Phát triển sản phẩm lưu niệm của hà nội nhằm phục vụ khách du lịch

Phát triển sản phẩm lưu niệm của nội nhằm phục vụ khách du lịch

Phát triển sản phẩm lưu niệm của hà nội nhằm phục vụ khách du lịch
... Nội phục vụ khách du lịch Đánh giá hệ thống sản phẩm lưu niệm Nội Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm lưu niệm Nội nhằm phục vụ khách du lịch Lịch sử nghiên cứu Sự phát triển du lịch ... động kinh doanh du lịch 1.5 Phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch 1.5.1 Nội dung phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch Một nhu cầu khách du lịch muốn mua sản phẩm lưu niệm độc đáo ... phẩm lưu niệm 30 1.5 Phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch 33 1.5.1 Nội dung phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch 33 1.5.2 Phương thức phát triển sản phẩm lưu niệm...
 • 173
 • 63
 • 1

Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịchHạ Lon

Nghiên cứu phát triển sản phẩm quà lưu niệm nhằm phục vụ khách du lịch ở Hạ Lon
... khỏch du lch H Long nh ch ờm, khu du lch Thanh Niờn, khu du lch Hong Gia, ch H Long I, ch Bói Chỏy, Halong Marine Plaza v cỏc quy lu nim mt s khỏch sn 2.2 ỏnh giỏ cht lng sn phm qu lu nim ti H Long ... lu nim phc v khỏch du lch H Long, gúp phn xõy dng hỡnh nh im du lch H Long- mt di sn thiờn nhiờn hng u th gii Phm vi v i tng nghiờn cu Phm vi nghiờn cu l im du lch di sn H Long, ú trung nghiờn ... phm qu lu nim ti H Long 48 2.3 c im cỏc th trng khỏch du lch mua sm sn phm qu lu nim H Long 50 2.4 Phng thc t chc sn xut cỏc sn phm qu lu nim phc v du lch H Long Qung Ninh ...
 • 132
 • 1,176
 • 8

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của Nội cho thị trường khách du lịch Pháp

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội cho thị trường khách du lịch Pháp
... sản phẩm du lịch đặc thù Nội cho thị trường khách du lịch Pháp 13 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH 1.1 Sản phẩm du lịch sản phẩm du lịch đặc thù 1.1.1 Khái niệm sản phẩm ... tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch Nội cho khách du lịch Pháp - Đưa định hướng xây dựng phát triển đề xuất số sản phẩm đặc thù Nội cho thị trường khách du lịch Pháp Kết cấu luận ... VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC THÙ CỦA HÀ NỘI CHO THỊ TRƢỜNG KHÁCH DU LỊCH PHÁP 96 4.1 Định hƣớng xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù Nội 96 4.1.1 Định hướng chiến lược thị...
 • 141
 • 1,131
 • 4

Hoạt động xúc tiến của du lịch Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc

Hoạt động xúc tiến của du lịch Hà Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc
... khách du lịch Trung Quốc du lịch Nội 2.1.2.1 Đặc điểm thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Nội Số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Nội Bảng 2.1: Lƣợng khách du lịch Trung Quốc du ... ĐIỂM THỊ TRƢỜNG KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHẰM THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRUNG QUỐC 2.1 Đặc điểm thị trƣờng khách du lịch Trung Quốc 2.1.1 Giới ... tập trung nghiên cứu hoạt động xúc tiến của quan quản lý nhà nước du lịch địa bàn Nội nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc Việc điều tra đánh giá tác động hoạt động xúc tiến thu hút khách du...
 • 84
 • 200
 • 3

Sổ tay hướng dẫn cấp Nhãn Du lịch Xanh cho cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch

Sổ tay hướng dẫn cấp Nhãn Du lịch Xanh cho cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch
... GIÁ ĐỂ CẤP NHÃN DU LỊCH XANH CHO CỬA HÀNG MUA SẮM PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH 28 Phụ lục 8: MẪU BIỂU TRƯNG NHÃN DU LỊCH XANH ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG MUA SẮM PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH 29 TỔNG CỤC DU LỊCH TỔNG ... lịch quan tâm đến du lịch. / I KHÁI NIỆM NHÃN DU LỊCH XANH ÁP DỤNG CHO CỬA HÀNG MUA SẮM PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH - Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch (sau gọi Cửa hàng mua sắm) cửa hàng độc lập, ... ĐĂNG KÝ Cấp Chứng nhận Nhãn Du lịch xanh cho Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch Kính gửi: Tổng cục Du lịch Căn Bộ tiêu chí Nhãn Du lịch xanh áp dụng cho Cửa hàng mua sắm phục vụ khách du lịch; ...
 • 16
 • 218
 • 0

Định hướng phát triển các sản phẩm lưu niệm của việt nam dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay

Định hướng phát triển các sản phẩm lưu niệm của việt nam dựa trên nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay
... phát triển sản phẩm lưu niệm phục vụ người tiêu dùng tốt Câu hỏi nghiên cứu Các yếu tố tác động tới lựa chọn người tiêu dùng sản phẩm lưu niệm nay? Thực trạng kinh doanh sản phẩm lưu niệm Việt Nam ... doanh sản phẩm lưu niệm Việt Nam Đánh giá ảnh hưởng yếu tố tác động đến việc tiêu thụ sản phẩm lưu niệm nhằm đề giải pháp giúp định hướng cho việc phát triển sản phẩm lưu niệm cách tốt 3.2 Mục tiêu ... tượng nghiên cứu: Định hướng phát triển sản phẩm lưu niệm Việt Nam dựa nhu cầu người tiêu dùng 6.2 Khách thể nghiên cứu: Người tiêu dùng 6.3 Phạm vi nghiên cứu  Địa điểm: Việt Nam  Thời gian:...
 • 38
 • 361
 • 1

Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm vàng trắng của chi nhánh chế tác vàng trang sức nội trực thuộc công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNo&PTNT việt nam

Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm vàng trắng của chi nhánh chế tác vàng trang sức hà nội trực thuộc công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNo&PTNT việt nam
... nhánh chế tác vàng trang sức Nội trực thuộc Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNo&PTNT Việt Nam chưa sản xuất sản phẩm vàng trắng Mục tiêu trước mắt chi nhánh chế tạo sản xuất sản phẩm ... phẩm vàng trắng 1.2.1 Giới thiệu chi nhánh Chi nhánh Chế tác vàng trang sức Nội trực thuộc Công ty Kinh doanh mỹ nghệ Vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Công ty ... thương hiệu AJC Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh phát triển thương hiệu AJC-HN Chi nhánh ghi tên nơi sản xuất chi nhánh Chế tác vàng trang sức Nội Nguyễn...
 • 72
 • 484
 • 1

sử dụng phương pháp ước lượng hàm sản xuất và chi phí sản xuất nhằm hoạch định chính sách phát triển sản phẩm bánh kẹo của công ty cổ phần bánh kẹo hải

sử dụng phương pháp ước lượng hàm sản xuất và chi phí sản xuất nhằm hoạch định chính sách phát triển sản phẩm bánh kẹo của công ty cổ phần bánh kẹo hải hà
... dụng phương pháp ước lượng hàm sản xuất chi phí sản xuất nhằm hoạch định sách phát triển sản phẩm bánh kẹo công ty cổ phần bánh kẹo Hải với mong muốn góp phần hoàn thiện phương án sản xuất ... tế phương pháp phân tích hồi quy để ước lượng hàm sản xuất chi phí sản xuất nhằm hoạch định sách phát triển sản phẩm công ty Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần bánh kẹo Hải ... sản xuất chi phí sản xuất sản phẩm bia công ty cổ phần bia Nội – Hải Dương Nhưng lại chưa đưa hướng phát triển ( dự báo sản lượng, chi phí sản xuất) công ty vào hàm ước lượng 2.3.2 Những công...
 • 31
 • 1,538
 • 11

chiến lược phát triển sản phẩm iphone 4 của apple

chiến lược phát triển sản phẩm iphone 4 của apple
... cho sản phẩm cải tiến c, Chính sách chất lượng sản phẩm: Chiến lược phát triển sản phẩm Iphone Apple –Nhóm 11 Sản phẩm Iphone Apple người tiêu dùng tin cậy với chất lượng cao uy tín sản phẩm ... mobifone thực đàm phán để phân phối Iphone 11 Chiến lược phát triển sản phẩm Iphone Apple –Nhóm 11 Việc Apple chọn nhà mạng để phân phối sản phẩm iphone Apple thực chiến lược phân phối có chọn lọc tức ... đơn đặt hàng, gấp 10 lần so với iPhone 3Gs trước 14 Chiến lược phát triển sản phẩm Iphone Apple –Nhóm 11 Phần III:KẾT LUẬN Việc xây dựng chiến lược phát triển sản đắn, phù hợp với nhu cầu thị...
 • 15
 • 2,488
 • 20

Ứng dụng marketing-mix trong việc phát triển sản phẩm công nghệ của Cty Hoàng Long.doc

Ứng dụng marketing-mix trong việc phát triển sản phẩm công nghệ của Cty Hoàng Long.doc
... trạng ứng dụng Marketing – Mix vào việc phát triển sản phẩm công nghệ công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long Chương 3: Giải pháp ứng dụng Marketing – Mix việc phát triển sản phẩm công nghệ công ty ... giá ứng dụng marketing –mix việc phát triển sản phẩm công nghệ công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long: Thông qua việc phân tích thực trạng ứng dụng marketing – mix phát triển sản phẩm công nghệ công ... THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETINGMIX VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG Tổng quan công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long Đặc điểm công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long...
 • 66
 • 645
 • 9

Phát triển sản phẩm rượu vang của Công ty CPSP thiên nhiên Vinacom

Phát triển sản phẩm rượu vang của Công ty CPSP thiên nhiên Vinacom
... diện kinh tế,vốn đầu tư phát triển biểu tiền toàn chi phí chi để tạo lực sản xuất (tăng thêm tài sản cố định tài sản lưu động) khoản đầu tư phát triển khác.Về vốn đầu tư phát triển mang đặc trung ... động lực sản xuất cao,cung cấp sản phẩm trọng yếu để xuất phục vụ kinh tế,không để xảy sốt hàng,sốt giá ứ đọng sản phẩm Đối với sản phẩm trọng yếu,các TCTNN cung cấp 98% sản lượng điện,97% sản lượng ... tổng công ty, với số lượng cán công nhân viên không nhỏ tạo điều kiện thúc đẩy hoạt đông nghiên cứu triển khai tổng công ty Các tổng công ty như: Điện lực, Than, Dệt may, Thuốc lá, Bia- Rượu- ...
 • 50
 • 223
 • 0

Phát triển sản phẩm rượu vang của Công ty Cổ phần sản phẩm thiên nhiên Vinacom

Phát triển sản phẩm rượu vang của Công ty Cổ phần sản phẩm thiên nhiên Vinacom
... nng cho c ngi sn xut v kinh doanh ru vang 1.2 Gii thiu v cụng ty CPSP thiờn nhiờn VINACOM 1.2.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Cụng ty CPSPTN Vinacom (VINACOM. ,JSC.) c thnh lp Giy phộp ... nh mu mó p hn vang thng long, ú mt thi gian ngn khong nm gn õy Vang Lt ó lờn v trớ dn u v vang ni Hin Vang lt chim khong 35% th phn vang ni Ngoi cụng ty trờn cũn cú mt s cụng ty ru khỏc ca ... chai ru vang vi sn lng mi nm khong t 12 n 13 triu lớt Ngoi ru vang ngoi, cỏc thng hiu vang nc cng ang rỏo rit ginh khỏch nh li th giỏ r hn n ln so vi vang ngoi v cht lng mt s loi vang ni nh vang...
 • 57
 • 414
 • 3

Phát triển sản phẩm rượu vang của Cty CPSP thiên nhiên Vinacom

Phát triển sản phẩm rượu vang của Cty CPSP thiên nhiên Vinacom
... CHNG I : V TR CA SN PHM RU VANG I VI HOT NG KINH DOANH CA CễNG TY CPSP THIấN NHIấN VINACOM 1.1 c im ca sn phm ru vang 1.1.1 Ru vang v tỏc dng ti sc kho ngi Ru vang Ru vang l mt loi thc ung cú ... 13 triu lớt Ngoi ru vang ngoi, cỏc thng hiu vang nc cng ang rỏo rit ginh khỏch nh li th giỏ r hn n ln so vi vang ngoi v cht lng mt s loi vang ni nh vang Lt, vang Thng Long, vang Eurovinatin b ... doanh ru vang 1.2 Gii thiu v cụng ty CPSP thiờn nhiờn VINACOM 1.2.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty Cụng ty CPSPTN Vinacom (VINACOM. ,JSC.) c thnh lp Chuyờn thc tt nghip Cụng ty CPSP thiờn...
 • 57
 • 405
 • 2

Kinh nghiệm phát triển sản phẩm thanh long của tỉnh Bình Thuận

Kinh nghiệm phát triển sản phẩm thanh long của tỉnh Bình Thuận
... bình quân năm, diện tích long Bình Thuận tăng thêm khoảng nghìn Năm 2010, diện tích long trồng Bình Thuận 1.518 ha, đưa tổng diện tích trồng toàn tỉnh lên 13.404 So với quy hoạch phát triển long ... này, tỉnh điều chỉnh quy hoạch phát triển long với "hạn mức" đạt 15 nghìn vào năm 2015 Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng 590 long; riêng hai huyện Hàm Thuận Nam Hàm Thuận ... Diện tích phát triển nhanh, biện pháp thâm canh ngày tiên tiến, việc chong đèn cho long hoa trái vụ, giúp sản lượng long Bình Thuận tăng nhanh qua năm Nếu năm 2005, sản lượng long Bình Thuận đạt...
 • 16
 • 371
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển sản phẩm thế mạnh của công ty khai thác tối đa công suất có thể được đồng thời thực hiện đa dạng hóa sản phẩmđiểm và mục tiêu phát triển sản phẩm gạch ngói của công tytiềm năng phát triển sản phẩm tiệc cưới nhà hàng continental palace phân tích ma trận swot bộ phận banquetthực trạng hoạt động phát triển sản phẩm nhà ở của công ty xây dựng và phát triển nhà đường sắtmột số biện pháp phát triển sản phẩm nhà ở của công tynhững biện pháp phát triển sản phẩm nhà ở của công ty xây dựng và phát triển nhà đường sắt trong thời gian tớiphương hướng phát triển các kcn tập trung của hà nội đến năm 2010phần mềm máy tính là gì phần mềm máy tính computer software là các sản phẩm do nhà phát triển phần mềm thiết kế và xây dựng nhằm phục vụ một mục đích nào đómột số giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng trình độ cao chất lượng cao của vietcombank hà nộichiến lược phát triển sản phẩm mới của applenghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của vinamilkquá trình phát triển sản phẩm mới của vinamilkquy trình phát triển sản phẩm mới của toyotaquy trình phát triển sản phẩm mới của ngân hàngquá trình phát triển sản phẩm mới của ngân hàngquá trình và thiết bị công nghệ môi trườngVăn hóa đa quốc giaan toàn hệ thống thông tinBài giảng địa hoá môi trườngCHƯƠNG 8 CHIẾN lược PHÂN PHỐIhoạch định là chức năng khởi đầu và quan trọng nhất của quá trình quản trịmột số giao dịch thanh toán trong du lịch và chứng từ sử dụngbài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mạiLịch sử và các loại lãi suất trên thị trường tiền tệCác yếu tố cơ bản của thiết kế đồ họabáo cáo thực tập công ty cổ phần dịch vụ ôtô hàng xanhquy trình gia công cối uốn mẫu thử cơ tính trên máy uốn thủy lực jl 60lợi ích sức khỏe của dầu dừaSinh tố dâu chanh vàngngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc giabáo cáo thực tập công ty cổ phần kỹ nghệ đô thành công nghệ sản xuất hộp nhựa bibicaPhân tích những rủi ro pháp lý và biện pháp phòng ngừa trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồngNghiên cứu xác định nồng độ hoạt chất một số thuốc giảm đau (ibuprofen, diclofenac, naproxen, bezafibrate) trong mẫu nước bằng phương pháp điện di mao quảnNghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hoạt chất nhóm glycoside tim bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với kỹ thuật thống kê đa biếnTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nang