Không gian văn hóa côn sơn – kiếp bạc

Không gian văn hóa côn sơn kiếp bạc

Không gian văn hóa côn sơn  kiếp bạc
... tích, không gian văn hóa khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc – Phượng Sơn thực chất không tách rời tạo nên không gian văn hóa vô đặc biệt Vì thế, dù tên đề tài nghiên cứu Không gian văn hóa Côn Sơn Kiếp ... tập quán khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc 58 2.2.3 Lễ hội khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc 78 Chƣơng 3: ĐẶC TRƢNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA CÔN SƠN – KIẾP BẠC 85 3.1 Không gian hội tụ địa linh, ... khu vực Côn Sơn - Kiếp Bạc Đánh giá giá trị lịch sử, văn hoá đặc trưng không gian văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Trên sở nghiên cứu, phân tích đánh giá toàn diện khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc luận văn đóng...
 • 159
 • 181
 • 0

Không gian văn hóa côn sơn kiếp bạc

Không gian văn hóa côn sơn – kiếp bạc
... tích, không gian văn hóa khu vực Côn Sơn Kiếp Bạc Phượng Sơn thực chất không tách rời tạo nên không gian văn hóa vô đặc biệt Vì thế, dù tên đề tài nghiên cứu Không gian văn hóa Côn Sơn Kiếp ... tích Kiếp Bạc (Chí Linh Hải Dương) Ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc (2006), Di sản Hán Nôm Côn Sơn Kiếp Bạc Phượng Sơn, Nxb Chính trị Quốc gia, HN Ban quản lý di tích Côn Sơn Kiếp Bạc ... Kiếp Bạc đối tượng nghiên cứu không không gian Côn Sơn Kiếp Bạc mà bao gồm không gian Phượng Sơn Như nói, người Việt Bắc Bộ, ảnh hưởng Côn Sơn Kiếp Bạc lớn nhiều mặt, đặc biệt văn hóa, lịch...
 • 17
 • 42
 • 0

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... UNESCO công nhận di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc di sản văn hóa giới 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 1.3.1 Bảo vệ khu di tích công ... dung vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc 18 Chƣơng THỰC TRẠNG CỦA VIỆC BẢO VỆ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CÔN SƠN - KIẾP BẠC HẢI DƢƠNG ... Sự vận dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương nay Làm khóa luận Lịch sử nghiên cứu Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn...
 • 67
 • 276
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn kiếp bạc ở hải dương hiện nay

Khoá luận tốt nghiệp sự vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa côn sơn  kiếp bạc ở hải dương hiện nay
... vân dụng quan điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương nay; từ đưa số giải pháp chủ yếu góp phần bảo vệ khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương ... điểm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương 23 Phạm vi: 24 Nghiên cứu công tác bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc Hải Dương Phương ... “5«’ vận dụng quan điếm toàn di n vào việc bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa Côn Sơn Kiếp Bạc Hải Dương ” Làm khóa luận Lịch sử nghiên cún 11 Xuất phát từ giá trị vô to lớn di tích lịch sử văn hóa...
 • 62
 • 400
 • 0

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội
... Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Nội Mục tiêu nhiệm vụ 2.1 Mục tiêu Trên ... liệu, nghiên cứu xác định mức sẵn lòng chi trả năm cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa- kiến trúc cổng làng Mông Phụ nhân tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả này, từ đề xuất giải pháp làm tăng ... địa phương 28 CHƯƠNG III XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ TRONG MỘT NĂM CỦA CỘNG ĐỒNG CHO KHÔNG GIAN VĂN HÓA - KIẾN TRÚC CỔNG LÀNG MÔNG PHỤ 3.1 Xác định tổng giá trị kinh tế không gian...
 • 72
 • 1,228
 • 2

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội
... Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Nội Mục tiêu nhiệm vụ 2.1 Mục tiêu Trên ... cứu xác định mức sẵn lòng chi trả năm cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa- kiến Nguyễn Thị Lớp: KTMT47 Chuyên đề tốt nghiệp trúc cổng làng Mông Phụ nhân tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả ... nhiên văn hóa Không gian thứ ba làng, không đồng ruộng, mang đậm tính văn hóa Vào nhà không gian văn hóa đậm đặc, không gian thứ tư Như vậy, di tích thường chứa đựng không gian văn hóa cộng đồng, ...
 • 73
 • 645
 • 4

Bài tập về không gian văn hoá Vùng văn hoá Việt Bắc

Bài tập về không gian văn hoá Vùng văn hoá Việt Bắc
... hiểu vùng văn hoá Việt Bắc, xét đến số khái niệm liên quan * Không gian văn hoá Việt Nam dùng để chỗ người Việt Nam qua thời kỳ lịch sử Không gian văn hoá liên quan đến lãnh thổ không đồng với không ... thành vùng văn hoá giáo sư Trần Quốc Vượng Vùng văn hoá Việt Bắc số vùng văn hoá nói I Đặc điểm tự nhiên xã hội Trong tâm thức người dân Việt Nam, Việt Bắc tên gọi vùng đất gắn bó với thời gian ... khu Việt Bắc Nói tóm lại, Việt Bắc vùng văn hoá có nhiều đặc thù Tộc người chủ thể: Tày- Nùng với lịch sử văn hoá họ tạo nét đặc thù Tuy nhiên đặc thù không phá vỡ tính thống văn hoá Việt Bắc văn...
 • 10
 • 8,174
 • 106

CON TRÂU TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT.

CON TRÂU TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT.
... quên trâu đen bóng, sừng cong biểu tượng cho chắn, cần mẫn người làng quê Trâu nhà, ngõ, cánh đồng làng vào ký ức nhiều người sống làng, làm nên không gian gợi người nhớ chốn bình yên Không gian ... nông dân lo cho trâu no bụng , chúng thành viên gia đình Mười năm nuôi trâu, anh Bùi Thế Hiền biết rõ tính cách trâu Nuôi trâu từ nghé lúc bán đi, năm thời gian anh gắn bó với trâu rồi, buồn ngày ... chủ Con vật có nghĩa có tình với nhà nông - người ta không dễ quên Bây giờ, nông dân dùng trâu để cày ruộng trước, đàn trâu thưa dần Nhưng, lớn lên từ làng nhớ quay quắt buổi chiều làng, đàn trâu...
 • 4
 • 409
 • 3

Tài liệu Luận văn: Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội pptx

Tài liệu Luận văn: Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội pptx
... đề, xin chọn đề tài: Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Nội Mục tiêu nhiệm ... số liệu, nghiên cứu xác định mức sẵn lòng chi trả năm cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa- kiến trúc cổng làng Mông Phụ nhân tố ảnh hưởng tới mức sẵn lòng chi trả này, từ đề xuất giải pháp ... địa phương 23 CHƯƠNG III XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ TRONG MỘT NĂM CỦA CỘNG ĐỒNG CHO KHÔNG GIAN VĂN HÓA - KIẾN TRÚC CỔNG LÀNG MÔNG PHỤ 3.1 Xác định tổng giá trị kinh tế không gian...
 • 74
 • 600
 • 0

Tiểu luận về không gian văn hóa tây bắc

Tiểu luận về không gian văn hóa tây bắc
... vùng văn hoá Việt Bắc, xét đến số khái niệm liên quan * Không gian văn hoá Việt Nam dùng để chỗ người Việt Nam qua thời kỳ lịch sử Không gian văn hoá liên quan đến lãnh thổ không đồng với không gian ... thời đại Do vậy, không gian văn hoá rộng không gian lãnh thổ, không gian văn hoá dân tộc cạnh thường có phần chồng lên nhau, có miền giáp ranh Trong phạm vi hẹp, không gian gốc văn hoá Việt Nam ... Việt Bắc Nói tóm lại, Việt Bắc vùng văn hoá có nhiều đặc thù Tộc người chủ thể: Tày- Nùng với lịch sử văn hoá họ tạo nét đặc thù Tuy nhiên đặc thù không phá vỡ tính thống văn hoá Việt Bắc văn...
 • 9
 • 4,235
 • 49

Đánh giá giá trị chất lượng môi trường tại khu di tích lịch sử Côn Sơn- Kiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch

Đánh giá giá trị chất lượng môi trường tại khu di tích lịch sử Côn Sơn- Kiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch
... chọn đề tài: Đánh giá giá trị chất lượng môi trường khu di tích lịch sử Côn Sơn – Kiếp Bạc thông qua phương pháp Chi phí du lịch Phương pháp sử dụng: Để đánh giá giá trị hàng hóa môi trường, nhà ... quan giá trị cảnh quan thiên nhiên lịch sử khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc Đây sở quan trọng để xây dựng hàm cầu du lịch khu vực 2 Sử dụng phương pháp Chi phí du lịch để đánh giá chất lượng môi ... trường khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc: 2.1 Sử dụng ZTCM để đánh giá chất lượng môi trường khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc: Với phương pháp Chi phí du lịch ta tiếp cận theo hai hướng theo chi phí...
 • 22
 • 860
 • 0

KHÔNG GIAN văn hóa CỒNG CHIÊNG tây NGUYÊN (DI sản văn hóa PHI vật THỂ)

