Truyện thơ nôm tống trân cúc hoa nhìn từ góc độ văn học và văn hóa dân gian

Truyện thơ nôm tống trân cúc hoa nhìn từ góc độ văn học văn hóa dân gian

Truyện thơ nôm tống trân  cúc hoa nhìn từ góc độ văn học và văn hóa dân gian
... Những yếu tố văn học viết truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa 67 Chƣơng 3: TRUYỆN THƠ TỐNG TRÂN – CÚC HOA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA DÂN GIAN 86 3.1 Đền thờ Tống Trân Cúc Hoa làng ... văn chia làm chương sau: Chương 1: Khảo sát dạng tồn truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa Chương 2: Truyện thơ Nôm Tống Trân Cúc Hoa nhìn từ góc độ văn học văn học dân gian Chương 3: Truyện thơ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ******** TRỊNH THỊ PHƢƠNG HOA TRUYỆN THƠ NÔM TỐNG TRÂN – CÚC HOA NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN LUẬN VĂN THẠC...
 • 146
 • 167
 • 0

Giới thiệu làng nghề bát tràng nhìn từ góc độ triết học đưa ra bình luận

Giới thiệu làng nghề bát tràng nhìn từ góc độ triết học và đưa ra bình luận
... Đề tài: Giới thiệu làng nghề Bát Tràng nớc ta nhìn từ góc độ Triết học đa bình luận A.Phần mở đầu I Giới thiệu vài nét làng nghề Bát Tràng B Phần triển khai Giới thiệu Bát Tràng từ góc độ tồn ... thiệu làng nghề Bát Tràng nhìn từ góc độ triết học đa bình luận phần hiểu đợc làng nghề Bát Tràng mặt tích cực mặt tiêu cực tồn Bát Tràng Bát Tràng số làng nghề tiếng xứ Bắc Bát Tràng phát triển ... - Từ yếu tố Phơng thức sản xuất - Từ dân c bát tràng - Từ t liệu sản xuất - Từ ngời lao động - Từ sản phẩm thị trờng Giới thiêu Bát tràng từ góc độ Kiến trúc thợng tầng a) Từ truyền thống nghề...
 • 13
 • 637
 • 6

Cấm kỵ đối phó với cấm kỵ nhìn từ góc độ văn hóa (khảo sát qua thơ Nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương[150358]

Cấm kỵ và đối phó với cấm kỵ nhìn từ góc độ văn hóa (khảo sát qua thơ Nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương[150358]
... đối phó với cấm đoán Chúng đặt thơ Nôm Hồ Xuân Hương ngữ cảnh văn hóa cấm kỵ đó, để thấy độc đáo đối phó với cấm kị tình dục hình thức nghệ thuật ngôn từ so với kiểu văn hóa đối phó với cấm kỵ ... Chương tìm hiểu Hình tƣợng cấm đoán văn hoá truyền thống, Chương hai nghiên cứu Cấm kỵ đối phó với cấm kỵ nhìn từ góc độ văn hoá, khảo sát qua thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hƣơng - Quy cách trình ... NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Tìm hiểu Cấm kị đối phó cấm kị nhìn từ góc độ văn hoá (khảo sát qua thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân Hương), nghiên cứu văn hoá truyền thống thời trung thấy xã hội phong kiến trước cấm...
 • 164
 • 516
 • 0

Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ văn hóa

Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ văn hóa
... tượng văn hóa ngôn ngữ văn chương Đỗ Bích Thúy CHƢƠNG 1: TIẾP CẬN VĂN HỌC TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA VÀ HÀNH TRÌNH SÁNG TÁC CỦA ĐỖ BÍCH THÚY 1.1 Tiếp cận văn học từ góc độ văn hóa 1.1.1 Khái niệm văn hóa ... đề tài Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ văn hóa, người viết sâu khảo sát truyện ngắn tác giả từ góc độ văn hóa thể hai phương diện nội dung nghệ thuật Sự nghiệp sáng tác Đỗ Bích Thúy tính ... đề tài Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ văn hóa Qua đề tài này, hi vọng đóng góp cách nhìn nhận phương diện văn hóa truyện ngắn Đỗ Bích Thúy từ thấy diện mạo đa sắc màu văn chương đại...
 • 114
 • 525
 • 6

Truyện ngắn ma văn kháng thời kỳ đổi mới nhìn từ góc độ văn hóa

Truyện ngắn ma văn kháng thời kỳ đổi mới nhìn từ góc độ văn hóa
... Ma Văn Kháng thời kỳ đổi từ góc nhìn văn hóa 1.1.Con người văn học thời kỳ đổimới 7 1.2 Con người truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi từ góc nhìn văn hóa 1.2.1 Con người từ góc nhìn văn hóa ứngxử ... người”[42 ] 1.2 Con người truyện ngắn Ma Văn Kháng thời kỳ đổi từ góc nhìn văn hóa Ma Văn Kháng bút văn xuôi tiêu biểu văn học thời kỳ đổi Đặc biệt, truyện ngắn thời kỳ đổi ông thể nhìn toàn diện, thấu ... nhiên truyện ngắn Ma Văn Kháng thời đổi từ góc nhìn văn hoá Chương 3: Nghệ thuật truyện ngắn Ma Văn Kháng từ góc nhìn văn hoá PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN MA VĂN KHÁNG THỜI...
 • 100
 • 154
 • 0

Văn hoá doanh nghiệp hiện nay nhìn từ góc độ triết học.DOC

Văn hoá doanh nghiệp hiện nay nhìn từ góc độ triết học.DOC
... văn hoá doanh nghiệp Có nhiều quan niệm văn hoá doanh nghiệp nhng chung khác từ ngữ Đây khái niệm văn hoá doanh nghiệp tiến sĩ Đỗ Minh Cờng trờng đại học Thơng Mại: Văn hoá doanh nghiệp ( Văn ... biệt doanh nghiệp với Văn hoá doanh nghiệp bao gồm: 1.Môi trờng văn hoá doanh nghiệp( môi trờng văn hoá nhân văn) bao gốm môi trờng văn hoá bên môi trờng văn hoá bên Môi trờng văn hoá bên trong: ... vị Thực trạng văn hoá doanh nghiệp Chúng ta biết văn hoá doanh nghiệp định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Trên thức tế doanh nghiệp nớc ta cố gắng xây dựng văn hoá doanh nghiệp mình,...
 • 10
 • 494
 • 9

Yếu tố văn hoá trong cơ chế thị trường nhìn từ góc độ triết học.DOC

Yếu tố văn hoá trong cơ chế thị trường nhìn từ góc độ triết học.DOC
... , nhân dân lao động với đội ngũ tri thức ngời tham gia sáng tạo giá trị văn hoá , đồng thời ngời hởng thụ thành làm II Yếu tố đại chức văn hoá _ Yếu tố đại văn hoá trình độ văn minh , tính ... -Những vấn đề văn hoá công đổi kinh tế xã hội đất nớc I -Văn hoá tảng xã hội 1-Khái niệm văn hoá 2-Phân loại văn hoá II- Yếu tố đại chức văn hoá Chơng II ... trò quan trọng +Chức thứ hai văn hoá chức nhận thức ,nó tồn hoạt động văn hoá +Chức thứ ba văn hoá chức thẩm mĩ xét cho văn hoá sáng tạo ngời +Chức thứ t văn hoá mà không nhắc tới chức giải...
 • 13
 • 487
 • 1

Yếu tố văn hoá trong cơ chế thị trường nhìn từ góc độ triết học

Yếu tố văn hoá trong cơ chế thị trường nhìn từ góc độ triết học
... , nhân dân lao động với đội ngũ tri thức ngời tham gia sáng tạo giá trị văn hoá , đồng thời ngời hởng thụ thành làm II Yếu tố đại chức văn hoá _ Yếu tố đại văn hoá trình độ văn minh , tính ... -Những vấn đề văn hoá công đổi kinh tế xã hội đất nớc I -Văn hoá tảng xã hội 1-Khái niệm văn hoá 2-Phân loại văn hoá II- Yếu tố đại chức văn hoá Chơng II ... trò quan trọng +Chức thứ hai văn hoá chức nhận thức ,nó tồn hoạt động văn hoá +Chức thứ ba văn hoá chức thẩm mĩ xét cho văn hoá sáng tạo ngời +Chức thứ t văn hoá mà không nhắc tới chức giải...
 • 13
 • 306
 • 2

Văn hoá doanh nghiệp hiện nay nhìn từ góc độ triết học

Văn hoá doanh nghiệp hiện nay nhìn từ góc độ triết học
... văn hoá doanh nghiệp Có nhiều quan niệm văn hoá doanh nghiệp nhng chung khác từ ngữ Đây khái niệm văn hoá doanh nghiệp tiến sĩ Đỗ Minh Cờng trờng đại học Thơng Mại: Văn hoá doanh nghiệp ( Văn ... biệt doanh nghiệp với Văn hoá doanh nghiệp bao gồm: 1.Môi trờng văn hoá doanh nghiệp( môi trờng văn hoá nhân văn) bao gốm môi trờng văn hoá bên môi trờng văn hoá bên Môi trờng văn hoá bên trong: ... vị Thực trạng văn hoá doanh nghiệp Chúng ta biết văn hoá doanh nghiệp định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Trên thức tế doanh nghiệp nớc ta cố gắng xây dựng văn hoá doanh nghiệp mình,...
 • 10
 • 241
 • 0

Một số suy nghĩ về luật tục Ê Đê nhìn từ góc độ văn hóa pháp lý.

Một số suy nghĩ về luật tục Ê Đê nhìn từ góc độ văn hóa pháp lý.
... luật tục Ê ê nhìn từ góc độ văn hóa pháp lý Tiểu luận -Luật tục người Ê ê I KHÁI QUÁT VẾ DÂN TỘC Ê Ê Người Ê ê hay Đêgar, có tên gọi khác Ra ê Trước năm 1975, miền nam Việt Nam người Ê ê gọi ... lớn đạo Tiểu luận -Luật tục người Ê ê Tin lành Đêgar vốn đời từ phong trào Fulro "Klei mrâo mrang jăk Đêgar", thống thể hiên rõ, Tin lành Đêgar niềm kiêu hãnh văn hóa người Ê ê sau sử thi Đam ... đạo đức, pháp lý theo quan niệm người Ê ê Cơ cấu Luật tục Ê ê: văn thành văn người đồng bào dân tộc thiểu số Ê ê có 236 Điều luật tục xếp thành 11 chương Xuất phát từ thực tế trình độ sản...
 • 18
 • 594
 • 0

Tên gọi Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa xã hội qua liệu của Google Yahoo trên internet.

Tên gọi Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa xã hội qua tư liệu của Google và Yahoo trên internet.
... kết hợp từ loại với tên gọi Việt Nam, Việt Nam đối ng hướng tới hoạt động tâm lý tình cảm đời sống tinh thần người ta thấy người ta yêu Việt Nam, Việt Nam, nhớ Việt Nam gấp ngàn vạn lần ... Các từ ngữ văn hóa gắn liền với hình ảnh Việt Nam 3.1 Địa danh Việt Nam hay nhắc tới Để có nhìn đầy đủ hình ảnh Việt Nam internet, muốn bạn đọc lướt qua địa danh, thắng cảnh với tên phố tên làng, ... 0918.775.368 từ ngữ nào? Những từ ngữ đối ng hành vi nào? Qua cho ta thấy nhận xét, đánh giá, bình luận, đất nước người, văn hóa, phong tục Việt Nam sao? II Phần nội dung Tìm kiếm tên gọi Việt Nam...
 • 7
 • 221
 • 0

Văn hoá doanh nghiệp hiện nay nhìn từ góc độ triết học

Văn hoá doanh nghiệp hiện nay nhìn từ góc độ triết học
... VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Có nhiều quan niệm văn hoá doanh nghiệp chung khác từ ngữ Đây khái niệm văn hoá doanh nghiệp tiến sĩ Đỗ Minh Cường – trường đại học Thương Mại: “ Văn hoá doanh nghiệp ( Văn ... doanh nghiệp, hệ thống giá trị doanh nghiệp nhân tố văn hoá sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp II THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Cơ sở triíet học để phân tích đánh giá: Đối với doanh nghiệp, ... viên nó.” Văn hoá doanh nghiệp gắn với dân tộc, giai đoạn phát triển cho dến doanh nhân, nhười lao độngnên phong phú đa dạng Mỗi doanh nghiệp văn hoá đặc thù riêng Do văn hoá doanh nghiệp phân...
 • 19
 • 381
 • 3

Văn hoá doanh nghiệp hiện nay nhìn từ góc độ triết học

Văn hoá doanh nghiệp hiện nay nhìn từ góc độ triết học
... văn hoá doanh nghiệp Có nhiều quan niệm văn hoá doanh nghiệp chung khác từ ngữ Đây khái niệm văn hoá doanh nghiệp tiến sĩ Đỗ Minh Cường – trường đại học Thương Mại: “ Văn hoá doanh nghiệp ( Văn ... biệt doanh nghiệp với Văn hoá doanh nghiệp bao gồm: 1.Môi trường văn hoá doanh nghiệp( môi trường văn hoá nhân văn) bao gốm môi trường văn hoá bên môi trường văn hoá bên I.1 Môi trường văn hoá ... doanh nghiệp, hệ thống giá trị doanh nghiệp nhân tố văn hoá sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp II Thực trạng vấn đề văn hoá doanh nghiệp Cơ sở triíet học để phân tích đánh giá: Đối với doanh nghiệp, ...
 • 11
 • 218
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " Một số tác động tích cực của nông nghiệp du canh nhìn từ góc độ khoa học địa lý" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... với nông dân từ bỏ du canh, thực định canh định c: xây dựng mô hình sản xuất có hiệu để nông dân yên tâm không quay lại du canh du c; - Đối với nông dân cha từ 59 Đ o Khang Một số tác động tích ... ngời nông dân miền sơn cớc đói chữ, bị coi lạc hậu, cung cấp cho sinh thái học đại lý 57 Đ o Khang Một số tác động tích cực nông nghiệp, tr 53-60 luận triết học, đạo đức, thẩm mỹ xuất phát từ tình ... Indian Volcoban, ngời Equador sống dãy Andes, ngời Titi Caca Machu Picchchu sống núi cao tiếng sống lâu 55 Đ o Khang Một số tác động tích cực nông nghiệp, tr 53-60 Nông sản trồng đất khai phá đốt...
 • 8
 • 242
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "LUẬT TỤC Ê ĐÊ: NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HÓA PHÁP LÝ " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chúng nêu số suy nghĩ luật tục Ê ê nhìn từ góc độ văn hóa pháp Ê ê cộng đồng người thống ý thức dân tộc, ngôn ngữ văn hóa, dân tộc thiểu số địa Đaklak có trình độ phát triển văn hóa tiêu biểu ... ngưỡng hình thành nên sắc văn hóa người Ê ê, văn hóa pháp thể luật tục họ1 Mặc dù sống hoang sơ, hình thành luật tục người Ê ê phản ánh nhu cầu khách quan là: cần quản lý, phối hợp điều ... cương mà khuôn mẫu vượt lên tập quán thông thường Nghiên cứu văn hóa pháp luật tục nói chung luật tục Ê ê nói riêng phần giúp tìm chế thích hợp cho việc áp dụng pháp luật thực định vào đời...
 • 17
 • 215
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường nhìn từ góc độ triết học docphân tích truyện ngắn nhìn từ góc độ thể loạithơ lục bát nguyễn duy nhìn từ góc độ ngôn ngữtiếp biến văn hoá đông tây đầu thế kỷ xx nhìn từ góc độ báo chí qua trường hợp phan khôitruyền thông đại chúng là gì nhìn từ góc độ mô tảtruyền thông đại chúng là gì nhìn từ góc độ bản chấtxét từ góc độ lịch sử và văn hoá truyền thốngphật giáo ở thanh hóa nhìn từ góc độ lịch sửthực trạng của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt hiện nay nhìn từ góc độ nhân sinhkhái quát vấn đề phát triển bển vững cháu thố nhìn từ góc độ trầm tích họcngôn ngữ truyền thông sự kiện nhìn từ góc độ của lí thuyết giao tiếptôn giáo nhìn từ góc độ xã hộitiền gửi của kho bạc nhà nước tại ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trên phương diện lý thuyếthôn nhân đồng tính nhìn từ góc độ quyền con ngườiđiểm marketing nhìn từ góc độ 4cs của khách hàngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm