Nghiên cứu nồng độ n TERMINAL PRO BNP và một số chỉ số hóa sinh máu trên bệnh nhân suy tim tại bệnh viện hữu nghị

Nghiên cứu nồng độ n terminal pro BNP một số chỉ số hóa sinh máu trên bệnh nhân suy tim tại bệnh viện hữu nghị

Nghiên cứu nồng độ n terminal pro BNP và một số chỉ số hóa sinh máu trên bệnh nhân suy tim tại bệnh viện hữu nghị
... suy tim, số bệnh nh n nam 37 bệnh nh n (84,1), số bệnh nh n nữ bệnh nh n (15,9%) Trong nhóm bệnh nh n không suy tim, số bệnh nh n nam 36 (75%), số bệnh nh n nữ 12 (25%) 40 Ở nhóm, số bệnh nh n nam ... bệnh vi n Hữu nghị nhằm mục tiêu: Nghi n cứu n ng độ NT-proBNP huyết tương bệnh nh n suy tim Đánh giá li n quan n ng độ NT-proBNP huyết tương với số số hóa sinh, c n lâm sàng lâm sàng nhóm bệnh nh n ... số nghi n cứu giá trị n ng độ NTproBNP ch n đo n nguy n nh n suy tim bệnh nh n khó thở Phạm Thị Thanh Hương (2009) [4] Tuy nhi n, việc nghi n cứu n ng độ NT-proBNP huyết tương bệnh nh n suy tim...
 • 78
 • 243
 • 1

NGHIÊN cứu NỒNG độ n TERMINAL PRO b NATRIURETIC PEPTIDE HUYẾT TƯƠNG ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT não GIAI đoạn cấp

NGHIÊN cứu NỒNG độ n TERMINAL PRO b NATRIURETIC PEPTIDE HUYẾT TƯƠNG ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT não GIAI đoạn cấp
... (r=-0,16) n< /b> ng < /b> độ < /b> NT-proBNP huyết tương b nh nh n < /b> xuất huyết n< /b> o với n< /b> ng < /b> độ < /b> Natri máu b nh nh n < /b> B N < /b> LU N < /b> N< /b> ng < /b> độ < /b> NT-proBNP huyết tương b nh nh n < /b> b Xuất huyết n< /b> o giai đo n < /b> cấp b nh vi n < /b> Trung ương ... quan n< /b> ng < /b> độ < /b> Natri máu với n< /b> ng < /b> độ < /b> NT-proBNp huyết tương b nh nh n < /b> XHN giai đo n < /b> cấp. Tuy nhi n < /b> số tác giả nghi n < /b> < /b> cứu < /b> nh n < /b> thấy có gia tăng n< /b> ng < /b> độ < /b> NTproBNP b nh nh n < /b> xuất huyết nh n < /b> b nh nh n < /b> có ... QUẢ NGHI N < /b> CỨU N< /b> ng < /b> độ < /b> NT-proBNP huyết tương b nh nh n < /b> b xuất huyết n< /b> o giai đo n < /b> cấp b nh vi n < /b> Trung ương Huế 1.1 Tuổi trung b nh giới nhóm b nh nh n < /b> XHN giai đo n < /b> cấp với nhóm chứng B ng 1:...
 • 4
 • 169
 • 0

Nghiên cứu nồng độ AFP (alpha feto protein) một số chỉ số hóa sinh trên bệnh nhân ung thư gan đến khám tại bệnh viện hữu nghị

Nghiên cứu nồng độ AFP (alpha feto protein) và một số chỉ số hóa sinh trên bệnh nhân ung thư gan đến khám tại bệnh viện hữu nghị
... ung thư gan Chính tiến hành đề tài Nghiên cứu nồng độ AFP (alphafeto -protein) số số hóa sinh bệnh nhân ung thư gan đến khám bệnh viện Hữu Nghị với hai mục tiêu sau: Khảo sát nồng độ Alpha – fetoprotein ... khoảng 60% bệnh nhân ung thư gan Điều đồng nghĩa với 40% bệnh nhân bị ung thư gan nồng độ AFP bình thư ng Vì vậy, kết nồng độ AFP bình thư ng xét nghiệm sinh hóa máu loại trừ ung thư gan Ngoài ... 190 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu gồm có 60 bệnh nhân HCC, 54 bệnh nhân gan 76 bệnh nhân viêm gan mạn 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân nghiên cứu 3.1.1 Tuổi bệnh nhân nhóm nghiên cứu Tuổi trung...
 • 82
 • 403
 • 4

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng lympho

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và một số yếu tố tiên lượng bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng lympho
... Bệnh mi kinh dòng hạt chuyển cấp: giai cuối mi kinh Bệnh nhân bị mi cấp có tiền sử diễn biến mi kinh, xét nghiệm có NST Ph1 1.3.5 Điều trị mi cấp Rối loạn bệnh ... theo bệnh nhân Nhiều nghiên cứu nước Ph1 yếu tố tiên lượng nặng Thời gian ổn định sau điều trị bệnh nhân ngắn KẾT LUẬN Nghiên cứu 71 bệnh nhân mi cấp dòng lympho thấyAll Bệnh mi cấp dòng ... giới bệnh nhân mi cấp vào điều trị bệnh viên 4.2 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng Kết bảng 3.2 biểu đồ 3.3 cho thấy triệu chứng lâm sàng bệnh nhân mi cấp dòng lympho...
 • 66
 • 413
 • 0

Nghiên cứu nồng độ brain natriuretic peptid (BNP) huyết thanh ở bệnh nhân phù phổi cấp do tim được điều trị thở máy áp lực dương không xâm lấn

Nghiên cứu nồng độ brain natriuretic peptid (BNP) huyết thanh ở bệnh nhân phù phổi cấp do tim được điều trị thở máy áp lực dương không xâm lấn
... TÊN LUẬN ÁN: NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) HUYẾT THANH BỆNH NHÂN PHÙ PHỔI CẤP DO TIM ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ THỞ MÁY ÁP LỰC DƯƠNG KHÔNG XÂM LẤN Chuyên ngành: NỘI – TIM MẠCH Mã số: ... lượng bệnh nhân cần thở máy hỗ trợ tăng vọt làm vượt khả điều trị phương thức áp lực âm, nên máy thở có van áp lực dương xâm lấn đưa vào sử dụng So với máy thở áp lực âm, máy thở áp lực dương ... BNP huyết bệnh nhân phù phổi cấp tim thở máy không xâm lấn 2/ Tìm hiểu mối liên quan số yếu tố lâm sàng, khí máu động mạch nồng độ BNP huyết với thành công thở máy áp lực dương không xâm lấn bệnh...
 • 152
 • 187
 • 0

Nghiên cứu nồng độ brain natriuretic peptidw (BNP) huyết thanh ở bệnh nhân phù phổi cấp do tim được điều trị thở máy áp lực dương không xâm lấn

Nghiên cứu nồng độ brain natriuretic peptidw (BNP) huyết thanh ở bệnh nhân phù phổi cấp do tim được điều trị thở máy áp lực dương không xâm lấn
... đầy đủ 1.4 ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP DO TIM 1.4.1 Thở máy áp lực dương không xâm lấn Hiện nay, thở áp lực dương không xâm lấn giải pháp ưu tiên trước định đặt nội khí quản thở máy xâm lấn Theo hướng ... THỞ MÁY ÁP LỰC DƯƠNG KHÔNG XÂM NHẬP BỆNH NHÂN PHÙ PHỔI CẤP DO TIM bệnh nhân suy hô hấp nói chung PPC tim nói riêng, để định bệnh nhân có định thở máy ALDKXL đặt nội khí quản thở máy xâm lấn ... cá nhân Vì vậy, bệnh nhân thở máy dài dài ngày bệnh nhân dung nạp tốt theo dõi sát Theo Baptista, bệnh nhân phù phổi cấp tim dung nạp với máy thở áp lực không xâm lấn, nên trì cho bệnh nhân thở...
 • 60
 • 121
 • 0

Nghiên cứu nồng độ brain natriuretic peptide (BNP) huyết thanh ở bệnh nhân phù phổi cấp tim được thở máy áp lực dương không xâm lấn (TT)

Nghiên cứu nồng độ brain natriuretic peptide (BNP) huyết thanh ở bệnh nhân phù phổi cấp tim được thở máy áp lực dương không xâm lấn (TT)
... nồng độ BNP huyết bệnh nhân phù phổi cấp tim thở máy không xâm lấn - Tìm hiểu mối liên quan số yếu tố lâm sàng, khí máu động mạch nồng độ BNP huyết với thành công thở máy áp lực dương không xâm ... đủ 1.4 ĐIỀU TRỊ PHÙ PHỔI CẤP DO TIM 1.4.1 Thở máy áp lực dương không xâm lấn Hiện nay, thở áp lực dương không xâm lấn giải pháp ưu tiên trước định đặt nội khí quản thở máy xâm lấn Theo hướng dẫn ... cá nhân Vì vậy, bệnh nhân thở máy dài dài ngày bệnh nhân dung nạp tốt theo dõi sát Theo Baptista, bệnh nhân phù phổi cấp tim dung nạp với máy thở áp lực không xâm lấn, nên trì cho bệnh nhân thở...
 • 27
 • 171
 • 0

Nghiên cứu nồng độ TNF-, CRP huyết thanh liên quan với hình thái, chức năng động mạch cảnh gốc bằng siêu âm doppler mạch ở bênh nhân đái tháo đường tuýp 2

Nghiên cứu nồng độ TNF-, CRP huyết thanh và liên quan với hình thái, chức năng động mạch cảnh gốc bằng siêu âm doppler mạch ở bênh nhân đái tháo đường tuýp 2
... giãn động mạch cảnh gốc, tốc độ tâm trơng động mạch cảnh gốc với tuổi (r = - 0,44; - 0,469; lần lợt theo thứ tự) 2. 2 Sự liên quan TNF- CRP với hình thái - chức động mạch cảnh gốc bệnh nhân đái tháo ... bệnh nhân ĐTĐ 20 4.3 Biến Đổi Hình thái - chức động mạch cảnh gốc siêu âm doppler mạch mối liên quan với CRP, TNF- bệnh nhân đái tháo đờng týp 4.3.1 Biến đổi hình thái - chức động mạch cảnh gốc ... Tìm hiểu biến đổi TNF-, CRP bệnh nhân đái tháo đờng týp 2 Đánh giá biến đổi hình thái, chức động mạch cảnh gốc siêu âm Doppler mạch mối liên quan với TNF-, CRP bệnh nhân đái tháo đờng týp Những...
 • 28
 • 1,082
 • 6

Nghiên cứu nồng độ iode niệu, kích thước hình thái của tuyến giáp qua siêu âm ở trẻ em 8 10 tuổi huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu nồng độ iode niệu, kích thước và hình thái của tuyến giáp qua siêu âm ở trẻ em 8  10 tuổi huyện hương trà, tỉnh thừa thiên  huế
... thiu ht iode vựng nghiờn cu khi: - Iode niu 10 g iode/ 24 gi hay 10g iode/ g creatinine - Trờn 50% s mu cú hm lng iode niu 10g iode/ 24 gi hay 100 g iode/ g creatinine - S mu cú iode niu < 2g iode/ 24 ... (55,6%) 27 (100 ,0%) Bng 3 .8 T l hc sinh cú nng iode niu bỡnh thng theo tui v gii Iode niu tui Tng cng 10 - 20 Nam N 08 18 17 35 (31 ,8% ) 09 16 19 35 (31 ,8% ) 10 19 21 40 (36,4%) Tng cng 53 ( 48, 2%) 57 ... (51 ,8% ) 110( 100,0%) 34 Bng 3.9 T l hc sinh cú nng iode niu cao theo tui v gii Iode niu Tng cng >20 tui Nam N 08 13 10 23 (46,9%) 09 10 14( 28, 6%) 10 6 12 (24,5%) Tng cng 29 (59,2%) 20 (40 ,8% )...
 • 60
 • 216
 • 0

nghiên cứu nồng độ apo ai apo b chỉ số apo bapo ai ở người cao tuổi có hội chứng chuyển hoá

nghiên cứu nồng độ apo ai apo b và chỉ số apo bapo ai ở người cao tuổi có hội chứng chuyển hoá
... rở lê ế ỷ l 36,1%, ro g độ < /b> uổ ày ế ỷl o ,1%, ữ % P â b ó b eo độ < /b> uổ g ó k b rõ vớ p < 0,0 3.2 Nồng < /b> độ < /b> Apo < /b> AI,< /b> Apo < /b> B, số Apo < /b> B /Apo < /b> AI < /b> nhóm b nh nhóm chứng B ng 3.3 Nồng < /b> độ < /b> Apo < /b> AI,< /b> Apo < /b> B, số Apo < /b> ... Apo < /b> AI < /b> ro g ó b HCCH ấp ó ứ g, g độ < /b> Apo < /b> B số Apo < /b> B /Apo < /b> AI < /b> ro g ó b o ó ứ g Sự k b óý g ĩ ố g kê (p độ < /b> Apo < /b> AI,< /b> Apo < /b> B, số Apo < /b> B /Apo < /b> AI < /b> theo giới tính ... AI < /b> nhóm b nh HCCH thấp nhóm chứng ý nghĩa thống kê (p độ < /b> Apo < /b> B số Apo < /b> B /Apo < /b> AI < /b> nhóm b nh cao nhóm chứng ý nghĩa thống kê (p độ < /b> Apo < /b> AI,< /b> Apo < /b> B, số Apo < /b> B/ ...
 • 6
 • 73
 • 0

NGHIÊN cứu NỒNG độ INTERLEUKIN 6 HUYẾT THANH HIỆU QUẢ điều TRỊ TOCILIZUMAB TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

NGHIÊN cứu NỒNG độ INTERLEUKIN 6 HUYẾT THANH và HIỆU QUẢ điều TRỊ TOCILIZUMAB TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
... mức độ hoạt tính bệnh viêm khớp dạng thấp thang điểm ACR, DAS 28 Nghiên cứu hiệu Tocilizumab điều trị viêm khớp dạng thấp Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 1.1.1 Đại cương bệnh ... tác nhân gây viêm hệ thống tổn thương khớp viêm khớp dạng thấp Interleukin- 6 tăng cao viêm khớp dạng thấp không tăng viêm xương khớp Trong viêm khớp dạng thấp, tế bào màng hoạt dịch khớp dạng ... mức độ hoạt động bệnh 10 1.2 ỨNG DỤNG TOCILIZUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP .13 1.2.1 Vai trò Interleukin- 6 chế bệnh sinh viêm khớp dạng thấp 13 1.2.2 Tocilizumab điều trị...
 • 35
 • 336
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO RỪNG TRỒNG KEO CUNG CẤP GỖ XẺ TẠI VIỆT NAM " pot

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nghiệm tỉa cành keo lai 5ha, rừng tuổi - Rừng trồng keo lai 4-5 tuổi - Keo chịu hạn (Acacia crassicarpa) Các thông tin loài cung cấp - Thí nghiệm quản lý rừng keo lai bền vững Cây trồng năm 2007 ... thời hướng dẫn phương pháp đánh giá hiệu kinh tế trồng rừng keo Thăm rừng keo lai trồng tháng 12 năm 2003, rừng đạt tuổi tháng Các thông tin đáng ý sau: o Cự ly trồng 4m x 2,5m, mật độ 1000 cây/ha ... nhiều bìa, số lượng gỗ tận dụng xẻ không 50% o Lớp học giới thiệu quan sát chất lượng gỗ xẻ thành viên hỏ chủ sở chế biến kích cỡ gỗ xẻ, chất lượng giá gỗ QUAY VỀ HUẾ NGỦ TẠI HUẾ Ngày Thứ ngày...
 • 6
 • 176
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO RỪNG TRỒNG KEO CUNG CẤP GỖ XẺ TẠI VIỆT NAM " pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... đong, trước đổ vào hố Tài kiệu tham khảo Chieu, T T & Thuận, D D 1996 Đất Việt Nam (tiếng Việt) Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Phụ lục : Sơ đồ bố trí thí nghiệm quản lý rừng bền vững Đông Hà Concrete ... Cây trồng vào tuần thứ tháng 12 năm 2007 - Giống thí nghiệm Cây giống để trồng hỗn hợp dòng keo lai 10, 16, 32, 33, 73, 75 Trung tâm Nghiên cứu giống rừng sản xuất 1000 dòng Vườn ươm Trung tâm nghiên ... quản lý rừng bền vững Mật độ Đường kính trung bình vỏ Tiết diện ngan vỏ Trữ lượng lâm phần (không vỏ) 2.3 890 cây/ha 16,4 cm 19,4 m2/ha 168,9 m3/ha Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đánh...
 • 8
 • 152
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " quản lý chuỗi cung cấp một số loại rau quan trọng " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... (điều chỉnh chuỗi cung cấp, đào tạo chuyển giao vv ) Đào tạo việc quản chuỗi cung cấp nội dung mấu chốt dự án vấn đề bị mắc dự án cung cấp khóa đào tạo, Các điều tra nghiên cứu cung cấp cho đối ... quản chất lượng làm để điều thực thi bối cảnh Việt Nam Tập huấn chuỗi Ngoài hoạt động đào tạo có hai điều tra thực chuỗi cung cấp: a) Chuỗi cung cấp cà chua trang trại ông Phong b) Chuỗi cung ... phía Việt Nam kỹ phù hợp với chuỗi cung cấp rau CHUỖI CUNG CẤP 1: CÀ CHUA VÀ CÂY CON GIỐNG CÀ CHUA Ông Nguyễn Hồng Phong, nông dân trồng rau nhà sản xuất giống, Đức Trọng , Lâm Đồng Ảnh 1: Anhg...
 • 15
 • 123
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của topography đá mài một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết khi mài phẳng

Nghiên cứu ảnh hưởng của topography đá mài và một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết khi mài phẳng
... Khi chi tit cú cng vng kộm v chi tit xut hin vt chỏy, cn gim chiu sõu ct mi Khi mi tinh nờn chn chiu sõu ct nõng cao chớnh xỏc v nhp nhụ t vi b mt chi tit Vt liu cú cng cng cao thỡ chn chiu ... CHT LNG B MT CHI TIT KHI MI 1.4.1 Cht lng b mt chi tit mi Cht lng b mt chi tit mi l mt yu t quan trng nh hng n tui th v kh nng lm vic ca chi tit Trong quỏ trỡnh mi, cht lng b mt chi tit l mt ... Sq Ra Rz T í ngha Biờn rung ng Chiu dy phoi Chiu rng ỏ ng kớnh ỏ mi ng kớnh chi tit gia cụng Chiu cao biờn dng b mt Khong cỏch li ct tnh Khong cỏch li ct ng Chiu di cung tip xỳc Cụng sut ng...
 • 164
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu moi lien quan giua nong do acid uric huyet thanh voi mot so yeu to nguy co dot quynghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với một số yếu tố nguy cơ đột quị não tnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 20052010nghiên cứu chế độ làm việc thích họp cho một số nghề có nhiều bụinghiên cứu khả năng tăng trưởng của một số vi sinh vật trên bề mặt cellulose vi khuẩn bcbacterial cellulosenghiên cứu ứng dụng các cơ chất tạo mẫu và huỳnh quang để phát hiện nhanh một số vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩmđịnh hướng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu tại công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 10 trong thời gian tớingô quý châu 2001 thăm dò thông khí phổi các hội chứng rối loạn thông khí phổi và các thành phần khí máu một số chuyên đề hô hấp bệnh viện bạch mai 247 255nghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học troponin t crp nt probnp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua danghiên cứu nồng độ acid uric trên bệnh nhân tăng huyết ápnghien cuu su bien doi nong do acid uric o benh nhan tang huyet apmoi lien quan guia tang huyet ap va nong do acid uric mauacid uric va benh tang huyet apnghiên cứu nồng độ beta2microglobulin máu ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳnghiên cứu nồng độ gamma glutamyl transferase huyết thanh ở bệnh nhân suy tim do bệnh tim thiếu máu cục bộnghiên cứu nồng độ 25oh d3 và peptide kháng khuẩn nội sinh ll37 trong huyết thanh ở phụ nữ có thai bị nhiễm khuẩn tiết niệunghiên cứu nồng độ 25ohd3 và peptid ll37 huyết thanh ở bệnh nhi nhiễm khuẩn tiết niệuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả