CÁC PHƯƠNG PHÁP sắc ký cột

Các phường pháp sắc cột

Các phường pháp sắc ký cột
... thành phần khác nên thường phải thực sắc cột nhiều lần để thu cấu tử mong muốn Ưu điểm sắc cột nhanh sắc cột nhanh khô là: - Tiết kiệm: so với sắc cột cổ điển, kỹ thuật dùng chất hấp ... lỏng có tác dụng áp suất không khí, thực cột thủy tinh ngắn Nguyên tắc phương pháp sắc nhanh (FC) đơn giản, dụng cụ rẻ tiền, tách thực nhanh chóng có hiệu cao Trong phương pháp sắc cột ... đến tất không khí cột bị đuổi ngòai Chú ý không để lớp Silicagel đỉnh cột bị khô Cho chất phân tích vào cột giống sắc cột thường nghĩa chất cần sắc hòa tan vào dung môi rửa cột, điều chỉnh...
 • 30
 • 1,918
 • 15

CÁC PHƯƠNG PHÁP sắc cột

CÁC PHƯƠNG PHÁP sắc ký cột
... protein) Tủa protein Thẩm tích Siêu lọc Sắc (Sắc giấy, sắc cột, Sắc lỏng – khí, Sắc lý lực miễn dịch, Sắc lực, Sắc trao đổi ion, Sắc cao áp lỏng…)  Điện di protein (điện ... phổ biến sắc lực sắc lực miễn dịch Sắc lỏng cao áp: Kỹ thuật sắc lỏng cao áp dạng mở rộng kỹ thuật sắc cột có khả phân tách protein cải thiện đáng kể Bản thân vật liệu tạo cột vốn ... thuật sắc giấy, sắc lớp mỏng, sắc cột Trong trường hợp chất lỏng gọi dung môi giải ly (eluant) Sắc phân chia (Partition chromatography)  Pha động chất lỏng chất khí (trong sắc khí)...
 • 47
 • 368
 • 0

Áp dụng phương pháp sắc cộtsắc lớp mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông

Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào giảng dạy hoá học phổ thông
... pháp tiền lưu, phương pháp đẩy ,phương pháp rửa giải 1.2.3.4 Phân loại theo thiết bị hình thành sắc đồ Gồm sắc cột sắc phẳng 2 1.3 Sắc lớp mỏng (thin layer chromatography) [15, 18] Sắc ... thí nghiệm tách ion kim loại áp dụng vào dạy trường THPT 20 KẾT LUẬN CHUNG Qua trình nghiên cứu lựa chọn 17 thí nghiệm sắc gồm sắc cột, sắc lớp mỏng sắc giấy, tách chất màu xanh ion ... tượng lực hấp phụ khác sắc tố đặt tên phương pháp phương pháp sắc (chromatography), sắc nghĩa ghi màu tách chất có màu Sự phát triển phong phú sắc làm cho danh từ sắc không theo ý nghĩa...
 • 24
 • 1,997
 • 3

Bài tiểu luận môn chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm bằng sinh học phân tử các phương pháp sắc

Bài tiểu luận môn chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm bằng sinh học phân tử các phương pháp sắc ký
... Sắc phương pháp để phân tách tinh phân tử sinh học Sắc phương pháp nhanh, dễ dàng không ảnh hưởng đến protein, phương pháp đề nghị nghiên cứu định lượng protein hay phân tử II.3) Các giai ... biết II.6.6) Sắc lực Sắc lực hấp thụ phát lực sinh học phân tử sinh học có với phân tử khác cố định pha ổn định Có nhiều phương pháp để rửa giải phân tử lực có nhiều loại sắc lực khác ... không tham gia vào sắc Sắc phân bố bao gồm sắc lỏng - lỏng sắc khí - lỏng Sắc trao đổi ion (ion - exchange chromatography): pha tĩnh chất nhựa trao đổi ion chớp chất cao phân tử có...
 • 20
 • 356
 • 0

Bài thuyết trình Các phương pháp sắccột ppt

Bài thuyết trình Các phương pháp sắc kí cột ppt
...  Trong trình giải ly, sắc ký chớp nhoáng giữ lớp dung môi đầu cột (cột không khô), với sắc lý nhanh- cột khô cột sắc ký rút khô san phân đoạn thu  [1] Nguyễn Kim Phi Phụng; Phương pháp cô ... protein)  Tủa protein  Thẩm tích  Siêu lọc  Sắc (Sắc ký giấy, sắc cột, Sắc ký lỏng – khí, Sắc lý lực miễn dịch, Sắc ký lực, Sắc ký trao đổi ion, Sắc ký cao áp lỏng…)  Điện di protein (điện ... môi (pha động) với lượng vừa đủ, nạp lên cột theo cách phù hợp cho chất nghiên cứu lan thành lớp phẳng lên cột; sau đó, tiến hành sắc Phương pháp sắc ký dựa vào phân bố khác chất hai pha...
 • 47
 • 1,072
 • 9

Tách chiết và phân lập hợp chất thiên nhiên phương pháp sắc cột

Tách chiết và phân lập hợp chất thiên nhiên phương pháp sắc ký cột
... lập hợp chất thiên nhiên Phương pháp sắc cột Còn sắc cột với pha tĩnh silica gel pha đảo hợp chất phân cực giải ly khỏi trước chất phân cực giải ly sau 10 Tách chiết phân lập hợp chất thiên ... thích hợp Dùng dung mơi để trích chất đoạn 27 Tách chiết phân lập hợp chất thiên nhiên Phương pháp sắc cột Cắt ống trụ để trích chất Ưu nhược điểm phương pháp sắc cột khơ ₪ Ưu điểm: - Phương ... lên đầu cột Rót chất sệt vào cột hết số lượng, vừa rót vừa dùng cao su gõ nhẹ vào bên ngồi thành cột để chất hấp phụ nén cột 17 Tách chiết phân lập hợp chất thiên nhiên Phương pháp sắc cột Sau...
 • 34
 • 1,526
 • 18

áp dụng phương pháp sắc cộtsắc lớp mỏng vào giảng dạy hóa học phổ thông

áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào giảng dạy hóa học phổ thông
... dung sắc vào chương trình Hoá Học phổ thông nước ta Phó giáo sư - Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Đào Hữu Vinh, trực tiếp hướng dẫn thực luận văn Áp dụng phƣơng pháp sắc cột sắc lớp mỏng vào giảng ... đầu cột loãng 1.2.3.4 Phân loại theo thiết bị hình thành sắc đồ Theo phương pháp phân loại này, tất phương pháp sắc chia thành hai nhóm: Sắc cột sắc phẳng Trong sắc cột (kể sắc cột ... theo ba phương pháp: tiền lưu, đẩy rửa giải Phương pháp rửa giải quan trọng phổ biến nhất, sau phương pháp đẩy, phương pháp tiền lưu sử dụng A Phương pháp tiền lưu Theo phương pháp này, người...
 • 77
 • 573
 • 0

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VÀ PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC

CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VÀ PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
... 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG VÀ PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ 1.1 Lịch sử đời phát triển phương pháp sắc 1.2 Định nghĩa, phân loại phương pháp sắc 1.3 Các đại lượng sắc động học trình sắc ... sắc 1.4 Sắc hấp phụ 1.5 Sắc phân bố 1.6 12/04/15 Phân tích định tính định lượng sắc 1.1 Lịch sử đời phát triển phương pháp sắc Nhà khoa học ghi nhận phương pháp sắc phương pháp ... Sắc đồ sắc phổ sắc cột 10 12/04/15 Sắc đồ Đường biểu diễn phụ thuộc nồng độ chất khỏi cột sắc theo thể tích dung môi rửa giải thời gian rửa giải gọi sắc đồ Sắc đồ vi phân sắc ký...
 • 71
 • 599
 • 3

Bài giảng các phương pháp sắc

Bài giảng các phương pháp sắc ký
... Sắc cột hấp phụ CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Sắc cột hấp phụ CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Sắc cột • Sắc trao đổi ion CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Sắc cột Một số kỹ thuật sắc ... khỏi hỗn hợp CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ • Sắc giấy CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Sắc giấy CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Sắc cột CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Sắc cột • Sắc cột hấp phụ: pha tĩnh chất rắn ... sắc lỏng cao áp CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Các phương pháp sắc đơn giản • Sắc lớp mỏng (bản mỏng) CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Các phương pháp sắc đơn giản • Sắc lớp mỏng (bản mỏng) Các...
 • 21
 • 396
 • 1

Phân tách bằng các phương pháp sắc và nghiên cứu một số tính chất của ribonuclease từ nọc rắn hổ mang (LV00286)

Phân tách bằng các phương pháp sắc ký và nghiên cứu một số tính chất của ribonuclease từ nọc rắn hổ mang (LV00286)
... NGHIÊN CỨU - Đối tượng: RNase từ nọc rắn hổ mang - Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng phương pháp sắc kí để phân tách làm enzyme RNase từ nọc rắn hổ mang, nghiên cứu số tính chất enzyme PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... nghiên cứu số tính chất ribonuclease từ nọc rắn hổ mang MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá khả tách chiết làm enzyme RNase phương pháp sắc kí - Nghiên cứu số tính chất enzyme ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN ... rắn hổ mang với mục đích tìm quy trình sơ để làm enzyme Sau nghiên cứu số tính chất hoá lý xúc tác RNase từ nọc rắn hổ mang Việt Nam 3.1 KẾT QUẢ PHÂN TÁCH RNASE NỌC RẮN BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC...
 • 81
 • 166
 • 0

Nghiên cứu định lượng gentiopicrin trong kem viemda AD bằng các phương pháp sắc

Nghiên cứu định lượng gentiopicrin trong kem viemda AD bằng các phương pháp sắc ký
... Tổng quan phương pháp sắc 1.4.1 Phương pháp HPLC 1.4.2 Sắc lớp mỏng 13 1.5 Một số phương pháp định lượng định tính getiopicrin sắc lớp mỏng sắc lỏng ... TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ QUỲNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG GENTIOPICRIN TRONG KEM VIEMDA AD BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: KIỂM NGHIỆM THUỐC ... phương pháp phân tích 48 4.3 Về xây dựng phương pháp định lượng 49 4.4 Về thẩm định phương pháp định lượng xây dựng 50 4.5 Đề xuất tiêu chuẩn chất lượng kem Viemda AD...
 • 99
 • 141
 • 0

Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc

Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký
... pic sắc chất S - diện tích pic sắc chất k - số điều kiện thực nghiệm tách sắc b - số chất, nhận giá trị vùng: < b ≤ 2.3 Giới thiệu chung phƣơng pháp chiết pha rắn Khi lượng chất phân tích ... diện tích pic sắc Tại nồng độ dung dịch đệm định pha động hệ số dung tích chất phân tích có khác rõ rệt, có tách tốt chất trình sắc Với khoảng nồng độ đệm tiến hành khảo sát pic sắc sắc ... cầu này, lựa chọn phương pháp nghiên cứu phương pháp HPLC hấp phụ pha ngược, detector ghép nối detector UV-Vis 2.1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Với mục tiêu trên, luận văn nghiên cứu tách xác định đồng...
 • 17
 • 390
 • 0

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc điện di mao quản (CEC)

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)
... lựa chọn điều kiện tối ƣu cho việc xác định NTĐH hệ sắc điện di mao quản -Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến kết đo NTĐH máy sắc điện di mao quản, xác định giới hạn nguyên tố ảnh hƣởng nhƣ: Cu ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ luận văn kỹ thuật phân tích đƣợc chọn sắc điện di mao quản 2.2.1 Đại cương sắc điện di mao quản (CEC) A Lịch sử phát triển: Điện di mao quản ... tạp 1.6.5.2 Phương pháp sắc điện di mao quản hiệu cao (HPCEC) HPCEC kỹ thuật tách xác định đồng thời chất hỗn hợp dựa vào nguyên tắc điện di mao quản có chứa dung dịch đệm điện di đƣợc điều...
 • 17
 • 678
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế tách của các phương pháp sắc kýcác phương pháp sắc ký khíphương pháp sắc ký cộtphân loại các phương pháp sắc kýnguyên tắc phương pháp sắc ký cộtnguyên tắc của phương pháp sắc ký cộtứng dụng của phương pháp sắc ký cộtcơ sở lý thuyết các phương pháp sắc kýcac phuong phap sac kyphuong phap sac ky cotcác phương pháp sắc ký hplc amp hptlcđịnh lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caoxác định một số chất màu nhuộm gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ hplc msphân tích amino axit trong một số sản phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao phản ứng trước cột với opaxác định điều kiện phân tích các chất nghiên cứu bằng phương pháp sắc ký khíTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CATiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài 13. Di truyền liên kếtKỹ năng thuyết trình và trình bàyslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vân