Góp phần nghiên cứu phản ứng thủy phân acetylcholine với xúc tác enzym acetylcholinesterase bằng phương pháp hóa tin

Nghiên cứu xử lý váng mỡ ở các nhà hàng ăn uống bằng phương pháp hóa học và sinh học

Nghiên cứu xử lý váng mỡ ở các nhà hàng ăn uống bằng phương pháp hóa học và sinh học
... metan 2.2.3.2 Quỏ trỡnh phõn h y sinh h c y m khớ Quỏ trỡnh x y m khớ v m t húa h c v vi sinh v t ph c t p hn x hi u khớ ú l quỏ trỡnh chuy n húa cỏc ch t c a vi sinh v t liờn quan ủ n s chuy ... o khớ metan b ng qỳa trỡnh phõn h y vi sinh y m khớ ủ i v i vỏng m nh hng 2.2.3.1 Nguyờn chung Phõn h y sinh h c y m khớ g m m t chu i quỏ trỡnh vi sinh h c chuy n hoỏ cỏc h p ch t h u c thnh ... sau ủõy (CHO)nNS + Vi sinh v t y m khớ CO2 + H2O + t bo vi sinh + cỏc s n ph m d tr + cỏc ch t trung gian + CH4 + H2 + NH4+ + H2S + nng l ng ủi u ki n y m khớ sinh kh i vi sinh v t ủ c t o thnh...
 • 70
 • 602
 • 8

nghiên cứu xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học.

nghiên cứu xử lý nước thải của quá trình sản xuất sữa bằng phương pháp hoá học.
... Các phương pháp xử nước thải công nghiệp II.1 – Phương pháp xử học II.2 – Phương pháp xữ hoá học hoá học II.2.1 – Phương pháp oxy hoá nhiệt 10 II.2.2 – Phương ... lượng nước thải lớn nước thải chứa nhiều hợp chất hữu phải sữ dụng nhiều phương pháp để x nước thải Nói chung tất phương pháp xử nước thải phân thành nhóm: nhóm phương pháp thu hồi nhóm phương ... vệ môi trường,trong khoá luận nghiên cứu xử nước thải trình sản xuất sữa phương pháp hoá học Cao Minh Đức Khoá LuậnTốt nghiệp Phần1: TỔNG QUAN I-VÀI NÉT VỀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC SẠCH TÌNH TRẠNG...
 • 35
 • 620
 • 0

nghien cuu su tao phuc giua biiii voi xilen da cam xo bang phuong phap trac quang

nghien cuu su tao phuc giua biiii voi xilen da cam xo bang phuong phap trac quang
... Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 14 1.2 Thu c th Xilen da cam (XO) ng d ng [3, 9] 1.2.1 Tính ch t c a Xilen da cam (XO) Xilen da cam (XO) ñư c t ng h p ñ u tiên vào năm 1956, có công th c ... Ho(III) v i Xilen da cam SCN- b ng phương pháp tr c quang, Khòa lu n t t nghi p, ðHSP Hu Nguy n ðình Luy n, Phan Trung Cang, Võ Ti n Dũng (2008), “Nghiên c u s d ng thu c th Xilen da cam (XO) ñ xác ... thu c m t ñ quang vào n ng ñ c a XO 29 B ng 3.5 S ph thu c m t ñ quang vào VBi(III) VXO 30 B ng 3.6 S ph thu c m t ñ quang vào CXO 31 B ng 3.7 S ph thu c m t ñ quang vào CBi(III)...
 • 36
 • 381
 • 0

