Nghiên cứu xử lý phẩm màu hữu cơ bằng xúc tác quang điện hoá trên cơ sở tio2 dưới ánh sáng khả kiến

Nghiên cứu xử phẩm màu hữu bằng xúc tác quang điện hoá trên sở tio2 dưới ánh sáng khả kiến

Nghiên cứu xử lý phẩm màu hữu cơ bằng xúc tác quang điện hoá trên cơ sở tio2 dưới ánh sáng khả kiến
... HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẨM MÀU HỮU CƠ BẰNG XÚC TÁC QUANG ĐIỆN HOÁ TRÊN CƠ SỞ TiO2 DƯỚI ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN CHUYÊN NGÀNH HOÁ HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ : 60440120   LUẬN ... ảnh hưởng điện mạch đến hiệu suất quang phân huỷ RhB hệ xúc tác quang điện hoá với điện cực N -TiO2 62 3.3.3 Khảo sát hiệu xử RhB xúc tác quang điện hoá N -TiO2 theo pH dung dịch ... tác quang điện hoá N – TiO2 (Phương pháp áp điện chiều) 60 3.3.1 Khảo sát hiệu xử RhB xúc tác quang điện hoá N TiO2 theo thời gian 61 3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng điện mạch...
 • 14
 • 187
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU XỬ CHẤT MÀU HỮU CỦA DUNG DỊCH NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HOÁ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lượng chất keo tụ lớn Kết luận Kết nghiên cứu trình keo tụ chất màu hữu dung dịch thuốc nhuộm phương pháp hòa tan anôt nhôm sắt cho phép đưa kết luận sau: 1- Quá trình keo tụ điện hóa chất màu ... nồng độ chất màu tăng từ 100 - 500ppm hiệu suất keo tụ thời gian điện phân giảm Vì nồng độ chất màu tăng phải cần lượng lớn chất keo tụ 3.2 ảnh hưởng yếu tố đến trình keo tụ điện hóa chất màu anôt ... gian tách loại chất màu tăng hiệu suất keo tụ giảm Khi tăng mật độ dòng, lượng chất keo tụ tạo nhiều Do đó, hiệu suất trình keo tụ tăng thời gian keo tụ giảm Với dung dịch nhuộm màu đỏ, mật độ...
 • 5
 • 495
 • 5

Luận văn Nghiên cứu xử các chất hữu khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx

Luận văn Nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx
... trước xử Giá trị nước 112 47 78.336 0.42 sau xử Hiệu xử (%) 90,3 84,12 92,8 - 3.2 KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON CẢI BIÊN Kết xử nước rỉ rác trình Fenton truyền thống ... chất không tan + Không tạo kết tủa chất lơ lửng 1.2. 2Phương pháp xử hóa – Phương pháp dùng để tách chất hữu cơ, tạp chất cách cho hóa chất vào nước thải để xử Các trình hóa diễn chất ... ưu xử nước rỉ rác theo phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải biên ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nước rỉ rác BCL Phước Hiệp thành phố Hồ Chí Minh, lấy sau bể Aeroten PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 67
 • 509
 • 3

NGHIÊN CỨU XỬ RÁC THẢI HỮU SINH HOẠT BẰNG E.M VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH XỬ RÁC THẢI TẠI HỘ GIA ĐÌNH pdf

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ RÁC THẢI HỮU CƠ SINH HOẠT BẰNG E.M VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI HỘ GIA ĐÌNH pdf
... thức không xử chế phẩm EM R¸c v« c¬ cã thÓ t¸i chÕ Hình Thành phần rác thải sinh hoạt hộ gia đình Nghiên cứu xử rác thải hữu sinh hoạt chế phẩm EM Khả phân huỷ rác thải hữu sinh hoạt tính theo ... loại xử rác thải sinh hoạt hộ gia đình Việc phân loại rác thải hộ gia đình theo quy trình Hình Sau rác đƣợc phân loại nguồn, sử dụng chế phẩm EM để xử lí trực tiếp hộ gia đình dụng cụ đựng rác ... đựng rác nhƣ sau (Hình 6): Hình Thùng đựng xử rác thải hƣu sinh hoạt hộ gia đình Hình Diễn biến trọng lƣợng nƣớc rỉ rác Khả xử mùi hôi chế phẩm EM EM Bokashi Bảng Khả xử mùi hôi chế phẩm...
 • 4
 • 824
 • 12

nghiên cứu xử các chất hữu khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiến

nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiến
... tài : Nghiên cứu xử chất hữu khó phân hủy nước thải Giấy phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải tiến Các liệu ban đầu : - Báo cáo nghiên cứu xử nước thải giấy - Phương pháp nghiên cứu ... xử nhanh, hoá chất dễ tìm chi phí vận hành không lớn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hiệu xử chất hữu khó phân hủy nước thải giấy phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải tiến Nghiên cứu ... hóa dễ dàng chất ô 21 Nghiên cứu xử chất hữu khó phân hủy nước thải Giấy phương pháp Fe nton truyền thống cải tiến nhiễm hữu cơ, chí chất hữu khó phân hủy loại thuốc trừ sâu hay chất diệt cỏ...
 • 96
 • 1,060
 • 0

Tiểu luận SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO NGHIÊN CỨU XỬ ĐỒNG HÀNH TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO MÁY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG ĐA NGÂN HÀNG

Tiểu luận CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐỒNG HÀNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DEMO MÁY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG ĐA NGÂN HÀNG
... hoạt động đa ngân hàng làm việc theo mô hình sau: ATM BQTGT Bộ lập lịch BQT Dữ liệu Dữ liệu Ngân hàng BQTGT Bộ lập lịch BQT Dữ liệu Dữ liệu Ngân hàng BQTGT Bộ lập lịch BQT Dữ liệu Dữ liệu Ngân hàng ... trị liệu Dữ liệu ngân hàng nằm server ngân hàng Các ngân hàng nằm hệ thống rút tiền tự động đa ngân hàng có trao đổi liệu người sử dụng Mục đích để nhận thực thẻ ngân hàng khác phát hành máy ... Khóa luận môn học CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO Trang 40/49 PHẦN II GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH Phần giới thiệu: Chương trình giới thiệu để mô lại hoạt động hệ thống ATM đa ngân hàng Trong thực tế máy...
 • 49
 • 359
 • 1

Nghiên cứu xử dịch thải chứa FLO bằng phương pháp kết tủa hóa học

Nghiên cứu xử lý dịch thải chứa FLO bằng phương pháp kết tủa hóa học
... bịt kín 1.2 Các phương pháp xử Flo nước Để xử Flo nước thải có nhiều phương pháp khác đa phần dựa vào nhóm phương pháp hóa lý, hóa học Một số phương pháp ứng dụng kết tủa hóa học, đông tụ, ... giới có nhiều nghiên cứu công bố phương pháp xử Flo Có nhiều phương pháp khác sử dụng để xử Flo phương pháp kết tủa [5, 6, 7, 8], phương pháp keo tụ điện hóa [9, 10, 11], phương pháp hấp thụ ... Việt Nam nghiên cứu xử Flo nước thải chưa quan tâm mức, thấy nghiên cứu xử Flo nước thải Điển hình có nghiên cứu xử Flo cho nhà máy sản xuất phân lân Nguyễn Xuân Lãng [3], Viện Hóa học Công...
 • 44
 • 549
 • 5

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu xử dịch thải chứa FLO bằng phương pháp kết tủa hóa học

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu xử lý dịch thải chứa FLO bằng phương pháp kết tủa hóa học
... bịt kín 1.2 Các phương pháp xử Flo nước Đe xử Flo nước thải có nhiều phương pháp khác đa phần dựa vào nhóm phương pháp hóa lý, hóa học Một số phương pháp ứng dụng kết tủa hóa học, đông tụ, ... giới có nhiều nghiên cứu công bố phương pháp xử Flo Có nhiều phương pháp khác sử dụng để xử Flo phương pháp kết tủa [5, , 7, ], phương pháp keo tụ điện hóa [9, 10, 11], phương pháp hấp thụ ... lượng Flo 1'ất cao Đe xử Flo nước thải có nhiều phương pháp khác nhung đa phần dựa vào nhóm phương pháp hóa lý, hóa học Trên giới ứng dụng số phương pháp kết tủa hóa học, đông tụ, công nghệ...
 • 43
 • 382
 • 1

Nghiên cứu loại bỏ lưu huỳnh trong diesel bằng xúc tác quang thế hệ mới

Nghiên cứu loại bỏ lưu huỳnh trong diesel bằng xúc tác quang thế hệ mới
... sinh xúc tác 78 VII XỬ LÝ THỰC NGHIỆM 50 LÍT DIESEL 80 VIII ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP XÚC 82 TÁC VÀ CÔNG NGHỆ LOẠI LƯU HUỲNH TRONG DIESEL VIII.1 Quy trình công nghệ tổng hợp xúc tác quang ... tiêu nghiên cứu loại bỏ lưu huỳnh diesel phương pháp oxy hóa xúc tác quang hóa hệ sở tổ hợp titan oxit - ống nano cacbon để chuyển lưu huỳnh diesel thành dạng sulfone, dễ dàng bị hấp phụ loại bỏ ... I.3 Hệ thiết bị tổng hợp xúc tác theo phương pháp gel hóa dị thể 37 II NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP XÚC TÁC QUANG HÓA 39 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang hóa phương pháp 39 II.1 sol-gel II.2 Nghiên cứu...
 • 102
 • 507
 • 6

NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ LƯU HUỲNH TRONG DIESEL BẰNG XÚC TÁC QUANG HÓA THẾ HỆ MỚI

NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ LƯU HUỲNH TRONG DIESEL BẰNG XÚC TÁC QUANG HÓA THẾ HỆ MỚI
... ứng xúc tác quang hóa khác với phản ứng xúc tác truyền thống cách hoạt hóa xúc tác Trong phản ứng xúc tác truyền thống, xúc tác hoạt hóa nhiệt phản ứng xúc tác quang hóa, xúc tác hoạt hóa ... [11] Sự loại lưu huỳnh quang hóa học trình loại bỏ hợp chất lưu huỳnh nhiên liệu sở công nghệ quang hóa công nghệ tách truyền thống Trong trình sử dụng chất cảm quang với vai trò chất xúc tác, ... tiêu nghiên cứu loại bỏ lưu huỳnh diesel phương pháp oxy hóa xúc tác quang hóa hệ sở tổ hợp titan oxit ống nano cacbon (CNT) để chuyển lưu huỳnh diesel thành dạng sulfua, dễ dàng bị hấp phụ loại...
 • 80
 • 210
 • 0

NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ LƯU HUỲNH TRONG DIESEL BẰNG XÚC TÁC QUANG HÓA THẾ HỆ MỚI

NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ LƯU HUỲNH TRONG DIESEL BẰNG XÚC TÁC QUANG HÓA THẾ HỆ MỚI
... HUỲNH TRONG DIESEL BẰNG XÚC TÁC QUANG HÓA THẾ HỆ MỚI Nghiên cứu tổng hợp CNT phương pháp CVD Than hoạt tính Đánh giá đặc trưng hóa xúc tác tổng hợp NỘI DUNG Tổng hợp xúc tác quang hóa hệ Đánh ... tính xúc tác ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC QUA KHẢ NĂNG OXY HÓA DBT VÀ 4,6-DBT (tt) Độ chuyển hóa DBT 4,6-DBT xúc tác khác NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ OXY HÓA XÚC TÁC CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH TRONG DIESEL ... hoạt tính xúc tác qua khả oxy hóa DBT 4,6-DMDBT Nghiên cứu công nghệ oxy hóa xúc tác hợp chất lưu huỳnh diesel TỔNG HỢP CNT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD (*) Nguyễn Bá Thăng, Nghiên cứu công nghệ điều kiện...
 • 21
 • 260
 • 0

nghiên cứu ứng dụng phương pháp peroxon để xử độ màu hữu và cod trong nước thải dệt nhuộm tại công ty dệt may thành công thành phố hồ chí minh

nghiên cứu ứng dụng phương pháp peroxon để xử lý độ màu hữu cơ và cod trong nước thải dệt nhuộm tại công ty dệt may thành công thành phố hồ chí minh
... Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Peroxon để xử độ màu hữu COD nước thải dệt nhuộm công ty dệt may Thành Công TP Hồ Chí Minh Các liệu ban đầu Nghiên cứu hiệu xử nước thải dệt nhuộm phương pháp ... ông ty dệt may Thành Công chọn làm t hí nghiệm để kiểm chứng khả xử phương pháp, hình thành đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Peroxon để xử độ màu hữu COD nước thải dệt nhuộm Công ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PEROXON ĐỂ XỬ LÝ ĐỘ MÀU HỮU CƠ VÀ COD TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TẠI CÔNG TY DỆT MAY THÀNH...
 • 121
 • 673
 • 0

luận văn thạc sỹ khoa học ngành hóa hữu đề tài nghiên cứu xử thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin tân rai lâm đồng

luận văn thạc sỹ khoa học ngành hóa hữu cơ đề tài nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy alumin tân rai lâm đồng
... chọn đề tài: Nghiên cứu xử thuốc nhuộm xanh methylen bùn đỏ từ nhà máy Đồng lumin Tân âm ục đích nghiên cứu - Khảo sát khả hấp phụ yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ bùn đỏ thải từ nhà máy alumin ... trạng bùn đỏ để nghiên cứu hướng giải hợp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Bùn đỏ từ nhà máy alumin Tân Rai tỉnh Lâm Đồng thuốc nhuộm xanh methylen - Phạm vi nghiên cứu: ... 0,001g - Máy đo pH Branson (Anh) - Tủ sấy, máy khuấy từ 2 TIẾN 221 ÀN T ỰC NG IỆ bùn đỏ chuẩn bị hóa chất a Xử bùn đỏ - Bùn đỏ lấy từ hồ chứa bùn đỏ thải nhà máy alumin Tân Rai tỉnh Lâm Đồng, ...
 • 94
 • 833
 • 2

