Cư dân đóng tàu, thuyền ở xã nghi thiết, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di lao động của thanh niên diễn phong – huyện diễn châu – tỉnh nghệ an

thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di cư lao động của thanh niên xã diễn phong – huyện diễn châu – tỉnh nghệ an
... yếu tố ảnh hưởng đến di lao động Di n Phong + Các yếu tố tích cực dẫn đến di lao động + Các yếu tố tiêu cực dẫn đến di lao - Tác động di lao động tới cộng đồng nơi + Tác động đến ... động niên Di n Phong huyện Di n Châu Tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng di lao động niên điểm nghiên cứu - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề di lao động ... Tác động lao động di đến cộng đồng nơi - Xác định giải pháp để di lao động có hiệu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng di lao động niên Di n Phong di n nào? - Các yếu tố ảnh hưởng trình...
 • 75
 • 1,282
 • 3

Luận văn thạc sỹ quản lý đất rừng cộng đồng, can thiệp từ bên ngoài và phản hồi địa phương nghiên cứu cộng đồng người thái hạnh dịch, huyện quế phong, tỉnh nghệ an, việt nam

Luận văn thạc sỹ quản lý đất rừng cộng đồng, can thiệp từ bên ngoài và phản hồi địa phương nghiên cứu cộng đồng người thái ở xã hạnh dịch, huyện quế phong, tỉnh nghệ an, việt nam
... (Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách hội) Các phát tranh luận Luận văn gồm có: đặc điểm văn hóa người Thái địa phương, lược sử can thiệp từ bên ngoài, phản hồi từ địa phương, phương pháp luận ... Để tranh luận có tính thuyết phục sở chứng cụ thể, chắn, nghiên cứu tập trung vào trường hợp cụ thể cộng đồng người Thái Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Việt Nam Nghiên cứu đặt vấn ... ngưỡng, luật tục, tri thức địa phương, bình luận kiến nghị người Thái số người sống Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam Bên cạnh việc tổng hợp phân tích nghiên cứu báo cáo trước hệ...
 • 130
 • 149
 • 0

Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng Nghiên cứu trường hợp dân tộc Thái Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng Nghiên cứu trường hợp dân tộc Thái ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
... luật tục quản rừng cộng đồng người Thái miền Trung Việt Nam 3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế -xã hội cộng đồng Hạnh Dịch miền núi, vùng sâu huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Bắc Trung Việt Nam (SPERI, ... cộng đồng quản tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt quản bảo vệ đất rừng Việt Nam Bài luận thảo luận trường phái tranh luận môi trường ảnh hưởng sách quản đất rừng nhà nước Mặc dù cộng đồng ... nguyên khung pháp liên quan Việt Nam Phần thứ ba minh họa vai trò cộng đồng sử dụng bảo vệ đất, rừng thông qua nghiên cứu cộng đồng dân tộc Thái Việt Nam1 Phần 1: Tổng quan nghiên cứu 1.1 Phát...
 • 15
 • 268
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG sản XUẤT mía của các NÔNG hộ NGHĨA PHÚC, HUYỆN tân kỳ, TỈNH NGHỆ AN

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG sản XUẤT mía của các NÔNG hộ ở xã NGHĨA PHÚC, HUYỆN tân kỳ, TỈNH NGHỆ AN
... điều tra 0.77 0.68 hộ 2012) Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu hoạt động sản xuất mía Ảnh hưởng quy mô đất đai Bảng 7: Ảnh hưởng quy mô diện tích đến kết HQKT sản xuất mía hộ điều tra (Tính ... tra hộ 2012) 9.28  Kết hiệu sản xuất mía hộ điều tra Bảng 6: Kết hiệu sản xuất mía hộ điều tra (Tính bình quân cho sào) Chỉ Tiêu ĐVT Năng Suất Tấn Giá bán (1000đ) 1000đ/tấn Giá trị sản xuất ... 22.00 Sản lượng Tấn 20085 16750 17690 -3335 16.60 940 5.61 +/- % +/- % (Nguồn: Ban kinh tế Nghĩa Phúc) Thực trạng sản xuất mía hộ điều tra Nguồn lực hộ điều tra - Tình hình nhân lao động hộ...
 • 21
 • 1,515
 • 7

Slide ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG của nước THẢI NHÀ máy mía ĐƯỜNG SÔNG LAM tới CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG ĐỈNH sơn, HUYỆN ANH sơn, TỈNH NGHỆ AN

Slide ĐÁNH GIÁ tác ĐỘNG môi TRƯỜNG của nước THẢI NHÀ máy mía ĐƯỜNG SÔNG LAM tới CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG ở xã ĐỈNH sơn, HUYỆN ANH sơn, TỈNH NGHỆ AN
... Chương 2: Đánh giá tác động môi trường nước thải nhà máy Mía đường Sông Lam tới chất lượng môi trường Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Đặc điểm nước thải nhà máy Mía đường Sông Lam Bảng ... LOGO ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA NƯỚC THẢI NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG SÔNG LAM TỚI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG XÃ ĐỈNH SƠN, HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn ... phương Đánh giá Đánh giá tác động tác động môi trường môi trường nước nước thải Nhà thải Nhà máy Mía máy Mía đường đường Sông Lam Sông Lam 2 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa khái niệm môi trường đánh...
 • 26
 • 1,423
 • 4

Lưỡng cư, bò sát na ngoi, huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Lưỡng cư, bò sát ở xã na ngoi, huyện kỳ sơn, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... vật thời gian dài không kiểm soát Nhận thấy Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn tiềm đa dạng sinh học lưỡng sát, tiến hành nghiên cứu Lưỡng cư, sát Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An Nghiên ... LCBS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - Hiện trạng phân bố LCBS theo địa hình độ cao, sinh cảnh môi trường sống Nội dung - Thành phần loài LCBS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - ... dốc lớn Huyện Kỳ Sơn gồm có 21 Na Ngoi có diện tích 19310,16ha; phía Bắc giáp Tây Sơn Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn), phía Nam giáp tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), phía Đông giáp Nậm Càn huyện...
 • 96
 • 434
 • 2

Tìm hiểu hệ sinh thái vườn rừng chi khê, huyện con cuông, tỉnh nghệ an và sự tác động của con người đối với nó

Tìm hiểu hệ sinh thái vườn rừng ở xã chi khê, huyện con cuông, tỉnh nghệ an và sự tác động của con người đối với nó
... tiêu tổng quát Tìm hiểu thành phần, cấu trúc số đặc điểm sinh thái mô hình vờn rừng Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An dới tác động ngời Từ tìm hiểu ảnh hởng ngời lên hệ sinh thái mức độ ... thái vờn rừng Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tác động ngời nó" Để tìm hiểu tác động nhân tố môi trờng ngời tới nguồn tài nguyên rừng công phục hồi rừng phát triển kinh tế hội khu ... - Sự tác động ngời giới hạn hoạt động làm thay đổi sinh cảnh nh trồng thêm, khai thác hay chia cắt 3.2 Đối tợng Chỉ gồm mô hình vờn rừng Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An với đầu t tác...
 • 46
 • 409
 • 0

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VAY vốn và sử DỤNG vốn VAY của các hộ dân THANH THỦY HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VAY vốn và sử DỤNG vốn VAY của các hộ dân ở xã THANH THỦY HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN
... Nhóm Phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn vay hộ dân Thanh Thủy huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An tiễn đó, nhóm nghiên cứu đề tài: Phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn vay hộ dân Thanh ... thời gian thực tập Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; nhóm hoàn thành đề tài Phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn vay hộ dân Thanh Thủy huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An Để ... hộ sản xuất + Phân tích tình hình vay vốn sử dụng vốn vay hộ dân Thanh Thủy huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An + Đánh giá hiệu sử dụng vốn vay hộ dân + Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng...
 • 43
 • 336
 • 3

tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di lao động trên địa bàn vinh hải - huyện phú lộc - tỉnh thừa thiên huế

tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động trên địa bàn xã vinh hải - huyện phú lộc - tỉnh thừa thiên huế
... trang yếu tổ ảnh hưởng đến di địa bàn nên tiến hành nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến di lao động địa bàn Vinh Hải - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu nghiên ... Thiên Huế - Các loại hình lao động * Tình hình di lao động địa bàn nghiên cứu - Số lượng lao động di địa bàn nghiên cứu - Các hình thức di lao động địa bàn nghiên cứu * Đặc điểm lao động ... động di địa bàn nghiên cứu - Trình độ giáo dục lao động di - Trình độ chuyên môn lao động di - Các loại hình nghề nghiệp - Thu nhập lao động di 29 3.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến di cư...
 • 71
 • 844
 • 21

SỰ RA ĐỜI CỦA CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG MÔN SƠN, HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN

SỰ RA ĐỜI CỦA CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG Ở XÃ MÔN SƠN, HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH NGHỆ AN
... sử Đảng tỉnh Cao Bằng, Tập I (sơ thảo), Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Cao Bằng, 1984 Lịch sử Đảng huyện Hoà An, Tập I (1930-1945), Ban chấp hành đảng huyện Hoà An, 1995 Tập giảng lịch sử Đảng Cộng ... xe bò từ Tây An Biên An ròng rã bốn, năm ngày tới Bác Diên An không lâu Hồi ấy, Quốc dân đảng Cộng sản đảng hợp tác, Tưởng Giới Thạch đề nghị Đảng Cộng Sản cử đoàn cố vấn xuống Hành Dương huấn ... Trung Kỳ, Tỉnh Nghệ An tổ chức Đảng nhiều Phủ, Huyện tỉnh hình thành Từ đây, phong trào đấu tranh cách mạng Nghệ An lãnh đạo thống cấp Đảng, tiếp thêm sức mạnh mới, bùng lên mạnh mẽ trở thành đỉnh...
 • 13
 • 245
 • 0

Dự án mở quán internet Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dự án mở quán internet ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
... chuyện trực tiếp gửi mail thông qua mạng Kết luận 25 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Dự án mở quán internet Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ... trạng quán Internet vùng nông thôn em vào phần lớn để chơi games chat (tán gẫu) mà không khai thác cho việc học, chí có em bỏ việc học để vào quán Internet chơi game, người lớn lui tới quán Internet ... 64.800 gian truy cập Doanh thu dự kiến: Doanh thu dự kiến hàng quý Đơn vị tính: nghìn đồng Chỉ tiêu Quí I Quí - Doanh thu từ dịch vụ 48.600 II 54.000 Internet - Doanh thu khác - Tổng Doanh Thu...
 • 26
 • 768
 • 5

Khóa luận so sánh hiệu quả kinh tế của một số giống lúa lai vụ hè thu 2009 diễn thái, huyện diễn châu, tỉnh nghệ an

Khóa luận so sánh hiệu quả kinh tế của một số giống lúa lai vụ hè thu 2009 ở xã diễn thái, huyện diễn châu, tỉnh nghệ an
... hiệu kinh tế số giống lúa lai sử dụng vụ thu 2009 địa bàn Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; cụ thể giống Quy ưu giống Nhị ưu 838 So sánh tìm hiểu loại giống lúa lai hiệu cao, sử ... hiệu sản xuất lúa thu 2010 người dân xã, với giúp đỡ hợp tác Diễn Thái, phòng nông nghiệp huyện thầy giáo hướng dẫn, tiến hành đề tài: So sánh hiệu kinh tế số giống lúa lai vụ thu 2009 ... lúa lai vụ thu 2009 - Phạm vi nghiên cứu (số liệu sơ cấp): Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An - Phạm vi giống nghiên cứu: Quy ưu Nhị ưu 838 - Phạm vi điều tra: Diễn Thái, huyện Diễn...
 • 84
 • 327
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế sản XUẤT cây CHÈ THANH THỦY, HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN

Slide ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế sản XUẤT cây CHÈ ở xã THANH THỦY, HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN
... ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY CHÈ THANH THỦY, HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN GVHD: TH.s NGUYỄN VĂN VƯỢNG SVTH: NGUYỄN CHÍ TUẤN Lớp: K43A – Kinh tế nông nghiệp Niên ... Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An làm khóa luận tốt nghiệp MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU • Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu kinh tế nói chung, hiệu ... huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An + Về thời gian: • Đề tài đánh giá thực trạng sản xuất chè Thanh Thủy qua năm 2010- 2012 • Để đánh giá hiệu sản xuất chè, đề tài tập trung phân tích hiệu kinh tế...
 • 31
 • 639
 • 5

Slide đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp hội sơn, huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

Slide đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở xã hội sơn, huyện anh sơn, tỉnh nghệ an
... hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - Mục tiêu cụ thể: • Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề sử dụng đất đai • Đi sâu đánh giá hiệu sử dụng đất nông ... nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - Về không gian: Nghiên cứu Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - Về thời gian: Các số liệu thứ cấp thu thập ... Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Chương 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNGNGHIỆP CỦA XÃ HỘI SƠN, HUYỆN ANH SƠN TỈNH NGHỆ AN Chương 3: QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC GIẢI...
 • 21
 • 823
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tim hieu tinh hinh san xuat cua mo hinh trong tham canh giong ngo lai don dk9901 o xa huu kiem huyen ky son tinh nghe antiểu luận nâng cao hiệu quả hoạt động của hội nông dân – xã đoọc mạy – huyện kỳ sơn – tỉnh nghệ anđánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía nguyên liệu ở quy mô nông hộ trên địa bàn xã châu hội huyện quỳ châu tỉnh nghệ anảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ anảnh hưởng của đạo công giáo đối với người dân xã quỳnh yên huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ anđề tài đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ của người dân xã lục dạ huyện con cuông tỉnh nghệ annâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức cơ sở đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở huyện nghi lộc tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện naydanh gia hieu qua su dung dat nong nghiep tren dia ban xa nghi xa huyen nghi loc tinh nghe ankinh tế xã hội huyện nghi lộc tỉnh nghệ an thời nguyễn 1802 1884đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn huyện nghi lộc tỉnh nghệ annghiên cứu bệnh nấm hại hạt giống lạc tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và biện pháp sinh học phòng trừ bệnhnâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ ancông tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo đơn thân tại xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcđánh giá thực trạng trồng cam trên địa bàn xã yên khê huyện con cuông tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họchoàn thiện kế toán thu chi ngân sách xã tại xã hoà sơn huyện đô lương tỉnh nghệ anSinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gìCổ đông và nhà đầu tư a7b61TV T10Cổ đông và nhà đầu tư d62c4TV T7Cổ đông và nhà đầu tư d6b72TV T2Quản lý thu BHXH khối Doanh nghiệp ngoài quốc doanhHỏi đáp 31 tại sao chúng ta ít khi được rước cả mình thánh và máu thánh chúa4444dmau chuyen nhuong quyen mua co phan cnqmcp 18 07 2011 04 37 56De thi thu THPT Quoc gia Nam 2014 2015 Vat Ly De so 2bao cao tong hop giua nien do sign 20174bbfeBao cao hop nhat Son ha Group.compressed signHỏi đáp 24 kinh tạ ơn là gìHỏi đáp 25 tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh tạ ơnToankhongchuyen dapan[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) V N CHUY N deCổ đông và nhà đầu tưed0d7Bien ban hoi nghi co dong 102Thông tin ứng viên BKS - Trần Kim DungHỏi đáp 23 tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần dâng lễ