Phép nội suy và ứng dụng giải một số dạng toán phổ thông

Mạng ngữ nghĩa ứng dụng giải một số bài toán phổ thông

Mạng ngữ nghĩa và ứng dụng giải một số bài toán phổ thông
... 13 Mạng ngữ nghĩa & Ứng dụng giải số toán phổ thông Ứng dụng mạng ngữ nghĩa để giải toán phổ thông 3.1 Giới thiệu toán Trong chương trình phổ thông có hai dạng toán hay gặp toán hình học toán ... thức Ứng dụng mạng ngữ nghĩa tin học 2.1 Hệ chuyên gia 2.2 Ứng dụng mạng ngữ nghĩa để giải toán 11 Ứng dụng mạng ngữ nghĩa để giải toán phổ thông 14 ... trình giải toán mạng ngữ nghĩa cần áp dụng bước sau: (1) Xác định đối tượng, mối liên hệ có toán Học viên: Bùi Anh Kiệt – CH1101018 11 Mạng ngữ nghĩa & Ứng dụng giải số toán phổ thông Từ thông...
 • 22
 • 411
 • 1

PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG

PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH VÀ ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG
... hàm, toán dãy số Để áp ứng nhu cầu học tập giảng dạy môn toán bậc phổ thông, luận văn Phép biến đổi phân tuyến tính áp dụng giải số toán phổ thông với mục tiêu tổng hợp chọn lọc kiến thức phép biến ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đào Thị Anh Phương PHÉP BIẾN ĐỔI PHÂN TUYẾN TÍNH VÀ ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN PHỔ THÔNG Chuyên ngành : Phương pháp toán sơ cấp Mã số : 60 46 40 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC ... hàm phân tuyến tính hàm phân tuyến tính Định lý 3.2: Hàm phân tuyến tính tăng thực ( giảm thực ) khoảng xác định 1.2 Phép biến đổi phân tuyến tính phương trình hàm 1.2.1 Hàm số xác định phép biến...
 • 61
 • 127
 • 0

PHÉP TOÁN MA TRẬN ỨNG DỤNG GIẢI một số bài TOÁN TIN học

PHÉP TOÁN MA TRẬN và ỨNG DỤNG GIẢI một số bài TOÁN TIN học
... PHÉP TOÁN MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TIN HỌC exit(c); end; 2.2 Phép nhân hai ma trận Phép nhân hai ma trận thực số cột ma trận bên trái số dòng ma trận bên phải Nếu ma trận ... c[i,j]:=c[i,j]+a[i,k]*b[k,j]; end; PHÉP TOÁN MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TIN HỌC exit(c); end; 2.3 Phép lũy thừa bậc k ma trận A Phép lũy thừa bậc k ma trận A tức thực nhân ma trận A với k lần Ví ... sau tính xong fn+1 vào (*) f f n+1 ⎦ ta Sn, độ phức tạp Sn O(logN) PHÉP TOÁN MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN TIN HỌC 3.2 Trò chơi lò cò Nguồn bài: Đề Thi lần VIII, Tin học 11, chuyên Duyên...
 • 7
 • 387
 • 7

Matlab tìm hiểu ứng dụng giải một số bài toán kĩ thuật

Matlab tìm hiểu và ứng dụng giải một số bài toán kĩ thuật
... rộng: ngời sử dụng tự sáng tạo file hàm đặt vào Toolbox để thực giải baì toán lĩnh vực chuyên môn Sau thời gian tự tìm hiểu ứng dụng thấy MATLAB phần mềm thích hợp cho việc giải toán thuật nhiều ... số b Hàm tìm nghiệm phơng trình phi tuyến hàm tối u c Hàm giải phơng trình vi phân Các toán tử điều khiển 10 Các loại file Matlab 11 Xử lí tín hiệu 12 Vẽ đồ thị Phần ứng dụng Matlab giải số toán ... Các phép toán lô gic & / ~ không Các phép toán quan hệ lô gíc thờng đợc dùng biêủ thức toán tử điều khiển nh if, while c Số dùng Matlab Matlab dùng số thập phân truyền thống với số chữ số thập...
 • 60
 • 1,196
 • 2

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ lập TRÌNH MAPLE ỨNG DỤNG GIẢI một số bài TOÁN HÌNH học GIẢI TÍCH

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ lập TRÌNH MAPLE và ỨNG DỤNG GIẢI một số bài TOÁN HÌNH học GIẢI TÍCH
... DiemTheoTiVector dproc A, B, k local X : print Bài toán tìm diểm X chia vector theo tỉ số k ; lprint Ta có diểm thứ A , A , A ; lprint diểm thứ B , B , B ; lprint Gọi diểm cần tìm X(u,v,w) ; X d u, v, w : lprint ... print Bài toán viết PTMP qua diem song song mặt phẳng ; lprint Ta có phương trình mặt phẳng làpt1 ; lprint Suy VTPT mặt phẳng LayPhapMP pt1 , LayPhapMP pt1 , LayPhapMP pt1 ; lprint Bài toán trở ... dầu A , A , A ; lprint Bài toán trở thành ; PTMP1Diem2Chi A, LayPhapMP mp1 , LayPhapMP mp2 ; end proc: PTDTTSQua1Diem1Chi dproc A, a print Bài toán viết PTDT dạng tham số qua diểm có VTCP ; PTDTTS1Diem1Chi...
 • 13
 • 551
 • 0

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN, XỬ LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN GIS

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH VÀ THUẬT TOÁN BIỂU DIỄN, XỬ LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN GIS
... Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài đặt mục tiêu phát triển số hình thuật toán giải vấn đề tảng GIS Một loạt thuật toán xử không gian cần giải với thời gian thực thi hiệu để đáp ứng yêu ... gian thực thi thuật toán xây dựng lưới tam giác Delaunay ràng buộc Dữ liệu thực tế (các thành phố) Xây dựng sở liệu khai thác liệu không gian 3.1 Hệ sở liệu không gian Thuật ngữ “hệ sở liệu không ... không gian trở nên phổ biến sở liệu xem tập đối tượng không gian hình ảnh hay tranh không gian Ở góc độ định, ta xem:  Hệ sở liệu không gian hệ sở liệu  Hỗ trợ kiểu liệu không gian hình liệu...
 • 27
 • 698
 • 0

Mô hình tính toán lưới ứng dụng giải một số bài toán trên đồ thị

Mô hình tính toán lưới và ứng dụng giải một số bài toán trên đồ thị
... THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG HÀ THỊ TH MƠ HÌNH TÍNH TỐN LƢỚI VÀ ỨNG DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TỐN TRÊN ĐỒ THỊ Chun ngành : Khoa học máy tính số : 60 48 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƢỜI ... điểm khác biệt tính tốn ngang hàng tính tốn phân tán là:  Tính tốn lưới có cộng đồng người sử dụng nhỏ nhiên tập trung nhiều vào ứng dụng có u cầu cao an ninh tính tồn vẹn ứng dụng Trong hệ thống ... gồm mục sau: Chƣơng 1: Giới thiệu cơng nghệ tính tốn lưới Chƣơng 2: Phát triển ứng dụng mơi trường tính tốn lưới Chƣơng 3: Giải số tốn đồ thị mơi trường lưới Kết luận, hƣớng phát triển tài liệu...
 • 86
 • 244
 • 0

tìm hiểu ứng dụng giải một số bài toán kỹ thuât matlab

tìm hiểu và ứng dụng giải một số bài toán kỹ thuât  matlab
... số b Hàm tìm nghiệm phơng trình phi tuyến hàm tối u c Hàm giải phơng trình vi phân Các toán tử điều khiển 10 Các loại file Matlab 11 Xử lí tín hiệu 12 Vẽ đồ thị Phần ứng dụng Matlab giải số toán ... rộng: ngời sử dụng tự sáng tạo file hàm đặt vào Toolbox để thực giải baì toán lĩnh vực chuyên môn Sau thời gian tự tìm hiểu ứng dụng thấy MATLAB phần mềm thích hợp cho việc giải toán kĩ thuật ... học giao thông vận tảI thuyết minh đề tàI nghiên cứu khoa học cấp trờng matlab tìm hiểu ứng dụng giải số toán kĩ thuật Mã số : T2001- CK- 08 Ngời thực : Th.S Nguyễn Bá Nghị K.S Nguyễn văn Chung...
 • 61
 • 265
 • 0

Phát triển các mô hình thuật toán biểu diễn, xử lý, khai thác dữ liệu không gian ứng dụng giải một số bài toán GIS

Phát triển các mô hình và thuật toán biểu diễn, xử lý, khai thác dữ liệu không gian và ứng dụng giải một số bài toán GIS
... sử dụng toán tử không gian hàm không gian, để tăng tốc truy vấn không gian sử dụng mục không gian Sự hỗ trợ giúp dễ dàng phát triển ứng dụng dùng liệu không gian liệu không gian lưu trữ với liệu ... 3.4.2 Khai thác dữ liệu 77 3.4.3 Khai thác liệu không gian 78 3.4.4 Các quan hệ không gian lân cận 78 3.5 Một số thuật toán khai thác liệu không gian 79 3.5.1 Bài toán ... mại (GIS) Kiến trúc sử dụng hình liệu không đồng để biểu diễn liệu không gian phi không gian Dữ liệu không gian thường biểu diễn thông qua cấu trúc liệu riêng ẩn chứa khó khăn việc hình, ...
 • 175
 • 337
 • 1

Phương pháp sai phân ứng dụng giải một số bài toán biên đối với phương trình truyền nhiệt

Phương pháp sai phân và ứng dụng giải một số bài toán biên đối với phương trình truyền nhiệt
... 3: Phương pháp sai phân giải phương trình truyền nhiệt chiều Chương 4: Phương pháp sai phân giải phương trình truyền nhiệt dừng hai chiều Chương 5: Phương pháp sai phân giải phương trình truyền ... phân Với lý trên, em chọn đề tài: Phương pháp sai phân ứng dụng giải số toán biên phương trình truyền nhiệt nhằm tìm hiểu phương pháp sai phân, ứng dụng phương pháp để cài đặt chương trình giải ... _ Bài toán sai phân đưa hệ đại số tuyến tính ba đường chéo (2.24) – (2.25) giải phương pháp truy đuổi CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN GIẢI BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT MỘT CHIỀU 3.1 Phát biểu toán Cho số: ...
 • 106
 • 274
 • 0

khóa luận tốt nghiệp sử dụng phương pháp lượng giác hóa vào việc giải một số dạng toán phổ thông

khóa luận tốt nghiệp sử dụng phương pháp lượng giác hóa vào việc giải một số dạng toán phổ thông
...  2 2 15 Chương SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HOÁ VÀO VIỆC GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN PHỔ THÔNG 2.1 Phương pháp lượng giác hóa đại số Trong đại số, phương pháp lượng giác hoá áp dụng cách rộng rãi ... vận dụng mối liên hệ lượng giác nội dung toán học khác Chương 2: Sử dụng phương pháp lượng giác lượng giác hoá vào việc giải số dạng toán phổ thông Chương hai nội dung đề tài, trình bày số cách ... bày nguồn gốc lượng giác phát biểu lượng giác nhiều góc độ toán học khác nhau, đề tài đề cập tới việc ứng dụng kiến thức lượng giác vào giải toán thông qua phương pháp lượng giác hóa Ở đây, đặc...
 • 54
 • 401
 • 2

Phép nghịch đảo ứng dụng giải một bài toán hình học

Phép nghịch đảo và ứng dụng giải một bài toán hình học
... tự, phép đồng dạng, nhiên phép nghịch đảo không đề cập đến Hầu toán áp dụng phép nghịch đảo toán hay, toán kinh điển, toán thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế Việc sử dụng phép nghịch đảo để giải ... nghịch đảo biến thành đường tròn không qua cực nghịch đảo (tính chất 1.2.7-b) Chương Một số toán hình học phẳng sử dụng phép nghịch đảo: vận dụng định nghĩa tính chất phép nghịch đảo vào số toán ... giới thiệu với bạn ứng dụng phép nghịch đảo qua số toán chứng minh, quỹ tích, dựng hình hình học phẳng 2.1 Bài toán chứng minh tính chất hình học Ta mở đầu toán quen thuộc sau Bài toán dạng quen...
 • 65
 • 1,687
 • 0

Phép biến đổi tích phân dạng fourier ứng dụng giải một số phương trình vi phân tích phân

Phép biến đổi tích phân dạng fourier và ứng dụng giải một số phương trình vi phân và tích phân
... nhiờn, s dng chp hu hn thỡ cỏc bin i Fourier cosine, Fourier sine phi da trờn cỏc hm m rng tun hon Nờn vic s dng bin i Fourier hu hn hoc cỏc bin i Fourier cosine, Fourier sine hu hn l tựy vo tng bi ... 1.3 H s Fourier ca mt hm nhn giỏ tr thc cú th l dóy s phc h s Fourier cosine, Fourier sine ca mt hm nhn giỏ tr thc l mt dóy s thc Do ú, cn tớnh toỏn s thỡ ta s dng chui Fourier cosine, Fourier ... bin i Fourier ca nghim kt hp vi nh lý chp cung cp mt cỏch biu din nghim tng minh cho bi toỏn biờn ban u Cỏc bin i Fourier cosine, Fourier sine trờn Rd , Fourier, Fourier ngc v cỏc bin i Hartley...
 • 115
 • 619
 • 0

Tìm hiểu về hiệu ứng compton ứng dụng giải một số bài tập

Tìm hiểu về hiệu ứng compton và ứng dụng giải một số bài tập
... hiệu ứng Compton, bao g m: lí thuyết hiệu ứng Compton, so sánh với hiệu ứng quang lượng tử b ết THPT – hiệu ứng quang đ ện, tầm quan trọng hiệu ứng n y đ i với lịch sử vật lí, ứng dụng hiệu ứng ... khai thác ứng dụng Một số tập hiệu ứng Compton 6.1 Bài tập lí thuyết Bài 1: Hãy chứng tỏ electron tự ứng yên hấp thụ hoàn toàn photon Giải: Giả sử p oton có lượng  bị electron tự ứng yên hấp ... electron 2.3 P ân t c địn lượng hiệu ứng Compton 2.4 Giải thích kết thí nghiệm Compton Hiệu ứng Compton ngược 10 Ứng dụng hiệu ứng Compton 11 4.1 Xung đ ện từ...
 • 19
 • 346
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải một số dạng toán về ma trận và định thứcphân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học và hợp chất hữu cơ chứa nitơhướng dẫn học sinh phân loại và giải một số dạng toán xác suất lớp 11phân loại và phương pháp giải một số bài toán sóng cơ và giao thoa sóngứng dụng cho một số bài toán tam giácphương pháp giải một số dạng toán về số thập phân ở lớp 5skkn hướng dẫn học sinh tránh sai lầm khi giải một số dạng toán đại số lớp 9đề tài hướng dẫn học sinh giải một số dạng toán bằng máy tính cầm tayứng dụng của phép vị tự để giải một số bài toán hình họcứng dụng phần mềm mathcad và geogebra giải một số bài toán hình giải tíchứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích lớp 11ứng dụng liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa trong việc giải một số bài toán dao động và sóngchươn 1 cơ sở tổng quan về nén và giải nén thành phần ảnh nội mpeg và ứng dụng fpgamột số trang web và ứng dụng giải trícấu trúc trương trình và nội dung chương nguyên hàm tích phân và ứng dụng giải tích 12 cơ bản năm 2008 sgk 7chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây