CÁC LOẠI DETECTOR của SK KHÍ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC LOẠI DETECTOR SỬ DỤNG TRONG SẮC KÝ KHÍ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC LOẠI DETECTOR SỬ DỤNG TRONG SẮC KÝ KHÍ
... I SƠ LƯỢC VỀ CÁC LOẠI DETECTOR II CÁC LOẠI DETECTOR THÔNG DỤNG HIỆN NAY & NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG I SƠ LƯỢC VỀ DETECTOR DETECTOR: phận quan trọng sử dụng máy phân tích sắc ký, có nhiệm ... THAM KHẢO [1] Hóa phân tích, tập Phân tích dụng cụ, tác giả PGS.TS Trần Tử An, Nhà xuất y học, năm 2007 [2] Bài giảng NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG VÀ KHÍ, Ths Lê Nhất ... thể phân loại detector thành nhóm sau:  Detector vạn năng: đáp ứng với tất chất tan  Detector chọn lọc: đáp ứng với đăc tính riêng chất tan Hiện có nhiều detector nghiên cứu chế có loại sử dụng...
 • 19
 • 617
 • 1

phan tich cac loai the cua ngan hang a chau.doc

phan tich cac loai the cua ngan hang a chau.doc
... 1.1- ACB Visa Platinum 1.2-Thẻ tín dụng quốc tế ACB visa ACB mastercard 2- Thẻ trả trước .9 2.1-Thẻ ACB visa preaid ACB mastercard dynamic 2.2- Thẻ ACB v a electron ACB ... máy ATM, mua hàng tại cư a hàng hay mua hàng trực tuyến bằng các thông tin the cu a Chủ thẻ, Chủ thẻ bồi hoàn chi phí bị tính trái phép nói tối a vòng 02 tháng (60 ngày) trước ... MasterCard (MC), VisaCard (VS), Thẻ toán quốc tế: VisaElectron (VSE), MasterCard Electronic (MCE), Visa Debit (VSD), MasterCard Dynamic (MCD), Thẻ Tín dụng nội đ a: ACB Phước Lộc Thọ, ACB Mai...
 • 35
 • 442
 • 1

Chương 1: CÁC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ

Chương 1: CÁC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ
... Trên vẽ TCVN dùng phép chiếu góc thứ không ghi ký hiệu 1.2 PHÂN LOẠI CÁC BẢN VẼ PHẲNG CƠ KHÍ 1.2.1 Bản vẽ sơ đồ (schema) Bản vẽ sơ đồ vẽ phẳng bao gồm ký hiệu đơn giản quy ước nhằm thể nguyên lý ... 1.5 sau: CÁC LOẠI BẢN VẼ CƠ KHÍ 18 Hình 1.5 Hình vẽ chi tiết chiều hình chiếu trục đo chiều Trong phạm vi tài liệu này, tập trung vào hai loại vẽ chi tiết vẽ lắp 1.2.5 Tỉ lệ xích : Trừ vẽ sơ đồ, ... CỦA BẢN VẼ CHI TIẾT CHƯƠNG 23 Bản vẽ chi tiết (detail drawing, part drawing) hay gọi vẽ chế tạo hình thành sau có vẽ lắp ráp Do vậy, ta thấy vẽ vẽ chi tiết bước sau giai đoạn thiết kế, vẽ lắp vẽ...
 • 19
 • 25,304
 • 50

Các chính sách của Singapore khi Việt Nam xuất khẩu hàng hoá vào Singapore.doc

Các chính sách của Singapore khi Việt Nam xuất khẩu hàng hoá vào Singapore.doc
... sách Singapore Việt Nam xuất hàng hoá vào Singapore khách hàng chủ lực nhà kinh doanh xuất nhập Việt Nam Từ 1996 đến nay, Singapore bạn hàng lớn Việt Nam Quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore phát ... động sản 22 Các sách Singapore Việt Nam xuất hàng hoá vào Singapore dự án sử dụng nhiều lao động tài nguyên sẵn có Việt Nam; dự án chế biến nông thuỷ sản Trong năm 2008, Việt Nam Singapore triển ... sản phẩm gạo mạnh ta Việt Nam có phát triển vượt bậc lĩnh vực Những năm 24 Các sách Singapore Việt Nam xuất hàng hoá vào Singapore gần đây, Việt Nam vươn lên trở thành nước xuất gạo lớn giới Chúng...
 • 27
 • 564
 • 3

