Bài thuyết trình sắc ký khí

Bài thuyết trình sắc khí

Bài thuyết trình sắc ký khí
... chất pha tĩnh chia thành hai loại sắc khí: - Sắc khí rắn (gas solid chromatography - GSC): Chất phân tích hấp phụ trực tiếp pha tĩnh tiểu phân rắn - Sắc khí lỏng (gas liquid chromatography ... không bay Cấu tạo hoạt động máy sắc Nguồn cung cấp khí mang: Có thể sử dụng bình chứa khí thiết bị sinh khí (thiết bị tách khí N2 từ không khí, thiết bị cung cấp khí H2 từ nước cất,…) Bình chứa ... thống sắc đơn giản Column Mobile phase Detector tM tR1 tR2 tR3 tR4 Start 15 Các cách tiến hành phân tích sắc ký: Tuỳ thuộc chế độ đưa mẫu vào hệ thống sắc thao tác tiến hành sắc ký, người...
 • 19
 • 161
 • 0

Bài thuyết trình sắc khí

Bài thuyết trình sắc ký khí
... động máy  Cột sắc khí  Detector máy sắc khí 8/30/16 Nguyên tắc sắc khí Sắc khí phương pháp sắc mà pha động thường chất khí, pha tĩnh thường chất rắn 0 hấp phụ Sắc khí thường dùng ... 8/30/16 phân chia sắc thực trình hấp thụ – giải hấp lặp lặp lại suốt trình tách TỔNG QUAN VỀ SẮC KÍ KHÍ  Nguyên tắc sắc khí  Pha động sử dụng sắc khí  Pha tĩnh sử dụng sắc khí  Nguyên ... N2 làm khí bảo vệ thổi qua cột trước - Khí He khí trơ hóa học thích hợp cho sắc nhiệt độ cao He khí mang tốt - Khí Ar khí trơ khác khí hoạt tính hóa học dùng cho sắc nhiệt độ cao - Khí N2...
 • 29
 • 265
 • 0

thuyết trình sắc khí và ví dụ

thuyết trình sắc ký khí và ví dụ
... Tổng quan phương pháp sắc khí Khái niệm phân loại Khái niệm phân loại Sắc khí gì? Có loại? Khái niệm phân loại Sắc khí phương pháp sắc mà pha động chất khí dạng pha tĩnh chất rắn ... Đỉnh peak rộng, chứa đỉnh chưa giải - Mỗi chu kì tiêm vào cột thứ va tạo sắc đồ nhanh chóng - Thời gian lưu • Một số kỹ thuật sắc kí áp dụng vào GCxGC Kỹ thuật bẫy lạnh để làm giàu mẫu (cold ... bơm thay đổi Cách thông dụng để đưa mẫu vào cột sử dụng bơm tiêm mẫu vi lượng để tiêm mẫu lỏng khí qua đệm cao su đặc biệt có khả giữ áp suất hệ thống ổn định Lượng mẫu bơm vào cột tích nhỏ khoảng...
 • 63
 • 149
 • 0

Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp chương 1 lý luận chung về giao tiếp

Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp chương 1  lý luận chung về giao tiếp
... 2.CÁC NHÓM KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VIỆC RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP a) Các nhóm kỹ định hướng giao tiếp -Nhóm kỹ biểu khả tri giác ban đầu biểu bên (hình ... đủ biểu bên đối tượng giao tiếp biểu bên đối tượng tri giác đem lại cho ta chân dung đối tượng giao tiếp +Kỹ chuyển từ tri giác vẽ bên vào chất bên nhân cách đối tương giao tiếp khả vào dấu hiệu ... động, e ngại, ngôn ngữ trinh giao tiếp thường mang tính chất từ tốn … + Kỷ định vị thể chổ biết xác định không gian thời gian giao tiếp khoang cách giửa người trình giao tiếp ngẩu nhiên mà thường...
 • 9
 • 1,368
 • 4

Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp chương 1 lý luận chung về giao tiếp

Bài thuyết trình các kỹ năng giao tiếp  chương 1  lý luận chung về giao tiếp
... 2.CÁC NHÓM KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VIỆC RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP a) Các nhóm kỹ định hướng giao tiếp -Nhóm kỹ biểu khả tri giác ban đầu biểu bên (hình ... đủ biểu bên đối tượng giao tiếp biểu bên đối tượng tri giác đem lại cho ta chân dung đối tượng giao tiếp +Kỹ chuyển từ tri giác vẽ bên vào chất bên nhân cách đối tương giao tiếp khả vào dấu hiệu ... động, e ngại, ngôn ngữ trinh giao tiếp thường mang tính chất từ tốn … + Kỷ định vị thể chổ biết xác định không gian thời gian giao tiếp khoang cách giửa người trình giao tiếp ngẩu nhiên mà thường...
 • 9
 • 935
 • 3

Bài thuyết trình môn kỹ thuật gen

Bài thuyết trình môn kỹ thuật gen
... hành phân tích sản phẩm phiên mã gen đột biến thể khẳng định bất thường qúa trình cắt nối tiền mRNA Các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu Kỹ thuật điện di Điện di kỹ thuật dùng để phân tách để tinh ... RNA người khỏa mạnh xác định cách phân tích định lượng III Phân tích trình tự gen Phân tích trình tự gen kỹ thuật xác định trình tự theo cấu trúc bậc chuỗi nucleotide phân tử nucleic acid, xác ... hệ gen RNA nên muốn khuếch đại đoạn gen người ta phải dùng kỹ thuật RT-PCR Kỹ thuật chung Gồm giai đoạn: −Phản ứng biến đổi RNA hệ gen thành sợi cDNA thứ phải nhờ đến enzyme phiên mã ngược (reverse...
 • 34
 • 676
 • 0

BÀI THUYẾT TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 - 20/10/2012 pdf

BÀI THUYẾT TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/1930 - 20/10/2012 pdf
... mừng ngày phụ nữ việt nam 20 - 10 phụ nữ việt nam Anh hùng Bất khuất Trung hậu - Đảm 20 - 10 Nhiệt liệt chào mừng ngày phụ nữ Việt nam 20 - 10 lịch sử ngày phụ nữ Việt nam 20 - 10 Cỏch õy 82 nm ... phong trào phụ nữ Việt Nam đợc Liên Hiệp Quốc đánh giá Phụ nữ Việt Nam tham gia hoạt động trị cao giới ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10 đợc tổ chức long trọng quan, đoàn thể nơi có phụ nữ làm việc ... phụ nữ đợc tặng hoa (Hoa Hồng đ ợc dùng để tặng phụ nữ ngày nhiều nhất) tặng quà Các hoạt động trớc ngày phụ nữ Việt nam 2 0-1 0 rầm rộ hớng phụ nữ Hi Liờn hip ph n Vit Nam l t chc chớnh tr -...
 • 43
 • 2,874
 • 5

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường Băng Cháy

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường Băng Cháy
... lượng băng cháy 164 m3 methane Do cấu trúc đặc biệt băng cháy nên 0,8 m3 nước nhiệt độ tăng giảm áp suất, băng cháy phân giải theo tỷ lệ: m3 băng cháy cho 164 m3 khí methane 0,8 m3 nước 1m3 băng cháy ... Ă B NG NĂ ÁP H NG Ợ CH SẠ ? NỘI DUNG CHÍNH : BĂNG CHÁY LÀ GÌ? BĂNG CHÁY CÓ PHẢI NĂNG LƯỢNG SẠCH HAY KHÔNG? I: BĂNG CHÁY LÀ GÌ? Băng cháy dạng lượng hóa thạch dạng rắn, hình thành từ khí thiên ... tinh thể băng “Metan băng cháy trở thành nguồn lượng tương lai”, Tim Collett, chuyên gia Cơ quan Địa chất Mỹ, phát biểu băng cháy hoàn toàn lượng tương lai ỨNG DỤNG BĂNG CHÁY  Băng cháy dùng...
 • 19
 • 2,034
 • 4

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (chuyên đề Dioxin)

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (chuyên đề Dioxin)
... Nẵng Huế Biên Hòa IV.Tác động dioxin môi trường người Tác động tới môi trường a .Môi trường đất: - Việc thải chất diệt cỏ chứa 2,4 D 2,4,5-T làm thúc đẩy nhanh trình phân hủy lớp đất màu mỡ mặt, ... gian bán phân hủy Dioxin Môi trường  Nghiên cứu chế tương tác dioxin sinh vật  Ngăn chặn phát tán sinh học Dioxin môi trường  Mỗi người dân phải có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh 2 ... Tác động dioxin môi trường người V Các biện pháp giảm thiểu xử lý dioxin I Giới thiệu dioxin Dioxin ??? Dioxin tên gọi chung nhóm hàng trăm hợp chất hóa học tồn bền vững môi trường thể người...
 • 37
 • 3,263
 • 23

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (mưa acid)

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (mưa acid)
... cần thiết cho trình đốt chuyển hướng lên phía buồng đốt Làm vậy, trình đốt diễn điều kiện có oxy làm giảm trình oxy hóa nitơ không khí thành NOx • Xử lý khí thải chất xúc tác Trong trình người ... Biện pháp • Biện pháp quản lý việc xả khí thải  Xây dựng công ước điều luật môi trường việc xả thải khí SO2 NO2 môi trường  Công ước điều luật phải áp dụng toàn cầu, quốc gia phải thực • Biện ... soma gây cản trở trình quang hợp Sau trận mưa axit núi Great Smoky Ảnh hưởng đến khí Các sương mù acid làm ảnh hưởng đến khả lan truyền ánh sáng Mặt trời Ảnh hưởng đến công trình kiến trúc Các...
 • 36
 • 4,060
 • 7

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (nguy cơ thiếu hụt nước ngọt ở Việt Nam)

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (nguy cơ thiếu hụt nước ngọt ở Việt Nam)
... 2.Tài nguyên nước Việt Nam phân bố không Mùa khô: hạn hán - thiếu nước trầm trọng Mùa mưa: ngập úng lũ lụt Điều kiện tự nhiên & nguồn nước: - Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến tài nguyên nước + Biến ... thải, nước thải sông Trường Giang.(Quảng Nam) (Nguồn: qrt.vn) - Lượng nước cần năm 2000 79,61 tỷ m3/năm.Trong vòng 15 năm, nhu cầu nước tăng 1,76 lần Nguồn nước Hậu Giang chịu sức ép lớn từ trình ... lượng) Nước ngầm, nguồn tài nguyên vô hình ?????????  vừa thiếu - vừa yếu  Không dồi mà mang tính cực đoan II.Khó khăn tài nguyên nước Việt Nam nay: 1.2/3 tổng lượng nước mặt nguồn nước ngoại...
 • 40
 • 1,892
 • 1

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (mặt trời - nguồn năng lượng)

bài thuyết trình hóa kỹ thuật môi trường (mặt trời - nguồn năng lượng)
... MẶT TRỜI NGUỒN NĂNG LƯỢNG GVHD: Trần Quang Ngọc Nhóm – 52CNMT Nội dung I.Một số khái niệm * Mặt trời ? * Năng lượng mặt trời? Mặt Trời trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm - Năng lượng mặt trời lượng ... NLMT để thay nguồn lượng hóa thạch Ở số vùng nông thôn miền núi, tận dụng nguồn lượng mặt trời sấy khô nông sản, sinh hoạt phổ biến Hiện tại, Việt Nam sản xuất pin mặt trời, sử dụng nguồn lượng ... đảo Trường Sa, đảo lẫn đảo chìm, huyện đảo Trường Sa - Ảnh: Vũ Thanh Bình triển khai pin lượng mặt trời  Một số ứng dụng độc đáo từ lượng mặt trời: V ƯU ĐiỂM VÀ NHƯỢC ĐiỂM: Ưu điểm:  Nguồn...
 • 29
 • 504
 • 0

Bài thuyết trình nhật chứng từ

Bài thuyết trình nhật ký chứng từ
... mẫu nhật chứng từ (10 mẫu)     Nhật chứng từ số - Ghi có TK 111 - Tiền mặt Nhật chứng từ số - Ghi Có TK 112 - Tiền gởi ngân hàng Nhật chứng từ số - Ghi Có TK 113 - Tiền chuyển Nhật ... vi tính công việc kế toán thực theo chương trình phần mềm kế toán máy vi tính NHẬT KÝ CHỨNG TỪ LÀ GÌ? II – NHẬT KÝ - CHỨNG TỪ Hình thức nhật chứng từ hình thức có nhiều ưu điểm điều kiện kế ... Hàng mua đường Các mẫu nhật chứng từ (10 mẫu)  Nhật chứng từ số : Ghi Có TK 155 156 157 158 159 131 511 512 515 521 531 532 632 641 642 711 811 821 911  Nhật chứng từ số : Ghi có TK 211,...
 • 55
 • 459
 • 0

Bài thuyết trình môn kỹ năng giao tiếp Đồng tính

Bài thuyết trình môn kỹ năng giao tiếp Đồng tính
... dai dẳng, ám ảnh lấy tâm trí họ trở thành vết cứa hồi ức Vì ta dang rộng vòng tay đón nhận lấy đồng tình nữ, nam, yêu thương cảm thông, chia sẻ với họ Dù les hay gay người bình thường bị xã hội ... dị, tự sâu thẳm họ mong muốn có dũng cảm, dám nói lên thật họ Les, gay người sống thật với giới tính mình, không trốn tránh hay lừa dối thân Đúng câu hát Lady Gaga: “Tôi xinh đẹp phong cách mình, ... tôn trọng yêu thương họ cách ta đối xử với thân .Hết Tên thành viên: Lớp 13CĐ-M -Lê Nguyễn Kim Giao -Phạm Hoàng Mộng Kha -Trương Thị Cẩm Hướng ...
 • 2
 • 1,835
 • 5

Bài thuyết trình môn kỹ thuật gen

Bài thuyết trình môn kỹ thuật gen
... (phylum): Firmicutes Lớp (class): Bacilli Bộ (order) Eubacteriales Họ family) Bacillaceae Giống (genus): Bacillus Loài Bacillus subtilis B/ Đặc điểm B.subtilis H Vk bắt màu Gram+ (tím) 1.Vi khuẩn ... fumonisin điều kiện in vitro Bacillus dòng PY-1 đc phát tính chất hóa sinh, t/c vật lý nhờ phân tích trình tự 16S rDNA biểu khả kháng nhiều loại nấm bệnh thông thường đk invitro D/ NgUYÊN Liệu VÀ ... (NMR) B.Subtilis RB14 RB14 Bacillus subtilis, cho thấy hoạt động kháng sinh chống lại phytopathogens cách sản xuất kháng sinh iturin A surfactin Iturin A, lipopeptide,có đặc tính kháng nấm mạnh...
 • 26
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thuyết trình về kỹ năng giao tiếpcác bài thuyết trình về kỹ năng giao tiếpbài thuyết trình biến đổi khí hậubài giảng về sắc ký khíbài thuyết trình lợi ích khi áp dụng iso9000 tại cơ quan tổng công ty điện lực miền nam spcthuyet trinh sac ky phangbài thuyết trình kỹ thuật nuôi cá sấulý thuyết sắc ký khíkỹ thuật bài thuyết trìnhbài thuyết trình kỹ năng giao tiếpbài giảng đại cương về sắc ký khíbài giảng đại cương sắc ký khíkỹ năng xây dựng bài thuyết trìnhcơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký khíkỹ năng chuẩn bị bài thuyết trìnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây