Các đặc điểm hệ sinh thái và tiềm năng sinh học của tràm chim đồng tháp

Chuyên đề 2 các đặc điểm hệ sinh thái tiềm năng sinh học của tràm chim đồng tháp

Chuyên đề 2 các đặc điểm hệ sinh thái và tiềm năng sinh học của tràm chim đồng tháp
... Nga 091 721 0 thực – Lê Dương Sang 091 727 8 05/ 02/ 20 12 tỉnh đồng 10 Nguyễn Thị Thảo 0917307 sông Cửu Long 11 Phạm Thị Thu Thảo 0917310 ngày 12 Phan Thị Ánh Thơ 0917 324 13 Trịnh Thùy Vân 09174 02 DANH ... Đại học Khoa học Tự Nhiên từ 1 /2 – 5 /2/ 20 12 dừng chân điểm: VQG Tràm Chim, Viện lúa ĐBSCL, Núi Đá Dựng, Thạch Động, Công ty xi măng Holcim Kiên Lương Công ty nuôi trồng thủy sản BIM Đồng Hòa Chuyến ... Hình 2. 3 12 Hình 2. 4 12 Hình 3.1 15 Hình 3 .2 16 Hình 4.1 19 Hình 4 .2 20 Hình 4.3 21 Hình...
 • 11
 • 206
 • 0

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa ph-ơng làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt chất l-ợng cao

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa ph-ơng làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chống chịu tốt và chất l-ợng cao
... điểm nông sinh học số giống lạc địa phơng lm vật liệu cho công tác chọn tạo giống chống chịu tốt v chất lợng cao Vật liệu v phơng pháp nghiên cứu Vật liệu thí nghiệm gồm 10 giống địa phơng: Sen ... nụng sinh hc ca mt s ging lc a phng lm vt liu cho cụng tỏc chn to Năng suất lạc Việt Nam tăng áp dụng trồng giống lạc cho suất cao Cng phát triển giống lạc suất cao diện tích trồng giống lạc ... đờng tổng số, dầu, protein Số liệu nghiên cứu đợc xử lí sai số theo chơng trình IRRISTAT version 5.0 Kết nghiên cứu 3.1 Đặc điểm hình thái giống Hình thái mang đặc điểm di truyền giống Đặc điểm hình...
 • 8
 • 369
 • 1

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa phương làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chịu tốt chất lượng cao doc

Đánh giá các đặc điểm nông sinh học của một số giống lạc địa phương làm vật liệu cho công tác chọn tạo giống mới chịu tốt và chất lượng cao doc
... điểm nông sinh học số giống lạc địa phơng lm vật liệu cho công tác chọn tạo giống chống chịu tốt v chất lợng cao Vật liệu v phơng pháp nghiên cứu Vật liệu thí nghiệm gồm 10 giống địa phơng: Sen ... nụng sinh hc ca mt s ging lc a phng lm vt liu cho cụng tỏc chn to Năng suất lạc Việt Nam tăng áp dụng trồng giống lạc cho suất cao Cng phát triển giống lạc suất cao diện tích trồng giống lạc ... đờng tổng số, dầu, protein Số liệu nghiên cứu đợc xử lí sai số theo chơng trình IRRISTAT version 5.0 Kết nghiên cứu 3.1 Đặc điểm hình thái giống Hình thái mang đặc điểm di truyền giống Đặc điểm hình...
 • 8
 • 311
 • 0

Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng ñ brix 75 4.11 ðánh giá t h p lai chua qu nh tri n v ng v thu ñông 2011 76 4.12 Các giai ño n sinh trư ng ch y u c a t h p lai chua qu nh ... p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng t ng s qu 72 4.10.3 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng kh i lư ng trung bình qu 73 4.10.4 Kh k t h p c a dòng chua nghiên ... m t s tính tr ng c a t h p lai cu ng qu chua qu nh v thu ñông 2011 4.10 70 ðánh giá kh k t h p c a dòng chua nghiên c u 70 4.10.1 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng...
 • 140
 • 233
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ Nguyễn Thị Hiền.

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ Nguyễn Thị Hiền.
... Nguyễn Hồng Minh tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ. ” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá đặc điểm ... điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ, xác định khả kết hợp dòng bố mẹ, rút dòng khả kết hợp tốt vụ thu đông - Tuyển chọn tổ hợp lai chua nhỏ ưu tú vụ thu đông xuân hè 1.2.2 Yêu cầu - Đánh ... 4.10.1 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tỷ lệ đậu 71 4.10.2 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tổng số 72 4.10.3 Khả kết hợp dòng chua nghiên...
 • 138
 • 470
 • 0

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ. ” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai ... hợp lai chua nhỏ, xác định khả kết hợp dòng bố mẹ, rút dòng khả kết hợp tốt vụ thu đông - Tuyển chọn tổ hợp lai chua nhỏ ưu tú vụ thu đông xuân hè 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, ... 4.10.2 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tổng số 72 4.10.3 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng khối lượng trung bình .73 4.10.4 Khả kết hợp dòng cà...
 • 137
 • 220
 • 0

Đặc điểm nông sinh học của một số dòng lúa đột biến ảnh hưởng của phân bón lá cho dòng DS2 tại quỳnh phụ thái bình

Đặc điểm nông sinh học của một số dòng lúa đột biến và ảnh hưởng của phân bón lá cho dòng DS2 tại quỳnh phụ  thái bình
... (1981) chia thi gian sinh trng ca cõy lỳa lm giai on chớnh l giai on sinh trng sinh dng v sinh trng sinh thc Tuy nhiờn cú th chia lm giai on l giai on sinh trng sinh dng, sinh trng sinh thc v chớn.[14] ... gian sinh trng ca cỏc ging lỳa cho rng nhng ging lỳa cú thi gian sinh trng quỏ ngn thỡ khụng th cho nng sut cao sinh trng sinh dng b hn ch Ngc li, nhng ging lỳa cú thi gian sinh trng quỏ di cng cho ... hoỏ mm hoa cho n nt cỏnh Cỏc loi ch phm trờn u nh hng tt n sinh trng, phỏt trin ca cõy, cho hiu qu kinh t gp 12,3 ln so vi i chng Tỏc gi kt lun: GA3 tỏc dng mnh giai on cõy sinh trng sinh dng,...
 • 140
 • 160
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống bưởi biện pháp kỹ thuật cho dòng bưởi có triển vọng tại thái nguyên (TT)

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống bưởi và biện pháp kỹ thuật cho dòng bưởi có triển vọng tại thái nguyên (TT)
... trung nghiên cứu lai t ể ch n l c dòng, giống tiề ă g ng thời ũ g q a â ghiê ứu, h gi â ặ iểm nông sinh h c dòng, giống triển v g, ê ó xây dựng bi n pháp kỹ thu ộng phù h ối v i dòng, giống cụ ... C ỉ tiêu t ân c n ; - C ỉ tiêu đặc điểm lá; - C ỉ tiêu đặc điểm oa; - C ỉ tiêu đặc điểm quả; - C ỉ tiêu đặc điểm sin trưởn 2.3.2 P , iên cứu ản ưởn biện p p kỹ t uật lai ữu tín đến k ả n n ... giống cụ thể ứng yêu cầu g ời s n xu t Các nghiên cứu vừa góp phầ a d g hóa u giống ởi, vừa t o v t li u phục vụ cho nghiên cứu lâu dài bổ sung số bi n pháp kỹ thu t canh tác cần thiết X h òi hỏi...
 • 27
 • 96
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống bưởi biện pháp kỹ thuật cho dòng bưởi có triển vọng tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng giống bưởi và biện pháp kỹ thuật cho dòng bưởi có triển vọng tại Thái Nguyên
... Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học số dòng/ giống bưởi Thái Nguyên - Một số giống bưởi nước; - Một số dòng bưởi tam bội; - Một số dòng bưởi lai nhị bội 2.2.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật ... tài nghiên cứu: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số dòng/ giống bưởi biện pháp kỹ thuật cho dòng bưởi triển vọng Thái Nguyên yêu cầu cấp thiết Mục đích đề tài Trên sở nghiên cứu số đặc điểm ... hưởng biện pháp kỹ thuật xử lý chochicine đến khả hình thành thể đa bội số dòng, giống bưởi triển vọng (thực năm 2012) 2.2.3 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật dòng bưởi triển vọng Thái Nguyên...
 • 162
 • 239
 • 0

[Luận văn]đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng ngô thuần một số tổ hợp lai triển vọng tại CHDCND lào việt nam

[Luận văn]đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng ngô thuần và một số tổ hợp lai triển vọng tại CHDCND lào và việt nam
... - SING KHAM NETPHANLA ĐÁNH GIÁ Đ C ĐI M NÔNG SINH H C C AM TS M TS T DÒNG NGÔ THU N VÀ H P LAI TRI N V NG T I CHDCND LÀO VÀ VI T NAM LU N VĂN TH C SĨ NÔNG NGHI P Chuyên ngành: Tr ng tr ... u Ngô ti n hành đ tài: “Đánh giá đ c m nông sinh h c tính thích ng c a m t s dòng ngô thu n m t s t h p lai tri n v ng t i CHĐCN Lào Vi t Nam M c tiêu nghiên c u - Đánh giá đư c đ c m nông sinh ... a t h p lai (TL) đư c t o t dòng 3.2.1.K t qu đánh giá đ c m nông sinh h c tính thích ng c a t h p lai t i Vi t Nam 3.2.2.K t qu đánh giá đ c m nông sinh h c tính thích ng c a t h p lai đư c...
 • 117
 • 299
 • 1

So sánh đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống lúa thuần có triển vọng tại huyện quỳnh phụ thái bình

So sánh đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống lúa thuần có triển vọng tại huyện quỳnh phụ thái bình
... điểm nông sinh học số dòng, giống lúa triển vọng huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình " 1.2 Mục đích, yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục đích L a ch n đợc 1- dòng, giống lúa thời gian sinh trởng ngắn giống lúa ... khai thí nghiệm so sánh dòng, giống lúa triển vọng điều kiện vụ xuân v vụ mùa năm 2010 Đa kết luận đặc điểm nông sinh học v phù hợp giống lúa cấu luân canh huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 3.2 Phơng ... nhánh dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm .57 Bảng 4.6: Chỉ số diện tích số thời kỳ sinh trởng dòng, giống lúa tham gia thí nghiệm 59 Bảng 4.7: Một số đặc điểm nông sinh học dòng,...
 • 114
 • 458
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống thời vụ của hai giống vừng v6 vừng trắng trên đất cát ven biển tại nghi phong, nghi lộc, nghệ an

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống và thời vụ của hai giống vừng v6 và vừng trắng trên đất cát ven biển tại nghi phong, nghi lộc, nghệ an
... Ngh An V i lý nêu ti n hành nghi n c u ñ tài Nghi n c u ñ c ñi m nông sinh h c c a m t s dòng, gi ng th i v c a hai gi ng v ng V6 V ng tr ng ñ t cát ven bi n t i Nghi Phong, Nghi L c, Ngh An ... u qu khai thác s d ng ñ t nông nghi p Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 31 PH N N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI N C U 2.1 N I DUNG NGHI N C U - Nghi n c u kh sinh ... t s dòng, gi ng v ng v Hè thu ñ t cát ven bi n t i Nghi Phong, Nghi L c, Ngh An - Nghi n c u th i v tr ng thích h p cho m t s gi ng v ng (V6 V ng tr ng) v Xuân t i Nghi Phong, Nghi L c Ngh An...
 • 149
 • 378
 • 1

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN VỤ THU TRÊN ĐẤT GIA LÂM - HÀ NỘI docx

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG LẠC TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN VÀ VỤ THU TRÊN ĐẤT GIA LÂM - HÀ NỘI docx
... vụ thu (3,30 m2lá/m2 đất - 5,32 m2lá/m2 đất Hai giống lạc CT1 L08 có diện tích đạt m2lá/m 2đất vụ xuân vụ thu (Bảng 2) 699 Đánh giá đặc điểm nông sinh học số dòng, giống lạc đất Gia Lâm - Nội ... Đánh giá đặc điểm nông sinh học số dòng, giống lạc đất Gia Lâm - Nội nhỏ so với vụ xuân Trong trường hợp này, sử dụng giống lạc số lượng hoa nhiều, thời gian hoa tập trung, ... hướng giảm mạnh thấp so với vụ thu t canh tác 701 Đánh giá đặc điểm nông sinh học số dòng, giống lạc đất Gia Lâm - Nội Bảng Tổng số bó mạch thân dòng, giống Dòng, giống 75/23 (đ/c) D35A D43...
 • 9
 • 290
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của một số dòng ngô nổ tự phối khả năng kết hợp của chúng phục vụ công tác chọn tạo giống

nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của một số dòng ngô nổ tự phối và khả năng kết hợp của chúng phục vụ công tác chọn tạo giống
... n-gi ng Vàng No11 TVCB B môn di truy n-gi ng Vàng No12 R6 Vi n Nghiên c u ngô Vàng No14 Q2XO8 Vi n Nghiên c u ngô Vàng No15 Q2TO7 Vi n Nghiên c u ngô Vàng 10 No16 Q3XO8 Vi n Nghiên c u ngô Vàng ... Q5XO8 Vi n Nghiên c u ngô Vàng 12 No18 Q5TO7 Vi n Nghiên c u ngô Vàng 13 No19 Q10TO7 Vi n Nghiên c u ngô Vàng 14 No20 Q11TO7 Vi n Nghiên c u ngô Vàng 15 No21 Q78TO6 B môn di truy n-gi ng Vàng 16 ... i dung nghiên c u + Nghiên c u m t s ñ c tính nông sinh h c kh ch ng ch u c a dòng ngô n v Thu ðông năm 2010 + Nghiên c u m t s ñ c tính nông sinh h c, kh ch ng ch u kh k t h p c a dòng ngô n...
 • 143
 • 396
 • 3

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng bưởi thể tam bội có triển vọng tại thái nguyên

nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số dòng bưởi thể tam bội có triển vọng tại thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  HOÀNG KIM KHÁNH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DÕNG BƢỞI THỂ TAM BỘI CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: ... bưởi thể tam bội triển vọng Thái Nguyên Mục đích đề tài - Trên sở nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số dòng bƣởi thể tam bội tỉnh Thái Nguyên, để từ đề xuất đƣợc dòng bƣởi khả thích ứng, ... đặc điểm nói tạo tiền đề cho việc lai tạo chọn lựa giống sau Chính vậy, xuất phát từ yêu cầu thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số dòng bưởi thể tam bội có...
 • 122
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai vnđđ10đặc điểm nông sinh học của cây lúaluận án về đặc điểm nông sinh học của cây nhãnnhững đặc điểm về hình thái và sinh lý của các nhóm giới vi sinh vậtđộng vật đẳng nhiệt có trung khu điều hòa thân nhiệt nằm ở não có các đặc điểm thích nghi để điều hòa thân nhiệt với các đặc điểm về hình thái sinh lí và các tập tính hoạt độngđặc điểm hệ sinh thái nước ngọtđặc điểm hệ sinh thái dưới nướcđặc điểm hệ sinh thái việt namđặc điểm hệ sinh thái rừng việt namđặc điểm hệ sinh thái đô thịđặc điểm hệ sinh thái nhân tạođặc điểm hệ sinh thái rừng ngập mặn cần giờđặc điểm hệ sinh thái rừng nhiệt đớiđặc điểm hệ sinh thái rừng ngập mặnđặc điểm hệ sinh thái rừngNghi quyet so 917 NQ-TMT-HDQT ngày 14 12 2013Giay moi hop DHDCD bat thuongNghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012SonHa CorporationSonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuSonHa CorporationBC KQ GDCP cua ong Dang Quang Vinh 08112012BC KQGDCP cua co dong noi bo Ong Bui Van Huu 13112012CV so 525 va QD so 522CV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTCV so 334 vv giai trinh so lieu tren BCTC nam 2011 TMTGiay UQ thuc hien cong bo thong tin ong Le Van PhienThong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VICDXG Ti%e1%ba%bfp t%e1%bb%a5c duy tr%c3%ac m%e1%bb%a9c t%c4%83ng tr%c6%b0%e1%bb%9fng cao Company Visit Note 23 08 2017BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.12.07 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt VCB%2c HHS v%c3%a0 SHIBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.11.10 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt FIT%2c DPM%2c KSASonHa Corporation