Các chính sách của Singapore khi Việt Nam xuất khẩu hàng hoá vào Singapore

Các chính sách của Singapore khi Việt Nam xuất khẩu hàng hoá vào Singapore
... bốc hàng, thiệt hại vận chuyển, tần số thường không nhận khách hàng nhận hàng chí vào số thời điểm sau nhận hàng Do đó, nhiều tổ chức theo dõi số lượng khách hàng trả lại hàng hóa bị hư hỏng khi m ... tình mà ngày giao hàng số lần giao hàng khác khách hàng, thước đo hiệu chu kỳ đơn đặt hàng nghiêm ngặt việc giao hàng lúc tỷ lệ phần trăm thật đáp ứng yêu cầu giao hàng khách hàng 1.3 Quality ... control and direct the activities Khi xem xét hoạt động logistics cụ thể, từ việc nhập vào đơn đặt hàng để làm hàng việc bốc dỡ kiện hàng từ phương tiện vận tải, xem xét cách thức đo lường doanh thu...
 • 93
 • 266
 • 0

Các chính sách của Singapore khi Việt Nam xuất khẩu hàng hoá vào Singapore

Các chính sách của Singapore khi Việt Nam xuất khẩu hàng hoá vào Singapore
... sách Singapore Việt Nam xuất hàng hoá vào Singapore khách hàng chủ lực nhà kinh doanh xuất nhập Việt Nam Từ 1996 đến nay, Singapore bạn hàng lớn Việt Nam Quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore phát ... động sản 22 Các sách Singapore Việt Nam xuất hàng hoá vào Singapore dự án sử dụng nhiều lao động tài nguyên sẵn có Việt Nam; dự án chế biến nông thuỷ sản Trong năm 2008, Việt Nam Singapore triển ... sản phẩm gạo mạnh 24 Các sách Singapore Việt Nam xuất hàng hoá vào Singapore ta Việt Nam có phát triển vượt bậc lĩnh vực Những năm gần đây, Việt Nam vươn lên trở thành nước xuất gạo lớn giới Chúng...
 • 27
 • 249
 • 0

Các loại bệnh của

Các loại bệnh của bò
... cho biết xét nghiệm bệnh biết bệnh tìm (kể bệnh louping-ill ,một loại bệnh truyền nhanh qua não cột sống) • Ông cho biết thêm, thêm Cơ quan nghiên cứu thú y (VLA) dường phát loại bệnh • Những ... so với bệnh gia súc khủng khiếp khác bệnh lở mồm long móng rinderpest, bệnh điên thu hút ý rộng rãi người ta cho bệnh lây qua người, nhiên chưa chứng minh bệnh có liên hệ với dạng bệnh Creutzfeldt-Jakob ... bệnh có liên hệ với dạng bệnh Creutzfeldt-Jakob loại bệnh viêm não người Bệnh lao gì? Đây bệnh truyền nhiểm M.bovis gây thường gặp loài Bệnh xảy tất loài hữu nhũ khác kể loài người Tiên...
 • 27
 • 315
 • 1

TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI DETECTOR SỬ DỤNG TRONG SẮC KÝ LỎNG

TÌM HIỂU VỀ CÁC LOẠI DETECTOR SỬ DỤNG TRONG SẮC KÝ LỎNG
... NỘI DUNG Giới thiệu chung sắc lỏng Các loại detector sắc lỏng GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẮC KÝ LỎNG 1.1 Định nghĩa  Sắc lỏng (thường dùng sắc lỏng hiệu cao) loại kỹ thuật tách phân tích ... cấu tạo hệ thống sắc lỏng hiệu cao Trong hệ thống sắc lỏng phận vô quan trọng để phát chất có mẫu đầu dò (detector) 2 CÁC LOẠI DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG 2.1 Khái niệm Detector phận phát ... phạm vi sử dụng bị Detector khúc xạ CÁC LOẠI DETECTOR TRONG SẮC KÝ LỎNG 2.3.4 Detector tán xạ bay (ELSD)  Đây loại detector vạn đáp ứng với chất phân tích bay so với pha động sắc lỏng  Dịch...
 • 25
 • 2,473
 • 9

Chương 4: Các tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh

Chương 4: Các tổn thất của dòng khi chuyển động qua cánh
... dng - Hãû säú lỉu lỉåüng ca dy cạnh l t säú ca lỉu lỉåüng thỉûc âi qua dy cạnh trãn lỉu lỉåüng trng khäúi l thuút ca mäi cháút âi qua dy cạnh áúy (4-3) µ = G / Gt Lỉu lỉåüng thỉûc ca mäi cháút khạc ... tàng ạp sút qụa nhanh vng tàng ạp nãn hãû säú täøn tháút nàng lỉåüng dng bao quanh dy cạnh kiãøu xung lỉûc s låïn hån bao quanh dy cạnh äúng phun (â âỉåüc thỉûc nghiãûm chỉïng minh) w1 pb.cosβ β ... cng låïn, hiãûu sút dy cạnh cng cao - 94 - 4-2 Täøn tháút nàng lỉåüng dng chuøn âäüng bao quanh dy cạnh Qua nhỉỵng kãút qu nghiãn cỉïu bàòng l thuút v thỉûc nghiãûm mäüt cạch cọ hãû thäúng, ngỉåìi...
 • 21
 • 183
 • 0

