Anh em nhà karamazov dưới góc nhìn phân tâm học

Anh em nhà karamazov dưới góc nhìn phân tâm học

Anh em nhà karamazov dưới góc nhìn phân tâm học
... vĩ đại Anh em nhà Karamazov Chƣơng 2: Nhân cách “dị biệt” Anh em nhà Karamazov Chƣơng 3: Diễn ngôn “dị biệt” Anh em nhà Karamazov CHƯƠNG DOSTOYEVSKY VÀ CUỐN TIỂU THUYẾT VĨ ĐẠI ANH EM NHÀ KARAMAZOV ... dụng dịch Anh em nhà Karamazov dịch giả Phạm Mạnh Hùng chuyển ngữ, NXB Văn học, 2013 Từ sở lý thuyết phân tâm học, luận văn tập trung làm rõ hai vấn đề phân tâm học tác giả phân tâm học tác phẩm, ... ngƣời quan niệm nghệ thuật ngƣời nhà văn Với lí định chọn đề tài: Anh em nhà Karamazov Dostoyevsky dƣới góc nhìn phân tâm học để đƣợc tìm hiểu sâu vào tác phẩm đƣợc xem phát kiến vĩ đại Dostoyevsky...
 • 13
 • 97
 • 0

Tiểu tuyết trăm năm cô đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học

Tiểu tuyết trăm năm cô đơn của G.Marquez dưới góc nhìn phân tâm học
... luận văn này, sâu nghiên cứu tác phẩm 11 Trăm năm đơn với đề tài Tiểu thuyết Trăm năm đơn G.Marquez góc nhìn phân tâm học Tôi khẳng định, có nhiều công trình nghiên cứu mở nhiều hướng tiếp ... liệt nội tâm u uất nhân vật 37 2.2 Yếu tố tính dục tác phẩm Trăm năm đơn Trăm năm đơn Marquez thức viết năm 1967 hoàn thành xuất Nhưng lời ông, Trăm năm đơn hoài thai từ hai mươi năm trước ... năm đơn đánh giá sản phẩm tuyệt với hư cấu nghệ thuật Điểm bật Trăm năm đơn nỗi ám ảnh tội loạn luân đẩy người nơi chìm sâu vào nỗi đơn Họ đơn nhà đơn người thân thuộc đơn giường...
 • 78
 • 315
 • 2

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học luận văn ths

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học luận văn ths
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG GIANG QUỲNH ANH Truyện cổ Grimm dƣới góc nhìn phân tâm học LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Văn học ... nghiên cứu văn học Trong xu ấy, phân tâm học văn đời cộng sinh trường phái cấu trúc - kí hiệu học Pháp với phân tâm học với người khai sinh J Lacan Phân tâm học giải thích tác phẩm văn học dựa vào ... nghiên cứu này, phân tâm học phát triển thành nhiều hướng nghiên cứu, từ nghiên cứu văn hóa với tâm bệnh học tộc người (G Devereux), phân tâm học Thiền (E Fromm), phân tâm học văn học dân gian (V...
 • 128
 • 454
 • 0

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học

Truyện cố grim dưới góc nhìn phân tâm học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HOÀNG GIANG QUỲNH ANH Truyện cổ Grimm góc nhìn phân tâm học LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Văn học ... (5/3/2012) 40.Grimm's Fairy Tales, Grimmstories.com (2015) 41.Grimms Märchen, Grimmstories.com ... văn học thiểu số, Nxb Tri thức, Hà Nội 10.Grimm, J and Grimm, W (2014), Truyện cổ Grimm (trọn cuốn), Nxb Nhi Đồng, Hà Nội 11.Đinh Hồng Hải (2007), Nghiên cứu biểu tượng vấn đề tiếp cận nhân học...
 • 14
 • 84
 • 1

Tiếp cận tín ngưỡng phồn thực từ góc nhìn Phân tâm học

Tiếp cận tín ngưỡng phồn thực từ góc nhìn Phân tâm học
... tài Chương : Luận giải tín ngưỡng phồn thực I Luận giải tín ngưỡng phồn thực khía cạnh Biểu tượng Lý luận chung 18 Phân tâm học cổ điển phân tâm học đại (hay tâm học phân tích, theo cách gọi ... Luận giải Tín ngưỡng phồn thực từ góc độ chất Tính dục, Vô thức Tôn giáo 2.2.1 Luận giải tín ngưỡng phồn thực từ góc độ Tính dục, Vô thức Quan điểm tính dục Freud sức nặng định suy luận tâm lý diễn ... nhận thức điều cấu thành tín ngưỡng tín ngưỡng phồn thực 2.2.2 Luận giải tín ngưỡng phồn thực từ góc độ tôn giáo (theo quan điểm Phân tâm học) Theo E.Phrom, tín ngưỡng hay tôn giáo bổ khuyết...
 • 57
 • 676
 • 1

Jane eyre từ góc nhìn phân tâm học

Jane eyre từ góc nhìn phân tâm học
... nhân vật Jane Eyre Chương Những ẩn ức, ám ảnh chết tính yêu Chương I Phân tâm học lý thuyết văn học 1.1 Lược sử phê bình phân tâm học Phê bính phân tâm học trường phái nghiên cứu văn học phát ... Tây đầu kỷ XX Chúng ta biết nguồn gốc phân tâm học xuất phát từ lì thuyết văn học từ ngành tâm lì, tâm bệnh học bác sĩ người Áo S.Freud Phê bính phân tâm học nói đến nhiều ta Nhiều công trính ... bính văn học, nhiều lì thuyết phê bính văn học đời Phê bính phân tâm học có vị trì quan trọng nghiên cứu văn học Trong viết hay Phân tâm học nghiên cứu văn học Evelyne Grossman Nguyễn Thị Từ Huy...
 • 12
 • 479
 • 0

Jane Eyre từ góc nhìn phân tâm học

Jane Eyre từ góc nhìn phân tâm học
... ti hay cụng trỡnh no chuyờn bit nghiờn cu v tiu thuyt Jane Eyre t gúc nhỡn phõn tõm hc Phm vi nghiờn cu Cú mt s bn dch khỏc v tỏc phm Jane Eyre: - Bn dch ca dch gi Trn Anh Kim, Nxb Vn hc, H Ni, ... Charlotte Brontở, Jane Eyre, Wordsworth Classics, Dr Sally Minogue nh chỳ thớch trờn phõn tớch hoc i chiu T c s lớ thuyt phõn tõm hc, lun trung lm rừ nhng yu t phõn tõm hc tỏc phm Jane Eyre Mc ớch, ... sỏng tỏc phm 38 CHNG CHARLOTTE BRONTậ V NHN VT JANE EYRE Trong Chng ny lun tin hnh tỡm hiu t tiu s cuc i tỏc gi n s húa thõn ca b vo n nhõn vt Jane Eyre tỏc phm qua nhng biu hin vụ thc v ỏm nh...
 • 85
 • 398
 • 0

LUẬN VĂN TIẾP CẬN THẾ GIỚI NHÂN VẬT VŨ TRỌNG PHỤNG TỪ GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC

LUẬN VĂN TIẾP CẬN THẾ GIỚI NHÂN VẬT VŨ TRỌNG PHỤNG TỪ GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC
... là: Thế giới nhân vật Trọng Phụng từ góc nhìn phân tâm học qua tiểu thuyết ông Qua đó, tâm khai thác ảnh hưởng phân tâm học đến giới nhân vật Trọng Phụng Ngược lại, qua hướng tiếp cận phần ... Lai Thuý tiếp cận phân tâm học từ phía tác giả Chọn đề tài Tiếp cận giới nhân vật Trọng Phụng từ góc nhìn phân tâm học , luận văn muốn vận dụng lý thuyết S.Freud để khảo sát nhân vật nhằm ... hướng tiếp cận khác Chẳng hạn thi pháp học, nhân học văn hoá, phân tâm học, liên nghành… 1.3 Phân tâm học hướng mà lựa chọn tiếp cận giới nhân vật tiểu thuyết Trọng Phụng Chúng hy vọng hướng tiếp...
 • 103
 • 180
 • 4

Tài liệu VN-Index dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật pdf

Tài liệu VN-Index dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật pdf
... nhẹ Phân tích kỹ thuật, khía cạnh coi nghệ thuật cách nhìn nhận thị trường Nghệ thuật đạt đến trình độ sắc sảo kết hợp số để đưa tầm nhìn chiến lược định đầu tư phù hợp Khác với nguyên lý phân tích ... khác, với phân tích kỹ thuật, với bối cảnh với tư quan điểm khác cho nhận định khác diễn biến thị trường, tất lập luận xuất phát dựa tảng thống kê số lý thuyết ứng dụng phân tích kỹ thuật Admin ... vừa qua: số VN-Index sụt giảm sau MFI vượt mức 80 VN-Index nhanh chóng đảo chiều MFI chạm mức biên 20 Chúng ta thấy điều vào tháng 8/2006 tháng 5/2007, nhìn nhận quan điểm phân tích kỹ thuật nói...
 • 3
 • 349
 • 2

Đối thoại hoá trong tiểu thuyết anh em nhà karamazov của f dostoievski

Đối thoại hoá trong tiểu thuyết anh em nhà karamazov của f dostoievski
... khả đối thoại, tức nhân vật có đủ sức đảm đơng đối thoại có tính chất đời sống loài ngời t tởng loài ngời (các đối thoại lớn) đối thoại thân nhân vật (các tiểu đối thoại ) Trong Anh em nhà Karamazov ... biểu đối thoại hoá ba phơng diện: nhân vật đối thoại, không khí nghệ thuật có tính đối thoại yếu tố kết cấu có tính đối thoại chừng mực đó, so sánh với đặc điểm tiểu thuyết Dostoievski số nhà văn ... thuật tác giả Với Dostoievski, để sáng tạo "tiểu thuyết đa thanh" việc tạo không gian giúp đối thoại hình thành phát triển vô quan trọng Hầu hết không gian tiểu thuyết "Anh em nhà Karamazov" , có...
 • 89
 • 438
 • 2

Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước dưới góc nhìn của hoạt động thẩm định giá trị doanh nghiệp
... hoạt động thẩm định giá Thứ nhất, việc kiểm toán kết TĐG: Việc quy định Kiểm toán Nhà nước “tham gia kiểm toán kết xác định giá trị doanh nghiệp trước công bố doanh nghiệp có quy mô vốn nhà nước ... xác định giá trị phần vốn Nhà nước theo Nghị định khó hấp dẫn nhà đầu tư, ví dụ việc tính lợi vị trí địa lý vào giá trị doanh nghiệp tính giá đất theo giá thị trường khiến cho giá trị phần vốn Nhà ... tái đầu tư trường hợp tỷ lệ tái đầu tư DNNN khứ biến động mạnh… Kết luận Hoạt động thẩm định giá, cụ thể việc xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước, khâu khâu quan tâm nhiều...
 • 10
 • 267
 • 0

Motip Kitô giáo trong anh em nhà Karamazov của F Dostoevsky

Motip Kitô giáo trong anh em nhà Karamazov của F Dostoevsky
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** TRẦN THỊ THANH THỦY MOTIP KITÔ GIÁO TRONG ANH EM NHÀ KARAMAZOV CỦA F. DOSTOEVSKY CHUYÊN NGÀNH: VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI MÃ SỐ: 60 22 30 LUẬN VĂN ... tôn giáo – đạo đức sâu sắc Vì lựa chọn phân tích vấn đề Motip Kitô giáo Anh em nhà Karamazov F. Dostoevsky mong góp thêm hướng tiếp cận hữu hiệu kiệt tác phong cách nghệ thuật tuyệt vời Dostoevsky ... Chính thống giáo chủ nghĩa thực Nga kỷ XIX 1.1 Chính thống giáo hệ thống giáo hội 1.1.1 Kitô giáo Kitô giáo ba tôn giáo lớn lâu đời khởi nguồn từ Abraham, bên cạnh Do Thái giáo Hồi giáo Abraham,...
 • 113
 • 516
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: anh em nhà karamazov downloadtiểu thuyết anh em nhà karamazovphim anh em nhà karamazovsách anh em nhà karamazovanh em nhà karamazov phạm mạnh hùnganh em nhà karamazov ebookanh em nhà karamazov pdfanh em nhà karamazovkết cấu tiểu thuyết anh em nhà karamazovanh em nhà karamazov prcxem phim anh em nhà karamazovtruyện anh em nhà karamazovanh em nhà karamazov dostoevskytiểu thuyết lịch sử việt nam sau năm 1986 dưới góc nhìn tự sự họcẩn dụ về hôn nhân của người việt qua tục ngữ ca dao dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhậnĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGCặp phạm trù nguyên nhân kết quảphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenbia bds copyhối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDF74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverviewB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013