ĐỀ tài xây DỰNG cơ sở dữ LIỆU tài NGUYÊN đất PHỤC vụ CÔNG tác QUẢN lý đất ĐAI HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ

Tài liệu Đề tài: “Xây dựng sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ”. ppt

Tài liệu Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ”. ppt
... xây dựng quản sở liệu tài nguyên đất) , đồng thời tìm hiêu công tác quản nhà nước đất đai - Xây dựng sở liệu tài nguyên đất phục vụ cho công tác quản đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ ... khoa Đất Môi trường, với tiếp nhận giúp đỡ nhiệt tình phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ, tiến hành nghiên cứu thực đề tài: “Xây dựng sở liệu tài nguyên đất phục vụ công tác ... XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN ĐẤT 39 QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI NGUYÊN ĐẤT PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 55 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 69 KẾT LUẬN 69 ĐỀ...
 • 76
 • 579
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ

Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
... dựng quản sở liệu tài nguyên đất) , đồng thời tìm hiêu công tác quản nhà nước đất đai - Xây dựng sở liệu tài nguyên đất phục vụ cho công tác quản đất đai huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ ... khoa Đất Môi trường, với tiếp nhận giúp đỡ nhiệt tình phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ, tiến hành nghiên cứu thực đề tài: Xây dựng sở liệu tài nguyên đất phục vụ công tác ... hoá liệu sau tổ chức chuẩn hoá sở liệu 1.5 Xây dựng sở liệu tài nguyên đất Sử dụng phần mềm GIS (Arcview) để thực xây dựng sở liệu tài nguyên đất huyện Tam Nông phù hợp với yêu cầu quản sử...
 • 75
 • 1,052
 • 13

Báo cáo " XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU VÀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ LŨ LỤT TẠI QUẢNG NAM DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ WEBGIS " doc

Báo cáo
... quan hóa cách thức biểu diễn Về nguyên tắc, công nghệ xây dựng phần mềm ứng dụng để xây dựng phần mềm Java, NET… Nhóm thực đề tài chọn giải pháp công nghệ DotNetFrameWork Geodatabase, SQL Server ... (2007) Xây dựng công nghệ dự báo lớn cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Vệ Trà Khúc, thử nghiệm chuyển giao công nghệ (đề tài nhánh Đề tài độc lập cấp nhà nước “Điều tra nghiên cứu cảnh báo lụt ... thiết kế hệ thống xử lý số liệu thủy văn, xây dựng phần mềm, nhập liệu kiểm tra hệ thống Trong công trình [3], [4], [5] nghiên cứu ứng dụng công nghệ Web GIS công tác quản lý môi trường Hệ thống...
 • 10
 • 397
 • 0

Xây dựng sở dữ liệu chế độ cắt phục vụ quá trình chuẩn bị sản xuất trong công nghệ CAD CAM

Xây dựng cơ sở dữ liệu chế độ cắt phục vụ quá trình chuẩn bị sản xuất trong công nghệ CAD CAM
... 1: TNG QUAN V CễNG NGH CAD/ CAM V C S D LIU CHO CễNG NGH CAD/ CAM 1.1 TNG QUAN V K THUT CAD/ CAM/ CNC 1.1.1 Gii thiu v CAD/ CAM Thit k v ch to cú s tham gia ca mỏy vi tớnh (CAD/ CAM) thng c trỡnh by ... NGH `1.1 TNG QUAN V K THUT CAD/ CAM/ CNC 16 16 1.1.1 Gii thiu v CAD/ CAM 16 1.1.2 i tng phc v ca CAD/ CAM 17 1.1.3 Vai trũ ca CAD/ CAM chu k sn xut 18 1.1.4 Chc nng ca CAD 19 1.2 THIT K V GIA CễNG ... cụng ngh CAD/ CAM thit k v ch to sn phm l mt rt cn thit cho chỳng ta Ngy vi h tớch hp CAD/ CAM, mt mi liờn kt trc tip gia hai l nh vc thit k v ch to ó c thit lp Mc tiờu ca cụng ngh CAD/ CAM khụng...
 • 125
 • 235
 • 1

Tài liệu tiểu luận: “Áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP) phục vụ công tác quản và điều hành pdf

Tài liệu tiểu luận: “Áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP) phục vụ công tác quản lý và điều hành pdf
... cao học ngành công nghệ thông tin với hướng phục vụ công tác Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài “Áp dụng kỹ thuật phân tích liệu trực tuyến (OLAP) phục vụ công tác quản điều hành Xây dựng ... tượng liệu phân thành lớp Các giá trị đối tượng liệu chưa biết dự đoán, dự báo 7 1.4 XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN 1.4.1 Về xử phân tích trực tuyến Xử phân tích trực tuyến (OLAP) kỹ thuật sử dụng ... trợ giúp định dựa vào liệu, sử dụng phương pháp luận xử phân tích trực tuyến (OLAP) Trong tập trung vào hai công việc tập hợp liệu để tổ chức liệu đa chiều, phân tích hiển thị liệu để trợ giúp...
 • 24
 • 448
 • 3

Xây dựng hệ thống trợ giúp ra quyết định phục vụ công tác quản các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Xây dựng hệ thống trợ giúp ra quyết định phục vụ công tác quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
... qun nh nc ca B KH&CN, c bit l t chc qun cỏc chng trỡnh, ti nghiờn cu khoa hc Cho n nay, B KH&CN cha xõy dng c H thng tr giỳp quyt nh h tr cụng tỏc qun cỏc chng trỡnh, ti nghiờn cu khoa ... cụng tỏc qun nh nc, cỏc bi bỏo khoa hc, cỏc bn quy phm phỏp lut liờn quan 14 Phng phỏp iu tra: xỏc nh thc trng vic ng dng CNTT cụng tỏc qun nh nc ti B KH&CN, ti ó tin hnh iu tra kho sỏt ... cỏc phiờn bn quyt nh Theo Arakas d kin mt cu trỳc chung cú thnh phn (a) H thng qun d liu (b) H thng qun mụ hỡnh (c) Mỏy tri thc (d) Giao din ngi dựng (e) Ngi dựng 1.2 Kho d liu (DW) 1.2.1...
 • 73
 • 368
 • 0

Áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP) phục vụ công tác quản điều hành

Áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu trực tuyến (OLAP) phục vụ công tác quản lý điều hành
... cao học ngành công nghệ thông tin với hướng phục vụ công tác Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài Áp dụng kỹ thuật phân tích liệu trực tuyến (OLAP) phục vụ công tác quản điều hành Xây dựng ... việc phân lớp dự báo Các đối tượng liệu phân thành lớp Các giá trị đối tượng liệu chưa biết dự đoán, dự báo 1.4 XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN 1.4.1 Về xử phân tích trực tuyến Xử phân tích trực ... giúp định dựa vào liệu, sử dụng phương pháp luận xử phân tích trực tuyến (OLAP) Trong tập trung vào hai công việc tập hợp liệu để tổ chức liệu đa chiều, phân tích hiển thị liệu để trợ giúp...
 • 19
 • 452
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán và GIS đánh giá chất lượng nước sông vàm cỏ phục vụ công tác quản môi trường huyện Cần Đước, tỉnh Lonh An

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán và GIS đánh giá chất lượng nước sông vàm cỏ phục vụ công tác quản lý môi trường huyện Cần Đước, tỉnh Lonh An
... khổ toán bảo vệ môi trường phát triển bền vững sông Vàm Cỏ Trước tình hình đề tài Nghiên cứu ứng dụng hình toán GIS đánh giá chất lượng nước sông Vàm Cỏ phục vụ công tác quản môi trường Huyện ... môi trường liệu môi trường để nâng cao hiệu quản môi trường Sản phẩm tạo ứng dụng thực tế, giúp quan quản môi trường Huyện Cần Đước kiểm soát, đánh giá dự báo mức độ ô nhiễm nước Sông Vàm ... Huyện Cần Đước – tỉnh Long An đưa nhằm ứng dụng phương pháp tích hợp hình, GIS vào sở liệu (CSDL) môi trường phục vụ công tác quản môi trường việc đánh giá dự báo ô nhiễm nước sông thời gian...
 • 204
 • 175
 • 0

Nghiên cứu và đề xuất xây dựng sở dữ liệu thực vật thân gỗ tại Rừng Thực nghiệm sở 2 – Đại học Lâm nghiệp