Nghiên cứu xử nước thải nhiễm dầu bằng mô hình hợp khối kết hợp phương pháp học và sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải nhiễm dầu bằng mô hình hợp khối kết hợp phương pháp cơ học và sinh học
... PHƯƠNG PHÁP CƠ H C VÀ SINH H C GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN CHƯƠNG 3: NGUYÊN C U KH NĂNG X LÝ NƯ C TH I NHI M D U B NG MÔ HÌNH H P KH I K T H P PHƯƠNG PHÁP CƠ H C VÀ SINH H C 3.1 s thuy t 3.1.1 ... Trang NGHIÊN C U X LÝ NƯ C TH I NHI M D U B NG MÔ HÌNH H P KH I K T H P PHƯƠNG PHÁP CƠ H C VÀ SINH H C GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN CHƯƠNG 2: T NG QUAN V NƯ C TH I NHI M D U VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯ ... 107108027 viii NGHIÊN C U X LÝ NƯ C TH I NHI M D U B NG MÔ HÌNH H P KH I K T H P PHƯƠNG PHÁP CƠ H C VÀ SINH H C GVHD: Th.S LÂM VĨNH SƠN Hình 4.15: Bi u ñ bi u di n hi u su t x COD c a hình bùn...
 • 109
 • 530
 • 3

Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học
... phơng pháp xử nớc thải sau: Xử phơng pháp học Đặng Xuân Quyền Công nghệ môi trờng- khoá Khoá luận tốt nghiệp Trờng Đại học DLHP Xử phơng pháp hoá hoá học Xử phơng pháp sinh học Xử ... tập trung sâu vào nghiên cứu phơng pháp xử nớc thải sinh hoạt trớc xả nguồn, đối tợng nghiên cứu trình xử cấp II phơng pháp đợc lựa chọn phơng pháp sinh học đợc nghiên cứu kỹ chơng sau Đặng ... Trờng Đại học DLHP Chơng xử nớc thải phơng pháp sinh học Xử nớc thải phơng pháp sinh học dựa hoạt động sống vi sinh vật, chủ yếu vi khuẩn dị dỡng hoại sinh có nớc thải Quá trình hoạt động...
 • 48
 • 1,241
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngangnghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan mno2luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfnghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ cây phát lộcnghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia uv thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệmxử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác hoạt hoa oxipowerpoint nghiên cứu đề xuất các giải pháp xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bànnghiên cứu xử lý phân gà thành phân bón hữu cơ vi sinhnghiên cứu xử lý nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ bằng phương pháp sục khí luân phiên đh quốc gia hà nộibước đầu nghiên cứu xử lý kim loại nặng tích tụ trong cơ thịt vẹm xanh thương phẩmnghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn theo hướng tiếp cận cơ chế phát triển sạch cdmchế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơnghiên cứu xử lý tách ion kim loại tích tụ trong cơ thịt vẹm xanh trong một số dung dịchnghiên cứu xử lý nước thảixử lý phế thải hữu cơXúc động tình yêu của cô giáo xinh đẹp bị ung thư dành tặng học trò khi 20 tháng 11 đến gầnBÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨMCHỨC NĂNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCQuy trình sản xuất bánh quyPhật giáo nguyên thủy với tư tưởng giai thoátTaxation of business entities 4th edition spilker test bankTheatre collaborative acts 4th edition wainscott test bankTaxation of individuals 5th edition spilker test bankBài giảng dinh dưỡngBài giảng dinh dưỡng thực phẩm chức năngTIÊU CHUẨN QUỐC GIA VÀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ TRONG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIAChìa khóa sống giản dịKỹ năng cơ bản sử dụng máy tính cầm tay casio giải nhanh toán 10The challenge of democracy american government in global politics 11th edition janda test bankThe challenge of democracy american government in global politics the essentials 9th edition janda test bankBài giảng dịch tễ học dinh dưỡngThe dynamics of mass communication media in transition 12th edition dominick test bankThe macro economy today 13th edition schiller test bankTechnology in action complete 9th edition evans test bankThe marriage and family experience intimate relationships in a changing society 12th edition strong test bank