Conditional sentences type 1 5

Diabetes LADA ( ĐTĐ type 1,5) docx

Diabetes LADA ( ĐTĐ type 1,5) docx
... chẩn đoán TÓM TẤT VỀ DTD LADA, SO SÁNH VỚI DTD TYPE (THIẾU NIÊN) VÀ DTD TYPE - Khởi phát” DTD type khởi phát nhanh, lứa tuổi trẻ so với DTD LADA Cả DTD LADA lẫn DTD type khởi phát chậm, nhiều ... DTD type gia đình bệnh nhân DTD LADA - Kháng thể: Bệnh nhân DTD type DTD LADA thường có xét nghiệm dương tính số kháng thể không diện DTD type - Kháng thể GAD (GAD antibodies): Bệnh nhân DTD LADA ... phát DTD type DTD LADA Các bệnh nhân DTD LADA thường có trọng lượng thể trung bình thấp - Điều trị: Mặc dù DTD LADA giai đoạn đầu đáp ứng với phương pháp điều trị dùng cho DTD type (lối sống...
 • 3
 • 73
 • 0

TENSE REVISION CONDITIONAL SENTENCE TYPE 1

TENSE REVISION CONDITIONAL SENTENCE TYPE 1
... d finished 15 If Matthew is going to a job interview‘, he a tie a will wear b can wear c should wear d might wear Expected answer: 1. a 9.a 2.d 10 .a 3.a 11 .d 4.b 12 .d 5c 13 .a 6.d 14 .b Exercise ... Expected answer: 1. take – will get 6.are raised-will work 11 .will cost-travel 2.will have to-miss 7.will help-tells 12 .will believe-sto 3.invites-will accept 8.won’t phone-leaves 13 .will come-finis ... suffer 9.will ask-get 14 .will you say-as 5.won’t lose-continues 10 .makes-will lose 15 .calls-won’t telephone Exercise 7: Choose the best correct word or expression for each sentence 1. Rachel will be...
 • 7
 • 242
 • 0

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 5: Conditional sentences doc

Tài liệu [Luyện thi tiếng Anh] Unit 5: Conditional sentences doc
... poor because we waste a lot of money on unnecessary things ……………………….……………………………………………………… V/ Rewrite the following sentences, using Conditional Sentences Type He didn’t hurry, so he missed the ... invitation says six o’clock B: Well, it’s six thirty now A: If we _ (start) earlier, we (not be) so late now III/ Complete the following sentences, using the correct form of the verbs ... hospital If I (know) , I (go) _ to visit you IV/ Use conditional sentence type with would or could We can’t bathe in this part of river because the water is too dirty …………………….…………………………………………………………...
 • 5
 • 391
 • 4

Unit 5 Conditional sentences

Unit 5 Conditional sentences
... on unnecessary things ……………………….……………………………………………………… V/ Rewrite the following sentences, using Conditional Sentences Type He didn’t hurry, so he missed the train If ... miss that new programme on TV II/ Put the verbs in parentheses in the correct form to complete the sentences or exchanges A: My mother always spends his money on expensive things B: If he ... A: If we _ (start) earlier, we (not be) so late now III/ Complete the following sentences, using the correct form of the verbs in brackets Tom got to the station in time to catch...
 • 5
 • 249
 • 2

CONDITIONAL SENTENCES 1 ppsx

CONDITIONAL SENTENCES 1 ppsx
... have passed the exam 10 .The match would have been fun if it (not rain) yesterday 11 .I didn’t go in to bussiness with Sam.If I (go) into bussiness with him ,I (become) a success 12 If I (make) that ... come) to the party if you (not invite) them Exercise 4:Put the verbs into correct conditonal sentences: 1. Mr Harry (help) you if you want 2.If my friend (be) here now, he would help me I took a ... (make) that mistake again,my father will get angry with me 13 .The accident was your fault If you ( drive) more carefully, it (not happen) 14 .If he (win) a big prize in a lottery, He’d give up his...
 • 2
 • 341
 • 17

Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1-5.doc

Hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty cơ khí ô tô 1-5.doc
... trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu Công ty khí ô 1-5 Chơng III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cờng hiệu sử dụng nguyên vật liệu Công ty khí ... Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty khí ô -5: Khái quát chung tình hình nguyên vật liệu công ty: 1.1 Đặc điểm phân loại nguyên vật liệu công ty: Công ty khí ô -5 công ty chuyên ... 1.2 Công tác quản lý vật liệu công ty: 32 Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh trình hoạt động, công ty phải thực quản lý tốt nguyên vật liệu Công tác quản lý vật liệu công ty đợc thể qua công việc...
 • 66
 • 497
 • 7

QL và sử dụng NVL tại cty Cơ khí ôtô 1-5

QL và sử dụng NVL tại cty Cơ khí ôtô 1-5
... 128 Trị giá NVL sử dụng cho Nhận lại vốn góp liên doanh đối tượng khác NVL TK 412 TK 336, 338 Đánh giá giảm NVL Vay tạm NVL từ đơn vị khác TK 412 Đánh giá tăng NVL Sổ sách kế toán sử dụng để hạch ... 331 Trị giá NVL mua kỳ Khoản giảm giá, trả lại NVL TK 133 TK 133 VAT khấu trừ Thuế GTGT cho phần NVL trả lại TK 621 TK 411 Trị giá NVL sử dụng trực tiếp cho sản xuất Nhận vốn góp NVL TK 627, ... chuyển NVL theo kho Cuối kỳ sở phân loại chứng từ nhập- xuất- theo danh điểm NVL theo kho kế toán lập bảng kê nhập NVL, bảng kê xuất NVL, dựa vào bảng kê để ghi vào sổ đối chiếu luân chuyển vào...
 • 66
 • 388
 • 0

QL thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5

QL thông tin tại cty cơ khí ôtô 1/5
... kịp thời cung ứng vật t Chơng : sở phơng pháp luận nghiên cứu đề tài I.Các vấn đề hệ thống thông tin quản lí 1.Khái niệm hệ thống thông tin Hệ thống thông tin tập hợp con, thiết bị phần cứng, ... hệ thống thông tin Mục tiêu cuối phát triển hệ thống thông tin cung cấp cho thành viên tổ chức công cụ quản lí tốt Phát triển hệ thống thông tin bao gồm việc phân tích hệ thống tồn tại, thiết ... tô 1-5 Chơng 2: sở phơng pháp luận nghiên cứu đề tài I Các vấn đề hệ thống thông tin quản lí Khái niệm hệ thống thông tin quản lí Các khái niệm liên quan đến hệ thống thông tin .6 Phân tich...
 • 29
 • 427
 • 1

Xem thêm