Nghiên cứu và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu thực vật thân gỗ tại Rừng Thực nghiệm Cơ sở 2 – Đại học Lâm nghiệp
... 18 15 21 20 10 21 15,56 ± d 26 ,7 28 ,6 28 ,4 28 ,1 28 ,3 27 ,6 28 ,0 28 ,1 28 ,4 28 ,0 27 ,8 28 ,1 28 ,1 27 ,8 28 ,1 28 ,9 27 ,2 28,1 28 ,6 28 ,3 27 ,6 28 ,1 28 ,1 27 ,8 28 ,3 26 ,7 28 ,9 28 ,04 ± J' 0,81 0,90 0,91 0,88 ... Terpen Dipala bình 0, 12 0, 12 0, 32 0, 12 0,08 0,04 0,08 0, 12 0,04 0,04 0, 32 Chi-sq df 22 ,00 22 ,00 54,50 22 ,00 48,00 24 ,00 48,00 22 ,00 24 ,00 24 ,00 85,75 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Xác Kiểu phân ... khu thực nghiệm CS2 –trường ĐH Lâm nghiệp 3 .2. 2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực trạng thái rừng III A - Rừng Thực nghiệm cở Đại học Lâm nghiệp 3.3 Nội dung nghiên cứu - Định lượng đa dạng thực...
 • 75
 • 491
 • 3

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
... CSDL đất đai b Vai trò CSDL đất đai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Hỗ trợ đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước xây dựng đồ ... xử lý số liệu Như nói CSDL đất đai có vai trò hầu hết bước quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hiện trạng CSDL đất đai với yêu cầu thông tin công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất a ... trạng sử dụng đất Dữ liệu đồ trạng sử dụng đất CSDL đất đai sở để lập đồ trạng sử dụng đất năm lập quy hoạch Mặt khác khai thác lợi GIS phân tích không gian để đánh giá biến động sử dụng đất Với công...
 • 11
 • 193
 • 0

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
... CSDL đất đai b Vai trò CSDL đất đai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Hỗ trợ đánh giá tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước xây dựng đồ ... xử lý số liệu Như nói CSDL đất đai có vai trò hầu hết bước quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hiện trạng CSDL đất đai với yêu cầu thông tin công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất a ... trạng sử dụng đất Dữ liệu đồ trạng sử dụng đất CSDL đất đai sở để lập đồ trạng sử dụng đất năm lập quy hoạch Mặt khác khai thác lợi GIS phân tích không gian để đánh giá biến động sử dụng đất Với công...
 • 11
 • 238
 • 0

Quá trình xây dựng sở dữ liệu nền trong các hệ thống thông tin địa (GIS) phục vụ quản hành chính cấp tỉnh. docx

Quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền trong các hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hành chính cấp tỉnh. docx
... bhg may tinh di~n tu- din mo ta h~ thong bhg mo hinh ARMA: (2) A(s-1) = + a1s-1 + + ans-n, B(s-1) = b1s-1 + + bms-m, s -1 111.roan tu- dich nguoc, y(k) Ia tin hi~u d'au ra, u(k) 111 .tin hi~u ... (steady state gain), p s s Ia ap suat khf, W •• 111.goc cii a canh nhom, Mg 111 .trong hro'ng ciia canh (ki d doi trong] , A Ia di~n tich hfru Ich cda canh, lp Ia khoang each tu' ban Ie tai di~m ... CANH NHOM 33 Cac phirong phap danh gia thong so h~ thong va tinh toan thOng so cila b(> di'eu chinh dtroc dung 6- day phai h1 cac phtrong phap truy h~i, vi du nhtr phirong phap bmh phirong circ...
 • 5
 • 387
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng trình độ công nghệ trên địa àn thành phố cần thơphương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu xói mòn đấtđề tài xây dựng cơ sở dữ liệu địa chínhđề tài kc 09 01 xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc giacác bước để xây dựng cơ sở dữ liệuứng dụng gis xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại phường 1 thành phố đà lạt tỉnh lâm đồngxây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trườngxây dựng cơ sở dữ liệu phân tán cho hệ thống thi trắc nghiệm tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật kiên giangnghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai tại thành phố thái nguyênthực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tạithực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại hà nội2 yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu taixây dựng cơ sở dữ liệu để dự báo xói mòn đất vùng tây bắccác bước thực hiện để xây dựng cơ sở dữ liệu ngoại suyxây dựng cơ sở dữ liệu3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGD20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mới15 2010 TT BCT Quy tac xuat xu trong ASEAN An Do2006 106 QD TTg Phe duyet HD co che giai quyet tranh chap trong ASEAN Han Quocservices sectoral classification list 002. Phu luc Bao cao cua Ban Cong tacPrint SV chapter 1 overview of negotiationĐơn trình bàyufphieu dang ky va thuyet minh de tai hssv22314ufphieu danh gia nghiem thu de tai nckh sv22315ufbang tong hop dang ky de tai cap don vi23398ufbao cao dinh ky thuc hien de tai22331Thổ Nhĩ Kỳ GSGN1TUR3