Chặt phá rừng trái phép có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Theo luật hình sự Đức, khi nào người phạm tội chưa đạt bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Theo luật hình sự Đức, khi nào người phạm tội chưa đạt bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
... người phạm tội chưa đạt khinh tội mà điều luật khinh tội quy định phạm tội chưa đạt bị truy cứu trách nhiệm hình bị truy cứu trách nhiệm hình “Khinh tội theo quy định Điều 12 Bộ luật hình Đức ... Bộ luật hình Việt Nam Theo đó, theo Điều 18 Bộ luật hình Việt Nam người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình tội phạm chưa đạt Tức trường hợp, người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm ... trách nhiệm hình theo độ tuổi bị bệnh tâm thần) Ví dụ, người phạm tội chưa đạt tội phạm quy định Điều 223 bị truy cứu trách nhiệm hình Bộ luật hình Đức quy định nhằm tránh không để lọt lưới tội...
 • 3
 • 469
 • 6

hệ thống quan niệm, định nghĩa giá trị tham khảo trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân

hệ thống quan niệm, định nghĩa có giá trị tham khảo trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân
... luận đề tài hệ thống quan niệm, định nghĩa giá trị tham khảo việc quy định truy cứu trách nhiệm hình pháp nhân 4 ii-Phơng pháp nghiên cứu 1-phơng pháp phân tích tổng hợp Đây phơng pháp đợc sử ... trách nhệm hình lại đợc truy cứu trách nhiệm hình Quan điểm 4: Trách nhiệm hình hậu việc phạm tội, thể biện pháp cỡng chế nhà nớc truy cứu trách nhiệm hình Quan điểm 5: Trách nhiệm hình hậu pháp ... thực từ truy cứu trách nhiệm hình Quan điểm vô hình chung đồng trách nhiệm hình với quan hệ pháp luật hình Thực chất, quan hệ pháp luật hình trách nhiệm hình khác Quan hệ pháp luật hình phát sinh...
 • 46
 • 348
 • 6

MẪU QUYẾT ĐỊNH Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự pptx

MẪU QUYẾT ĐỊNH Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự pptx
... trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện cần chuyển giao (6) Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực Quyết định ...
 • 2
 • 661
 • 0

Báo cáo "Chế định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và vấn đề áp dụng chế định này trong thực tiễn " potx

Báo cáo
... giữ Trong luật hình nớc ta, chế định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình lần đợc thể chế hoá BLHS năm 1985 Trớc pháp điển hoá luật hình sự, việc định áp dụng hay không áp dụng thời hiệu truy cứu ... với quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình quy định Điều 45 BLHS năm 1985 quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình v không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình Điều 23 v 24 BLHS ... truy cứu trách nhiệm hình v TANDTC định không áp dụng thời hiệu" Trong thời gian qua, với phát triển luật hình nói chung v chế định phân loại tội phạm nói riêng, chế định thời hiệu truy cứu trách...
 • 7
 • 494
 • 8

Đánh giá chế độ truy cứu trách nhiệm hình sự liên đới trong Bộ Hoàng Việt luật lệ

Đánh giá chế độ truy cứu trách nhiệm hình sự liên đới trong Bộ Hoàng Việt luật lệ
... trách nhiệm hình hành vi phạm tội người khác (các điều 27, 29) Đánh giá chế độ truy cứu trách nhiệm hình liên đới Nguyên tắc (chế độ) truy cứu trách nhiệm hình liên đới có mặt tích cực hạn chế định ... sau Có thể nói, hình phạt quy định Hoàng Việt luật lệ tương đối hà khắc Nội dung nguyên tắc truy cứu trách nhiệm hình liên đới Hoàng Việt luật lệ Theo quy định Hoàng Việt luật lệ, hành vi xâm ... hay quen” Phạm vi truy cứu trách nhiệm hình liên đới Hoàng Việt luật lệ mở rộng so với Quốc triều hình luật triều Lê (như tội mưu phản đại nghịch) Độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình chủ thể từ...
 • 6
 • 425
 • 5

Theo luật hình sự Việt Nam người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vấn phải chịu trách nhiệm hình sự

Theo luật hình sự Việt Nam người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vấn phải chịu trách nhiệm hình sự
... coi tội phạm tình trạng say dùng rượu chất kích thích mạnh khác phải chịu trách nhiệm hình sự, chí phải coi tình tiết tăng nặng Nhưng em chưa đồng tình với cách giải thích lực trách nhiệm hình người ... việc say rượu chất kích thích khác luật hình Việt Nam phải có quy định riêng ngoại lệ đặc biệt trách nhiệm hình người say dùng rượu chất kích thích khác phạm tội Quy định nhằm chống xâm hại khách ... Theo luật hình Việt Nam người phạm tội tình trạng say dùng rượu chất kích thích mạnh khác phải chịu trách nhiệm hình Hãy cho biết quan điểm cá nhân quy định liên hệ với thực trạng xã...
 • 5
 • 1,099
 • 9

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Cơ chế giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đáng khoan hồng Tóm lại, làm rõ chế tình tiết giảm nhẹ TNHS có ý nghĩa quan trọng lập pháp hình áp dụng pháp luật Việc phân tích chế giảm nhẹ TNHS nhóm tình tiết cho thấy đặc điểm đặc thù chế ... cho cán thừa hành hiểu biết chế giảm nhẹ TNHS nói chung biểu đặc thù chế nhóm tình tiết giảm nhẹ TNHS Lý luận chế giảm nhẹ TNHS kim nam cho hoạt động áp dụng pháp luật hoạt động kiểm tra tính ... giúp cho nhà làm luật vận dụng lý luận giảm nhẹ TNHS để quy định đầy đủ toàn diện tình tiết giảm nhẹ TNHS Mặt khác, việc luật cho phép áp dụng tình tiết luật định làm tình tiết giảm nhẹ TNHS, đòi...
 • 13
 • 319
 • 0

[ Bản Full ] Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam

[ Bản Full ] Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm sở hữu không có tính chất chiếm đoạt tài sản trong Luật hình sự Việt Nam
... ti phm Ngy 15/3/1976 Chớnh ph Cỏch mng lõm thi Cng hũa Nam Vit Nam ban hnh Sc lut s 03/SL-76 quy nh cỏc ti phm v hỡnh pht c ỏp dng Nam Vit Nam, ú cú quy nh v cỏc ti xõm phm s hu Ni dung Sc lut ... nguy him khỏc hoc lm cht ngi hay gõy hu qu nghiờm trng khỏc thỡ b pht tự n nm [4 6] Nh vy, cú th thy cng ging nh Vit Nam, lut hỡnh s ca Liờn bang Nga khụng quy nh mc nh lng c th iu lut Ti sn b c ... khụng cú tớnh cht chim ot ti sn Trỏch nhim hỡnh s l mt thut ng ca khoa hc lut hỡnh s Trong khoa hc lut hỡnh s Vit Nam cho n nhiu quan im khỏc v trỏch nhim hỡnh s Vỡ vy, chỳng tụi tip cn cỏc khỏi...
 • 92
 • 377
 • 1

Trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trên sở số liệu tại địa bàn tỉnh Nghệ An

Trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trên cơ sở số liệu tại địa bàn tỉnh Nghệ An
... Trịnh Thị Ngọc Khóa luận tốt nghiệp: Trách nhiệm hình ng ời đồng phạm Phũng cnh sỏt iu tra ti phm ma tuý cụng an tnh Ngh An v Hi quan Ngh An bt qu tang To ỏn nhõn dõn tnh Ngh An nhn nh: Cỏc b cỏo ... anh Chnh, GVHD: Th.S Nguyễn Thị Xuân Soa SVTH: Trịnh Thị Ngọc Khóa luận tốt nghiệp: Trách nhiệm hình ng ời đồng phạm Sang ng ý nhng ó nhc i nhc li l ch c õm vo ựi anh Chnh thụi, mc ớch ca Sang ... SVTH: Trịnh Thị Ngọc Khóa luận tốt nghiệp: Trách nhiệm hình ng ời đồng phạm 1.1.2.2 Mt ch quan ca ng phm Ti phm l th thng nht gia mt khỏch quan v ch quan Nu mt khỏch quan l nhng biu hin bờn ngoi...
 • 74
 • 500
 • 4

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN SỞ PHÁP LÝ-THỰC TRẠNG-GIẢI PHÁP

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN CƠ SỞ PHÁP LÝ-THỰC TRẠNG-GIẢI PHÁP
... người chưa thành niên người chưa thành niên văn hoá phẩm khiêu dâm người chưa thành niên người chưa thành niên, bổ sung Công ước Quyền người chưa thành niên người chưa thành niên Đại diện Bộ Tư pháp ... vấn đề lý luận trách nhiệm hình người chưa thành niên 2.1 Khái niệm trách nhiệm hình người chưa thành niên 2.1.1 Khái niệm trách nhiệm hình 2.1.1.1 Trách nhiệm hình Trách nhiệm hình (TNHS) vấn ... pháp luật 2.1.3 Khái niệm trách nhiệm hình người chưa thành niên 14 Qua phân tích khái niệm trách nhiệm hình sự, khái niệm người chưa thành niên ta rút khái niệm trách nhiệm hình người chưa thành...
 • 45
 • 1,752
 • 8

Ý nghĩa của các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật đối với việc truy cứu trách nhiệm pháp lý của chủ thể vi phạm pháp luật.

Ý nghĩa của các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật đối với việc truy cứu trách nhiệm pháp lý của chủ thể vi phạm pháp luật.
... luật, làm xác cho vi c truy cứu trách nhiệm pháp Từ em xin chọn đề tài sau: Ý nghĩa yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật vi c truy cứu trách nhiệm pháp chủ thể vi phạm pháp luật B.GIẢI QUYẾT ... vi phạm pháp luật phải dựa vào pháp thực tế Và cấu thành vi phạm pháp luật thực tế để truy cứu trách nhiệm pháp Vi phạm pháp luật nhận diện sở để truy cứu trách nhiệm pháp nhờ có cấu ... chủ thể vi phạm pháp. Hơn vi c xác định cấu thành vi phạm pháp luật nhằm làm rõ mối liên hệ yếu tố vi phạm pháp luật, giúp cho chủ thể áp dụng biện pháp trách nhiệm pháp chủ thể vi phạm đảm bảo...
 • 9
 • 3,703
 • 16

Tài liệu Báo cáo " Về trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt " docx

Tài liệu Báo cáo
... đổi chuẩn bị phạm tội có mức độ nguy hiểm cho x hội thấp v chuẩn bị phạm tội tội nghiêm trọng nguy hiểm chuẩn bị phạm tội tội nghiêm trọng Tuy thừa nhận mức độ TNHS đặt cho chuẩn bị phạm tội, phạm ... phạm tội cha ho n th nh nhng đ có quy định thể chuẩn bị phạm tội bị xử lí nhẹ phạm tội cha đạt v phạm tội cha đạt bị xử lí nhẹ tội phạm ho n th nh, nh đ quy định mức xử lí thấp cho chuẩn bị phạm ... 93 BLHS Đối với chuẩn bị phạm tội tội phạm n y áp dụng khung hình phạt với mức thấp 12 năm tù l nghiêm khắc so với h nh vi phạm tội ho n th nh tội phạm n y chuẩn bị phạm tội tội phạm n y có mức...
 • 5
 • 511
 • 6

Báo cáo " Phân hoá trách nhiệm hình sự - một số vấn đề lý luận bản " docx

Báo cáo
... phỏp lu t hỡnh s th hi n ng l i x lớ cú phõn bi t c a Nh n c i v i Tạp chí luật học số 2/2006 nghiên cứu - trao đổi nh ng lo i tr ng h p ph m t i cú s khỏc bi t nh t nh ũi h i ph i c nh lm ... cú thai) Tr ng h p cỏc c i m v nhõn thõn ng i th c hi n t i ph m nh Tạp chí luật học số 2/2006 nghiên cứu - trao đổi h ng n tớnh ch t, m c nguy hi m cho xó h i c a t i ph m thỡ ng nhiờn nh ng ... mang ỏn tớch v i nh ng tr ng h p khụng c n ỏp d ng bi n phỏp c ng ch ny Tạp chí luật học số 2/2006 nghiên cứu - trao đổi 3.3 Phõn hoỏ gi a nh ng tr ng h p ph i ch u hỡnh ph t v i nh ng tr ng h p...
 • 8
 • 203
 • 1

Báo cáo " sở của trách nhiệm hình sự " doc

Báo cáo
... sở trách nhiệm hình * Về quan điểm coi cấu th nh tội phạm l sở pháp lí trách nhiệm hình l điều kiện cần v đủ trách nhiệm hình Chúng cho rằng, mặt khoa học luật hình xác định sở trách nhiệm hình ... l sở trách nhiệm hình sở trách nhiệm hình phải l kiện cụ thể mang tính thực, l h nh vi thực tế bị luật hình coi l tội phạm Ko . đ viết cách diễn đạt cấu th nh tội phạm l sở trách nhiệm hình ... dụng trách nhiệm hình Những đặc điểm riêng biệt l sở trách nhiệm hình nh sở việc miễn trách nhiệm hình Trong trờng hợp n y, đặc điểm riêng biệt ngời phạm tội l điều kiện để áp dụng trách nhiệm hình...
 • 6
 • 342
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: việc sx buôn bán hàng giả bị truy cứu trách nhiệm hình sựngười vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gây thiệt hại về tài sản từ 100 000 000 đồng trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sựchuyển hồ sơ nếu có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sựbản chất pháp lý của hai phạm trù hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và hết thời hiệu thi hành bản án kết tộikhái niệm và các đặc điểm cơ bản của thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sựtội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội điềutội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội điềutruy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhânthoi hieu truy cuu trach nhiem hinh suđã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sựthoi hiệu truy cứu trách nhiệm hình sựcách tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sựthời hạn miễn truy cứu trách nhiệm hình sựy nghia thoi hieu truy cuu trach nhiem hinh suthoi hieu truy cuu trach nhiem hinh su la giBài 26. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)Bài 23. Hô hấp tế bàoBài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách liBài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườiBài 46. Cơ chế điều hòa sinh sảnBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaGDH Kĩ thuật khăn trải bàn, Phương pháp dạy học gócBài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vậtBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 24. Ứng độngBài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