Đồ án môn học động cơ đốt trong ZIL 130 lắp trên xe tải (TM+CAD)

Đồ án môn học động đốt trong ZIL 130 lắp trên xe tải (TM+CAD)

Đồ án môn học động cơ đốt trong ZIL 130 lắp trên xe tải (TM+CAD)
... việc Đồ án môn học KCTT Động đốt GVHD: Nguyễn Quang Thanh Tài liệu tham khảo Hớng dẫn đồ án môn học động đốt - HVKTQS 1999 Tiến sĩ Vy Hữu Thành Th sĩ Vũ Anh Tuấn Hớng dẫn đồ án môn học động đốt - ... 1.384219 Mpa Đồ thị công thực tế đợc thể vẽ đồ thị động lực học (Bản A0) Đồ án môn học KCTT Động đốt GVHD: Nguyễn Quang Thanh 3.6 Xây dựng đặc tính động Bảng giá trị điểm đờng đặc tính động cơ: g ) ... lọc không khí: Đồ án môn học KCTT Động đốt GVHD: Nguyễn Quang Thanh Có nhiệm vụ lọc không khí cung cấp cho động giảm ồn qua trình nạp Bầu lọc không khí động Zil 130 loại lọc dầu - quán tính Quá...
 • 31
 • 655
 • 10

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P0

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P0
... thực đồ án môn học Động đốt trong, đồng chí học viên ngành xe có dịp đợc củng cố, mở rộng nâng cao bớc kiến thức môn học động đốt Đồ án trang bị cho học viên phơng pháp nghiên cứu động đốt cụ thể ... òM -2 36, 238 16,5 7,5 -6 1 4-1 5 ầẩ -1 10 6,8 B-2 1 4-1 5 ầẩ -1 10 7,5 òầ-M204 -5 1 17 206 27 ầẩ -1 20 6,0 ể -2 0 ầẩ -1 29,130 6,5 TATRA 930 16 SKODA-78 1-1 36 9,7 KAMAZ 740 17 LADA 2106 8,5 SANSING D-495 ... Kiểu động Trị số T (0K) Kiểu động Trị số T (0K) èầ -4 00 18ữ20 -5 4 16ữ18 -2 0 M-21 15ữ18 ấ -4 6 14ữ16 -5 1 18ữ20 ấ -5 0 14ữ16 ầẩè 15ữ18 -6 14ữ16 ầẩ -5 vàểé - 20+25 B-2 14ữ16 ầẩ -1 20 18ữ22 ò -2 04...
 • 45
 • 2,650
 • 38

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P1

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P1
... kiểu động đợc giới thiệu bảng 17 Giá Bảng 17 trị số kiểu động Kiểu động Giá trị -3 5 1,5ữ1,6 -5 4 1,5ữ1,65 43 ấ -4 6 1,6ữ1,7 B-2 -6 không cờng hoá 1,2ữ1,35 ò -2 04 ò -2 06 1,2ữ1,3 ò -2 04B ò -2 06B ... 3,6ữ3,8 54 3,9ữ4,0 ấ -4 6 3,9ữ4,0 ấ -5 0 3,9ữ4,0 39 B-2 -6 không cờng hoá 3,5ữ3,7 ò -2 04 ò -2 06 5,2ữ5,4 ò -2 04B ò -2 06B 5,4ữ5,7 2.3 Tính toán trình cháy a- Mục đích tính toán trình cháy xác định ... 0,08ữ0,09 -3 5 0,037ữ0,040 -2 0 0,079ữ0,085 -5 4 0,035ữ0,040 -5 1 0,078ữ0,083 ấ -4 6 0,032ữ0,045 ầẩè 0,079ữ0,085 ầẩ -5 è,ểéậầẩẹ 0,09ữ0,11 ầẩ -1 20, ầẩ -1 21 0,079ữ0,083 ầẩ -1 10 0,077ữ0,085 -6 B-2 0,035ữ0,042...
 • 14
 • 1,477
 • 25

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P2

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P2
... 27ữ38 Loại động Động xăng Giá trị pe số kiểu động Bảng 22 Kiểu động Giá trị củacơ Kiểu động Giá trị củacơ M3MA 0,52ữ0,56 -3 5 0,575ữ0,585 M-21 0,59ữ0,64 -5 4 0,50ữ0,51 A 3-5 1 0,62ữ0,64 KM-46 0,615ữ0,625 ... KM-46 0,615ữ0,625 ầẩ -1 20 0,55ữ0,57 KM-50 0,62ữ0,63 ầẩ -1 21 0,57ữ0,59 -6 B-2 0,67ữ0,68 ầẩ -1 10 M3MA-403 0,59ữ0,61 ò -2 04 ò -2 06 0,53ữ0,54 ầẩM 0,67ữ0,69 ò -2 04B 0,60ữ0,62 52 ò -2 06B Suất tiêu hao ... hành thành đồ thị công thị thực tế * Đối với động diesel bốn kỳ: Để đợc đồ thị công thị thực tế a' - c' - c" - z' - z" - b' - b" b" - a' (hình 1), ta gạch bỏ diện tích I, II, III, IV đồ thị lý...
 • 17
 • 1,025
 • 21

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P3

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P3
... thực toán xuôi, lập bảng dựng đồ thị theo thứ tự trình bày b Đối với động diesel 63 Phơng pháp tính tiêu dựng đờng đặc tính động diesel tơng tự nh động xăng Riêng biểu thức dùng để tính toán tùy ... thiệu đặc tính động xăng với nmin= 600 v/ph nN = 3400 v/ph Trên công thức dùng tính toán kiểm nghiệm động chế độ công suất lớn Nếu tính toán chế độ mô men xoắn lớn 62 Hình Đặc tính động xăng thông ... xác định theo biểu thức chung nh động xăng Khi tính toán chế độ công suất định mức, việc lập bảng để thống kê kết tính toán nh dựng đồ thị đợc tiến hành tơng tự nh động xăng Nếu tính chế độ mô men...
 • 6
 • 748
 • 22

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P4

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P4
... - = L/4 102 - = L/2 - = - 10 = W/2 - = - = - 11 = W/3 - = W/4 Cách bố trí đồ thị theo vị trí ô: - Đồ thị công thị p - V ô N01 - Đồ thị lực khí thể, lực quán tính tổng lực ô N0 - Đồ thị lực tiếp ... phải vẽ đồ thị công - Cho dù cấu KTTT thờng dạng lệch tâm (động xăng) đồ án môn học ta coi CCKTTT giao tâm để đơn giản tính toán - Đối với động V sử dụng truyền chính-phụ nh họ động B - Liên Xô ... N05 - Đồ thị véc tơ phụ tải cổ khuỷu ô N04 - Đồ thị vtpt cổ khuỷu triển khai ô N07 - Đồ thị đờng đặc tính ô N03 - Đồ thị mài mòn ô N06 - Đồ thị lực T (mô men xoắn, ô N08) + Đồ thị công thị p -...
 • 34
 • 1,063
 • 17

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P5

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P5
... theo nội dung sau: - Tính toán sức bền; - Tính theo độ cứng vững mức độ mài mòn; - Tính toán theo ứng suất nhiệt; - Tính toán theo dao động đàn hồi dao động cộng hởng Việc tính toán sức bền chi tiết ... : [q] = 20 ữ30 MPa Pít tông gang, bạc đồng, chốt bơi: [q] = 35 MPa Trong phạm vi đồ án môn học, học viên tính toán khe hở nhiệt pít tông xy lanh nh tính toán ứng suất nhiệt tính chất phức tạp ... Sơ đồ tính toán đoạn trục thứ i - Lực quán tính ly tâm khối lợng tập trung cổ khuỷu: Prc = (m2 + mck) R2.1 0-6 [MN] - Lực quán tính ly tâm hai má khuỷu: Pm = mm.2.1 0-6 [MN] - Lực quán tính ly tâm...
 • 57
 • 1,243
 • 10

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P6

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P6
... (8) (1) èầ -4 02 èầ -4 07 ầẩ -1 11 -2 1 èồè -9 68 èồè -9 68 -5 1 (195 5-1 975) (2) mát nớc (3) 10 11 ểé -3 52 ểé -3 52 ểé -3 55 ểé -3 55 ấ -6 02 ầẩ -1 64 Động xăng, kỳ làm Động xăng kỳ làm ể -4 69 Động xăng, ... èẻẹấẩ -4 01 Động xăng, kỳ , L-4 75/67,5 6,2 26/4000 5,8/2200 èầ -4 01 làm mát nớc èẻẹấẩ -4 02 -nt- L-4 75/72 7,0 35/4200 7,1/2400 èẻẹấẩ -4 07 -nt- L-4 75/76 45/4500 8,8/2600 ầẩ -1 11 -nt- V-8 95/100 ... 0,25ữ0,5 - 0,35 -1 2-5 25 2,38ữ2,36 4,76 19,0 0,6ữ0,4 - - - - òè -2 36,238 6,487ữ6,473 5,8ữ5,6 18,8ữ14,2 0,65ữ0,45 1,55ữ1,4 4,6 10 2,6 4,0ữ3,98 3,1ữ2,9 - 0,6ữ0,35 - - 1,5 4,0ữ3,98 3,1ữ2,9 - 0,6ữ0,36 - -...
 • 21
 • 562
 • 13

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P7

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P7
... 47,0 -2 38 -1 2 140,0 112,0 khoan 5,0 - ống - 139,986 283,0 -1 2 -5 23 94,94 128,5 - muống 94,925 -1 81,0 - 119,65 - - khoan 5,0 -5 62,5 - 118,5 - - - 5,0 -2 810 - 119,5 - - - 5,0 -7 63,0 - 118,5 ... 60,0 75,165 54,12 28,0 136,0 - - 75,14 53,88 84,92 60,2 31,5 132,0 28,0 84,905 60,0 88,15 50,1 30,0 150,0 - - 88,135 50,0 -2 0 -3 0 -3 5 -3 7 -4 8 ẹè -7 -7 5 ẹè -1 4 208 ấ -4 6 46,0 134,0 46,0 46,0 ... 55,9 òè -2 40 trục tháo rời -1 2A 90,1 1394,0 94,93 50,1 56,1 -1 2-5 25 89,85 94,91 49,9 55,9 -1 37,5 260,0 33,0 18,0 - 20,0 - -5 27,25 317,0 36,0 18,0 - 18,0 - -2 37,5 467,0 33,0 18,0 - 20,0 - 55,9...
 • 14
 • 509
 • 8

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P8

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P8
... 9,6 -6 , -1 2 10,5 21,0 - - - 15,0 202 -1 2-5 25 òè -2 3 6- 9,6 95 21,5 òè - 238 9,5 75 19,5 -1 6,0 58,0 6,0 48,0 òèầ -2 40 15,0 24,0 11,0 - 21,0 20,0 10,5 6,0 12,0 15,0 18,0 10,5 6, 12,0 -2 -5 -7 ... (6) ấ -4 6 68,12 60,018 100,019 4,0 81,0 6ấ -5 0 68,09 60,0 100,003 òầ -2 04 44,13 38,074 77,788 -2 0 -3 0 -3 5 -3 7 -4 8 -5 4 ẹ -7 -7 5 ẹ -1 4 69,5 80,54 3,949 47,6 199 ò - 206 44,1 38,064 -6 - 42,035 ... òè -2 36, 238 56,0 50,026 94,2 1,472 34,2 -2 40 55,97 50,02 93,7 3.465 34,03 -1 2A - 48,035 90,0 2,5 60,0 1 2-5 25 48,055 59,8 -1 -2 23,8 19,86 - - - -5 ể 23,8 19,86 48,0 1,744 20,0 -1 0 1,737 -7 ...
 • 13
 • 519
 • 7

Hướng dẫn đồ án môn học động đốt trong - P9

Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong - P9
... 10485 - 8350 MeM3 6620 - 5327 M-20 24400 - 13700 M-21 16900 - 12500 -1 2 30800 - 26500 ầ -1 3 28300 - 26500 ầẩậ -1 10 40000 - 24300 ầẩậ -1 11 38400 - - ầẩậ -1 20 4400 - 27060 ầ -5 1 30800 - 15750 ầ -6 6 ... 27040 - 24420 -5 4 -7 5 62050 2754 85740 175 ẹ -7 - - 45500 ẹ -1 4 - - 455000 ấ -4 6 123000 2723 165000 ấ -5 0 184723 - 77400 òầ -2 04 52130 2858 76000 òầ -2 06 76086 - 77600 -6 84400 - - òè -2 36 ... - 13700 ầ -4 1 28300 - 15700 ểé ậ -5 M 44000 - 33800 ầẩậ -1 30 38440 - 21200 ầẩậ -1 75 38400 - 21200 -1 6 10000 - 32600 -2 0 26580 - 95100 -3 0 25340 - 24420 -3 5 57500 - 600050 (1) (2) (3) (4) -3 7...
 • 17
 • 578
 • 7

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG potx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG potx
... tìm tòi sáng tạo áp dụng nhanh chóng vào thực tiễn sản xuất Vì môn học Đồ án động đốt trong cần thiết cho sinh viên chúng em có vốn hành trang trước trường Đây môn quan trọng nội dung học tập ... trang, tháng 5, năm 2011 Sinh viên thực PHẦN 1: GIỚI THIỆU ĐỘNG CƠ THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 1.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ THIẾT KẾ - Đặc điểm động thiết kế + Động thiết kế động Xăng kỳ + Động có ... HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG: Vì động tự khởi động nên cần có ngoại lực để khởi động cho động Máy khởi động khởi động động cách cho bánh đà trục khủyu quay thông qua vệc cài khớp Máy khởi động truyền cho...
 • 44
 • 265
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG ĐỐT TRONG THỰC HIỆN TRÊN XE DIESEL.240 ( thuyết minh + bản vẽ cad)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG THỰC HIỆN TRÊN XE DIESEL.240 ( thuyết minh + bản vẽ cad)
... mc v + r mcc b' = av ' + v = 1+ r b" b r v + v ữ.T " 2 a + r av b' = v + = av' + v T 1+ r 1+ r " ' av + r av 19,806 + 0.034.21, 02041 = = 19,842 av = 1+ r + 0, 034 bv b" + r ... mcvz = = av + bv" T xz + r + ( xz ) 0, 0304 1, 0451 ( 21, 02041 + 0, 002626.T ) 0,9146 + + ( 0,9146 ) ( 19,806 + 0, 00209.T ) 1, 0401 ữ = 0, 0304 1, 0451 0,9146 + + ( 0,9146 ... 8,314 " ( b z ).Q bvz " + a vz + ( Tz + Tb ) M (1 + r ). ( Tz Tb ) * H Trong đó: Tb nhiệt trị điểm b xác định theo công thức: Tb = Tz n2 = 1173.1 ( K ) * * QH : Nhiệt trị tính toán, động Điêzen:...
 • 57
 • 374
 • 2

đồ án môn học động đốt trong tính toán hộp số

đồ án môn học động cơ đốt trong tính toán hộp số
... bánh số 2,3,4 cặp bánh ăn khớp Đối với bánh số ta chon vật liệu 40XC theotiêu chuẩn nga thoả mãn độ bền tiếp xúc độ bền uốn Vởy bánh đủ bền Tính toán trục hộp số 5.1 Tính sơ trục kích thớc hộp ... hệ số thời gian làm việc ổ lăn số truyền cho hộp , tơng ứng với giá trị ( 0,1,1, 3, 10,80(%) , , : hệ số vòng quay , tính tỉ số vòng quay ổ lăn số truyền , 1,2,3,4, với số vòng quay tính toán ... 10 - L: tuổi thọ tính theo triệu vòng L= Trong đó: -nt: số vòng quay tính toán ổ bi (vg/p), số vòng quay tính toán xác định theo tốc độ trung bình ôtô số truyền thẳng (ih=1) V i i i i 0,377 r...
 • 52
 • 364
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học đông cơ đôt trong iamz 238 diesel 4 kỳ 2 hàng chữ v 8 xi lanhđồ án môn học động cơ đốt trong iamz 238đồ án môn học động cơ đốt tronghướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trongđồ án thiết kế động cơ đốt trongđồ án chuyên ngành động cơ đốt trongđồ án môn học động cơ m3ma407thiet ke mon hoc dong co dot trongđò án tính toán động cơ đốt trongthuyết trình môn học động cơ đốt tronggiáo án power point động cơ đôt trongdap an trac nghien dong co dot trong ototrac nghiem va dap an ket cau dong co dot trongii tính toán động lực học động cơ đốt trongchế độ làm việc của động cơ đốt trongCataloge dung cu co khiPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namĐiểm đông đặc: Freezing pointNội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)SẢN XUẤT POLYURETHANETiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticCông nghệ tổng hợp PVAc PVAXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸSản xuất nhiên liệu sạchgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảchỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Cấu hình DNS trên windowsQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéo