Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học luận văn ths

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học luận văn ths
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG GIANG QUỲNH ANH Truyện cổ Grimm dƣới góc nhìn phân tâm học LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Văn học ... nghiên cứu văn học Trong xu ấy, phân tâm học văn đời cộng sinh trường phái cấu trúc - kí hiệu học Pháp với phân tâm học với người khai sinh J Lacan Phân tâm học giải thích tác phẩm văn học dựa vào ... nghiên cứu này, phân tâm học phát triển thành nhiều hướng nghiên cứu, từ nghiên cứu văn hóa với tâm bệnh học tộc người (G Devereux), phân tâm học Thiền (E Fromm), phân tâm học văn học dân gian (V...
 • 128
 • 471
 • 0

Tiểu tuyết trăm năm đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học

Tiểu tuyết trăm năm cô đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học
... luận văn này, sâu nghiên cứu tác phẩm 11 Trăm năm đơn với đề tài Tiểu thuyết Trăm năm đơn G.Marquez góc nhìn phân tâm học Tôi khẳng định, có nhiều công trình nghiên cứu mở nhiều hướng tiếp ... liệt nội tâm u uất nhân vật 37 2.2 Yếu tố tính dục tác phẩm Trăm năm đơn Trăm năm đơn Marquez thức viết năm 1967 hoàn thành xuất Nhưng lời ông, Trăm năm đơn hoài thai từ hai mươi năm trước ... năm đơn đánh giá sản phẩm tuyệt với hư cấu nghệ thuật Điểm bật Trăm năm đơn nỗi ám ảnh tội loạn luân đẩy người nơi chìm sâu vào nỗi đơn Họ đơn nhà đơn người thân thuộc đơn giường...
 • 78
 • 359
 • 2

Tiếp cận tín ngưỡng phồn thực từ góc nhìn Phân tâm học

Tiếp cận tín ngưỡng phồn thực từ góc nhìn Phân tâm học
... tài Chương : Luận giải tín ngưỡng phồn thực I Luận giải tín ngưỡng phồn thực khía cạnh Biểu tượng Lý luận chung 18 Phân tâm học cổ điển phân tâm học đại (hay tâm học phân tích, theo cách gọi ... Luận giải Tín ngưỡng phồn thực từ góc độ chất Tính dục, Vô thức Tôn giáo 2.2.1 Luận giải tín ngưỡng phồn thực từ góc độ Tính dục, Vô thức Quan điểm tính dục Freud sức nặng định suy luận tâm lý diễn ... nhận thức điều cấu thành tín ngưỡng tín ngưỡng phồn thực 2.2.2 Luận giải tín ngưỡng phồn thực từ góc độ tôn giáo (theo quan điểm Phân tâm học) Theo E.Phrom, tín ngưỡng hay tôn giáo bổ khuyết...
 • 57
 • 697
 • 1

Jane eyre từ góc nhìn phân tâm học

Jane eyre từ góc nhìn phân tâm học
... nhân vật Jane Eyre Chương Những ẩn ức, ám ảnh chết tính yêu Chương I Phân tâm học lý thuyết văn học 1.1 Lược sử phê bình phân tâm học Phê bính phân tâm học trường phái nghiên cứu văn học phát ... Tây đầu kỷ XX Chúng ta biết nguồn gốc phân tâm học xuất phát từ lì thuyết văn học từ ngành tâm lì, tâm bệnh học bác sĩ người Áo S.Freud Phê bính phân tâm học nói đến nhiều ta Nhiều công trính ... bính văn học, nhiều lì thuyết phê bính văn học đời Phê bính phân tâm học có vị trì quan trọng nghiên cứu văn học Trong viết hay Phân tâm học nghiên cứu văn học Evelyne Grossman Nguyễn Thị Từ Huy...
 • 12
 • 506
 • 0

Jane Eyre từ góc nhìn phân tâm học

Jane Eyre từ góc nhìn phân tâm học
... ti hay cụng trỡnh no chuyờn bit nghiờn cu v tiu thuyt Jane Eyre t gúc nhỡn phõn tõm hc Phm vi nghiờn cu Cú mt s bn dch khỏc v tỏc phm Jane Eyre: - Bn dch ca dch gi Trn Anh Kim, Nxb Vn hc, H Ni, ... Charlotte Brontở, Jane Eyre, Wordsworth Classics, Dr Sally Minogue nh chỳ thớch trờn phõn tớch hoc i chiu T c s lớ thuyt phõn tõm hc, lun trung lm rừ nhng yu t phõn tõm hc tỏc phm Jane Eyre Mc ớch, ... sỏng tỏc phm 38 CHNG CHARLOTTE BRONTậ V NHN VT JANE EYRE Trong Chng ny lun tin hnh tỡm hiu t tiu s cuc i tỏc gi n s húa thõn ca b vo n nhõn vt Jane Eyre tỏc phm qua nhng biu hin vụ thc v ỏm nh...
 • 85
 • 437
 • 0

LUẬN VĂN TIẾP CẬN THẾ GIỚI NHÂN VẬT VŨ TRỌNG PHỤNG TỪ GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC

LUẬN VĂN TIẾP CẬN THẾ GIỚI NHÂN VẬT VŨ TRỌNG PHỤNG TỪ GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC
... là: Thế giới nhân vật Trọng Phụng từ góc nhìn phân tâm học qua tiểu thuyết ông Qua đó, tâm khai thác ảnh hưởng phân tâm học đến giới nhân vật Trọng Phụng Ngược lại, qua hướng tiếp cận phần ... Lai Thuý tiếp cận phân tâm học từ phía tác giả Chọn đề tài Tiếp cận giới nhân vật Trọng Phụng từ góc nhìn phân tâm học , luận văn muốn vận dụng lý thuyết S.Freud để khảo sát nhân vật nhằm ... hướng tiếp cận khác Chẳng hạn thi pháp học, nhân học văn hoá, phân tâm học, liên nghành… 1.3 Phân tâm học hướng mà lựa chọn tiếp cận giới nhân vật tiểu thuyết Trọng Phụng Chúng hy vọng hướng tiếp...
 • 103
 • 224
 • 6

Tài liệu VN-Index dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật pdf

Tài liệu VN-Index dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật pdf
... nhẹ Phân tích kỹ thuật, khía cạnh coi nghệ thuật cách nhìn nhận thị trường Nghệ thuật đạt đến trình độ sắc sảo kết hợp số để đưa tầm nhìn chiến lược định đầu tư phù hợp Khác với nguyên lý phân tích ... khác, với phân tích kỹ thuật, với bối cảnh với tư quan điểm khác cho nhận định khác diễn biến thị trường, tất lập luận xuất phát dựa tảng thống kê số lý thuyết ứng dụng phân tích kỹ thuật Admin ... vừa qua: số VN-Index sụt giảm sau MFI vượt mức 80 VN-Index nhanh chóng đảo chiều MFI chạm mức biên 20 Chúng ta thấy điều vào tháng 8/2006 tháng 5/2007, nhìn nhận quan điểm phân tích kỹ thuật nói...
 • 3
 • 360
 • 2

Tài liệu Gian lận thương mại dưới góc nhìn của tâmhọc ppt

Tài liệu Gian lận thương mại dưới góc nhìn của tâm lý học ppt
... lòng tham vô độ làm mù mắt đưa người ta đến phạm tội gian lận lừa đảo hay không? Suy nghĩ kẻ gian lận thương mại Chúng ta hiểu diễn biến tâm bên hành vi Currin hay Skilling để nhằm mục đích ... nhân…Trong viết này, Brendan Hewson, biên tập viên lĩnh vực gian lận tài tờ báo điện tử Gtnews xem xét vụ việc góc độ tâm phân tích dẫn đến phạm tội Đi liền với phát triển lớn mạnh công ty ... muốn, phải có thứ – dẫn đến gian lận Cơ hội: Có điểm yếu hệ thống mà người có quyền lực khai thác, từ gian lận xảy Sự hợp hóa: tin giá phải trả cho hành vi gian lận rủi ro Năng lực: có điều...
 • 8
 • 314
 • 1

Luận văn đông phương học miếu thờ của người hoa ở biên hòa đồng nai dưới góc nhìn văn hóa học trường hợp thất phủ cổ miếu – chùa ôn

Luận văn đông phương học miếu thờ của người hoa ở biên hòa đồng nai dưới góc nhìn văn hóa học trường hợp thất phủ cổ miếu – chùa ôn
... lớn miếu ngƣời Hoa Biên Hòa Thiên Hậu cổ miếu, Tân Lân cổ miếu, Thất phủ cổ miếu Trong đó, Thất phủ cổ miếu đƣợc xem công trình hội đủ yêu cầu kiến trúc miếu ngƣời Hoa Thất phủ cổ miếu tọa lạc ... trình thực luận văn  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: miếu thờ ngƣời Hoa (ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai) trƣờng hợp Thất phủ cổ miếu Phạm vi nghiên cứu: Thất Phủ Cổ Miếu vốn ... Thất phủ cổ miếu Thất phủ cổ miếu (còn gọi Miếu Quan Đế hay Chùa Ông) sở kiến trúc tín ngƣỡng ngƣời Hoa có quy mô lớn thành phố Biên Hòa; xƣa thuộc thôn Bình Hoành (Cù Lao Phố), dinh Trấn Biên, phủ...
 • 59
 • 1,111
 • 1

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
... Chỉ đến triết học Mác, vấn đề ngời đợc xem xét cách quán, đầy đủ sâu sắc hơn, sở lập trờng vật triệt để I Con ngời triết học Mác - Lênin Bản chất ngời Bất học thuyết ngời lẩn tránh vấn đề đợc ... tiền đề để phát triển tiến xã hội ổn định trị, trớc hết thể ổn định hệ thống trị, cấu hợp lý thể chế trị hoàn chỉnh Việt Nam, bớc vào công đổi mới, vấn đề quan trọng đợc đặt đổi kinh tế đổi trị ... độ khác nhau, cách tiếp cận khác Có tác giả đề cập dới góc độ quản lý, có tác giả đề cập dới góc độ phân tích tâm lý - xã hội Trong tài liệu triết học - xã hội nhân tố ngời lên nhiều cách tiếp...
 • 18
 • 2,250
 • 12

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay

Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
... dân, tin vào việc đổi tiền đợc lực phản động tung Chính từ tin đồn cộng với vài nguyên nhân khác nên vài ngày sau thời điểm công bố phát hành mệnh giá tiền mới, có tợng tích trữ, găm giữ vàng USD ... qui mô sản xuất kinh doanh, đổi thiết bị, áp dụng tiến khoa học- kỹ thuật công nghệ mới, nâng cao xuất lao động chất lợng sản xuất, tạo khả khuyến khích đầu t vào công trình lớn, ngành, lĩnh vực ... tạo tiền đề vật chất để nâng cao đời sống nhân dân, giúp chất lợng sống đợc cải thiện mục tiêu mà toàn Đảng toàn dân ta phấn đấu thực hiện, mang lại sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân _ Trong...
 • 31
 • 721
 • 0

Ô nhiễm môi trường dưới gốc nhìn của triết học

Ô nhiễm môi trường dưới gốc nhìn của triết học
... sụt lở mạnh sông vấn đề ô nhiễm nguồn nước mối đe doạ lớn sông Trong số năm trở lại đây, nguồn nước sông không xưa mà ngày ô nhiễm nặng Việc sụt lở bờ ảnh hưởng mạnh tới vấn đề ô nhiễm nguồn nước ... tích nguy xói lở nạn ô nhiễm sông Sài Gòn sông Đồng Nai Hiện trạng sông Những thách thức mà sông phải đối mặt .5 Các giải pháp để tránh nguy xói lở ô nhiễm cho sông Sài Gòn - Đồng Nai ... Giáo trình Triết học Mác - Lênin - NXB Chính trị quốc gia năm 1999 Giáo trình Triết học Mác - Lênin - NXB Chính trị quốc gia năm 2001 Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Trường Đại học Quản lý...
 • 10
 • 1,368
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: truyện cổ grim bản gốctiểu thuyết lịch sử việt nam sau năm 1986 dưới góc nhìn tự sự họcẩn dụ về hôn nhân của người việt qua tục ngữ ca dao dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhậnbai tieu luan ve con nguoi duoi goc nhin của triet hoc và con nguoi trong qua trình doi moicon người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện naythơ ca trong hồng lâu mộng dưới góc nhìn thi pháp họctruyện cổ grim phiên bản gốctruyen ngan duoi goc nhin loai hinhhiện đại đương đại với truyền thống mỹ thuật dưới góc nhìn triết học lịch sử potxđề án kiểm soát chi phí sản xuất dưới góc nhìn kế toán quản trị và phân tích hoạt động kinh doanhphân tích truyện cổ grimrác thải dưới góc nhìn bộ phận trong cả chu trìnhphương pháp nghiên cứu cơ chế và biến trình lũ thông qua các mô hình dự báo lũ dưới góc nhìn của thuỷ văn họctiếp cận dưới góc nhìn cổ điểnđánh giá hiện trạng công ty viễn thông viettel dưới góc nhìn của mô hình trọng tâm hóa chiến lượcKhái niệm số thập phânTrọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP MẬT ĐỘ PHƯƠNG PHÁP NƠTRON PHƯƠNG PHÁP ÂM HỌCmiêu tả về bà nội của emHoi huong ngau thuTuần 27. Tranh làng HồTuần 4. Những con sếu bằng giấyBài 4. Chăm làm việc nhàTuần 8. Kì diệu rừng xanhCHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ TÌM CỰC TRỊTHỰC HÀNH :XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆNĐề thi HSG vật lí 9 2017Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hạiBài 12. Sâu, bệnh hại cây trồngBài 4. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượngkiểm tra 1 tiết hoá 8 tiết 16HSG HOẰNG HÓA VÒNG 3 - 2017 2018Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 học kỳ ITuần 5. Tập chép: Chiếc bút mựcBài 24. q-qu, gi