Thiết kế đường ống nước Ashrae 2009

Thiết kế đường ống nước Ashrae 2009

Thiết kế đường ống nước Ashrae 2009
... (1960) 22.4 2009 ASHRAE Handbook—Fundamentals (SI) Table Test Summary for Loss Coefficients K and Equivalent Loss Lengths Schedule 80 PVC Fitting Licensed for single user © 2009 ASHRAE, Inc Injected ... 22.6 2009 ASHRAE Handbook—Fundamentals (SI) the type of water, type of pipe material, temperature of water, and type of system (open or closed) and include Licensed for single user © 2009 ASHRAE, ... gravity Return lines that are below the liquid level in the 2009 ASHRAE Handbook—Fundamentals (SI) Licensed for single user © 2009 ASHRAE, Inc 22.14 Notes: Based on Moody Friction Factor where...
 • 21
 • 297
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 1 doc
... 3/8 3/8 1/ 2 1/ 2 3/4 3/4 1 1 .1/ 4 1. 1/4 1. 1/2 1. 1/2 2 2 .1/ 2 2 .1/ 2 3 4 6 8 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 9,525 9,525 12 ,7 12 ,7 19 ,05 19 ,05 25,4 25,4 31, 75 31, 75 38 ,1 38 ,1 50,8 50,8 63,5 ... 6,096 5,486 3,692 7,620 7, 010 4,877 7,925 9 ,11 44 5,7 91 9 ,14 4 10 ,363 7, 010 7,925 10 ,670 11 ,582 8,839 12 ,19 2 12 ,800 10 ,058 13 , 411 15 ,240 12 ,19 2 15 ,240 18 ,288 Bng 7- 12 : Chiãưu di tỉång âỉång ca ... 0,67 1, 127 0,548 1, 127 0,823 1, 615 0,792 1, 615 1, 28 2, 012 1, 006 2, 012 1, 524 2,743 1, 3 41 2,743 2,073 2 .1/ 2 63,5 3,05 1, 859 0,609 1, 524 1, 158 0,609 3,657 1, 707 3,657 2,6 51 76,2 3,962 2,438 0,792 1, 981...
 • 10
 • 369
 • 4

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 2 potx

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 2 potx
... 20 (3) - 15 25 16 25 16 18 (60) (25 ) (25 ) (50) (50) - 20 (30) - 25 25 (50) (60) - 16 16 (50) (25 ) - 20 25 22 20 20 18 20 2 3 (40) 1,5 1,5 - 15 15 26 - (80) (20 ) (20 ) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 150 20 0 20 0 20 0 20 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 Ra 40 40 50 50 80 80 80 80 100 100 100 125 125 150 150 150 150 20 0 20 0 20 0 20 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 Âỉåìng äúng X trn X âạy 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 ... 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 20 25 20 25 20 50 20 50 20 50 20 50 25 50 25 50 25 80 32 80 32 80 32 80 32 100 50 100 50 100 50 100 80 100 80 170 Bäø sung 25 25 25 32 32 32 32 50 50 50 80 80...
 • 10
 • 239
 • 3

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 3 pps

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 3 pps
... 1 23 50 80 38 25 22 23 32 11 21 43 20 27 39 0 64 1 53 62 1 23 41 45 27 35 38 18 25 11 51 21 35 1 83 74 180 47 63 31 50 41 24 29 15 57 22 41 2 13 86 240 50 86 34 68 47 31 32 20 62 23 44 2 43 98 31 3 53 ... 16 13 6,4 53 33 24 17 11 41 39 32 23 16 15 16 14 6,8 7,4 8,4 12 40 28 18 10 37 34 28 25 24 22 15 13 11 6 ,3 7,1 24 17 11 36 31 26 24 23 20 6,8 8,5 4,1 4,4 4,9 18 13 35 31 25 19 16 13 2,6 3, 3 3, 9 ... 98 31 3 53 112 38 86 49 42 36 23 71 24 11 47 2 73 110 39 1 55 138 42 110 53 48 37 26 80 12 25 13 53 306 120 479 56 1 73 43 132 57 60 41 29 88 15 26 14 59 38 0 53 289 66 132 52 43 132 35 36 21 88 416...
 • 10
 • 240
 • 2

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 4 ppt
... 40 45 53 47 54 58 39 43 43 43 45 53 34 39 36 39 42 48 30 34 36 37 38 46 23 28 31 32 33 44 19 24 26 29 29 41 17 19 21 26 26 38 3 8 49 49 53 43 43 52 53 46 51 48 43 51 47 41 49 45 36 47 38 30 43 ... 53 43 43 52 53 46 51 48 43 51 47 41 49 45 36 47 38 30 43 34 28 40 6 51 48 48 46 47 51 47 49 58 49 53 56 47 52 55 46 51 52 39 43 46 37 40 42 7 Ghi chụ : AF - Quảt ly tám cạnh räùng profile khê âäüng ... dB A B E G H 24 4,8 37 150 250 190 88 53 28 8,1 40 200 303 240 71 83 36 12,6 43 250 350 290 80 58 48 18 48 300 40 0 340 90 87 F 53 50 50 44 8.3.3 Thäng giọ täøng thãø QUẢT Hçnh 8 -4 : Så âäư bäú...
 • 10
 • 250
 • 2

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 5 doc
... in 63 1 25 Táưn säú trung tám di äúcta, Hz 250 50 0 1000 2000 4000 8000 ÄÚng ghẹp dc + D=8in, δ=0,022in, L=15ft > 45 (53 ) 55 52 44 35 34 26 + D=14in, δ=0,028in, L=15ft >50 60 54 36 34 31 25 38 + ... 1 25 21 22 22 23 23 24 22 Táưn säú trung tám di äúcta, Hz 250 50 0 1000 2000 27 30 33 36 25 28 31 35 25 28 31 37 26 29 32 37 26 29 31 39 27 30 35 41 25 29 35 41 4000 41 41 43 43 45 45 45 8000 45 ... L=15ft 47 53 37 33 33 27 25 43 + D=32in, δ=0,034in, L=15ft (51 ) 46 26 26 24 22 38 43 ÄÚng ghẹp xồõn + D=8in, δ=0,022in, L=10ft >48 >64 > 75 >72 56 56 46 29 + D=14in, δ=0,022in, L=10ft >43 >53 55 ...
 • 10
 • 238
 • 2

Khảo sát thiết kế đường ống cấp nước

Khảo sát thiết kế đường ống cấp nước
... chuyển nước, tiêu nước đường quản lý (cống tiêu) theo thiết kế sở phê duyệt 3.9 THIẾT KẾ THỦY CƠNG Trên tài liệu khảo sát giai đoạn TKBVTC-DT kết chun ngành thiết kế nêu trên, tài liệu thiết kế sở ... Ái IV Theo đường kính ống Hệ thống cấp nước Ma Lâm Huyện Bác Ái Hệ thống cấp nước Phương Cựu đến Huyện Mỹ Tường Hải Hệ thống cấp nước Phước Bình Xây dựng đường ống bổ sung nguồn Huyện nước tự chảy ... Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng nhằm nâng cao chất lượng nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt sẵn có, nâng cao tuổi thọ hoạt động hệ thống phát huy tối đa cơng suất thiết kế Nhiệm vụ khảo sát thiết kế...
 • 33
 • 1,193
 • 7

Giới thiệu phần mềm tính toán và thiết kế đường ống

Giới thiệu phần mềm tính toán và thiết kế đường ống
... Giới thiệu Các phần mềm Sơ lược số phần mềm Các loại đường ống Đường ống nước giải nhiệt  Đường ống nước lạnh để làm lạnh không khí  Đường ống nước nóng bão hòa  Đường ống nước ngưng  Đường ... hợp  Bản vẽ 3D giúp ta dễ dàng hình dung hệ thống  Giúp cho việc thiết kế đường hệ thống ống dễ dàng sinh động Các phần mềm tính toán thiết kế        Hysis Pipesim Pipephase Visual ... Đường ống nước ngưng  Đường ống dẫn dầu  Đường ống dẫn lưu chất khác Mục đích việc tính toán & thiết kế  Xác định kích thước hợp lí đường ống  Chọn co nối vật liệu ống thích hợp  Xác định tổng...
 • 21
 • 3,449
 • 16

tính toán thiết kế đường ống dẫn không khí

tính toán thiết kế đường ống dẫn không khí
... phòng * Luồng không khí từ miệng thổi tròn Một dòng không khí thổi vào thể tích không gian choán đầy thể tích gọi luồng không khí Khi nghiên cứu luồng không khí thổi từ miệng thổi tròn đường kính ... Với kết ta rút kết luận sau : - Miệng hút gây xáo động không khí vùng nhỏ trước không ảnh hưởng tới luân chuyển không khí phòng Vị trí miệng hút không ảnh hưởng tới việc luân chuyển không khí ... dòng không khí g ần mi ệng hút Khác với luồng không khí trước miệng thổi, luồng không khí trước miệng hút có đặc điểm khác bản: - Luồng không khí trước miệng thổi có góc khuyếch tán nhỏ, luồng không...
 • 16
 • 205
 • 1

thi công thiết kế đường ống

thi công thiết kế đường ống
... chất lỏng 11 4.4.Các thi t bị hỗ trợ cho bồn chứa Cửa người Đê chắn lửa Hệ thống làm mát Hệ thống chống tĩnh điện Thi t bị phát rò rỉ Hệ thống phòng cháy chữa cháy 12 4.2.3 HỆ THỐNG XẢ ÁP Ứng dụng: ... lưu lượng dòng chảy nhờ khí đường ống rút nhanh chóng -Lò xo thi t kế cân với áp suất định -Khi áp suất nhỏ lực đàn hồi lò xo van trạng thái đóng, áp suất lớn lực thi t kế van van chuyển trạng thái ... trí cao khó thao tác vận hành 4.3 Dụng cụ đo 4.3.1 Thi t bị đo nhiệt độ 4.3.2 Thi t bị đo áp suất 4.3.3 Thi t bị đo mực chất lỏng 35 4.3.1 Thi t bị đo nhiệt độ Nhiệt truyền theo phương pháp:...
 • 97
 • 409
 • 1

Tổng quan về thiết kế đường ống bể chứa công nghiệp

Tổng quan về thiết kế đường ống bể chứa công nghiệp
... toàn, b n có th ñư c gia công trư c sau ñó ñư c v n chuy n ñ n công trư ng thi công b ng m t phương pháp sau: Gia công b n trư c t i công xư ng (kích thư c t i ña c a b n ph thu c vào gi i h n kh ... hàng lo t tiêu chu n k thu t công ngh ñư c h tr nh m phát tri n hoàn thi n tiêu chu n công nghi p ñ tho mãn yêu c u c th công nghi p d u khí Các tiêu chu n k thu t công ngh xác ñ nh yêu c u k ... xung quanh chu vi b n Xung quanh chu vi b n có bitume r ng 150 mm dùng làm ñ m ch ng th m B ñ ñư c gia c b ñư c ph b i mi ng bê-tông dày nh t 50 mm ch ng th m Các bư c ti n hành b n trư c thi công...
 • 99
 • 553
 • 1

Thiết kế đường ống nằm trên giàn

Thiết kế đường ống nằm trên giàn
... TỔNG QUAN Thiết kế đường ống nằm giàn Các yêu cầu bố trí Vật liệu thiết bị Thiết kế hệ thống bẫy thoi đường ống Các thiết bị phụ trợ THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG NẰM TRÊN GIÀN 1.1 Quy phạm tiêu ... mở hoàn toàn 1 THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG NẰM TRÊN GIÀN (TT) 1.8 Đường bypass van bypass (tt) THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG NẰM TRÊN GIÀN (TT) 1.9 Đường đẩy van - Đường đẩy nối ống trụ bẫy thoi đường bypass cho ... ỐNG NẰM TRÊN GIÀN (TT) 1.3 Giai đoạn thiết kế Thiết kế Thiết kế ý tưởng Thiết kế chi tiết THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG NẰM TRÊN GIÀN (TT) 1.4 Các nguyên tắc thiết kế - Thành phần đặc điểm môi trường;...
 • 42
 • 507
 • 3

Thiết kế đường ống trong PDMS

Thiết kế đường ống trong PDMS
... Introducing AVEVA PDMS Introducing AVEVA PDMS This chapter introduces: • the strengths of PDMS • 2.1 the structure of PDMS PDMS piping network design features Introducing the Structure of PDMS PDMS comprises ... Up the PDMS Database Hierarchy Setting Up the PDMS Database Hierarchy In this chapter, you will learn: • about the PDMS database hierarchy • how PDMS stores design data • how to login to PDMS and ... using PDMS Further Training in Using PDMS This guide teaches you to about the key features of using PDMS for piping designs only If you wish to learn more about the wide-ranging facilities of PDMS, ...
 • 382
 • 1,274
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế đường ống nước trong nhàphần mềm thiết kế đường ống nướcbản vẽ thiết kế đường ống nướctính toán thiết kế đường ống nước lạnhphương pháp thiết kế đường ống nướcthiết kế đường ống dẫn nướcthiết kế đường ống cấp nướcthiết kế đường ống thoát nước trong nhàgiáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 3giáo trình hướng dẫn phương thức tính toán và thiết kế đường ống dẫn nước phần 4 ppstiêu chuẩn thiết kế đường ống cấp nướctiêu chuẩn thiết kế đường ống thoát nướcthiết kế đường ống thoát nướctính toán thiết kế đường ống cấp nướctính toán thiết kế đường ống dẫn nướckiem tra chuong 2DE KIEM TRA 1 TIET GDCD 6 NAM HOC 2017 - 2018de thiVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyDE THI THU LAN 1 MON TOAN THPT CHUYEN VINH PHUC NAM 2016Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhMỤC LỤC | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập MUC LUCPHUONG PHAP TINH CAC DINH THUC MOT CACH TONG QUAT NHATHoàn hiện quản trị kênh phân phối các sản phẩm thiết bị điện panasonic của công ty cổ phần thiết bị điện phước thạnh tại thành phố hồ chí minh đến năm 2020Thuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếCục Quản lý cạnh tranhHướng dẫn thi hành điều lệ đảngin ấn đại dương phát hành cuốn kinh nghiệmThực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính09 KN TVE 01 Quyet dinh va Bao cao cuoi cung (ban cong khai)