Tài liệu Các phương pháp phát hiện và nhận biết các biểu hiện của cây khi môi trường bị thiếu một số chất khoáng ppt

Tài liệu Các phương pháp phát hiện và nhận biết các biểu hiện của cây khi môi trường bị thiếu một số chất khoáng ppt
... a Phương pháp phân tích Phương pháp tiến hành phân tích định kì nguyên tố dinh dưỡng lá, nhằm xác định xem chúng thiếu nguyên tố b Phương pháp phân tích mô Dựa vào phản ứng hoá học số hoá chất ... mô vào màu sắc phản ứng xảy ra, biết hàm lượng chất dinh dưỡng có nhiều hay Trên sở định thời gian số lượng chất dinh dưỡng cần cung cấp cho c Phương pháp chẩn đoán đặc điểm bên Sự thiếu chất khoáng ... NHU CẦU DINH DƯỠNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CỤ THỂ Việc chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng trồng chủ yếu nhằm mục đích xác định thời kì số lượng chất dinh dưỡng cần cung cấp cho Có phương pháp chủ yếu để chẩn...
 • 6
 • 471
 • 0

Các yêu cầu của điều khiển chuyển động ppt

Các yêu cầu của điều khiển chuyển động ppt
... lại điều khiển Hình Kiến trúc điều khiển chuyển động Kiến trúc điều khiển chuyển động Một điều khiển chuyển động đóng vai trò não hệ thống điều khiển chuyển động tính toán quỹ đạo chuyển động ... điều khiển I/O National Instruments (NI) đem đến cách tiếp cận để triển khai hệ thống điều khiển chuyển động công suất cao: Các điều khiển chuyển động plug-in DSP-based cho PCI PXI Các điều khiển ... điều khiển chuyển động sử dụng NI LabVIEW NI SoftMotion Module Hình Các điều khiển chuyển động plug-in DSP-Based Bộ điều khiển chuyển động plug-in DSP-Based NI cung cấp điều khiển chuyển động plug-in...
 • 7
 • 215
 • 0

Các loại nguồn của pháp luật Việt Nan hiện nay ppt

Các loại nguồn của pháp luật Việt Nan hiện nay ppt
... quyền lực nhà nước Các loại nguồn hỗn hợp Bên cạnh nguồn nội dung kể trên, có nguồn vừa nguồn nội dung, vừa nguồn hình thức pháp luật Đó nguồn sau: Các nguyên tắc chung pháp luật Đây nguyên lý, ... tất loại tập quán tập quán thông thường, tập quán chung, tập quán pháp luật tập quán địa phương trở thành nguồn pháp luật Phong tục tập quán vừa nguồn nội dung, vừa nguồn hình thức pháp luật ... Song, có nguyên tắc vừa nguồn nội dung, vừa nguồn hình thức pháp luật Ví dụ, nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa Nguyên tắc coi nguồn nội dung pháp luật quy định pháp luật nhiều lĩnh vực ban...
 • 12
 • 203
 • 0

Nên được chẩn đoán các loại ung thư trước khi có con doc

Nên được chẩn đoán các loại ung thư trước khi có con doc
... ung thư từ mẹ sang tượng bất thư ng Giáo sư Peter Johnson, nhà khoa học khác Viện Nghiên cứu ung thư Anh, khuyến cáo phụ nữ chẩn đoán dạng bệnh ung thư trước định "Những phụ nữ điều trị ung ... đứa trẻ nguồn gốc từ thể người mẹ hay không Kết cho thấy tế bào bạch cầu hai người mang gen đột biến giống hệt Gen gây nên bệnh ung thư Sau nhóm nghiên cứu tìm hiểu cách tế bào ung thư vô hiệu ... ràng cấp độ phân tử, hệ miễn dịch bào thai nhận tế bào ung thư thực thể lạ chúng xâm nhập qua dây "Trong ca mà mẹ mắc dạng ung thư, tế bào ung thư người mẹ xâm nhập vào bào thai mà không gặp kháng...
 • 4
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các loại sự cố trong khí cụcác loại nợ của doanh nghiệpcác loại hộp số cơ khícác loại cây cảnh hút khí độccác loại xe hơi điều khiển từ xacác loại hình của công ty cổ phầncác loại bệnh của cây cà chuacác loại đồ chơi điều khiển từ xacác loại xe đua điều khiển từ xacác loại công tắc điều khiển từ xacác loại ô tô điều khiển từ xacác loại máy bay điều khiển từ xacác loại nghĩa của từcác loại từ của tiếng việtcác loại dụng cụ cơ khíCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