Họ {E k } tạo thành cấu trúc dải lượng E  max E (k ... Trường hợp dải bị chiếm đầy dải thứ λ bị chiếm phần (trên hình, λ = 2) mức Fermi cắt ngang đồ thị lượng dải Mặt f (k )  xác định từ E k   F  const gọi mặt đẳng hay mặt Fermi cho dải λ Vì dải bị...
 • 8
 • 432
 • 1

Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein mang tế bào soi thuỷ tinh thể mắt đỏ

Một số đặc điểm cấu trúc và tính chất của protein mang tế bào soi thuỷ tinh thể mắt đỏ
... oti^t 14 ttllb 001 I HOft i f o i truo ^ « ^ t va ^ s i i ^ t l ^ ^!P ««iii h ie$c t0 l)r£o £ ^ oSoi^^ d W I f i ?$ dL...
 • 109
 • 298
 • 0

Tìm hiểu lý thuyết vùng năng lượng của một vài bán dẫn

Tìm hiểu lý thuyết vùng năng lượng của một vài bán dẫn
... nghiên cứu chương CHƢƠNG 3: CẤU TRÚC VÙNG NĂNG LƢỢNG CỦA MỘT SỐ BÁN DẪN 3.1 thuyết vùng lƣợng [4], [2] Bài toán chủ yếu tìm hiểu cấu trúc vùng lượng bán dẫn giải phương trình Schrodinger tinh ... CẤU TRÚC VÙNG NĂNG LƢỢNG CỦA MỘT VÀI BÁN DẪN ……………………………………………………………………….28 3.1 thuyết vùng lượng …………………………………………28 3.2 Cấu trúc vùng lượng Silic………………………………… 32 3.3 Cấu trúc vùng lượng Germani………………………………39 ... tử vùng điện tử dẫn, có nghĩa chất có khả dẫn điện có điện tử tồn vùng dẫn Tính dẫn điện tăng mật độ điện tử vùng dẫn tăng  Vùng cấm (Forbidden band): Là vùng nằm vùng hóa trị vùng dẫn, mức lượng...
 • 51
 • 257
 • 0

Phương trình cấu trúc và góc hôlônômi của đa tạp riemann hai chiều

Phương trình cấu trúc và góc hôlônômi của đa tạp riemann hai chiều
... tính đa tạp khả vi 1.2 Liên thông Lêvi - sivita đa tạp Riemann Chơng 2: Dạng liên thông phơng trình cấu trúc 2.1 Dạng liên thông 2.2 Phơng trình cấu trúc đa tạp Riemann M Chơng Các góc Hôlônômi ... tính đa tạp khả vi 1.2 Liên thông Lêvi- sivita đa tạp Riemann 4 Chơng 2: Dạng liên thông phơng trình cấu trúc 2.1 Dạng liên thông 2.2.Phơng trình cấu trúc đa tạp Riemann M Chơng Các góc Hôlônômi ... đẳng cự đợc trình bày Định lý 3.1.11 Trình bày công thức tính góc Hôlônômi đờng cong đa tạp Riemann hai chiều 4, Tính đợc góc Hôlônômi vĩ tuyến mặt định ốc không gian Oxyz , góc Hôlônômi vĩ...
 • 44
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc vùng năng lượng của kim loạicấu trúc vùng năng lượng của chất rắn tinh thểcấu trúc vùng năng lượng của chất rắncấu trúc vùng năng lượng của chất bán dẫncấu trúc vùng năng lượng của vật rắncau trúc vùng năng lượng của graphenecấu trúc của vật liệu nano và ảnh hưởng của mn lên tính chất cấu trúc vùng năng lượng của znscấu trúc vùng năng lượng của bztcấu trúc vùng năng lượngcấu trúc vùng năng lượng trong các vật rắncấu trúc vùng năng lượng trong chất bán dẫncầu trúc vùng năng lượngtính toán cấu trúc vùng năng lượng bằng phương pháp giả thếcấu trúc cơ bản và sơ đồ vùng năng lượng của photodiode pincấu trúc cơ bản và sơ đồ vùng năng lượng của photodiode apdUnit 12. MusicUnit 11. National parksBài 36. Đặc điểm đất Việt NamUnit 10. ConservationUnit 10. ConservationUnit 8. The story of my villageUnit 8. The story of my villageUnit 8. The story of my villageBài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng độngBài 15. Chỉnh sửa văn bảnBài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt TrờiTuần 8. Tiếng ruBài 45. Lá câyBài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcÁp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà GiangSLIDE brand: identify and defferentiateTRẮC NGHIỆM 15- K2 - CÓ ĐÁP ÁNĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK1 LỚP 11 TIN HỌCchăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niênChủ đề 6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động