Đặc điểm thơ mai văn phấn

luận văn thạc sĩ văn học - đặc điểm nghệ thuật thơ mai văn phấn

luận văn thạc sĩ văn học - đặc điểm nghệ thuật thơ mai văn phấn
... cứu Tìm hiểu đặc điểm nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn, luận văn khảo sát công trình Thơ tuyển Mai Văn Phấn tiểu luận trả lời vấn, NXB Hội nhà văn, 2011, Hà Nội Đây tuyển tập rút từ tập thơ xuất bản: ... trợ Đóng góp luận văn Về mặt lý luận: luận văn cung cấp cho người đọc nhìn toàn diện khoa học đặc điểm bật giới nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn, từ nhận diện phong cách vị trí nhà thơ văn học đương ... nghệ thuật hành trình sáng tạo thơ Mai Văn Phấn Chương Kiểu tư thơ, chủ đề hình ảnh mang tính biểu tượng thơ Mai Văn Phấn Chương Ngôn ngữ, giọng điệu biện pháp nghệ thuật đặc sắc thơ Mai Văn Phấn...
 • 136
 • 276
 • 0

Đặc điểm nghệ thuật thơ mai văn phấn

Đặc điểm nghệ thuật thơ mai văn phấn
... giá trị thơ ca đƣơng đại sau Đổi Đó lí mà chọn nghiên cứu đề tài Đặc điểm nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mai Văn Phấn tƣợng thơ mẻ, phức tạp Có lẽ mà Mai Văn Phấn vừa ... nghiên cứu đề tài Đặc điểm nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn , mong muốn lí giải tƣ nghệ thuật, tìm hiểu phƣơng diện làm nên giá trị nội dung nghệ thuật thơ ông Đồng thời, tác giả luận văn muốn đóng góp ... đƣờng thơ Mai Văn Phấn hành trình tới ban mai [44, tr.39] Một nhóm tác giả khác lại tập trung khai thác nét đặc sắc địa hạt thơ tình Mai Văn Phấn Họ thống quan điểm cho rằng, Mai Văn Phấn làm...
 • 10
 • 37
 • 0

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ MAI VĂN PHẤN

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT THƠ MAI VĂN PHẤN
... thơ Mai Văn Phấn Chương Kiểu tư thơ, chủ đề hình ảnh mang tính biểu tượng thơ Mai Văn Phấn Chương Ngôn ngữ, giọng điệu biện pháp nghệ thuật đặc sắc thơ Mai Văn Phấn 15 CHƯƠNG QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT ... giá trị thơ ca đương đại sau Đổi Đó lí mà chọn nghiên cứu đề tài Đặc điểm nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mai Văn Phấn tượng thơ mẻ, phức tạp Có lẽ mà Mai Văn Phấn vừa ... năm gần thành nghệ thuật nhà thơ phần minh chứng tính đắn quan niệm nghệ thuật Mai Văn Phấn 1.2 Hành trình sáng tạo thơ Mai Văn Phấn Có thể nói, Mai Văn Phấn xuất muộn thi đàn văn học Việt Nam...
 • 121
 • 184
 • 0

một số cách tân nghệ thuật trong thơ mai văn phấn

một số cách tân nghệ thuật trong thơ mai văn phấn
... tân quan niệm nghệ thuật Mai Văn Phấn 42 ́ 2.2.1 Cách tân quan niệm thơ Mai Văn Phấn 42 2.2.2 Cách tân quan niệm nhà thơ Mai Văn Phấn 46 2.3 Từ cách tân quan niệm nghệ thuật đến mô hình ... 1: Mai Văn Phấn - tượng độc đáo hành trình cách tân thơ Việt Nam đương đại Chƣơng Môt s cách tântrong quan niệm nghệ thuật Mai Văn Phấn ̣ ́ Chƣơng 3: Môt sô cách tân câu truc thơ Mai Văn Phấn ... ́ thơ Mai Văn Phấn c ó nhìn khái quát hành trình thơ Mai Văn Phân Từ làm sở khái quát chung cách tân nghệ thuật ́ thơ Mai Văn Phấn Đóng góp luận văn Luận văn cố gắng làm bật nét đặc sắc thơ Mai...
 • 136
 • 238
 • 0

đề tài nghiên cứu khoa học BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN

đề tài nghiên cứu khoa học BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN
... trình nghiên cứu, khảo sát thơ Mai Văn Phấn vấn đề biểu tượng thơ ông chưa thật sáng tỏ Đề tài Biểu tượng văn hóa thơ Mai Văn Phấn mạnh dạn đưa cách đọc thơ ca đương đại Mục đích nghiên cứu - ... luận chung biểu tượng - Tìm hiểu biểu tượng thơ Mai Văn Phấn 4.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng mà người nghiên cứu hướng tới thơ Mai Văn Phấn Tuy nhiên với đề tài giới hạn nghiên cứu tác phẩm ... 2.1 Biểu tượng ánh sáng, lửa, ban mai thơ Mai Văn Phấn 2.1.1 Ý nghĩa gốc biểu tượng từ điển 2.1.2 Khảo sát ý nghĩa biểu tượng số thơ 2.2 Biểu tượng nước thơ Mai Văn Phấn 2.2.1 Ý nghĩa gốc biểu tượng...
 • 58
 • 345
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sĩ CẢM HỨNG TÔN GIÁO TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN

tóm tắt luận văn thạc sĩ CẢM HỨNG TÔN GIÁO TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN
... hứng tôn giáo hình thành cảm hứng tôn giáo thơ Mai Văn Phấn Chương 2: Cảm hứng tôn giáo thơ Mai Văn Phấn, nhìn từ giới hình tượng Chương 3: Cảm hứng tôn giáo thơ Mai Văn Phấn, nhìn từ phương tiện ... thuật CHƯƠNG 1: CẢM HỨNG TÔN GIÁO VÀ SỰ CẢM HỨNG TÔN GIÁO TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN HÌNH THÀNH 1.1 Giới thuyết tôn giáo cảm hứng tôn giáo 1.1.1 Tôn giáo Ra đời hàng ngàn năm nay, tôn giáo hình thái ... đối toàn diện, hệ thống Cảm hứng tôn giáo thơ Mai Văn Phấn Trong khuôn khổ cho phép, luận văn cố gắng làm bật nét đặc sắc thơ Mai Văn Phấn phương diện tôn giáo Thực luận văn, mong muốn góp tiếng...
 • 14
 • 263
 • 0

CẢM HỨNG TÔN GIÁO TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN

CẢM HỨNG TÔN GIÁO TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN
... luận văn có chương sau: Chương 1: Cảm hứng tôn giáo hình thành cảm hứng tôn giáo thơ Mai Văn Phấn Chương 2: Cảm hứng tôn giáo thơ Mai Văn Phấn, nhìn từ giới hình tượng Chương 3: Cảm hứng tôn giáo ... giáo thơ Mai Văn Phấn, nhìn từ phương diện nghệ thuật CHƯƠNG 1: CẢM HỨNG TÔN GIÁO VÀ SỰ HÌNH THÀNH CẢM HỨNG TÔN GIÁO TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN 1 Giới thuyết tôn giáo cảm hứng tôn giáo Tôn giáo Ra ... Văn Phấn Thơ Mai Văn Phấn giành ưu đánh giá cao bút uy tín, chuyên nghiệp văn đàn 2.3 Trong công trình nghiên cứu hạn chế thơ Mai Văn Phấn, vấn đề người viết quan tâm Cảm hứng tôn giáo thơ Mai...
 • 121
 • 130
 • 0

Thế giới nghệ thuật trong thơ mai văn phấn

Thế giới nghệ thuật trong thơ mai văn phấn
... Luận văn chọn Thế giới nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn làm đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi văn khảo sát Tìm hiểu giới nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn, luận văn khảo sát công trình Thơ tuyển Mai Văn Phấn ... khái niệm giới nghệ thuật giới nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn 4.2 Tìm hiểu đặc điểm hình tượng hình tượng giới thơ Mai Văn Phấn 4.3 Tìm hiểu phương thức xây dựng giới nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn Phương ... 14 1.3 Cơ sở hình thành giới nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn 18 1.3.1 Về giới nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn 18 1.3.2 Những sở hình thành nên giới nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn .19 Chương HÌNH TƯỢNG...
 • 118
 • 256
 • 3

Nghệ thuật cấu tứ trong thơ mai văn phấn

Nghệ thuật cấu tứ trong thơ mai văn phấn
... nghiên cứu luận văn nghệ thuật cấu tứ thơ Mai Văn Phấn 3.2 Phạm vi tài liệu khảo sát Nghiên cứu nghệ thuật cấu tứ thơ Mai Văn Phấn, luận văn khảo sát công trình Thơ tuyển Mai Văn Phấn tiểu luận ... NHỮNG KIỂU CẤU TỨ TRUYỀN THỐNG 38 TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN 38 2.1 Khái niệm cấu tứ nghệ thuật cấu tứ .38 2.1.1 Khái niệm cấu tứ .38 2.1.2 Nghệ thuật cấu tứ ... quát đặc trưng nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn 10 4.2 Làm rõ dấu ấn kiểu cấu tứ truyền thống thơ Mai Văn Phấn 4.3 Phân tích kiểu cấu tứ đặc thù thơ Mai Văn Phấn Phương pháp nghiên cứu Trong trình tìm...
 • 153
 • 224
 • 0

MỘT SỐ CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN

MỘT SỐ CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ MAI VĂN PHẤN
... Chươ g 1: Mai Văn Phấn - tượng độc đáo hành trình cách tân thơ Việt Nam đương đại Chươ g Một số cách tân quan niệm nghệ thuật Mai Văn Phấn Chươ g 3: Một số cách tân cấu trúc thơ Mai Văn Phấn 11 ... đáo thơ Mai Văn Phấn có nhìn khái quát hành trình thơ Mai Văn Phấn Từ làm sở khái quát chung cách tân nghệ thuật thơ Mai Văn Phấn Đó g góp ủ luậ v Luận văn cố gắng làm bật n t đặc sắc thơ Mai Văn ... thơ truyền thống 34 2.1.2 Quan niệm nghệ thuật thơ đại 36 ii 2.2 Những cách tân quan niệm nghệ thuật Mai Văn Phấn 42 2.2.1 Cách tân quan niệm thơ Mai Văn Phấn 42 2.2.2 Cách tân...
 • 136
 • 155
 • 0

Đặc điểm thơ Haiku văn hóa Nhật Bản

Đặc điểm thơ Haiku văn hóa Nhật Bản
... tông thơ haiku nói chung, đặc biệt thơ haiku Basho Đời sống văn hóa Nhật Bản thấm đậm tính chất Thiền tông Điều văn học nghệ thuật, (đặc biệt thơ Haiku) mà đời sống văn hoá tinh thần người Nhật Bản ... nhà thơ Basho Thơ haiku thơ ca thiên nhiên vạn vật PHẦN 3: THƠ HAIKU BASO VÀ NHỮNG DẤU ẤN VĂN HÓA NHẬT BẢN 3.1 Thơ haiku Baso cảm thức thẩm mỹ truyền thống người Nhật Trong tập quán văn hóa đất ... có, người Nhật, phận tách rời với truyền thống dân tộc Thơ haiku Basho toàn thơ văn Nhật thấm nhuần tính văn hóa Phát khẳng định đẹp hữu vật bình thường đời sống nguyên lý thẩm mỹ thơ Haiku Những...
 • 30
 • 247
 • 1

Một số cách tân nghệ thuật trong thơ mai văn phấn

Một số cách tân nghệ thuật trong thơ mai văn phấn
... 1: Mai ăn Phấn - tư ng độc đáo h nh tr nh cách t n thơ iệt Nam đương đại Chƣơng Một số cách t n quan niệm nghệ thuật Mai ăn Phấn Chƣơng 3: Một số cách t n cấu trúc thơ Mai ăn Phấn Chƣơng MAI VĂN ... niệm nghệ thuật thơ truyền thống v quan niệm nghệ thuật thơ đại 2.1.1 Quan niệm nghệ thuật thơ truyền thống 2.2 Nh ng cách t n quan niệm nghệ thuật Mai ăn Phấn 2.2.1 Cách t n quan niệm thơ Mai ... thơ Mai ăn Phấn v có nh n hái quát h nh tr nh thơ Mai ăn Phấn T l m sở hái quát chung nh ng cách t n nghệ thuật thơ Mai ăn Phấn Đóng góp luận văn Luận văn cố g ng l m n i ật n t đặc s c thơ Mai...
 • 10
 • 49
 • 0

luận văn tốt nghiệp ĐẶC ĐIỂM THƠ VĂN XUÔI CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU VÀ MAI VĂN PHẤN

luận văn tốt nghiệp ĐẶC ĐIỂM THƠ VĂN XUÔI CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU VÀ MAI VĂN PHẤN
... ĐẠO TRONG THƠ VĂN XUÔI CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU, MAI VĂN PHẤN Chương ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC THƠ VĂN XUÔI CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU, MAI VĂN PHẤN Chương NGUYỄN QUANG THIỀU, MAI VĂN PHẤN TRONG NỀN THƠ VIỆT ... thể thơ văn xuôi đặc điểm loại hình thơ văn xuôi trình lập luận nhằm phân định ranh giới thơ văn xuôi với văn xuôi, thơ văn xuôi thơ Trong viết “Tư cấu trúc nghệ thuật thơ văn xuôi tác giả Nguyễn ... trình thơ văn xuôi nghiệp sáng tác Nguyễn Quang Thiều Mai Văn Phấn Thơ Nguyễn Quang Thiều điểm khác biệt rõ nét với phần đông nhà thơ trước thơ ông mô phỏng, chụp đặt vào ẩn ý, chủ ý Nguyễn Quang...
 • 93
 • 186
 • 0

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ THỰC HIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ THỰC HIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC
... chi phí kết theo phận Dựa vào báo cáo quản trị Phòng kế toán lập Ban Giám đốc dựa vào để đưa định quản lý đắn 2.3 Đặc điểm tổ chức phần hành kế toán Công ty Tổ chức kế toán phần hành tiền mặt Chứng ... ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KỂ TOÁN KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN HÀNG HOÁ KẾ TOÁN CÔNG NỢ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT Công ty áp dụng hình thức nhật kí chứng từ chương trình thuận tiện cho công tác kế ... kế toán Công ty giải nhanh chóng xác khoa học công việc kế toán Công ty 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Hàng năm phận kế toán Công ty lập báo cáo tài năm bao gồm Bảng cân đối kế toán Kết...
 • 13
 • 560
 • 0

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA Cổ phần Khai thỏc Khoỏng sản và Thương mại Kim Khải

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA Cổ phần Khai thỏc Khoỏng sản và Thương mại Kim Khải
... Hỡnh thức tổ chức cụng tỏc kế toỏn : Cụng ty cổ phần khai thác Khoáng sản Thương mại Kim Khải áp dụng hỡnh thức kế toỏn chứng từ ghi sổ + Hàng ngày vào chứng từ kế toán bảng tổng hợp chứng từ ... vào nú để sản xuất sản phẩm để phục vụ cho nhu cầu sản xuất đời sống nhõn dõn Vật liệu cú vai trũ quan trọng sản xuất xó hội núi chung cỏc Doanh nghiệp sản xuất núi riờng, nú định giỏ thành sản ... 1166 MS: 0011001200 Họ tờn người mua hàng: Hoàng Thuỳ Trang Tờn Đơn vị : Cụng ty cổ phần khai thỏc KS thương mại Kim Khải Địa : 614 Lạc Long Quõn Tõy Hồ Hà Nội Số tài khoản : 0100100210010 Hỡnh thức...
 • 72
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biểu tượng văn hóa trong thơ mai văn phấncảm hứng tôn giáo trong thơ mai văn phấnđặc điểm của vùng văn hóa châu thổ bắc bộphân tích đặc điểm loại hình văn hóa việt namđặc điểm trào lưu văn học hiện thực phê phánđề tài cấp bộ tự do hóa thương mại thế giới đặc điểm và các vấn đề nổi bật xu hướng cơ bản và tác động chủ yếuluận văn về đặc điểm thơ việt nam giai đoạn 19461954đặc điểm công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ etech và phương pháp nghiên cứuđặc điểm thứ 4 sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốcđặc điểm của enzyme thủy phânđặc điểm cây hoa thụ phấnđặc điẻm công ty cổ phầnđặc điểm về thuỷ văn của tỉnh nghệ anđặc điểm dân số và phân bố dân cư nước tađặc điểm tính chất của phân vi sinh vậtQuyết định số 15 2015 QĐ-UBND về điều chỉnh giá đất 2015 trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhKế hoạch 492 KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh An GiangKế hoạch 142 KH-UBND năm 2016 xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhChỉ thị 20 CT-UBND năm 2016 về nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An7.DR OMAR CRT non responders Viet 2010Chỉ thị về triển khai thực hiện nghị định số 108 2014 NĐ-CPHiệp định đối tác xuyên thái bình dương (TPP)Mẫu tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sởMẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựngMẫu tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trìnhKế hoạch 140 KH-UBND năm 2016 triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú YênChỉ thị 10 CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền GiangThông báo số 2500 TB-BHXH về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầuChỉ thị 07 CT-UBND ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư côngBAIBAOCAO HB1 English Congenital heart disease ASEAN CongressThông tư 33 2014 TT-BCTKế hoạch 227 KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Hà GiangKế hoạch 3506 KH-UBND năm 2016 bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do tỉnh Long An ban hànhChỉ thị 15 CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục tỉnh Phú ThọKế hoạch 134 KH-UBND năm 2016 thực hiện Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020