kỹ thuật sắc kí ray phân tử

Chương 7 các kỹ thuật trong sinh học phân tử

Chương 7 các kỹ thuật trong sinh học phân tử
... J J % Ê J G \ \ ô HM \ ~} J ~} \ Y | v zv B A@98 75 6 n x{ r s rqp o o y qxw vuts rqp o t qxw vuts rqp 7m 4lk hg hgf e j yy hg hg hgf hgf j yy i hg hgf e dy ... G\ã \ \ H J J K ã N Ă \ % Ê ôã ã % ã\ M ô ã + ã\ ĩ Ă ? Ê q BA )1 7@ ( 876 )1432 J 0(0) (' f \ ?J ? ? ? H Ê? Ê \ ? J ? ? ? ? ? J? L O K? ? ? J ? ? ? H? ? J ? K? ... )(&% h qp bQ DG T FDG Eba T ' % &% $ # T GSDR T H FDC T GSDR FQP \ J- J Jã s H J B A@98 75 6 Ê J HuP Y J M L I I b I H FG FEDC 10 ệ ìí ì ĩ ì ì ì ì ì ì ì ỉ ì ỉ ì ệ ì...
 • 5
 • 308
 • 3

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn) tổng quan về các phương pháp công nghệ kỹ thuật chế tạo các phần tử công suất lớn

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật và công nghệ chế tạo các hệ thống điều khiển truyền động điện cho máy móc và các thiết bị tàu thuỷ (ứng dụng thiết bị điện tử công suất lớn)  tổng quan về các phương pháp công nghệ kỹ thuật chế tạo các phần tử công suất lớn
... bày tổng quan phần tử công suất lớn áp dụng lĩnh vực điều khiển thiết bị công suất lớn tàu thuỷ Tổng quan Phơng pháp công nghệ kỹ thuật chế tạo PTCS Lớn I Khái niệm chung yêu cầu phần tử công ... dụng tiến kỹ thuật tin học điện tử, nên công nghệ sản xuất thiết bị điện tử công suất ngày hoàn thiện tạo Tổng quan Phơng pháp công nghệ kỹ thuật chế tạo PTCS Lớn biến đổi điện tử công suất hệ ... suất lớn 1.1.Khái niệm chung: Trớc tiên ta phải làm rõ phần tử công suất lớn ? Có thể hiểu cách định tính phần tử công suất linh kiện hay thiết bị công suất hệ thống điều khiển nh: thiết bị truyền...
 • 65
 • 376
 • 0

PHƯƠNG PHÁP SẮC RÂY PHÂN TỬ pptx

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ RÂY PHÂN TỬ pptx
... dựng đường chuẩn phương pháp xác định phân bố dựa theo kích thước phân tử polymer ghi chuyên luận riêng Phân bố khối lượng phân tử dextran Kiểm tra phương pháp sắc rây phân tử Dung dịch (1): ... thể điều kiện thí nghiệm xác định Sự phân bố polymer theo kích thước phân tử Sắc rây phân tử sử dụng để xác định phân bố polymer theo kích thước phân tử Tuy nhiên, việc so sánh mẫu có ý nghĩa ... dextran chuẩn khối lượng phân tử dextrose nằm khoảng 180±2 Trong đó: p = số phân đoạn chia sắc đồ, y = chiều cao đường sắc phía đường phân đoạn i, Mi = khối lượng phân tử phân đoạn i Độ phù hợp...
 • 11
 • 930
 • 29

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp phân tích nhóm b agonists bằng kỹ thuật sắc lỏng khối phổ tứ cực và ứng dụng để phân tích dư lượng trong thịt lợn ở một số tỉnh miền bắc việt nam

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp phân tích nhóm b agonists bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ tứ cực và ứng dụng để phân tích dư lượng trong thịt lợn ở một số tỉnh miền bắc việt nam
... chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> 50 3.1.1 K t qu chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh tính β -agonists (phương < /b> pháp < /b> sàng l c ELISA) 3.1.2 K t qu chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh lư ng β -agonists ... nh lư ng (phương < /b> pháp < /b> hóa)< /b> 30 1.5 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> th nghi m 31 1.5.1 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh tính β-agonist b ng k thu t ELISA 1.5.2 31 Chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> ñ nh ... tài: Nghiên < /b> c u chu n hóa < /b> phương < /b> pháp < /b> phân < /b> tích < /b> nhóm < /b> β -agonists b ng k thu t s c l ng kh i ph t c c (LCMSMS) ng d ng ñ phân < /b> tích < /b> lư ng th t l n m t s t nh mi n B c Vi t Nam M C TIÊU NGHIÊN...
 • 83
 • 483
 • 1

Nuôi trồng và xác định thành phần amino acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp.) bằng kỹ thuật sắc lỏng cao áp HPLC

 Nuôi trồng và xác định thành phần amino acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp.) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp HPLC
... trồng loài nấm môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung số vi lƣợng Tiến hành thu thể Xác định thành phần amino acid loài nấm bào ngƣ sắc lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 ... Rây (sắc gel) Lỏng Lỏng Cột Theo kích thƣớc Lỏng phân tử 2.4 Một số phƣơng pháp sắc phân tích amino acid Phân tích amino acid phƣơng pháp xác định thành phần amino acid nhƣ định lƣợng chúng ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG...
 • 51
 • 615
 • 2

NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC)

 NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG ... trồng loài nấm môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung số vi lƣợng Tiến hành thu thể Xác định thành phần amino acid loài nấm bào ngƣ sắc lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 ... Hiện nay, thị trƣờng tồn nhiều kỹ thuật phân tích amino acid nhƣ: sắc lỏng cao áp, HPLC (high performance liquid chromatography) , sắc trao đổi ion (ion exchange chromatography) , điện di mao...
 • 51
 • 513
 • 2

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật công ty Cổ phần Đầu và Xây dựng số 34

Đặc điểm kinh tế kỹ thuật công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34
... Phần I Qúa trình hình thành phát triển công ty Cổ phần Đầu Xây dựng số 34 1.1 Khái quát chung Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng số 34  Tên gọi: Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng số 34  ... dựng số 34 áp dụng thang lương, bảng lương Công ty Doanh nghiệp hạng I (Một) 1.2 Qúa trình hình thành phát triển: Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng số 34 trước xí nghiệp xây dựng số 34 thuộc Công ty ... 24/4/1993,Bộ Xây dựng cấp giấy phép hành nghề kinh doanh cho công ty xây dựng số 34 với đăng ký kinh doanh ĐK 108 071 .Công ty xây dựng số 34 doanh nghiệp nhà nước,có cách pháp nhân,hạch toán kinh tế...
 • 14
 • 228
 • 0

Kỹ thuật sắc bản mỏng trong phân tích định lượng kháng sinh

Kỹ thuật sắc ký bản mỏng trong phân tích định lượng kháng sinh
... thực hành công nghệ hóa sinh GVHD: ThS Trịnh Đình Khá Kỹ thuật sắc mỏng phân tích định lượng kháng sinh kỹ thuật thực nghiên cứu, không áp dụng nhiều công nghiệp Bản sắc sau kết thúc thí nghiệm ... Trịnh Đình Khá Bài 2: Tinh protein sắc lọc gel I Nguyên tắc Dựa vào mức độ dịch chuyển khác phân tử có kích thước khác hệ thống phân tử gel sắc hỗn hợp phân tử có kích thước khác qua cột ... công nghệ hóa sinh GVHD: ThS Trịnh Đình Khá Bài 3: Xác định hoạt độ Enzyme Amilase theo phương pháp phân tích lượng đường khử tạo thành I Nguyên tắc Xác đinh hoạt độ thông qua phân tích sản phẩm...
 • 8
 • 607
 • 11

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao năng suất đậu tương vùng tứ kỳ hải dương

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao năng suất đậu tương vùng tứ kỳ  hải dương
... cho suất cao vụ đông vụ khác năm Hải Dơng, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao suất đậu tơng vùng Tứ Kỳ - Hải Dơng" 2.2 Tình hình sản xuất nghiên ... "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao suất đậu tơng vùng Tứ Kỳ - Hải Dơng" 12 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài * Mục đích - Xác định số giống đậu tơng cho suất cao phù hợp với điều ... dung phơng pháp nghiên cứu 36 Kết nghiên cứu thảo luận 43 4.1 Thực trạng sản xuất đậu tơng huyện Tứ Kỳ- Hải Dơng 43 4.1.1 Giống đậu tơng 44 4.1.2 Thời vụ gieo trồng 44 4.1.3 Biện pháp kỹ thuật đợc...
 • 110
 • 201
 • 0

Tài liệu Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện: Mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập và các phương pháp phân tích pptx

Tài liệu Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện: Mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập và các phương pháp phân tích pptx
... phi tuún, mảch phi tuún Pháưn tỉí phi tuún : L pháưn tỉí m phỉång trçnh trảng thại ca l mäüt phỉång trçnh vi têch phán phi tuún liãn hãû cạc biãún Vê dủ : Phỉång trçnh trảng thại ca cün dáy phi ... const.) Mảch phi tuún : L mảch âọ cọ pháưn tỉí phi tuún ỉïng våïi hãû phỉång trçnh vi phán phi tuún, tỉïc hãû phỉång trçnh vi phán cọ hãû säú biãún âäøi theo biãún Vê dủ : mảch phi tuún gäưm ... Cåí såí K thût âiãûn II Trang §3 Mỉïc âäü phi tuún - tinh tháưn tuún họa Phi tuún nhiãưu (låïn), phi tuún nh (êt) : a Vãư màût toạn hc : Ta biãút cọ phi tuún nãn xút hiãûn säú hảng báûc cao hm...
 • 36
 • 447
 • 2

Nghiên cứu một số kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian SDMA trong thông tin vô tuyến

Nghiên cứu một số kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian SDMA trong thông tin vô tuyến
... tip theo cho th h di ng 3G Trong LTE, cỏc k thut a truy nhp phõn chia theo khụng gian SDMA ang c cỏc nh khoa hc u ngnh nghiờn cu v xut nhiu gii phỏp khỏc Trong nhng ú, ni lờn l k thut tin ... nim tin mó húa 4.2.2 Tin mó húa cho h thng MIMO a ngi dựng 4.2.3 Tin mó húa tuyn tớnh vi y thụng tin kờnh truyn 4.2.4 Tin mó húa tuyn tớnh vi thụng tin kờnh truyn b hn ch 4.3 XY DNG K THUT TIN ... chc d liu truyn mụi trng vụ tuyn theo LTE Chng tip theo chỳng ta s xõy dng k thut tin mó húa v thc hin mụ phng CHNG Mễ PHNG K THUT TIN M HểA V HI TIP HU HN TRONG SDMA 4.1 GII THIU CHNG Trong chng...
 • 26
 • 3,023
 • 10

Ứng dụng kỹ thuật sắc điện di mao quản phân tích acesulfame k, saccharin, aspartame trong đồ uống

Ứng dụng kỹ thuật sắc ký điện di mao quản phân tích acesulfame k, saccharin, aspartame trong đồ uống
... tiêu xây dụng phương pháp sắc điện di mao quản vùng để áp dụng phân tích acesulfame- k, saccharin, aspartame đồ uống II Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp sắc điện di mao quản để thay ... xác định đồng thời aspartame, saccharin, acesulfame- K:  Áp dụng phương pháp xây dựng để phân tích số mẫu đồ uống, nước giải khát địa bàn Hà Nội Điện di mao quản vùng (CZE) Điện di mao quản vùng ... phương pháp sắ điện di mao quản (CV ...
 • 14
 • 637
 • 1

nâng cao hiệu quả vận tải đa phương thức tại xí nghiệp đại lý vận tải và vật kỹ thuật – công ty cổ phần dịch vụ vận tải tw

nâng cao hiệu quả vận tải đa phương thức tại xí nghiệp đại lý vận tải và vật tư kỹ thuật – công ty cổ phần dịch vụ vận tải tw
... nghiệp đại vận tải vật t kỹ thuật II Vận tải đa phơng thức nghiệp đại vận tải vật t kỹ thuật Phạm vi hoạt động phơng án thực vận tải đa phơng thức Xây dựng phơng án giá sản phẩm dịch ... dịch vụ Chơng III Một số biện pháp tăng cờng hoạt động kinh doanh vận tải đa phơng thức nghiệp đại vận tải - vật t kỹ thuật I Đánh giá công tác vận tải đa phơng thức nghiệp đại vận tải ... tăng cờng hoạt động kinh doanh VTĐPTtại nghiệp đại vận tải - vật t kỹ thuật I thực trạng công tác vận tải đa phơng thức nghiệp đại vận tải vật t kỹ thuật Kết đạt đợc Đợc thành lập ngày...
 • 46
 • 305
 • 0

Kỹ thuật chọn giống ở cây tự thụ phấn pot

Kỹ thuật chọn giống ở cây tự thụ phấn pot
... Tổng quan tự thụ phấn - Tự thụ phấn hay tự phối việc chuyển phấn hoa từ nhị đực đến nhuỵ hoa, hay đến nhuỵ hoa Đó trình kết hợp giao tử đực giao tử Cây tự thụ phấn có số trường hợp giao phấn, phụ ... không đồng Chọn tạo giống trồng tự thụ phấn chọn lọc hàng loạt hay chọn lọc hõn hợp (chọn lọc quần thể) chọn lọc cá thể hay dòng (chọn lọc phổ hệ) 3.1 Chọn lọc quần thể - phương pháp chọn lọc ... hạt giống đời giống phần làm tăng hiệu chọn lọc quần thể Theo Allard (1960) sai biệt chủ yếu chọn lọc quần thể tự thụ phấn liên quan đến số lượng dòng giữ lại Đối với chọn lọc quần thể dạng chọn...
 • 6
 • 522
 • 3

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA docx

PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP. HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S – 23S rDNA docx
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH TÁC NHÂN GÂY BỆNH ĐỐM LÁ CÂY CẢI NGỌT TẠI TP HCM BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ GIẢI TRÌNH TỰ VÙNG 16S ... chọn thực đề tài: Phân lập định danh tác nhân gây bệnh đốm cải Tp HCM phƣơng pháp PCR giải trình tự vùng 16S 23S rDNA Đề tài phần chƣơng trình nghiên cứu bệnh vi khuẩn họ thập tự Bộ môn Bảo Vệ ... + (+) + ND + V + V + + V– V+ + V + V– V V Begoniae V V+ + Manihotis V + V malvacearum (+) oryzae V pelamgonii vesicatoria + + V– V + + V V– V pruni + (+) + V...
 • 52
 • 289
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chương 7 các kỹ thuật trong sinh học phân tửsắc ký rây phân tửphương pháp dùng chất rây phân tử sắc ký lọc gel gel filtrationcác kĩ thuật trong sinh học phân tửphân tích kỹ thuật của dự án đầu tưphân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán part 1ứng dụng kỹ thuật sắc ký điện di mao quản phân tích acesulfame k saccharin aspartame trong đồ uốngtạo dòng thuần bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn và phối hợp chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống ngô chịu bệnh khô vằn năng suất caobài tập kỹ thuật điện trắc nghiệm và tự luận phan thị huệviệc bảo dưỡng kỹ thuật phải do bộ phận chuyên trách thực hiện trong đó nên tổ chức các đội chuyên môn bảo dưỡng kỹ thuật cho từng loại máyphân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoánphân tích kỹ thuật chỉ số vn index tuần 22 26 04 2013là kỹ thuật khai phá dữ liệu tương tự như phân lớp dữ liệu tuy nhiên trong phân lớp dữ liệu một bản ghi thuộc về lớp nào là phải xác định trước trong khi gom nhóm không xác định trướckỹ thuật sắc kýkỹ thuật xử lý mẫu phân tích hóahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlEĐánh giá thực hiện đổi mới CT GDPT 2017Đề thi HSG mẫuCấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcGiáo án bồi dưỡng HSGĐề thi HSG cấp trườngCác dạng bài rút gọn Toán 12dan xuat halogen-ancol-phenolĐề KH1-2011-2012 THPT NC71 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 8 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT49 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7 TPHCM CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTNKH nhờ thầy cô và các bạn giúpCấp số hay giải chi tiếtPhép cộng trong phạm vi 4Trọn bộ tài liệu tiến sĩ Hà Văn TiếnĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003Đề cương toán 6Đề Cương Toán 7DE KIEM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 1Đề Kiểm tra Hình 7 chương 1