Kỹ thuật SAC KY COT

Kỹ thuật khâu và cột trong nội soi (TS. ng tấn cường DHYD HCM)

Kỹ thuật khâu và cột trong nội soi (TS. ng tấn cường DHYD HCM)
... Kỹ thuật khâu cột mổ nội soi cột dễ bò bung ta kh ng cột nhiều v ng kh ng d ng clip để giữ mối khâu lại Kềm cầm kim: Có nhiều kiểu kềm cầm kim thò trư ng có khóa hay kh ng khóa đ ng cán ... phải cột Kim Có loại th ng d ng là: - Kim th ng: thư ng d ng tổ chức dễ khâu bu ng tr ng hay vòi tr ng - Kim 1/2 cong (ski needdle): có đuôi th ng mũi cong gi ng d ng cụ trượt tuyết (ski) d ng ... loại kim thư ng d ng mổ nội soi Các d ng cụ khâu nối tự đ ng bán tự đ ng Ngày nay, nhiều h ng sản xuất d ng cụ khâu nối tự đ ng, Endo GIA (h ng Auto-Suture), Proximate (h ng Ethicon) khâu nối ruột,...
 • 14
 • 1,120
 • 4

Nuôi trồng và xác định thành phần amino acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp.) bằng kỹ thuật sắc lỏng cao áp HPLC

 Nuôi trồng và xác định thành phần amino acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp.) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp HPLC
... trồng loài nấm môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung số vi lƣợng Tiến hành thu thể Xác định thành phần amino acid loài nấm bào ngƣ sắc lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 ... Rây (sắc gel) Lỏng Lỏng Cột Theo kích thƣớc Lỏng phân tử 2.4 Một số phƣơng pháp sắc phân tích amino acid Phân tích amino acid phƣơng pháp xác định thành phần amino acid nhƣ định lƣợng chúng ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG...
 • 51
 • 616
 • 2

NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC)

 NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG ... trồng loài nấm môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung số vi lƣợng Tiến hành thu thể Xác định thành phần amino acid loài nấm bào ngƣ sắc lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 ... Hiện nay, thị trƣờng tồn nhiều kỹ thuật phân tích amino acid nhƣ: sắc lỏng cao áp, HPLC (high performance liquid chromatography) , sắc trao đổi ion (ion exchange chromatography) , điện di mao...
 • 51
 • 513
 • 2

Kỹ thuật sắc bản mỏng trong phân tích định lượng kháng sinh

Kỹ thuật sắc ký bản mỏng trong phân tích định lượng kháng sinh
... thực hành công nghệ hóa sinh GVHD: ThS Trịnh Đình Khá Kỹ thuật sắc mỏng phân tích định lượng kháng sinh kỹ thuật thực nghiên cứu, không áp dụng nhiều công nghiệp Bản sắc sau kết thúc thí nghiệm ... Trịnh Đình Khá Bài 2: Tinh protein sắc lọc gel I Nguyên tắc Dựa vào mức độ dịch chuyển khác phân tử có kích thước khác hệ thống phân tử gel sắc hỗn hợp phân tử có kích thước khác qua cột ... công nghệ hóa sinh GVHD: ThS Trịnh Đình Khá Bài 3: Xác định hoạt độ Enzyme Amilase theo phương pháp phân tích lượng đường khử tạo thành I Nguyên tắc Xác đinh hoạt độ thông qua phân tích sản phẩm...
 • 8
 • 608
 • 11

Xác định một số axit béo trong dầu gấc bằng kỹ thuật sắc khí

Xác định một số axit béo trong dầu gấc bằng kỹ thuật sắc ký khí
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Ngọc Hưng XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AXÍT BÉO TRONG DẦU GẤC BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ KHÍ Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... qui trình xác định axít béo sắc khí thường bao gồm giai đoạn dẫn xuất hóa xác định a) Các phương pháp dẫn xuất hóa axít béo: Trước phân tích sắc khí, việc làm chuyển hóa axít béo thành ... 1.3.2.1 Phương pháp sắc khí (GC) Sắc khí xem phương pháp hữu hiệu dùng để phân tích axít béo loại mẫu khác Tuy nhiên sắc khí áp dụng chất dễ bay axít béo có tự nhiên đa số có nhiệt độ sôi...
 • 73
 • 714
 • 6

các kỹ thuật sắc

các kỹ thuật sắc ký
... Các kỹ thuật sắc II.4.1) Sắc giấy II.4.2) Sắc lớp mỏng II.4.3) Sắc cột II.4.4) Sắc trao đổi ion II.4.5) Sắc gel II.4.6) Sắc lực II.4.7) Sắc tương tác kỵ nước II.4.8) Sắc ... nên có kỹ thuật sắc chung cho loại hợp chất khác  Các kỹ thuật sắc II) NỘI DUNG • • • • • • • • • • • • • II.1) Lịch sử sắc II.2) Định nghĩa sắc II.3) Các giai đoạn trình sắc II.4) ... tĩnh tạo thành sắc đồ (chromatogram) c) Phát chất Các chất màu phát dễ dàng, chất không màu phát đèn tử ngoại hay thuốc thử II.4) Các kỹ thuật sắc II.4.1) Sắc giấy Sắc giấy (Paper...
 • 67
 • 550
 • 2

Áp dụng phương pháp sắc cộtsắc lớp mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông

Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông
... pháp tiền lưu, phương pháp đẩy ,phương pháp rửa giải 1.2.3.4 Phân loại theo thiết bị hình thành sắc đồ Gồm sắc cột sắc phẳng 2 1.3 Sắc lớp mỏng (thin layer chromatography) [15, 18] Sắc ... thí nghiệm tách ion kim loại áp dụng vào dạy trường THPT 20 KẾT LUẬN CHUNG Qua trình nghiên cứu lựa chọn 17 thí nghiệm sắc gồm sắc cột, sắc lớp mỏng sắc giấy, tách chất màu xanh ion ... tượng lực hấp phụ khác sắc tố đặt tên phương pháp phương pháp sắc (chromatography), sắc nghĩa ghi màu tách chất có màu Sự phát triển phong phú sắc làm cho danh từ sắc không theo ý nghĩa...
 • 24
 • 2,009
 • 3

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc ký
... nh sau: Trong m cỏ basa cú cha n 25 axit bộo ú axit bộo chim hm lng cao nht l axit oleic (37%), tip n l axit palmitic (28%), axit linoleic (14%), axit stearic (8%), axit myristic (5%), axit palmitoleic ... Trong du lc cú cha 13 axit bộo, nhiu nht l cỏc MUFA, 42%, ch yu l axit oleic, tip n l cỏc PUFA, 35%, ch yu l axit linoleic v cha ớt hn cỏc SFA, 22%, ch yu l axit palmitic Du lc cng cha nhiu axit ... thi cỏc axit bộo hn hp, quỏ trỡnh chuyn i DMTV thnh metyl este axit bộo (FAME) lm c s khoa hc tỏch v xỏc nh cỏc axit bộo mu DMTV Vit Nam T ú xõy dng phng phỏp tiờu chun xỏc nh hm lng cỏc axit bộo...
 • 27
 • 418
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật sắc điện di mao quản phân tích acesulfame k, saccharin, aspartame trong đồ uống

Ứng dụng kỹ thuật sắc ký điện di mao quản phân tích acesulfame k, saccharin, aspartame trong đồ uống
... tiêu xây dụng phương pháp sắc điện di mao quản vùng để áp dụng phân tích acesulfame- k, saccharin, aspartame đồ uống II Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp sắc điện di mao quản để thay ... xác định đồng thời aspartame, saccharin, acesulfame- K:  Áp dụng phương pháp xây dựng để phân tích số mẫu đồ uống, nước giải khát địa bàn Hà Nội Điện di mao quản vùng (CZE) Điện di mao quản vùng ... phương pháp sắ điện di mao quản (CV ...
 • 14
 • 637
 • 1

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV

Xác định rhodamine b trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV
... biến b o quản thực phẩm Rhodamine < /b> B sử dụng phổ biến loại thực phẩm lưu hành thị trường Từ kết thu được, thấy phương pháp HPLC sử dụng detector UV- Vis có độ nhạy cao, thích hợp cho việc xác < /b> định < /b> ... khác  Sắc hấp phụ (hấp phụ pha thường NP- HPLC hấp phụ pha ngược RP- HPLC) Sắc trao đổi ion (EX- HPLC) Sắc rây phân tử (Gel- HPLC) Vậy phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) kỹ thuật ... (1,26 mg/l) Rhodamine < /b> B 19 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu điều kiện thực nghiệm, nhằm ứng dụng kỹ thuật phân tích HPLC sử dụng detector UV- Vis để xác < /b> định < /b> hàm lượng Rhodamine < /b> B thực phẩm, thu số...
 • 24
 • 966
 • 9

Đánh giá hàm lượng các chất β-agonist (clenbuterol và salbutamol) trong thức ăn gia súc và dư lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc lỏng ghép khối

Đánh giá hàm lượng các chất β-agonist (clenbuterol và salbutamol) trong thức ăn gia súc và dư lượng trong thịt gia súc bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối
... triển Sắc TP Hồ Chí Minh, Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu trường Đại Học Cần Thơ, thực đề tài Đánh giá hàm lượng chất β-agonists (clenbuterol salbutamol) thức ăn gia súc lượng thịt gia súc kỹ thuật ... mẫu thịt gà, 12 mẫu gan gà mẫu thận d Các tiêu theo dõi - Tiêu tốn thức ăn: lượng thức ăn cho ăn trừ lượng thức ăn thừa - Hệ số chuyển hóa thức ăn: tiêu tốn thức ăn / tăng trọng salbut - lượng ... thực với mong muốn: • Xây dựng phương pháp phân tích lượng clen sal thức ăn chăn nuôi, thịt gia súc, gia cầm kỹ thuật sắc lỏng ghép khối phổ đạt độ nhạy độ chọn lọc cao, đáp ứng nhu cầu...
 • 25
 • 2,245
 • 3

TIỂU LUẬN:CÁC KỸ THUẬT SẮC potx

TIỂU LUẬN:CÁC KỸ THUẬT SẮC KÝ potx
... phương pháp phát triển nhanh chóng với nhiều kỹ thuật khác sắc giấy, sắc lớp mỏng, sắc trao đổi ion, sắc lực, Năm 1954, Mould D.L phát triển sắc gel để tách hợp chất mang điện tích theo ... gọi sắc lọc gel Năm 1906, sắc khí biết đến đến 1952, kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, thập niên 1960 Năm 1967, Horvath C tác giả tạo máy sắc lỏng cao áp II.2) Định nghĩa sắc Sắc nhóm ... nhiều hay khác nên có kỹ thuật sắc chung cho loại hợp chất khác Vì lý đó, thực đề tài: “Các kỹ thuật sắc với hướng dẫn thầy Nguyễn Ngọc Hải II) TỔNG QUAN II.1) Lịch sử sắc Năm 1903, nhà...
 • 20
 • 474
 • 1

KỸ THUẬT CHỤP CLVT CỘT SỐNG THẮT LƯNG potx

KỸ THUẬT CHỤP CLVT CỘT SỐNG THẮT LƯNG potx
... bệnh lý bẩm sinh cột sống • Các u quanh cột sống, giúp chẩn đóan di xương sống giai đọan sớm • Chấn thương cột sống KỸ THUẬT CHỤP CLVT CỘT SỐNG THẮT LƯNG  Hạn chế của CLVT: CLVT chỉ cắt ... cột sống giúp độ vững cột sống Dây chằng dọc trước; dây chằng dọc sau; dây chằng vàng nằm sau, bên, nối mảnh sống SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU VÙNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CHỈ ĐỊNH CHỤP CLVT CỘT SỐNG THẮT LƯNG ... gãy vỡ cột sống • Do đặc điểm chức học đoạn cột sống nên bệnh lý đĩa đệm CSTL chiếm tỷ lệ cao cột sống cổ ngực SƠ LƯỢC GIẢI PHẪU VÙNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG Cột sống thắt lưng( CSTL) gồm đốt sống, ...
 • 37
 • 914
 • 12

Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) tối ưu hóa các điều kiện phân tích một số axit amin trong cá

Nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) tối ưu hóa các điều kiện phân tích một số axit amin trong cá
... lỏng, sắc khí, định lợng vi sinh, quy trình ngày hoàn thiện đợc áp dụng nhiều kỹ thuật II Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Tìm điều kiện tối u để phân tích acid amin phơng pháp sắc lỏng cao ... lợng amino acid nớc mặn cao nớc 15 V Kết luận 5.1 Kết nghiên cứu lựa chọn đợc điều kiện phân tích phù hợp để định lợng acid amin nh sau: Quy trình thuỷ phân sử dụng phơng pháp thuỷ phân ... thấp 4.3 Kết phân tích 18 acid amin loại Bảng bảng 10 thể hàm lợng trung bình acid amin mẫu nớc nớc mặn n=5 Hình 5: Sắc đồ acid amin mẫu 12 Bảng 9: Kết phân tích acid amin nớc (g/100g)...
 • 18
 • 621
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật sắc kýsắc ký cộtsắc ký cột silicagelsắc ký cột điều chếsắc ký cột trao đổi ionsắc ký cột khôsắc ký cột nhanhsắc ký cột là gìsắc ký cột pha đảosắc ký cột nhồisắc ký cột chân khôngkỹ thuật sắc ký miễn dịchkỹ thuật nối buộc cốt thépphương pháp sắc ký cộtkỹ thuật gia công cốt thépptscthanhhoa qdbauchutichhdqtcongtydoivoionglevannga signedQuy che to chuc DHCD 2016BC Ban Kiem soat (2)Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016BCTChop nhat 9 thang daunam2014Bao cao tai chinh (rieng) da duoc kiem toan 2012Bao Cao Tai Chinh Hop Nhat Quy I nam 2013BCTC hop nhat quy 4 2011 TMT (truoc kiem toan)BCTC rieng nam 2011 TMT (da duoc kiem toan)Công bố thông tin số 670 TB-TMT-HĐQT ngày 1 7 2017tmt thong bao ve viec niem yet va giao dich co phieu thay doi niem yetCông bố thông tin số 503 TB-TMT-HĐQT ngày 05 05 2016 về việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính .Báo cáo quản trị công ty cổ phần ô tô TMT năm 2015 .Bao cao tai chinh rieng nam 2015 addNghi quyet so 1008 NQ-TMT-HDQT ngày 11 07 2015 cua Hoi dong quan tri nhiem ky 2012 - 2016Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Nghị quyết số 1227 NQ-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016Công bố thông tin số 1229 TB-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015CBTT số 556 ngày 12 06 2014