đề ôn toán hình học

đề ôn toán hình học

đề ôn toán hình học
... giác ABC vuông A Dựng miền tam giác ABC hình vuông ABHK, ACDE Chứng minh ba điểm H, A, D thẳng hàng Đờng thẳng HD cắt đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC F, Chứng minh FBC tam giác vuông cân Cho ... PQ Xác định vị trí P để tam giác AQB có diện tích lớn Bài 22 Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC Qua B kẻ đờng thẳng vuông góc với DE, đờng thẳng cắt đờng thẳng DE DC theo thứ tự H K Chứng ... điểm b, k, e, m, c nằm đờng tròn Chứng minh MC tiếp tuyến đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC Hình học - Ôn thi vào 10 Bài 24 Cho tam giác nhọn ABC có B = 45 Chứng minh BAO = BCO Vẽ đờng tròn đờng...
 • 3
 • 154
 • 0

Cac De On Toan 9 HocKi I

Cac De On Toan 9 HocKi I
... v i x ≠ B Các hàm số nghịch biến D.Đồ thị hàm số đường thẳng qua gốc tọa độ Hai tiếp tuyến đường tròn cắt i m thì: A. i m cách hai tiếp i m B.Tia kẻ từ i m t i tâm tia phân giác góc tạo hai ... tiếp i m B.Tia kẻ từ i m t i tâm tia phân giác góc tạo hai tiếp tuyến C.Tia kẻ từ tâm t i i m tia phân giác góc tạo hai bán kính t i tiếp i m D Tất Cho tam giác ABC vng A đường cao AH : A ... biĨu i m chÊm to¸n I PhÇn I: Tr¾c nghiƯm ( i m ) C©u 1: (1®) M i ý ®óng cho C©u §¸p ¸n :0,25® S § S C©u 2: (1®) M i ý ®óng cho § :0,25® C©u §¸p ¸n x ≥ 2; x ≠ 0,8 2,4 II PhÇn II: Tù ln ( i m...
 • 12
 • 164
 • 0

Chuyên đề ôn tập hình học 8

Chuyên đề ôn tập hình học 8
... d ỡng học sinh giỏi THCS - Hình học Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 053.2 184 21 - Di động : 016 981 887 28 Email: tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 18 - Sở ... d ỡng học sinh giỏi THCS - Hình học Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 053.2 184 21 - Di động : 016 981 887 28 Email: tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 28 - Sở ... d ỡng học sinh giỏi THCS - Hình học Thầygiáo : Trần Công Hoan Điện thoại nhà : 053.2 184 21 - Di động : 016 981 887 28 Email: tranconghoan.thcsbqvl@quangtriedu.vn Trờng THCS bến quan - Trang 38 - Sở...
 • 280
 • 1,636
 • 30

Tài liệu Đề ôn thi hình học giải tích doc

Tài liệu Đề ôn thi hình học giải tích doc
... A C hình vuông A B C D Tính diện tích thi t diện hình lập phơng cắt mặt phẳng (P) Mặt phẳng (P) chia hình lập phơng thnh hai khối đa diện, tìm x để thể tích hai khối đa diện gấp đôi thể tích ... Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD l hình chữ nhật, cạnh SA vuông góc với đáy Độ di cạnh AB=a, AD=b, SA=2a Gọi M l trung điểm SA Mặt phẳng (MBC) cắt hình chóp theo thi t diện gì? Tính diện tích thi t ... minh CE vuông góc với (OMN) Tính diện tích tứ giác OMIN theo a Câu 38(ĐH Huế_01D) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD l hình chữ nhật với AB=2a, BC=a cạnh bên hình chóp v a Tính thể tích hình chóp...
 • 31
 • 150
 • 1

Đề thi Toán hình học quốc tế năm 1993-1997

Đề thi Toán hình học quốc tế năm 1993-1997
... QUESTIONS AND SOLUTIONS 1993-1997 PJ Taylor Et AM Storozhev PREFACE The International Mathematics Tournament of Towns has continued to prosper during the period covered by this book , the fourth ... second last integer on each row from the third row on must be 0, as there are only Os to the right of the second last integer in the preceding row Similarly, the third last integer on each row from ... leading Os so that every number has m digits, we would have a(n) = b(n) = c(n) at this point by symmetry Since this is not the case, a(n) is less than b(n) = c(n) It follows that there does not...
 • 168
 • 976
 • 0

Các hướng tư DUY để giải toán hình học tọa độ KHông gian OXYZ

Các hướng tư DUY để giải toán hình học tọa độ KHông gian OXYZ
... THAM KH O: CÁC BÀI TOÁN C C TR C A HÌNH H C GI I TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Ý ng cho toán tìm GTLN ,GTNN nói chung toán GTLN ,GTNN c a hình h c gi i tích không gian nói riêng, ta tìm cách thi t ... CÁC HƯ NG TƯ DUY VÀ PHƯƠNG PHÁP GI I TRONG HÌNH H C OXYZ A KI N TH C CƠ B N I CÁC CÔNG TH C CƠ B N II CÁC CÔNG TH C V ð NH LƯ NG III PHƯƠNG TRÌNH M T PH NG, ðƯ NG TH NG, M T C U IV V TRÍ TƯƠNG ... bi t c a toán em có th có cách gi i khác là: “kho ng cách t C ñ n (P) b ng kho ng cách t D ñ n (P)” ⇔ (P) song song v i CD ho c (P) ñi qua trung ñi m c a CD Và quay v Hư ng TH1 (ñây cách gi...
 • 23
 • 3,401
 • 36

Ứng dụng phương pháp tọa độ trong không gian để giải toán hình học không gian

Ứng dụng phương pháp tọa độ trong không gian để giải toán hình học không gian
... Changngoc203@gmail.com ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN ĐỂ GIẢI HHKG I PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN Để giải toán hình không gian phương pháp tọa độ ta cần phải chọn hệ trục tọa độ thích hợp Lập tọa độ đỉnh, ... trục tọa độ chọn độ dài cạnh hình PHƯƠNG PHÁP Bước 1: Chọn hệ trục tọa độ Oxyz thích hợp (quan trọng gốc tọa độ O) Thích hợp có nghĩa phải vào cặp cạnh vuông góc để từ xác định gốc tọa độ thích ... trục Khi xác định tọa độ điểm ta dựa vào: - Ý nghĩa hình học tọa độ điểm (khi điểm nằm trục tọa độ, mặt phẳng tọa độ) - Dựa vào quan hệ hình học nhau, vuông góc, song song, phương, thẳng hàng,...
 • 39
 • 6,814
 • 21

Ôn toán hình học lớp 9 pptx

Ôn toán hình học lớp 9 pptx
... 80 BÀI TOÀN HÌNH HỌC LỚP Mà ∠A1 + ∠M1 = 90 0 ( tam giác AHM vuông H) => ∠C1 + ∠C4 = 90 0 => ∠C3 + ∠C2 = 90 0 ( góc ACM góc bẹt) hay ∠OCK = 90 0 Xét tứ giác KCOH Ta có ∠OHK = 90 0; ∠OCK = 90 0 => ∠OHK ... ∠BAC = 90 0 ( ∆ABC vuông A) hay ∠DAC = 90 0 => ∠DEC + ∠DAC = 1800 mà hai * ∠BAC = 90 0 ( tam giác ABC vuông A); ∠DFB = 90 0 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) hay ∠BFC = 90 0 F A nhìn BC góc 90 nên ... VĂN TRÂN TUYỂN TẬP 80 BÀI TOÀN HÌNH HỌC LỚP Ta có ∠CAB = 90 0 ( tam giác ABC vuông A); ∠MDC = 90 0 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ) => ∠CDB = 90 0 D A nhìn BC góc 90 0 nên A D nằm đường tròn đường...
 • 34
 • 289
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Ôn toán hình học lớp 2 docx

