giáo án sinh cấp 3 dạy theo chuyên đề

giáo án sinh cấp 3 dạy theo chuyên đề

giáo án sinh cấp 3 dạy theo chuyên đề
... động: Hướng sáng: - Tác nhân: ánh sáng - Hình thức hướng sáng: + Rễ: hướng sáng âm + Thân, cành: hướng sáng dương - Sự phân bố auxin không đều: + Rễ: Lượng auxin tập trung phía ánh sáng ức chế ... vận động vòng ngày đêm b Vận động nở hoa: * Cảm ứng theo nhiệt độ: * Cảm ứng theo ánh sáng - Ánh sáng nhiệt độ có liên quan với - Ánh sáng mang theo lượng làm thay đổi nhiệt độ ngày đêm - Sự vận ... thời giáo viên nắm sơ khả tự học nhà học sinh chuyên đề - Gây hứng thú, tò mò học sinh có tâm tốt chuẩn bị vào phần báo cáo sản phẩm nhóm Tên chuyên đề: CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT Hình thành chủ đề nhỏ...
 • 22
 • 247
 • 0

giao an sinh 8 3 cot theo chuan

giao an sinh 8 3 cot theo chuan
... bọc quan nào? Chức - Khoang ngực ngăn cách quan gì? với khoang bụng nhờ -Dới da quan nào? hoành - Khoang ngực ngăn cách với Các hệ quan khoang bụng nhờ nào? - Hệ quan gồm - Những quan nằm khoang ... Hoạt động học sinh - GV treo tranh xơng ng- - HS quan sát tranh, so ời tinh tinh, yêu cầu HS sánh khác nhaugiữa xTờng THCS Chí Cà Nội dung Sinh học 33 quan sát từ H 11.1 đến 11 .3 ơng ngời thú ... a Giáo viên - Tranh phóng to hình 3. 1; 4.1; 4.4 SGK Tờng THCS Chí Cà Sinh học b Học sinh - Bảng phụ kẻ sẵn bảng 3. 1; 3. 2 Tiến trình dạy a Kiểm tra cũ - Kể tên hệ quan chức hệ quan thể? - Tại nói...
 • 204
 • 420
 • 2

Giao an sinh 8(giang day truong chuyen)

Giao an sinh 8(giang day truong chuyen)
... Cơ thể đợc bao bọc quan nào? Chức quan gì? -Dới da quan nào? - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ quan nào? - Những quan nằm khoang ngực, khoang bụng? (GV treo tranh mô hình thể ngời để ... HS quan sát van tim Hoạt động học sinh - HS nghiên cứu tranh, quan sát mô hình với kiến thúc cũ học lớp để tìm hiểu cấu tạo tim Giáo án: môn sinh học 51 - HS lên trình bày tranh mô hình - Quan ... sinh dục hệ - So sánh hệ quan ngời thú, nội tiết em có nhận xét gì? - Giống xếp, cấu trúc chức hệ quan Bảng 2: Thành phần, chức hệ quan Hệ quan Các quan Chức hệ hệ quan quan - Hệ vận động - Cơ xơng...
 • 196
 • 85
 • 0

Giáo án sinh 8 trọn bộ theo chương trình mới

Giáo án sinh 8 trọn bộ theo chương trình mới
... Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án sinh học - năm học 2007- 20 08 thể Hoạt động dạy Hoạt động học Gv đa đáp án: 1e, 2d, 3g, 4b, 5a, Các nhóm đổi cho nhau, so sánh với đáp 6h án gv để đánh giá bạn Gv giới ... nhận xét, đánh giá, yêu cầu dọn vệ sinh Hs tập làm nhà để thành thạo thao tác Chuẩn bị 13 48 Vơng Thị Hồng Thắm * Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án sinh học - năm học 2007- 20 08 Ngày 14 tháng 10 năm ... * Trờng THCS Bình Thịnh Giáo án sinh học - năm học 2007- 20 08 Ngày 10 tháng năm 2007 Tiết I Mục tiêu 1, Kiến thức: Hs trình bày đợc thành phần cấu trúc tế bào gồm màng sinh chất, chất tế bào (lới...
 • 207
 • 437
 • 3

Giáo án Sinh Học 8 đầy đủ có tích hợp môi trường

Giáo án Sinh Học 8 đầy đủ có tích hợp môi trường
... thể ngời vệ sinh liên quan đến khoa học khác: y học, tâm lí học, hội hoạ, thể thao Hoạt động 3: Phơng pháp học tập môn thể ngời vệ sinh Mục tiêu: HS đợc phơng pháp đặc thù môn học qua quan ... ngời môn với khoa học khác vệ sinh quan hệ mật thiết với ngành nghề xã hội? Tiểu kết: - Bộ môn sinh học cung cấp kiến thức cấu tạo, sinh lí, chức quan thể mối quan hệ thể môi trờng, hiểu biết ... biết thành phần hoá học tế bào? - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên tế - Trao đổi nhóm để trả lời + Các nguyên tố hoá học tự bào đâu? - Tại phần ăn ngời cần nhiên đủ prôtêin, gluxit,...
 • 222
 • 2,502
 • 21

Giáo án Sinh Học 7 đầy đủ có tích hợp môi trường

Giáo án Sinh Học 7 đầy đủ có tích hợp môi trường
... Phiếu học tập: Tìm hiểu sán lông sán gan Đặc điểm Cấu tạo Cơ quan Mắt tiêu hoá Đại diện - Nhánh mắt ruột Sán lông đầu - Cha hậu môn Tiêu - Nhánh giảm ruột phát triển - Cha lỗ Sán gan ... rút kết luận - GV giới thiệu thêm số sán kí sinh: sán song chủ, sán mép, sán chó Tiểu kết: - Một số sán kí sinh: + Sán máu máu ngời + Sán bã trầu ruột lợn + Sán dây ruột ngời trâu, bò, lợn Hoạt ... sát, so sánh, thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi II Đồ dùng dạy học - Tranh sán lông sán gan -...
 • 204
 • 1,379
 • 10

Giáo án Sinh Học 6 đầy đủ có tích hợp môi trường

Giáo án Sinh Học 6 đầy đủ có tích hợp môi trường
... thức - Học sinh biết quan sát, so sánh để phân biệt đợc hoa hoa dựa vào đặc điểm quan sinh sản (hoa, quả) - Phân biệt năm lâu năm Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh Thái độ - Giáo dục ý thức học tập,bảo ... Kiến thức - Học sinh nắm đợc số VD để thấy đa dạng sinh vật với mặt lợi, hại chúng - Biết đợc nhóm sinh vật chính: động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm - Hiểu đợc nhiệm vụ sinh học thực vật học Kĩ - ... Nhiệm vụ sinh học gì? phần trả lời bạn - GV gọi 1-3 HS trả lời - GV cho học sinh đọc to nội dung: - HS nhắc lại nội dung vừa nghe nhiệm vụ thực vật học cho lớp nghe Kết luận: - Nhiệm vụ sinh học -...
 • 186
 • 2,938
 • 24

Giáo án Sinh 6 (3 cột Tiền Giang)

Giáo án Sinh 6 (3 cột Tiền Giang)
... Xác định tầng phát sinh: tầng sinh vỏ tầng sinh trụ : Mục tiêu: hs phân biệt tầng sinh vỏ tầng sinh trụ → xđịnh to nhờ tầng sinh trụ Tiến hành: Hoạt động giáo viên Hđ học sinh Nội dung Treo ... - Giáo án Sinh  Hoạt động giáo viên Hđ học sinh Nội dung u cầu học sinh Các nhóm I Xác định chất mà chế tạo nhóm báo cáo kết thí báo cáo kết thí có ánh sáng: ... cầu học sinh trả lời câu hỏi trang 64  -Trang 46 - Giáo án Sinh  V Dặn dò: + Làm thí nghiệm quang hợp sgk tr .68 (lá khoai...
 • 140
 • 698
 • 10

Giáo án Sinh 6 (3 cột Tiền Giang)

Giáo án Sinh 6 (3 cột Tiền Giang)
... Xác định tầng phát sinh: tầng sinh vỏ tầng sinh trụ : Mục tiêu: hs phân biệt tầng sinh vỏ tầng sinh trụ → xđịnh to nhờ tầng sinh trụ Tiến hành: Hoạt động giáo viên Hđ học sinh Nội dung Treo ... cầu học sinh trả lời câu hỏi trang 64  -Trang 46 - Giáo án Sinh  V Dặn dò: + Làm thí nghiệm quang hợp sgk tr .68 (lá khoai ... thành tế bào Các tế bào mơ phân sinh có khả ph.chia * Tế bào lớn lên phân chia giúp sinh trưởng phát triển  − Trang 16 Giáo án Sinh ...
 • 140
 • 314
 • 4

GIÁO AN TOAN 8 3 COT THEO CHUAN

GIÁO AN TOAN 8 3 COT THEO CHUAN
... =x3- 13= x3-1 b) 8x3-y3 =(2x )3- y3=(2x-y)(4x2+2xy+y2) c) x3 +8 X x -8 (x+2 )3 (x-2 )3 Bảy đẳng thức đáng nhớ 1) (A+B)2=A2+2AB+B2 2) (A-B)2=A2-2AB+B2 3) A2-B2=(A+B)(A-B) Trang 16 4) (A+B )3= A3+3A2B+3AB2+B3 ... thu gọn tìm kết =a3+2a2b+2ab2+a2b+ab2+b3= = a3+3a2b+3ab2+b3 -Từ kết (a+b)(a+b)2 -Từ kết (a+b)(a+b) Vậy (a+b )3= a3+3a2b+3ab2+b3 rút kết quả: rút kết (a+b )3= ? (a+b )3= a3+3a2b+3ab2+b3 Với A, B biểu ... hạng tử 3x3-5x2+5x-2 2x2+3x-2 3x3-3x2+3x -2x2+2x-2 -2x2+2x-2 Vậy (2x4+x3-3x2+5x-2) :( x2-x+1)= = 2x2+3x-2 Bài tập 73a,b trang 32 SGK a) (4x2 – 9y2 ) : (2x – 3y) =(2x + 3y) (2x - 3y) : (2x – 3y) =2x...
 • 131
 • 625
 • 13

Giáo án Sinh 6 (3 cột)

Giáo án Sinh 6 (3 cột)
... kinh nghiệm: Giáo viên : Huỳnh Đinh lăng − Trang 42 − Giáo án Sinh Giáo viên : Huỳnh Đinh lăng − Trang 43 − Giáo án Sinh -Trang 44 - Giáo án Sinh Tuần10 ... Ts/nữ Yếu Dt/nữ Ts/nữ Kém Dt/nữ Ts/nữ Ghi Dt/nữ 6A 6B 6C 6D 6E 6F Cộng IV.Rút kinh nghiệm: TỔ KÝ DUYỆT -Trang 46 - Giáo án Sinh Tuần 11 Tiết 21 Ns: 23/10/2009 Nd: Trả ... Xác định tầng phát sinh: tầng sinh vỏ tầng sinh trụ : Mục tiêu: hs phân biệt tầng sinh vỏ tầng sinh trụ → xđịnh to nhờ tầng sinh trụ tầng sinh vỏ Hoạt động giáo viên Hđ học sinh Nội dung -Treo...
 • 151
 • 351
 • 4

GIAO AN SINH HOC 12 SOAN THEO CHUAN VÀ TÍCH HỢP GDMT

GIAO AN SINH HOC 12 SOAN THEO CHUAN VÀ TÍCH HỢP GDMT
... ®éng vËt TiÕt7: THùc hµnh Tªn häc sinh v¾ng mỈt 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 I.Mơc tiªu: KiÕn thøc: - Häc sinh ph¶i quan s¸t ®ỵc NST díi kÝnh hiĨn vi quang häc - X¸c ®Þnh ®ỵc sè d¹ng ®ét ... B − 3 3 12 12 15 aabb 1 1 1 TiÕt 11: liªn kÕt gen vµ ho¸n vÞ gen Ngµy so¹n:…………………… Ngµy gi¶ng:…………………… Líp Ngµy gi¶ng SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mỈt 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8 I.Mơc ... ADN ban ®Çu (b¸n b¶o tån) vµ m¹ch míi ®ỵc tỉng hỵp TiÕt : phiªn m· vµ dÞch m· Ngµy so¹n: …… Ngµy gi¶ng:……………… Líp Ngµy gi¶ng SÜ sè Tªn häc sinh v¾ng mỈt 12C1 12C2 12C3 12C4 12C5 12C6 12C7 12C8...
 • 74
 • 407
 • 11

GIÁO ÁN SINH 8 3 CỘT CHUẨN KT - TÍCH HỢP

GIÁO ÁN SINH 8 3 CỘT CHUẨN KT - TÍCH HỢP
... Trang Giáo án sinh 2/ Kỹ năng: 3/ Thái độ: II/ PHƯƠNG PHÁP ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : / Phương Pháp : / Giáo viên: – Các tranh phóng to hình 2.2 trang 8, hình 3. 1 , hình 4.1 –2 3 –4 SGK – Bảng 3. 1 – 3. 2 ... tế 3/ Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ giữ gìn xương theo hướng phát triển tốt II) Chuẩn bò : Trực quan , vấn đáp , thảo luận nhóm , giảng giải _ Tranh 8. 1 ,8. 2 ,8. 3 ,8. 4 / 29 – 30 / ... - Học - Trả lời câu hỏi tập SGK sách tập - Đọc “em có biết “ - Chuẩn bò : “ Tiến hoá hệ vận động , Vệ sinh hệ vận động “ Ngày 28 /09 /09 Tiết 11 : Trang 19 TIẾN HOÁ CỦA HỆ VẬN ĐỘNG Giáo án sinh...
 • 28
 • 636
 • 6

Giáo án Sinh học 7 đầy đủ

Giáo án Sinh học 7 đầy đủ
... bit ú l ti sinh sung 27 Nguyễn Xuân Lộc - Trờng THCS Hiệp Thuận Giáo án Sinh học 7- Năm học 2010 - 2011 * Tiu kt: Cỏc hỡnh thc sinh sn ca thu tc - Sinh sn vụ tớnh: bng cỏch mc chi - Sinh sn hu ... Lộc - Trờng THCS Hiệp Thuận Giáo án Sinh học 7- Năm học 2010 - 2011 Tit 7: c im chung - vai trũ thc tin ca ng vt nguyờn sinh I Mc tiờu: - Qua cỏc loi ng vt nguyờn sinh va hc, nờu c c im chung ... Xuân Lộc - Trờng THCS Hiệp Thuận Giáo án Sinh học 7- Năm học 2010 - 2011 ? ng vt nguyờn sinh cú c im gỡ chung + Sng ký sinh: b phn tiờu gim + c im cu to, kớch thc, sinh sn - i din nhúm trỡnh by...
 • 215
 • 408
 • 1

Giáo án Sinh học 9 đầy đủ

Giáo án Sinh học 9 đầy đủ
... trạng ?d d Hớng dẫn học sinh tự học nhà (1ph) Học theo nội dung SGK Kẻ bảng 9. 1 9. 2 vào tập Đọc vaứ soạn trớc : Nguyên phân Ngày soạn 20 /9/ 2010 Ngày giảng 9a 16 /9 9b /9/ 2010 Tiết Bài : nguyên ... d) 32 NST d Hớng dẫn học sinh tự học nhà ( 1ph) Học trả lời câu hỏi SGK Kẻ bảng 10 vào tập Soạn chuẩn bị trớc 10: Giảm phân Ngày soạn21 /9/ 2010 Ngày giảng 9a17 /9/ 2010 9b /9/ 2010 Tiết 10 Bài 10 ... Hớng dẫn học sinh tự học nhà Học theo bảng 10 hoàn chỉnh Làm tập 3, (trang 33) vào tập Đọc soạn trớc 11: Phát sinh giao tử thụ tinh Ngày soạn Bài 11 : Ngày giảng 9a9b Tiết 11 phát sinh giao...
 • 139
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán cấp 3giáo án sinh 10 3 cộtgiáo án sinh 8 3 cộtgiáo án sinh 11 3 cộtgiao an sinh 9 3 cotgiao an sinh 9 3 cot chuan kien thucgiáo án sinh 7 3 cộtgiao an sinh 9 3 cot ca namgiao an sinh 9 3 cot chuanbài soạn giáo án sinh học 8 đầy đủgiáo án sinh học 8 đầy đủ có tích hợp môi trườnggiao an sinh hoc 12 soan theo chuan và tích hợp gdmtgiáo án sinh 6 3 cột tiền gianggiáo án trò chơi đóng vai theo chủ đềgiao an tu chon toan 9 theo chu de bam satGCN DK chung khoan so 7 2010 GCNCP VSD 3BC 731 tinh hinh quan tri Cty 06 thang nam 2014CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanNgh quy t H QT s 562 TMT Thanh l p C(ng ty ConC(ng b th(ng tin s 923 b n post websiteCái trống trường emThực tập sinh lý bệnh miễn dịchQUẢN lí QUÁ TRÌNH dạy họcTIẾT bài tập CÔNG SUẤTChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần dẫn xuất halogen ancol phenol của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017KH DDDH 2017 2018 (1)Sang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán haySƯu tầm một số tài liệuDE THI TOAN TUOI THO 2017Khuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930SỬ DỤNG PHẦN MỀM NETSUPPORT SCHOOL V11.41.19 ĐỂ GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC THCS Ở TRƯỜNG PTDTNT SƠN HÒA