nghiên cứu sự tạo phức giữa bi với xilen da cam (xo) bằng phương pháp trắc quang

nghiên cứu sự tạo phức giữa bi với xilen da cam (xo) bằng phương pháp trắc quang
... tượng nghiên cứu: phức Bi( III)- XO Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu giáo trình - Tự nghiên cứu PHẦN GIỚI THIỆU VỀ BIMUT VÀ XILEN DA CAM 1.1 Sơ lược nguyên tố Bitmut 1.1.1 Vị trí cấu tạo trạng ... liệu, đồ thị bi u diễn phần mềm Excel PHẦN 3: SỰ TẠO PHỨC GIỮA BI (III) VÀ XILEN DA CAM 3.1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức Bi( III)- XO Chuẩn bị dung dịch phức Bi( III)-XO với nồng độ Bi( III) 2.10-4 ... đặc bi t giá trị max bền 1.1.3.2 Khả tạo phức Bimut với thuốc thử khác Bitmut có khả tạo phức màu với nhiều thuốc thử khác Theo đặng Xuân Thư, Lisicki N.M cộng sự, Bimut có khả tạo phức màu da cam...
 • 45
 • 151
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh Bình Vôi Tím (Stephania rotunada Lour) bằng phương pháp in vitro.

Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh Bình Vôi Tím (Stephania rotunada Lour) bằng phương pháp in vitro.
... hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh nhanh Bình Vôi Tím (Stephania rotunada Lour) phương pháp in vitro” 2 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu quy trình nhân nhanh giống Bình Vôi Tím ... rễ chồi Bình Vôi Tím (Stephania rotunada Lour) 1.4 Ý nghĩa đề tài Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học - Kết nghiên cứu đề tài đưa quy trình nhân nhanh giống Bình Vôi Tím phương pháp in vitro ... 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu vào mẫu tạo vật liệu (nấm, vi khuẩn), khả tái sinh, nhân nhanh rễ Bình Vôi Tím (Stephania rotunada Lour) phương pháp nuôi cấy in vitro 3.2...
 • 71
 • 489
 • 1

Nghiên cứu sự tạo phức của bitmut với metyl thymol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang

Nghiên cứu sự tạo phức của bitmut với metyl thymol xanh (MTX) bằng phương pháp trắc quang
... văn chọn đề tài Nghiên cứu tạo phức Bitmut với metyl thymol xanh (MTX) phương pháp trắc quang Với nhiệm vụ Nghiên cứu điều kiện tối ưu hình thành phức bitmut metyl thymol xanh (MTX) môi trường ... khối lượng , phương pháp trao đổi ion, phương pháp hấp thụ nguyên tử,phát xạ nguyên tử … 1.1.3.1 Phương pháp trắc quang chiết trắc quang Phương pháp trắc quang chiết trắc quang phương pháp sử dụng ... số phƣơng pháp định lƣợng bitmut Hiện có nhiều phương pháp để xác định bitmut như: Phương pháp trắc quang, chiết trắc quang, phương pháp cực phổ, phương pháp von ampe hòa tan; phương pháp phân...
 • 62
 • 187
 • 0

Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
... lượng xúc tác nhiều ngăn cản trình tiếp xúc pha metanol với xúc tác metanol với mỡ cá; với trình tâm hoạt tính xúc tác xúc tác cho phản ứng thuận phản ứng nghịch trình chuyển hoá este, lượng xúc tác ... nghiên cứu điều chế biodiesel từ mỡ tra nước ta hướng nghiên cứu đáng quan tâm Tất vấn đề sở cho đề tài luận văn tốt nghiệp: ‘ Tối ưu hoá trình điều chế biodiesel từ mỡ tra với xúc tác KOH/γ-Al2O3 ... KOH/γ-Al2O3 a Phương pháp xác định diện tích bề mặt (BET) Bề mặt riêng tính chất quan trọng xúc tác dị thể, phản ứng xảy bề mặt xúc tác Bề mặt riêng lớn thuận lợi cho phản ứng Bề mặt riêng chất...
 • 58
 • 370
 • 0

luận văn công nghệ hóa học Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng

luận văn công nghệ hóa học Tối ưu hoá quá trình điều chế biodiesel từ mỡ cá tra với xúc tác KOHγ-Al2O3 bằng phương pháp bề mặt đáp ứng
... nghiên cứu điều chế biodiesel từ mỡ tra nước ta hướng nghiên cứu đáng quan tâm Tất vấn đề sở cho đề tài luận văn tốt nghiệp: ‘ Tối ưu hoá trình điều chế biodiesel từ mỡ tra với xúc tác KOH/γ-Al2O3 ... phản ứng Ở hàm lượng xúc tác cao, lượng xúc tác nhiều ngăn cản trình tiếp xúc pha metanol với xúc tác metanol với mỡ cá; với trình tâm hoạt tính xúc tác xúc tác cho phản ứng thuận phản ứng nghịch ... nhiên, phương pháp nhiều nhược điểm Những nghiên cứu gần cho thấy rằng, phương pháp điều chế biodiesel xúc tác dị thể tỏ có nhiều ưu điểm so với phương pháp điều chế biodiesel sử dụng xúc tác đồng...
 • 68
 • 146
 • 0

Nghiên cứu thủy phân Cacbonhydrat từ rong nâu (Sargassum polycystum) bằng phương pháp hóa học kết hợp với enzyme và ứng dụng dịch thủy phân trong sản xuất Ethanol sinh học

Nghiên cứu thủy phân Cacbonhydrat từ rong nâu (Sargassum polycystum) bằng phương pháp hóa học kết hợp với enzyme và ứng dụng dịch thủy phân trong sản xuất Ethanol sinh học
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C NHA TRANG KHOA CÔNG NGH TH C PH M =====***===== NGUY N TH H NG HÂN NGHIÊN C U TH Y PHÂN CACBONHYDRAT TRONG RONG NÂU (SARGASSUM POLYCYSTUM) B NG PHƯƠNG PHÁP HÓA H ... 2.3 Phương pháp nghiên c u x lí s li u 38 2.3.1 Phương pháp nghiên c u 38 2.3.1.1 Phương pháp phân tích 38 iv 2.3.1.2 Phương pháp b trí thí nghi m 39 2.3.2 Phương pháp ... m môi trư ng, tài Nghiên c u th y phân carbonhydrat t rong Nâu (Sargassum polycystum) b ng phương pháp hóa h c k t h p v i enzyme ng d ng d ch th y phân s n xu t ethanol sinh h c.” phù h p c...
 • 138
 • 202
 • 1

Nghiên cứu thủy phân Cacbonhydrat từ rong nâu (Sargassum polycystum) bằng phương pháp hóa học và ứng dụng dịch thủy phân trong sản xuất Ethanol sinh học

Nghiên cứu thủy phân Cacbonhydrat từ rong nâu (Sargassum polycystum) bằng phương pháp hóa học và ứng dụng dịch thủy phân trong sản xuất Ethanol sinh học
... Th c ph m, ã th c hi n tài: Nghiên c u th y phân cacbonhydrat t rong nâu (Sargassum polycystum) b ng phương pháp hóa h c ng d ng d ch th y phân s n xu t ethanol sinh h c” nh m m c ích t o s ... qu enzyme th y phân t vi sinh v t.[3] 1.3.2 Các phương pháp th y phân 1.3.2.1 Th y phân b ng phương pháp hóa h c a Khái quát chung ây phương pháp th y phân c i n nh t, trình th y phân có th c th ... ethanol t d ch lên men 2.3 Phương pháp nghiên c u x lý s li u 2.3.1 Phương pháp nghiên c u 2.3.1.1 Phương pháp phân tích ch tiêu a Xác nh hàm lư ng cacbonhydrat rong bi n theo (AOAC 986.25) Cacbonhydrat...
 • 109
 • 211
 • 0

tóm tắt luận án GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ PHẢN ỨNG ESTERASE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA TIN

tóm tắt luận án GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ PHẢN ỨNG ESTERASE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA TIN
... phương pháp hóa tin đề tài "Góp phần nghiên cứu chế phản ứng esterase phương pháp hóa tin" Mục đích luận án Mục đích luận án tập trung làm sáng tỏ chế xúc tác nhóm enzym xúc tác cho phản ứng thủy ... phản ứng để tiếp cận tâm xúc tác cản trở sản phẩm phản ứng khuếch tán khỏi hốc phản ứng 22 KẾT LUẬN Trong luận án, phương pháp hóa tin, nghiên cứu sinh giải vấn đề sau: Góp phần nghiên cứu phản ứng ... Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU Luận án nghiên cứu phản ứng quan trọng thể sống: phản ứng thủy phân acetylcholine nhờ enzym acetylcholinesterase Phản ứng phương pháp hóa tin...
 • 27
 • 176
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác fe2o3 sio2 bằng phương pháp sol gel cho phản ứng oxi hoá hoàn toàn thuốc nhuộm hoạt tính

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác fe2o3  sio2 bằng phương pháp sol gel cho phản ứng oxi hoá hoàn toàn thuốc nhuộm hoạt tính
... Hỡnh 6: S d tng hp oxit bng phng phỏp sol - gel 1.6.1.Húa hc sol - gel [17,19] Ebelmen ó thy phõn silicon alkoxide c to t phc SiCl4 cựng vi alcohol l c s cho quỏ trỡnh sol - gel : SiCl4 + ROH ... mu Fe2O3 - SiO2 (5% Fe2O3) Hỡnh 13: Ph XRD ca mu xỳc tỏc Fe2O3 - SiO2 Kt qu cho thy ch cú mt pic rng gúc = 15ữ 30 0, c trng cho cu trỳc vụ nh hỡnh ca SiO2 Trờn ph XRD khụng cú cỏc pic c trng cho ... oxy húa Fe2O3 - SiO2 bng phng phỏp sol - gel cho phn ng oxy húa hon ton thuc nhum hot tớnh vi tỏc nhõn l hydroperoxit 1.6 Phng phỏp sol - gel Phng phỏp sol- gel ó c Ebelmen tỡm nm 1846, nhng mói...
 • 44
 • 207
 • 0

Nghiên cứu một số điều kiện để xác định lượng vết selen bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu một số điều kiện để xác định lượng vết selen bằng phương pháp von  ampe hòa tan catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học
... pháp Von - Ampe hoà tan catot xung vi phân nhằm hoàn thiện quy trình phân tích định lượng selen phương pháp cực phổ Để giải vấn đề đề tài, đưa nhiệm vụ: - Khảo sát số điều kiện để xác định selen ... nơtron….Thì phương pháp Von Ampe hoà tan với độ nhạy, độ chọn lọc độ xác cao sử dụng rộng rải phân tích lượng vết kim loại nặng Chúng chọn đề tài Nghiên cứu số điều kiện để xác định lượng vết selen phương ... vết hàm lượng dạng selen cách nhanh nhất, nhạy xác Có nhiều phương pháp sử dụng để xác định lượng vết selen, số phương pháp phân tích phương pháp sắc kí, huỳnh quang Rơghen, động học xác tác,...
 • 41
 • 1,714
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xử lý nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ bằng phương pháp sục khí luân phiên đh quốc gia hà nộinghiên cứu nhân nhanh giống địa lan hồng hoàng sapa cymbidium iridioides bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bàonghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoánghiên cứu sự tạo phức màu của một số kim loại nặng với thuốc thử hữu cơ bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng phân tích đánh giá môi trườngnghiên cứu xây dựng phương pháp chuẩn phân tích hoocmon clenbuterol trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khối phổ gcmsgiải bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungphân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương phápphan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dat nhan tu chungchuyen de phan tich da thuc thanh nhan tu bang phuong phap dung hang dang thuctoán 8 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcphân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcôn tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung và dùng hằng đẳng thức potxphan biet khi nito bang phuong phap hoa hocnghiên cứu chỉ định và kết quả phẫu thuật cắt gan kết hợp phương pháp tôn thất tùng và lortatjacob điều trị ung thư biểu mô tế bào ganhiết kế phân xưởng sản xuất nước tương bằng phương pháp hóa giảiTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápChuyên đề Hàm số - Giải tích 12Đáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾtieu luan quan tri logisticDiễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)