Giáo án điện tử tiểu học: Ôn toán hình học lớp 2 docx
... năm ngày 24 tháng 12 năm 20 09 Tốn Ơn tập hình học Mỗi hình sau hình ? Hình tam giác Hình vng Hình tứ giác Mỗi hình sau hình ? Hình tứ giác chữ nhật Hình tứ giác Hình vng Tốn: Ơn tập hình học Bài ... Bài tập 1: Hình tam giác Hình tứ giác Hình tứ giác Hình chữ nhật Hình vng Hình tứ giác + Hình vng Tốn Ơn tập hình học Vẽ đoạn thẳng a/ Có độ dài cm b/ Có độ dài dm Tốn Ơn tập hình học Nêu tên ... Ba điểm thẳng hàng : D , E , C Các em dùng thước thẳng để nối điểm hình mẫu Tiết học đến chấm dứt Xin cảm ơn q thầy dự tiết học lớp ...
 • 10
 • 374
 • 0

chuyên đề ôn tập hình học không gian 9

chuyên đề ôn tập hình học không gian 9
... chương IV – HÌNH HỌC KHƠNG GIAN Hình học với nội dung sau : CÔNG THỨC LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH TRỤ r h HÌNH TRỤ S = 4πR = πd2 HÌNH CẦU V= 3 πR = πd π PHẦN II: BÀI TẬP ÁP DỤNG cao hình Bài 1: Một hình trụ ... kích thước cho hình sau ) 8cm 15cm R = 6cm Bài 8: Tính thể tích hình khối sau ( kích thước cho hình sau ) 9cm 12cm KẾT LUẬN Trên số vấn đề mà nhóm tốn hai trường rút qua thời gian giảng day trường ... phần thể tích hình nón Bài 5: Tính diện tích mặt cầu thể tích hình cầu biết bán kính hình cầu 8cm Bài 6: Một hình cầu tích 3052,08 cm3 Tính diện tích mặt cầu Bài 7: Tính thể tích hình khối sau...
 • 13
 • 261
 • 2

20 ĐỀ ÔN TOÁN 11-HỌC KY I

20 ĐỀ ÔN TOÁN 11-HỌC KY I
... đỏ, viên bi xanh Lấy ngẫu nhiên từ hộp viên bi G i X số viên bi xanh chọn số viên bi a) Tính số phần tử không gian mẫu b) Lập bảng phân bố xác xuất biến ngẫu nhiên X B i 3: a) Chứng minh v i số ... sách Tính xác suất biến cố : A = “ Có đủ môn ” B = “ Có sách Toán b) Một hộp đựng viên bi vàng, viên bi đen, viên bi trắng Lấy ngẫu nhiên viên bi G i X biến ngẫu nhiên chọn bi màu vàng Lập bảng ... biến hình biến tam giác AHB thành tam giác CHB B i 5: Cho đường tròn tâm O, bán kính R = 10cm I i m cố định khác O, IO = cm M i m thay đ i (O) Tia phân giác góc IOM cắt IM N a) Tính tỉ số IN...
 • 20
 • 127
 • 0

Ứng dụng phép nghịch đảo để giải toán hình học phẳng

Ứng dụng phép nghịch đảo để giải toán hình học phẳng
... (C ') ỨNG DỤNG CỦA PHÉP NGHỊCH ĐẢO ĐỂ GIẢI TOÁN Trường THPT Trần Văn Thời Trương Thái Ngọc 10 Sáng kiến kinh nghiệm Ứng Dụng Phép Nghịch Đảo Để Giải Toán Hình Học Phẳng Do phép nghịch đảo có ... Trương Thái Ngọc 17 Sáng kiến kinh nghiệm Ứng Dụng Phép Nghịch Đảo Để Giải Toán Hình Học Phẳng -Đề tài: Ứng Dụng Phép Nghịch Đảo Để Giải Toán Hình Học Phẳng -Tác giả: Trương Thái Ngọc Nội dung ... Sáng kiến kinh nghiệm Ứng Dụng Phép Nghịch Đảo Để Giải Toán Hình Học Phẳng Đã trình bày hệ thống lí thuyết phép nghịch đảo tương đối đầy đủ rõ ràng Và áp dụng phép biến hình để giải số tập khó cách...
 • 18
 • 306
 • 1

sử dụng phương pháp tọa độ để giải toán hình học không gian

sử dụng phương pháp tọa độ để giải toán hình học không gian
... Hải  Sử dụng phương pháp tọa độ để giải toán hình học không gian  Qua nhiều năm cơng tác, trực tiếp giảng dạy mơn tốn lớp 12, tơi nhận thấy sử dụng phương pháp tọa độ để giải tốn hình học khơng ... lớp 12 “ Phương pháp tọa độ khơng gian “ số khái niệm, định lý hình học khơng gian Sau số tốn hình học khơng gian giải phương pháp tọa độ mà trước nhiều tác giả giải phương pháp hình học t B Các ...  Sử dụng phương pháp tọa độ để giải toán hình học không gian  Bước 2: Dựa vào điều kiện tốn để xác định tọa độ điểm, phương trình đường thẳng mặt phẳng cần...
 • 11
 • 289
 • 2

Đề ôn tập Hình học 8 (Dành cho học sinh khá giỏi)

Đề ôn tập Hình học 8 (Dành cho học sinh khá giỏi)
... minh AD = AB2 + AC2.(Bi 18- gii theo cỏch khỏc) Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 51 Cho hỡnh vuụng ABCD , trờn BC ly M cho : BM = BC Trờn tia i ca tia CD ly im N cho CN = BC Cnh AM ct ... B H D A C A E B M F 11 C CE = 1 ,87 cm Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 26 Cho tam giỏc ABC Trờn AB ly im D cho BD = DA Trờn CB EB = -4,05 EC ly im E cho BE = 4EC Gi F l giao im ca ... K D F M C Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 18 Cho tam giỏc ABC cú gúc A = 30 Dng bờn ngoi tam giỏc u BCD Chng minh rng AD2 = AB2 + AC2 HD:Dng u ADE + = 2700 A B D C E 19 Cho tam giỏc...
 • 22
 • 3,111
 • 6

một số đề ôn tập hình học chương III lớp 10

một số đề ôn tập hình học chương III lớp 10
... MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG III HÌNH HỌC a)Tính vectơ : AB ; AC Chứng minh : ABC tam giác b)Viết phương trình đường ... tiếp tuyến ∆ đường tròn (ABC) biết ∆ song song với đường thẳng d : 6x – 8y + 19 = CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT GV HOA HOÀNG TUYÊN ... cao AH: 2x + 2y - = 0; đường cao BH: 5x - 4y - 15 = viết phương trình hai cạnh lại tam giác ABC ĐỀ Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(- 2; 1) B(6; - 3); C(8; 4) a) Tính vectơ : AB...
 • 2
 • 200
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn toán hình họcđề thi toán hình học lớp 8đề thi toán hình học lớp 5de thi toan hinh hoc lop 7 hk1đề thi toán hình học kì 2 lớp 6chuyên đề giải toán hình học lớp 5đề thi toán hình học lớp 6dùng góc định hướng để giải toán hình học phẳngđề thi toán hình học lớp 9chuyên đề giải toán hình học không giande thi toan hinh hoc lop 8 chuong 1dung vecto de giai toan hinh hoc khong gian 11chuyên đề ôn tập hình học không gian 9đề thi toán hình học kì 2 lớp 6 cua tinh nam dinh nam 20102011các hướng tư duy để giải toán hình học tọa độ không gian oxyzchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả