TỔNG HỢP HỮU CƠ TRONG DUNG MÔI XANH LÀ MÔI TRƯỜNG CHỨA NƯỚC

tong hop huu co trong de thi ĐH

tong hop huu co trong de thi ĐH
... Hai loại axit béo (cho H = 1, C = 12, O = 16) A C15H31COOH C17H35COOH B C17H33COOH C15H31COOH C C17H31COOH C17H33COOH D C17H33COOH C17H35COOH Câu 32: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối ... chất Y Chất X A HCOOCH=CH2 B HCOOCH3 C CH3COOCH=CH-CH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 22 : Khi thực phản ứng tách nước rượu (ancol) X, thu anken Oxi hoá hoàn toàn lượng chất X thu 5,6 lít CO2 (ở đktc) 5,4 ... tạo thu gọn X A H2NCH2COOH B H2NCH2CH2COOH C CH3CH2CH(NH2)COOH D CH3CH(NH2)COOH Câu 40: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn...
 • 5
 • 184
 • 0

Phản ứng hữu trong dung môi cacbon dioxit siêu tới hạn ppsx

Phản ứng hữu cơ trong dung môi cacbon dioxit siêu tới hạn ppsx
... ứng dung môi với kết tốt so với dung môi hữu bình thường, việc dùng xúc tác đồng thể hay dị thể IV Kỹ thuật tiến hành phản ứng Hệ thống phản ứng với dung môi cacbon dioxit siêu tới hạn Trong hệ ... độ cacbon dioxit lại trở dạng khí Điều giúp dễ dàng tách lấy xúc tác khỏi hệ thống phản ứng làm tăng tuổi thọ xúc tác III Phản ứng hữu cacbon dioxit siêu tới hạn Có thể thực nhiều phản ứng dung ... siêu tới hạn dung môi xanh khác (thường nước hay chất lỏng ion) Chẳng hạn sơ đồ tiến hành phản ứng hydro hóa sau Trong phản ứng tác chất xúc tác đưa vào pha hòa tan với cacbon dioxit siêu tới hạn...
 • 7
 • 276
 • 5

Định lượng một số base hữu trong dung môi ethanol

Định lượng một số base hữu cơ trong dung môi ethanol
... Các phương pháp định lượng 1.2.1 Đ ối với dạng base amỉn bậc II, III - kỷ hiệu R=NH, R=N 1.2.1.1 Định lượng trực tiếp acid dung môi ethanol Hoà tan dạng base vào ethanol 96%, định lượng acid Phản ... Hai phương pháp định lượng Lidocain hydroclorid có độ tin cậy tương đương thay cho 2.2 Định lượng dạng base 2.2.1 Định lượng môi trường ethanol 96% 2.2.1.1 Nguyên liệu - Cloroquine base 2.2.1.2 ... acid — base dung môi acid acetic khan So sánh kết Quả đinh lương hai phương pháp So sánh giá tri trung bình [5]: Từ bảng bảng có : Trong dung môi ethanol 96% : XA = 93,56% ; =6; Trong dung môi...
 • 34
 • 487
 • 0

Bài giảng tràn sự cố trong đầu mối hồ chứa nước

Bài giảng tràn sự cố trong đầu mối hồ chứa nước
... TRN S C TRONG U MI H CHA Li núi u TRN S C TRONG U MI H CHA MC LC LI NểI U CHNG ... loi sau: - H hng, s c tng th (ton b h cha) - H hng, s c cụng trỡnh (trong cm cụng trỡnh u mi) - H hng, s c hng mc, b phn (trong mt cụng trỡnh) ca cm cụng trỡnh u mi - H hng, s c cụng trỡnh vựng ... c s dng, cú ớt hn cỏc trng hp khỏc Trong trng hp ny, cao trỡnh ngng trn thp hn mc nc l kim tra hoc khụng cao hn mc nc l lch s V hỡnh thc ngng trn: 43 TRN S C TRONG U MI H CHA a phn dựng ngng nh...
 • 146
 • 676
 • 4

Ứng dụng một số kỹ thuật mới trong tổng hợp hữu để tổng hợp pheromone giới tính của sâu đục rễ ngô phương Nam Diabrotica undecimpunctata howardi Baber

Ứng dụng một số kỹ thuật mới trong tổng hợp hữu cơ để tổng hợp pheromone giới tính của sâu đục rễ ngô phương Nam Diabrotica undecimpunctata howardi Baber
... khuấy cơ, khuấy từ… không tốt • Ứng dụng siêu âm tổng hợp hữu Siêu âm ứng dụng nhiều phản ứng tổng hợp hữu Chẳng hạn, phản ứng ester hóa, phản ứng xà phòng hóa, phản ứng thế, phản ứng cộng hợp ... thiết 2.1.1.2Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tổng hợp 2.1.1.2.1 Áp dụng quy trình xanh phản ứng Grignard tổng hợp 9-methyldodecan-1-ol 10-methyltridecan-2-ol Ứng dụng kỹ thuật hóa học xanh công ... cánh cứng ăn hoa số loài thực vật Thức ăn ấu trùng rễ ngô, bo bo thực vật khác Sâu hại rễ ngô Nam, D .undecimpunctata howardi, gây thiệt hại kinh tế lớn nhiều khu vực Ấu trùng sâu hại rễ ngô phá...
 • 91
 • 473
 • 0

Tiểu luận: Ứng dụng hợp chất nguyên tố trong tổng hợp hữu doc

Tiểu luận: Ứng dụng hợp chất cơ nguyên tố trong tổng hợp hữu cơ doc
... Với lý chọn đề tài: Ứng dụng hợp chất nguyên tố tổng hợp hữu Tuy nhiên giới hạn niên luận đề tài trình bày ứng dụng tổng hợp điều chế số hợp chất nguyên tố điển hình: magie, liti photpho ... tính chất hóa học, hợp chất kẽm tương tự hợp chất magie khả phản ứng nhiều đồng thời việc điều chế gặp nhiều khó khăn sử dụng tổng hợp hữu hợp chất cơ- magie - Hợp chất thủy ngân: Nhiều hợp chất ... tượng nghiên cứu - Tính chất hóa học hợp chất nguyên tố ứng dụng tổng hợp điều chế hữu - Phương pháp giải tập tổng hợp điều chế hữu - Hệ thống câu hỏi tập tổng hợp điều chế hữu III Mục tiêu nghiên...
 • 37
 • 485
 • 4

Ứng dụng hợp chất nguyên tố trong tổng hợp hữu

Ứng dụng hợp chất cơ nguyên tố trong tổng hợp hữu cơ
... Với lý chọn đề tài: Ứng dụng hợp chất nguyên tố tổng hợp hữu Tuy nhiên giới hạn niên luận đề tài trình bày ứng dụng tổng hợp điều chế số hợp chất nguyên tố điển hình: magie, liti photpho ... tính chất hóa học, hợp chất kẽm tương tự hợp chất magie khả phản ứng nhiều đồng thời việc điều chế gặp nhiều khó khăn sử dụng tổng hợp hữu hợp chất cơ- magie - Hợp chất thủy ngân: Nhiều hợp chất ... tượng nghiên cứu - Tính chất hóa học hợp chất nguyên tố ứng dụng tổng hợp điều chế hữu - Phương pháp giải tập tổng hợp điều chế hữu - Hệ thống câu hỏi tập tổng hợp điều chế hữu III Mục tiêu nghiên...
 • 31
 • 334
 • 0

SIÊU âm và ỨNG DỤNG TRONG TỔNG hợp hữu

SIÊU âm và ỨNG DỤNG TRONG TỔNG hợp hữu cơ
... hàn, làm sạch, kết tụ Ứng dụng tổng hợp hữu • • • • • • • • • Phản Phản Phản Phản Phản Phản Phản Phản phản ứng ứng ứng ứng ứng ứng ứng ứng ứng ester hóa xà phòng hóa cộng hợp alkyl hóa oxy hóa ... Tổng hợp 1-ferrocenyl-2arylacetylenes chiếu xạ siêu âm • Phản ứng ethynylferrocene với iodides aryl (Sonogashira ghép) chiếu xạ siêu âm Ứng dụng điển hình Sự kết hợp sóng siêu âm lò vi sóng tổng ... Sử dụng siêu âm Phân tích phản ứng hóa học liên kết phân tử với lượng nhỏ Siêu âm thay hydrodesulfurization Siêu âm nano magnetite Làm đất sóng siêu âm Siêu âm thay hydrodesulfurization • Hợp...
 • 21
 • 1,204
 • 18

phương pháp và kỹ thuật mới trong tổng hợp hửu

phương pháp và kỹ thuật mới trong tổng hợp hửu cơ
... Pheromon tập hợp ) • I.3 – Tổng hợp mục đích : Tổng hợp hợp chất tương tự thiên nhiên • mục đích buổi đầu Quá trình nghiên cứu rút qui luật tổng hợp nhằm tạo chất có tính chất mới, dự đoán trước ... H Cortizon H HO H OH β − ecdyson O • I.4 – Tổng hợp công cụ nghiên cứu : Bằng công cụ tổng hợp hữu tạo nên • hoạt chất cô lập từ thiên nhiên Phương pháp đẫ tạo nên nhiều chất khác nhằm khẳng ... để tổng hợp nhánh hợp chất thiên nhiên Ví dụ tổng hợp trisporol B người ta dùng phản ứng dienylboran vinyliodide cho ta trien O O BR2 I + OBn O O O Pd(PPh3)4 O NaOEt (52%) OBn O O • Kể cần tổng...
 • 198
 • 1,268
 • 0

Slide bài giảng ỨNG DỤNG nấm MEN BÁNH mì TRONG TỔNG hợp hữu

Slide bài giảng  ỨNG DỤNG nấm MEN BÁNH mì TRONG TỔNG hợp hữu cơ
... trích ly từ nấm men, TBADH trích ly từ vi khuẩn Thermoanaerobium brockii * ỨNG DỤNG TRONG TỔNG HỢP HC: Quá trình lên men rượu: Glucozo CH3CHO ADH NAD + CH3CH2OH NADH * ỨNG DỤNG: Phản ứng khử ceton ... Phản ứng khử monoceton đơn giản: O OH NMBM ee > 95 % * ỨNG DỤNG: + Phản ứng khử diceton: O O O OH NMBM OH O O NMBM nhanh OH O O OH O O NMBM R1 NMBM châm OH O R2 R1 OH O + O R2 R1 * ỨNG DỤNG: Tổng ... OH O O NMBM R1 NMBM châm OH O R2 R1 OH O + O R2 R1 * ỨNG DỤNG: Tổng hợp 4- Hexanolid , pheromon mọt cứng đốt * ỨNG DỤNG: Tổng hợp Ong cắn thông: C17H15 O H NMBM , H2O Ac2 O H H OR C17H15 ...
 • 9
 • 155
 • 1

SỬ DỤNG PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHALAT Bo TRONG TỔNG HỢP HỮU STRUCTURAL IDENTIFICATION OF Bo

SỬ DỤNG PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CHALAT Bo TRONG TỔNG HỢP HỮU CƠ STRUCTURAL IDENTIFICATION OF Bo
... LUẬN Việc sử dụng loạt phổ CHTHN thành công việc xác định cấu trúc chelate vòng vòng chelate Bo với hợp chất enaminone dicetone pyridine Xác định tỉ lệ chelate vòng chelate vòng hỗn hợp sản phẩm ... nhẹ nhàng cho từ từ tác nhân Bo vào (8) sản phẩm thu hạt tinh thể màu trắng vàng Các phổ CHTHN 11B 1H cho thấy chelate tạo thành Tại phổ 13C DMSO-d6 thu tín hiệu tương ứng với cấu trúc chelate ... L.S.: Chelate synthesis of 2,2’- bipyridin-4-one Russ Chem Bull, V.46, P 816, (1997) SUMMARY STRUCTURAL IDENTIFICATION OF Bo- CHELATE BY THE MNR Structural indentification of Bo- chelate-products...
 • 4
 • 269
 • 0

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG TRONG TỔNG HỢP HỬU

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG TRONG TỔNG HỢP HỬU CƠ
... CHUNG VỀ THIẾT BỊ LÒ VI SÓNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ ❶ GiỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT BỊ LÒ VI SÓNG • Vi sóng sóng điện từ có tần số từ 0.3-300 MHz • Năng lượng vi sóng thấp không ... sử dụng với vi sóng: teflon, Borosilicate glass, polystyren, quartz • Ứng dụng tổng hợp tốc độ nhanh với hệ thống vi sóng, gần xem xâm nhập lượng lớn Hơn 2000 báo đăng tải kỷ nguyên ứng dụng tổng ... tổng hợp hữu với thiết bị hổ trợ vi sóng mircrowavesassisted organic synthesis (MAOS) báo sử dụng nhiệt vi sóng để chuyển hóa hợp chất hữu nhóm Gedye Giguere, Majetich năm 1986 ỨNG DỤNG TRONG...
 • 19
 • 454
 • 9

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu dùng cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập bảo vệ nhóm chức trong tổng hợp hữu cơ dùng cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia
... hướng nghiên cứu: Xây dựng hệ thống tập bảo vệ nhóm chức tổng hợp hữu dùng cho việc việc bồi dưỡng HSGQG” II Mục đích nghiên cứu + Soạn thảo hệ thống lí thuyết hóa hữu dành cho học sinh chuyên hoá ... việc bảo vệ nhóm chức Để giúp em khắc phục sai sót đòi hỏi người giáo viên cần cho em cách lựa chọn hướng phương pháp bảo vệ nhóm chức tổng hợp hữu B - NỘI DUNG I) Bảo vệ nhóm chức tổng hợp hữu ... hợp hữu 1) Khái niệm bảo vệ nhóm chức tổng hợp hữu Trong trình tổng hợp hữu thường xảy cần thiết phải chuyển hoá nhóm chức đồng thời phải bảo vệ nhóm chức khác phân tử để cho chúng không bị thay...
 • 24
 • 491
 • 0

TOÀN VĂN Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4CuSO4 5h2o trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới tổng hợp hữu

TOÀN VĂN Nghiên cứu sự oxid hóa của KMnO4CuSO4 5h2o trên một số nhóm định chức chính trong môi trường khô với sự trợ giúp của các phương pháp mới tổng hợp hữu cơ
... MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LƯU THỊ XUÂN THI NGHIÊN CỨU SỰ OXID HÓA CỦA KMnO4/CuSO4 5H2O TRÊN MỘT SỐ NHÓM ĐỊNH CHỨC CHÍNH TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔ VỚI SỰ TR GIÚP CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG ... hương phương ) chưa nghiên cứu - Siêu âm vi sóng phương pháp kích hoạt mới, hữu ích cho phản ứng tổng hợp hữu không dung môi Các phương pháp chưa áp dụng nghiên cứu rộng rãi phản ứng oxid hóa KMnO4/CuSO4 ... 12,6 mmol) trộn với CuSO4 5H2O (2 g ∼ mmol) môi trường không dung môi để oxid hóa số nhóm đònh chức. 119 25 Luận án Tiến Só Hóa học Bảng 1.6 Oxid hóa KMnO4 môi trường không dung môi Chất Thời giana...
 • 211
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng trong tổng hợp hữu cơcác quá trình cơ bản trong tổng hợp hữu cơxúc tác acid rắn trong tổng hợp hữu cơtrò của vẹm vỏ xanh pernaviridis và nhiều loài động vật thân mềm hai mảnh vỏ bivalvia khác trong việc lọc mùn bã hữu cơ làm sạch môi trường  làm nguyên liệu trong tổng hợp hữu cơtrong tổng hợp hữu cơ tinh vicác phương pháp phân tích hiện đại trong tổng hợp hữu cơ nói chung amp biopolyme nói riêngtổng hợp hữu cơtổng hợp hữu cơcông nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầukỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơcông nghệ tổng hợp hữu cơsách công nghệ tổng hợp hữu cơ hóa dầugiáo trình tổng hợp hữu cơ hóa dầucác quá trình tổng hợp hữu cơ hóa dượcHoa phong lan Viet NamBài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virutBài 29. Nguyên phânBài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách liBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậtBình luận về điều XXIV GATT và sự ra đời của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EUBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 24. Ứng độngBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAMBài 31. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn