KHÓA LUẬN ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT cơ lý đất đá và THÔNG số PVT của GIẾNG KHOAN 05 2 HT 2x bồn TRŨNG NAM côn sơn

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT ĐẤT ĐÁ THÔNG SỐ PVT CỦA GIẾNG KHOAN 05-2-HT-2X BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT CƠ LÝ ĐẤT ĐÁ VÀ THÔNG SỐ PVT CỦA GIẾNG KHOAN 05-2-HT-2X BỒN TRŨNG NAM CÔN SƠN
... = Ước tính thể tích vỉa: Vb= Khóa luận tốt nghiệp ∑ ( ∆V ) b (3.22) - 36 - Chương 4: Đánh giá tính chất giếng khoan 05-2-HT-2X bồn trũng Nam Côn Sơn Đánh giá tính chất giếng khoan 05-2-HT-2X ... tính chất đất đá thông số PVT vỉa Giới thiệu tính chất đất đá thông số PVT vỉa 1.7 Tính chất đất đá 1.7.1 Độ rỗng 1.7.1.a Định nghĩa Độ rỗng tỷ số thể tích khoảng trống đất đá thể tích ... địa tự nhiên Lịch sử nghiên cứu thăm dò – khai thác dầu khí bồn trũng Nam Côn Sơn Đặc điểm địa chất bồn trũng Nam Côn Sơn Giới thiệu tính chất đất đá thông số PVT vỉa...
 • 70
 • 508
 • 0

TÍNH CHẤT ĐẤT ĐÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ TRÊN SƯỜN DỐC, MÁI DỐC VÙNG ĐỒI NÚI QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ doc

TÍNH CHẤT CƠ LÝ ĐẤT ĐÁ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN CÁC QUÁ TRÌNH DỊCH CHUYỂN ĐẤT ĐÁ TRÊN SƯỜN DỐC, MÁI DỐC VÙNG ĐỒI NÚI QUẢNG TRỊ - THỪA THIÊN HUẾ doc
... tàn sườn tích, đới IA1, IA2 gần mặt đất nguyên nhân gây tai biến trượt lở sườn dốc, mái dốc nhiều vùng đồi núi nước ta Ảnh hưởng tính chất đất đá đến tai biến dịch chuyển đất đá sườn dốc, mái ... Tính chất đất đá ảnh hưởng chúng đến trình 124 Thiên Huế thành thành tạo đất đá sau: tích tụ aluvi lòng sông aQ2, tàn sườn tích đất đới phong hóa hoàn toàn edQ+IA1, đá cứng [1,2,3] ... lực thủy động Dwi 130 Tính chất đất đá ảnh hưởng chúng đến trình Từ công thức (1), thay giá trị đặc trưng hình học lăng thể trượt tính toán với giá trị tính chất đất trạng thái tự nhiên...
 • 10
 • 275
 • 2

Đặc điểm của một vài giếng khoan ở mỏ Đại Hùng - bồn trũng Nam Côn Sơn

Đặc điểm cơ lý của một vài giếng khoan ở mỏ Đại Hùng - bồn trũng Nam Côn Sơn
... KHÍ MỎ ĐẠI HÙNG PHẦN II: TÍNH CHẤT CƠ LÝ ĐÁ CHỨA MỎ ĐẠI HÙNG CHƯƠNG III: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU trang 33 trang 34 ĐẶC TÍNH THẤM CHỨA CỦA VỈA CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM CƠ LÝ CỦA ... lượng mỏ hết sực quan trọng, đònh mỏ có giá trò thương mại hay không để từ có kế hoạch khai thác cách hợp đạt hiệu cao Với đề tài Đặc điểm vài giếng khoan mỏ Đại Hùng bồn trũng Nam Côn Sơn , ... Đức MỤC LỤC -oOo LỜI MỞ ĐẦU trang PHẦN : ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MỎ ĐẠI HÙNG trang CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÙNG NGHIÊN CỨU trang - LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT...
 • 80
 • 618
 • 7

Nghiên cứu tính chất đất nền đề xuất phương án nền móng hợp phục vụ xây dựng công trình dân dụng tại các quận nội thành thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu tính chất cơ lý đất nền và đề xuất phương án nền móng hợp lý phục vụ xây dựng công trình dân dụng tại các quận nội thành thành phố Hải Phòng
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÀI PHÕNG ISO 9001 : 2008 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CƠ LÝ ĐẤT NỀN VÀ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN NỀN MÓNG HỢP LÝ PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG TẠI ... phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất giải pháp móng hợp cho công trình dân dụng có quy mô khác xây dựng khu vực có điều kiện địa chất khác quận trung tâm đô thị thành phố Hải Phòng Sau đề tài ... xây dựng khu vực nghiên cứu, để từ xác định mức tải đƣa vào tính toán, Khuyến nghị phƣơng án xử móng xây dựng công trình V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu phân chia dạng tự nhiên khu vực nghiên...
 • 90
 • 631
 • 2

đánh giá tình hình quản đất đai giai đoạn 2006 - 2011 của xã đề thám, huyện tràng định, tỉnh lạng sơn

đánh giá tình hình quản lý đất đai giai đoạn 2006 - 2011 của xã đề thám, huyện tràng định, tỉnh lạng sơn
... hc Nụng Nghip Min Nam ó x t bin ging: L, Bch Sa 77, Trm Xuyờn ó chn lc c cỏc dũng trin vng l: L1 5-2 -1 , L2 5-4 -1 , TX1 5-1 -2 , TX1 0-7 -2 BS 1-1 -1 Ging 4329 c chn to t x t bin ging Hoa 17, ging ... hỡnh thỏi: - Mu sc thõn - Hỡnh dng lỏ - Chiu di tia qu (o 30 tia/1 ụ, thc hin thu hoch) - Hỡnh dng, mu sc qu - Hỡnh dng qu, m qu, gõn qu - Hỡnh dng mu sc ht 3.3 Phng phỏp x s liu X s liu ... cao, ú l: Vi c tớnh chu hn khỏ, cỏc ging nh V79, 920 2-2 , 11516, 86055NA, V7 9-8 7157, 11505, 920 4-4 , NC-38, 9205b, SL87157 (H5), X96, 920 7-7 , 921 1-6 1, 90114 rt thớch hp canh tỏc vựng nc tri, khụng...
 • 105
 • 196
 • 0

đánh giá tình hình quản đất đai sử dụng đất trên địa bàn huyện tiên lãng, thành phố hải phòng

đánh giá tình hình quản lý đất đai và sử dụng đất trên địa bàn huyện tiên lãng, thành phố hải phòng
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I CAO TH THÚY ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QU N LÝ ð T ðAI VÀ S D NG ð T TRÊN ð A BÀN HUY N TIÊN LÃNG - THÀNH PH H I PHÒNG CHUYÊN ... ……………………… iii 1.3.4 Tình hình qu n ñ t ñai s d ng ñ t m t s nư c 20 1.4 Tình hình qu n s d ng ñ t c a Vi t Nam thành ph H i Phòng th i gian qua 25 1.4.1 Tình hình QLðð s d ... ……………………… vi DANH M C HÌNH STT Tên hình Trang Hình 3.1: Cơ c u ngành kinh t ñ a bàn huy n Tiên Lãng .42 Hình 3.2: Tình hình cho thuê ñ t công ích UBND xã, th tr n qu n 63 Hình 3.3 M c ñ hài...
 • 116
 • 673
 • 0

Đánh giá tình hình quản đất đai giai đoạn 2003-2008 của xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Đánh giá tình hình quản lý đất đai giai đoạn 2003-2008 của xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
... nước quản chặt chẽ, nắm nguồn tài nguyên đất địa bàn Thành phố Nội 1.2 YÊU CẦU: - Nắm vững 13 nội dung quản quản đất đai - Tình hình quản đất đai Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành ... liệu quản đất đai Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Thành phố Nội giai đoạn 2003-2008 Trên sở đánh giá việc thực 13 nội dung quản Nhà nước đất đai đề xuất số biện pháp giúp cho quan Nhà ... với đất đai, đất đai sử dụng có hiệu tiết kiệm 2.4 Tình hình quản đất đai sử dụng đất đai huyện Thanh Trì 2.4.1 .Tình hình sử dụng đất huyện Thanh Trì Thanh Trì huyện ngoại thành thủ đô nội, ...
 • 80
 • 201
 • 0

Tiểu luân đánh giá tình trạng quản nguồn nhân lực của công ty cổ phần sữa Vinamilk

Tiểu luân đánh giá tình trạng quản lý nguồn nhân lực của công ty cổ phần sữa Vinamilk
... 2.2.5 Đánh giá chung hoạt động quản nguồn nhân lực Công ty cổ phần sữa Vinamilk Phiếu đánh giá: Quan điểm nhân viên hoạt động quản nhân lực Công ty cổ phần sữa Vinamilk Anh (chị) tích đánh giá ... thực trạng quản nguồn nhân lực Công ty cổ phần sữa Vinamilk Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp điều tra : Dùng bảng hỏi để đánh giá thực trạng quản nguồn nhân lực Công ty cổ phần sữa Vinamilk ... NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần sữa Vinamilk 2.1.1 Vài nét Công ty cổ phần sữa Vinamilk Tên đầy đủ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK Địa 10...
 • 26
 • 229
 • 0

Khóa luận đánh giá tình hình hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế
... nông nghiệp hình nông lâm kết hợp huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế qua đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện - Tìm hình sử dụng đất tiêu biểu có hiệu kinh tế cao để nhân ... kinh doanh sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5 Một số tiêu đánh giá trình độ hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5.1 Khái quát hiệu hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp  Hiệu sử dụng đất nông nghiệp: ... II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM ĐÔNG 2.1 Quy mô, cấu loại đất huyện Nam Đông giai đoạn 2007 – 2009 Để thấy quy mô, cấu tình hình...
 • 83
 • 1,250
 • 2

Luận văn đánh giá tình hình quản đất đai trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội giai đoạn 2005 2010

Luận văn đánh giá tình hình quản lý đất đai trên địa bàn quận long biên, thành phố hà nội giai đoạn 2005  2010
... nghi p N i, dư i s hư ng d n c a th y giáo - PGS.TS Nguy n Như Hà, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ ðánh giá tình hình qu n ñ t ñai ñ a bàn qu n Long Biên, thành ph N i giai ño n 2005 -2010 ... t ñ a bàn thành ph N i - Ngày 29/12/2009, UBND thành ph N i ban hành Quy t ñ nh s 124/2009/Qð-UBND quy ñ nh v giá lo i ñ t ñ a bàn thành ph N i năm 2010 Nhìn chung công tác ban hành t ... tình hình s d ng ñ t t i qu n Long Biên giai ño n 2005 2010 4.3.1 Tình hình bi n ñ ng ñ t ñai giai ño n 2005 2010 4.3.2 74 81 Nh ng t n t i công tác qu n s d ng ñ t ñai ñ a bàn qu n Long...
 • 107
 • 700
 • 2

Khóa luận đánh giá tình hình hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Khóa luận đánh giá tình hình và hiệu quả kinh tế sử dụng đất của một số mô hình nông lâm kết hợp ở huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế
... nông nghiệp hình nông lâm kết hợp huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế qua đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp huyện - Tìm hình sử dụng đất tiêu biểu có hiệu kinh tế cao để nhân ... kinh doanh sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5 Một số tiêu đánh giá trình độ hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5.1 Khái quát hiệu hiệu kinh tế sử dụng đất nông nghiệp  Hiệu sử dụng đất nông nghiệp: ... II ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NAM ĐÔNG 2.1 Quy mô, cấu loại đất huyện Nam Đông giai đoạn 2007 – 2009 Để thấy quy mô, cấu tình hình...
 • 83
 • 937
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận đánh giá tình hình phát triển mạng lưới điểm dân cưđánh giá tính chất khoai lang tím nhật và bước đầu thăm dò lên men rượu từ khoai lang tím nhậtđánh giá tình hình quản lý nhà nước và sử dụng đất tại xãđánh giá công tác quản lý thu gom và vận chuyển ctr của công ty môi trường đô thị đà nẵngđánh giá tình hình huy động tạo lập và sử dụng vốn của doanh nghiệpđặc điểm đại chất thủy văn bồn trũng nam côn sơnkhóa luận đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh4glucanase và đánh giá tính chất lý hóa của endoβ1đánh giá tình hình quản lý chất thải nguy hại ở việt nam và đề xuất giải pháp phù hợp để hoàn thiện về thể chế chính sách quản lý chất thải nguy hại ở việt namđánh giá tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạtđánh giá tình hình quản lý vật tư tài sản cố địnhtính chất cơ lý của bề mặt gia côngtính chất cơ lý của bề mặt gia công hiện tượng biến cứngtính chất cơ lý của bề mặt gia công ứng suất dưmục tiêu nghiên cứu đánh giá tính chất nước thải ở nhà máy chế biến mủ cao su linh hương thử nghiệm bốn loại chế phẩm sinh học trong việc xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao suTHINK psychology 1st edition baird test bankTHINK race and ethnicity 1st edition mona scott test bankThomas calculus 13th edition thomas test bankTraditions and encounters 3rd edition bentley test bankTransportation a global supply chain perspective 8th edition coyle test bankUnderstandable statistics concepts and methods 10th edition brase test bankBai giang vi khi hau nong trong san xuatUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding canadian business 8th edition nickels test bankUnderstanding financial statements 10th edition ormiston test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUnderstanding music 7th edition jeremy yudkin test bankUnderstanding nutrition CANADIAN edition 1st edition whitney test bankUsing financial accounting information the alternative to debits and credits 9th edition porter test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUsing MIS 5th edition kroenke test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bankUnderstanding the essentials of critical care nursing 2nd edition perrin test bank