KHÔNG GIAN văn hóa CỒNG CHIÊNG tây NGUYÊN (DI sản văn hóa PHI vật THỂ)
... tác văn hóa phi vật thể truyền nhân loại Sau Nhã nhạc Cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên di sản văn hóa phi vật thể thứ hai Việt Nam tôn vinh di sản giới ĐỊA CHỈ THƯỞNG THỨC KHÔNG GIAN VĂN HÓA ... hệ Cồng chiêng Tây Nguyên ý nghĩa mặt vật chất giá trị nghệ thuật đơn mà "tiếng nói" người thần linh theo quan niệm "vạn vật hữu linh" Ngày 25/11/2005, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên ... trình diễn, người dân không qua trường lớp đào tạo thể cách chơi điêu luyện tuyệt vời Với người Tây Nguyên, cồng chiêng văn hóa cồng chiêng tài sản vô giá Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên giá trị nghệ...
 • 7
 • 1,475
 • 7

Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại côn sơn kiếp bạc

Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại côn sơn  kiếp bạc
... Lớp: VHL 301 Khai thác hiệu hoạt động du lịch cuối tuần Côn Sơn - Kiếp Bạc CHNG 2:THC TRNG KHAI THC DU LCH CUI TUN TI CễN SN - KIP BC 2.1 Chớnh sỏch phỏt trin du lch v cụng tỏc qun lý du lch ti ... khỏch du lch quc t Do ú lao ng du lch cú vai trũ rt quan trng vic m bo cht lng Sinh viên: Hoàng Thị Bình - 19 - Lớp: VHL 301 Khai thác hiệu hoạt động du lịch cuối tuần Côn Sơn - Kiếp Bạc sn phm du ... thnh tuyn im du lch hp dn, vi sn phm du lch khỏ phong phỳ Sinh viên: Hoàng Thị Bình - 21 - Lớp: VHL 301 Khai thác hiệu hoạt động du lịch cuối tuần Côn Sơn - Kiếp Bạc 1.2.2 Ti nguyờn du lch t nhiờn...
 • 80
 • 899
 • 3

Tài liệu Phố Nhà Thờ Không gian văn hoá đa sắc pdf

Tài liệu Phố Nhà Thờ – Không gian văn hoá đa sắc pdf
... Nhà Thờ Lớn cổ kính, uy nghiêm Gọi phố Nhà thờ nơi có Nhà Thờ Lớn Hà Nội Nhà thờ khánh thành vào Lễ Giáng Sinh năm 1887 tiếng nhờ tiêu biểu đặc trưng nghệ thuật kiến trúc thời Trung ... chùa Bà Đá hay gọi với tên chùa Linh Tự Chùa Bà Đá nằm số phố Nhà Thờ Ngày nay, chùa trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội Ngày nay, tên phố Nhà Thờ giới trẻ biết đến nơi có nhiều ẩm thực ngon tiếng ... ánh sáng Với dân kiến trúc, chắn nhận nhà thờ xây dựng theo dòng kiến trúc Gôtic ấn tượng với hoa văn, hoạ tiết đặc trưng Lối kiến trúc gây ấn tượng không gian tôn giáo uy nghiêm Mỗi năm mùa Giáng...
 • 4
 • 306
 • 1

Tài liệu Báo cáo "Không gian văn hoá Tây Đô (Một số biến đổi từ sau khi trở thành Tây Đô) " pot

Tài liệu Báo cáo
... tộc Từ sau trở thành trung tâm trị nước, vùng đất diễn nhiều biến đổi sâu sắc Từ chỗ địa bàn giao thoa văn hoá liên vùng, Tây Đô trở thành nơi giao tiếp nhiều văn hoá nước Đây nguyên lý giải sau ... sử -văn hoá thành xác nhận Trong xu hướng phát triển du lịch văn hoá thành Tây Đô trở thành điểm đến hấp dẫn hành trình du lịch xứ Thanh Trước ngưỡng cửa trở thành di sản văn hoá giới, thành Tây ... Dù kinh đô thời gian không lâu (những năm cuối kỷ XIV đầu kỷ XV) kiện ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển diện mạo vùng đất Tây Đô Một số biến đổi từ sau trở thành Tây Đô 2.1 Dấu ấn Tây Đô lên đặc...
 • 8
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: không gian văn hóa còn gọi là lãnh thổ văn hóa 8 tiêtkhông gian văn hoá vùng văn hoá việt bắcbai van ta canh con son kiep backhông gian văn hóa quan họ bắc ninhcôn sơn kiếp bạc chu văn ankhóaluận về vận dụng quan điểm toàn diện vào việc bảo vệ côn sơn kiếp bạcsử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng mông phụ đường lâm sơn tây hà nộitài liệu luận văn sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng mông phụ đường lâm sơn tây hà nội pptxsử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên cvm xác định mức sẵn lòng chi trả wtp của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng mông phụ đường lâm sơn tây hà nộiviết bài văn thuyết minh về côn sơn kiếp bạcvan thuyet minh ve con son kiep bacbai van thuyet minh ve con son kiep backhông gian văn hóa nam bộkhu di tích lịch sử côn sơn kiếp bạccôn sơn kiếp bạcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