sang kien kinh nghiem lớp 3

Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc

Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc
... ) 15 - = 11 ( h×nh ) §¸p sè: h×nh tam gi¸c §¸p sè: 11 h×nh trßn  Bµi trang 15 1 Tãm t¾t b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng ? cm 2cm 13 cm Bµi gi¶i Sỵi d©y cßn l¹i dµi lµ: 13 – = 11 ( cm) §¸p sè : 11 cm TiÕt 10 8 ... bíc trªn 2008-2009 1D 29 lời giải 17 em 2009-2 010 1D 29 19 em 25 em 26 em 24 em 2 010 -2 011 1D 29 24 em 27 em 28 em 28 em 20 em VI NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN : Bµi häc kinh nghiƯm : Qua ... lµ: -5=3 ( vÞt ) §¸p sè: vÞt TiÕt 10 6 Lun tËp Bµi 1, 2 ( T¬ng tù tiÕt 10 5 ) TiÕt 10 7 Lun tËp Bµi 1, 2 ( t¬ng tù nh trªn ) Nhng bµi trang 15 0 vµ bµi trang1 51 th× lêi gi¶i dùa vµo dßng thø cđa...
 • 15
 • 3,965
 • 44

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5
... nữ số HS lớp học 13 : 25 = 0 ,52 0 ,52 = 52 % Đáp số: 52 % 21 Có thể có HS làm theo cách sau: Bài giải Tỉ số phần trăm số HS nữ số học sinh lớp 13 : 25 = 13 25 = 52 100 = 52 % Đáp số: 52 % 5. 3- Ví ... HS thực phép chia (3 15 : 600 = 0 ,52 5) - Hướng dẫn để HS tự tìm thấy để chuyển tỉ số tỉ số phần trăm phải nhân kết với 100 chia cho 100 0 ,52 5 x 100 : 100 = 52 ,5 : 100 = 52 , 5% - Từ dẫn dắt giúp ... yêu cầu lớp cầm bút gạch chữ: Một số phân số (trong SGK) - Cả lớp cầm bút khoanh tròn số thể cách chuyển 14 50 28 100 = 14 × 50 × = 14 50 thành 28 100 - Từ cách chuyển như: 14 50 = = 14 × 50 × ×2...
 • 28
 • 1,151
 • 24

sang kien kinh nghiem lop 3

sang kien kinh nghiem lop 3
... đắn hiệu đề tài tổ chức dạy thực nghiệm hai lớp 3B 3D Tổ chức dạy thực nghiệm Đỗ Thị Thanh Sáng kiến kinh nghiệm lớp Tiết : Dạy thực nghiệm lớp 3B Tôi dạy nh nội dung nghiên cứu đề tài ,khi dạy ... chứng lớp 3D Tiến trình dạy nh hớng dẫn sách giáo viên- nhà xuất giáo dục Thời gian dạy 14 /3/ 2008 Bài dạy : Rớc đèn ông Cả hai lớp có 26 học sinh Sau dạy đợc đồng nghiệp nhận xét : lớp 3B có không ... học tạp học sinh đợc nâng cao Với lớp 3D không khí lớp học trầm , học sinh đọc , tốc độ đọc học sinh không em đọc nhanh ,em đọc chậm Đỗ Thị Thanh Sáng kiến kinh nghiệm lớp chơng IV : kết luận Dạy...
 • 9
 • 2,457
 • 74

Sang kien kinh nghiem Lop 5

Sang kien kinh nghiem Lop 5
... QUẢ ĐIỀU TRA VÀ KHẢO SÁT THỰC TIỄN Về sách giáo khoa a Hình tam giác: dạy tiết từ tiết 85 đến tiết 88 Tiết 85: Hình tam giác Tiết 86: Diện tích hình tam giác Tiết 87+88: Luyện tập thực hành b Hình ... chuyển bớt sang buổi chiều Vì vậy, giáo viên có đủ thời gian để cung cấp đến em đơn vị kiến thức mà giáo viên cho cần thiết cho em đơn vị kiến thức mà em nắm chưa vững 2.1 Hình tam giác Ở lớp 5, hình ... lớp 5, hình tam giác dạy từ tiết 85 đến tiết 88, có tiết nhận dạng đặc điểm hình, tiết lại dành cho việc hình thành vận dụng công thức tính diện tích Tiết 85: Sách giáo khoa giới thiệu hình tam...
 • 19
 • 1,110
 • 18

Sang kien kinh nghiem lop 12

Sang kien kinh nghiem lop 12
... trực tiếp đến phát triển kinh tế- xã hội Nếu phát triển dân số hợp lý động lực để phát triển kinh tế- xã hội Và ngợc lại, dân số phát triển không hợp lý kìm hãm phát triển kinh tế- xã hội Mục đích ... lai- xi- a Phi- líp- pin Sing- ga- po Sáng kiến kinh nghiệm- Nguyễn Thị Thinh- THPT Tùng Thiện, TP Sơn Tây 2007/2008 700 USD/năm 1500 USD 5000 USD 120 0 USD 20.000 USD So với nớc phát triển, ta ... kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội Ngời Việt ta có câu rừng vàng, biển bạc nhng nay, câu nói không ngời tàn phá thiên nhiên tới mức cạn kiệt Sáng kiến kinh nghiệm- Nguyễn Thị Thinh-...
 • 14
 • 351
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5
... yêu cầu lớp cầm bút gạch chữ: Một số phân số (trong SGK) - Cả lớp cầm bút khoanh tròn số thể cách chuyển 14 50 28 100 = 14 × 50 × = 14 50 thành 28 100 - Từ cách chuyển như: 14 50 = = 14 × 50 × ×2 ... lớp ( dùng phiếu kiểm tra) (1 học sinh lên bảng làm , yêu cầu học sinh trình bày Đề Đáp án (Học sinh làm) a) So sánh với = ×2 ×2 = = 5 5 = 10 10 bảng bên trái.) 10 Vì b) với 21 25 × 25 × 25 ... tòi khám phá kiến thức sơ đồ sau: Kiến thức Dự đoán Kiểm nghiệm Điều chỉnh Kiến thức 2- Tác dụng hoạt động tự tìm tòi khám phá kiến thức - Giúp học sinh rèn luyện tính chủ động, sáng tạo học...
 • 9
 • 531
 • 14

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1

sáng kiến kinh nghiệm lớp 1
... kể chuyện nhà V.BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua nhiều năm áp dụng “ Sử dụng tranh ảnh sách giáo khoa”để giúp học sinh lớp Một học tốt môn Kể chuyện.” rút số kinh nghiệm sau : 1) Trước hết cần tiến hành ... đoạn ngắn câu chuyện 3– 8,3% Sau áp dụng giải pháp 10 - 27.8% 21 – 58,3 % 24 – 66,7% 12 – 33,4% – 5,5 % Sau tiết học, khoảng gần 95% học sinh lớp nhìn tranh kể chuyện, thể cách diễn đạt trọn vẹn ... hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp Một Năm học tiếp tục nhận dạy lớp Một A, tổng số học sinh chủ nhiệm 36 em, có em người Việt gốc Hoa, học sinh lại dân tộc Kinh Về hoàn cảnh gia đình, phần...
 • 7
 • 1,711
 • 37

sang kien kinh nghiem lop 2

sang kien kinh nghiem lop 2
... giạo dủc thåìi âải (500låìi khun cho giạo viãn) Âäúi tỉåüng nghiãn cỉïu : - Hc sinh låïp 2/ 3 nàm hc 20 02- 2003 m täi âang ch nhiãûm III NÄÜI DUNG ÂIÃƯU TRA , PHỈÅNG PHẠP THỈÛC HIÃÛN : Phỉång phạp ... Tiãúng Viãût : Gii : 20 em Tè lãû : 52, 6% Khạ : 18 em Tè lãû : 47,4% - Riãng âc âụng : 38 em Tè lãû : 100% Trong âọ : +Âc diãùn cm : 20 em Tè lãû : +Âc to , r rng: 18 em tè lãû ; 52, 6% V VI 47,4% ... âáưu nàm : +Säú hc sinh âc diãùn cm : 10 em T lãû : 26 ,3% +Säú hc sinh âc to , r rng : 12 em T lãû 31,6% +Säú hc sinh âc âụng , nh : 10 em T lãû 26 ,3% +Säú hc sinh âc cháûm : 06 em T lãû 15,8% b...
 • 6
 • 931
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Lớp 5
... HS toàn trờng : 3 15 : 600 = 0 ,52 5 0 ,52 5 = 52 ,5 % Đáp số : 52 ,5 % Bài toán 2: Cho b tỉ số phần trăm a b Tìm a VD (SGK / 76) Một trờng Tiểu học có 800 HS,trong số HS nữ chiếm 52 ,5 % Tính số HS nữ ... nh hình vẽ ) 3,5cm 3,5cm Diện tích mảnh mảnh là: 3 ,5 x 3 ,5 x = 24 ,5 (m2) Diện tích mảnh là: ( 6 ,5 + 3 ,5 ) x 4,2 = 42 (m2) Diện tích mảnh đất là: 24 ,5 + 42 = 66 ,5 (m2) Đáp số: 66 ,5 m2 Cách 2: Bài ... 3,5cm 6,5cm 4,2 cm 3 ,5 cm 3 ,5 cm Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Toàn 3,5cm 12 Một số biện pháp dạy học rèn kỹ giải toán có lời văn cho học sinh lớp 6 ,5 cm Chiều dài mảnh là: 4,2 cm 3 ,5 + 4,2 + 3,5...
 • 27
 • 993
 • 10

Sang kien kinh nghiem lop 3

Sang kien kinh nghiem lop 3
... xếp loại A C Kết luận: I Một số học kinh nghiệm: - Muốn học sinh viết chữ đẹp, trớc hết chủ yếu phải có dạy dỗ công phu giáo viên theo phơng pháp khoa học kinh nghiệm đợc đúc kết với kèm cặp ... thầy thờng nói: Ngang bằng, sổ thẳng Học sinh viết đợc nét sổ ngắn tiến hành viết nét khuyết Nhóm 3: o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, q, g, c, x, e, ê, s( 15 chữ cái) Loại chữ nhìn đơn giản, nhng thực tế ... viết vừa hớng dẫn cho học sinh quan sát Viết đợc chữ o rồi, học sinh dễ dàng viết chữ khác nhóm 3. ( Lu ý dạy học sinh viết ch o phải có dấu nhấn với tác dụng: Ghi dấu nét xuất phát, điểm thêm...
 • 8
 • 1,786
 • 58

sáng kiến kinh nghiệm lớp 8

sáng kiến kinh nghiệm lớp 8
... , bậc phụ huynh , đồng nghiệp ban lãnh đạo nhà trường II/ bµi häc kinh nghiƯm Qua trình thực nghiệm hoạt động rút số kinh nghiệm :  Tổ chức dự , dạy tiết thao giảng để tìm hiểu mức độ hiểu ... tr¹ng vµ nguyªn nh©n I/ THùC TR¹NG §ÞA PH¦¥NG - cÈm l¬ng lµ mét x· khã kh¨n mµ 80 % d©n sè lµ ngêi d©n téc Mêng kinh tÕ chđ u dùa vµo n«ng nghiƯp §iỊu nµy cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lỵng häc ... kết cao Và câu hỏi mà phải tìm giải pháp Sau trình thăm dò ý kiến số giáo viên tiết dự , tìm giải pháp cho kiểu vận dụng cho lớp dạy : coppy right by c«ng m¹nh - thcs cÈm l ¬ng - 12 - Nh÷ng...
 • 17
 • 285
 • 0

Sang kien kinh nghiem Lop 4

Sang kien kinh nghiem Lop 4
... Trung bình SL % 16 % 44 ,8 Yếu SL % III Dạy thực nghiệm lớp đối chứng Không dừng lại phạm vi nghiên cứu lớp, áp dụng kinh nghiệm đổi vào lớp khối lớp 4C (lớp đối chứng) Lớp 4C có 35 học sinh Trớc ... ghép, từ láy em vừa tìm đợc Kết đạt đợc nh sau: Giỏi : 11 em chiếm 31 ,4% Khá : 15 em chiếm 43 ,6% TB : 05 em chiếm 14% Yếu : 04 em chiếm 11% Với kết thu đợc việc dạy thực nghiệm lớp đối chứng vững ... Trớc tiên sử dụng khảo sát lớp 4B (lớp dạy) giai đoạn cuối để khảo sát lớp 4A, kết thu đợc nh sau: Giỏi : em chiếm 20% Khá : em chiếm 25,6% TB : 11 em chiếm 31 ,4% Yếu : em chiếm 23% Điều chứng...
 • 20
 • 4,794
 • 105

Sáng kiến kinh nghiệm Lớp 2 đ đ

Sáng kiến kinh nghiệm Lớp 2 đ đ
... Trước đ y, giáo viên giáo dục đ o đ c cho học sinh đ n nhằm vào nội dung tri thức mà học sinh nhận thức qua đ o đ c đ t yêu cầu Mà chưa quan tâm nhiều đ n SKKN Về gd đ cho học sinh lớp 2 Nguyễn ... giảng dạy tốt tiết đ o đ c khoá, dạy môn học, đ c biệt môn đ o đ c thường giúp học sinh biết hành vi chuẩn mực đ o đ c cần phải thực phát huy vốn kinh nghiệm , thói quen đ o đ c có đ tự khám phá ... SKKN Về gd đ cho học sinh lớp Nguyễn Thò Phương nh\ tháng 12/ 03 - Đ u năm học, nhận lớp mới, chưa hiểu cá tính em, nhờ thầy, cô lớp giúp hiểu cá tính số em Vài tuần đ u học lớp ý đ n thái đ , thói...
 • 12
 • 616
 • 12

sáng kiến kinh nghiệm lớp

sáng kiến kinh nghiệm lớp
... hc kinh nghim T nhng kt qu ó t c trờn, tụi t rỳt c mt s bi hc kinh nghim nh sau: -Bn thõn luụn khụng ngng t hc, t bi dng trau di chuyờn mụn nghip v -Tõng cng d gi thm lp hc hi, ỳc rỳt kinh ... cỏc lp giỏo viờn c i d gi, tham kho, hc hi kinh nghim 2.i vi giỏo viờn Tng cng cụng tỏc d gi giỏo viờn cú th hc hi kinh nghim ln Trờn õy l mt s kinh nghim ca bn thõn tụi v vic nõng cao cht...
 • 8
 • 334
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5(toán)

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5(toán)
... giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4, - Khảo sát hướng dẫn giải cụ thể số toán, số dạng toán có lời văn lớp Bốn,Năm, từ đúc rút kinh nghiệm, đề xuất số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng ... có lời văn tiểu học nói chung lớp Năm nói riêng đề cập số sách phương pháp giải toán bậc tiểu học rút số kinh nghiệm hướng dẫn: Phần dạy toán có lời văn lớp Năm Ở lớp việc học phân số, học số ... môn toán Trường tiểu học nói chung lớp nói riêng, thấy người giáo viên phải luôn tìm tòi học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để nâng cao trình độ nghiệp vụ Từ kinh nghiệm thực tế năm giảng dạy, để giúp...
 • 16
 • 1,393
 • 51

Xem thêm