Tư tưởng giáo dục của Edgar Morin trong tác phẩm Bảy tri thức tất yếu cho nền giáo dục tương lai

tưởng giáo dục của edgar morin trong tác phẩm bảy tri thức tất yếu cho nền giáo dục tương lai

Tư tưởng giáo dục của edgar morin trong tác phẩm bảy tri thức tất yếu cho nền giáo dục tương lai
... giá trị tưởng Edgar Morin giáo dục Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tưởng giáo dục Edgar Morin tác phẩm Bảy tri thức tất yếu cho giáo dục ng lai Trong tập trung ... 8/2008 trình bày quan điểm giáo dục Edgar Morin cách khái quát sâu sắc Tóm lại, đề tài tưởng giáo dục Edgar Morin tác phẩm Bảy tri thức tất yếu cho giáo dục ng lai , chưa có công trình nghiên ... Đây tác phẩm Do vậy, đóng góp lớn luận văn là: Nghiên cứu hệ thống hóa tưởng giáo dục Edgar Morin tác phẩm Bảy tri thức tất yếu cho giáo dục ng lai Góp phần nhỏ vào việc sâu nghiên cứu tư...
 • 82
 • 192
 • 2

tưởng giáo dục của john dewey trong tác phẩm dân chủ và giáo dục và giá trị vận dụng trong việc đổi mới giáo dục việt nam hiện nay

Tư tưởng giáo dục của john dewey trong tác phẩm dân chủ và giáo dục và giá trị vận dụng trong việc đổi mới giáo dục việt nam hiện nay
... đặc biệt Dân chủ Giáo dục - Phân tích nội dung tưởng giáo dục J Dewey Dân chủ Giáo dục - Xác định giá trị vận dụng tưởng giáo dục J Dewey tác phẩm việc đổi giáo dục Việt Nam Đối ng, phạm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ KIM DUNG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA JOHN DEWEY TRONG TÁC PHẨM “DÂN CHỦ VÀ GIÁO DỤC” VÀ GIÁ TRỊ VẬN DỤNG TRONG VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN ... dung tưởng giáo dục J Dewey Dân chủ giáo dục, từ rút giá trị vận dụng tưởng việc đổi giáo dục Việt Nam Nhiệm vụ luận văn - Làm rõ điều kiện, tiền đề, trình hình thành tưởng giáo dục J Dewey, ...
 • 96
 • 565
 • 4

tưởng nhân đạo của Nam Cao trong tác phẩm Chí phèo

Tư tưởng nhân đạo của Nam Cao trong tác phẩm Chí phèo
... dao cua nam cao tac pham chi pheo uoc mo ve mot gia dinh nho cua chi pheo tưởng nhân đạo truyên ngắn Chí Phèo cua Nam Cao tuorng nhân đạo chí phèo tưởng nhân đạo truyện chí phèo Tu tuong ... luong thien cho tao luong thien Nhân đạo Chí phèo Nam Cao nêu biểu tưởng nhân đạo chuyện ngắn chí phèo lập dàn ý tưởng nhân đạo NamCao truyện chi phèo hien tuong nguoi nong dan bi tha hoa ... nam cao tac pham chi pheo lòng nhân đạo nam cao chí phèo phan tich gia tri nhan dao tac pham vo nhat phan tich cau noi cua chi pheo : tao muon lam nguoi luong thien cho tao luong thien Nhân đạo...
 • 2
 • 1,673
 • 10

tưởng thẩm mỹ của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều

Tư tưởng thẩm mỹ của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều
... nhau, tưởng có hình thức khác Ở phạm vi luận văn này, đề cập tới tưởng tác giả thông qua tác phẩm văn học, tưởng Nguyễn Du tác phẩm Truyện Kiều mà cụ thể tưởng thẩm mỹ Song, tưởng thẩm ... giả Nói cách khác, tưởng tác phẩm bộc lộ, miêu tả tưởng tác giả tác phẩm văn học tưởng linh hồn tác phẩm văn học” (Nhà văn V G Korolenco) Trong Truyện Kiều, tưởng chủ đạo đau xót ... thức thẩm mỹ khái quát thành tưởng thẩm mỹ Vậy, nguồn gốc sở khách quan tưởng thẩm mỹ trình lao động Nếu nhận thức thẩm mỹ phản ánh giới thẩm mỹ khách quan, thẩm mỹ người; ý thức thẩm mỹ...
 • 108
 • 1,016
 • 0

Tóm tắt luận án tưởng triết học về khoa học của francis bacon trong tác phẩm công cụ mới

Tóm tắt luận án tư tưởng triết học về khoa học của francis bacon trong tác phẩm công cụ mới
... đánh giá tưởng triết học khoa học F .Bacon 4.1 Tác động tưởng triết học khoa học F .Bacon đến lịch sử phát triển khoa học triết học phương Tây sau F .Bacon Có thể nói, tác động tưởng triết ... ng triết học khoa học F .Bacon Đối ng nghiên cứu luận án: - Đối ng nghiên cứu luận án tưởng triết học khoa học Francis Bacon trình bày tác phẩm Công cụ mới - Phạm vi nghiên cứu tác phẩm ... trên, tác giả chọn chủ đề tưởng triết học khoa học Francis Bacon tác phẩm Công cụ mới làm đề tài nghiên cứu luận án Mục đích, nhiệm vụ luận án Mục đích luận án làm rõ tưởng triết học khoa...
 • 17
 • 102
 • 0

Em hãy phân tích tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo

Em hãy phân tích tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo
... Trung từ mệnh tập) Bình Ngô đại cáo xét mặt tưởng tác phẩm bật chủ nghĩa nhân đạo, chứng minh hùng hồn cho chiến thắng nhân dân ta chống giặc Minh Triết lí nhân nghĩa Nguyễn Trãi tiềm ẩn mỏ quặng ... từ đổi mới” Nghĩa triết lí nhân nghĩa, hành động nhân nghĩa toàn thắng Ta đạt mục đích, không cần phải xử kẻ cuồng sát không nhân nghĩa tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi thể cổ vũ nhân dân ta tiêu ... ấy, ta đối xử nhân đạo sau ngày toàn thắng 30-4-1975 trao trả lại cho Mỹ Phải nguồn từ tưởng Nguyễn Trãi em đại nghĩa để thắng tàn Lẩy chí nhân để thay cường bạo” Bình Ngô đại cáo vừa tổng...
 • 4
 • 928
 • 3

tưởng chính trị của aristotle trong tác phẩm chính trị đặc điểm và ý nghĩa lịch sử

Tư tưởng chính trị của aristotle trong tác phẩm chính trị  đặc điểm và ý nghĩa lịch sử
... tƣởng trị Aristotle có tính nhân văn Chƣơng Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ARISTOTLE TRONG TÁC PHẨM CHÍNH TRỊ 3.1 Ý NGHĨA CỦA TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ARISTOTLE ĐỐI VỚI LỊCH SỬ TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ... KIỆN LỊCH SỬ VÀ TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA SỰ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ARISTOTLE TRONG TÁC PHẨM CHÍNH TRỊ 1.1 ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TƢ TƢỞNG CHÍNH TRỊ ARISTOTLE TRONG TÁC PHẨM CHÍNH TRỊ 1.1.1 ... nội dung, đặ điểm ý nghĩ lịch sử củ tƣ tƣởng trị Aristotle đƣợc thể tập trung tác phẩm Chính trị Phạm vi nghiên cứu: trọng tâm nghiên cứu tác phẩm Chính trị, có liên hệ với tác phẩm Đạo đức học...
 • 27
 • 206
 • 0

Sự phê phán của c mác đối với tưởng triết học của pru đông trong tác phẩm sự khốn cùng của triết học

Sự phê phán của c mác đối với tư tưởng triết học của pru đông trong tác phẩm sự khốn cùng của triết học
... TƢỞNG TRIẾT H C CỦA PRU- ĐÔNG VÀ Ý NGHĨA C A SỰ PHÊ PHÁN ĐÓ 2.1 Sự phê phán C. M c tƣ tƣởng triết h c Pru- đông t c phẩm Sự khốn triết h c 2.1.1 Sự phê phán C. M c tưởng triết h c mang tính tâm Pru ông ... chƣơng 18 CHƢƠNG SỰ PHÊ PHÁN C A C. M C ĐỐI VỚI TƢ TƢỞNG TRIẾT H C CỦA PRU- ĐÔNG VÀ Ý NGHĨA C A SỰ PHÊ PHÁN ĐÓ 19 2.1 Sự phê phán C. M c tƣ tƣởng triết h c Pru- đông t c ... Đối ng: Đối ng luận văn nội dung phê phán C. M c tưởng triết h c Pru- đông t c phẩm Sự khốn triết h c 4.2 Phạm vi: Luận văn tập trung vào khai th c phê phán C. M c đến mặt, khía c nh...
 • 81
 • 203
 • 1

TƯỞNG NHÂN NGHĨA CỦA NGUYỄN TRÃI TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

TƯ TƯỞNG NHÂN NGHĨA CỦA NGUYỄN TRÃI TRONG TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
... nghiệp tưởng Nguyễn Trãi - Phân tích làm rõ tưởng nhân nghĩa đặc sắc Nguyễn Trãi tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo ý nghĩa tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi tác phẩm thời đại lịch sử Đối ng phạm ... sách ông tưởng nhân nghĩa ông thể rõ qua nhiều tác phẩm mà đặc biệt có tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo Bình Ngô Đại Cáo tác phẩm thể rõ sâu sắc tưởng nhân nghĩa ông Bình Ngô Đại Cáo hoàn thành ... hôm tưởng nguyên giá trị Vì vậy, từ việc tìm hiểu phân tích tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi mà đặc biệt tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, tác giả chọn đề tài: tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi tác phẩm...
 • 86
 • 186
 • 0

tưởng triết học về khoa học của francis bacon trong tác phẩm công cụ mới

Tư tưởng triết học về khoa học của francis bacon trong tác phẩm công cụ mới
... HỌC VỀ KHOA HỌC CỦA F .BACON TRONG TÁC PHẨM “CÔNG CỤ MỚI” 121 4.1 Giá trị hạn chế tưởng triết học khoa học F .Bacon tác phẩm Công cụ mới 121 4.1.1 Giá trị tưởng triết học ... học khoa học F .Bacon tác phẩm "Công cụ mới" 121 4.1.2 Hạn chế tưởng triết học khoa học F .Bacon tác phẩm "Công cụ mới" 130 4.2 Tác động tưởng triết học khoa học F .Bacon ... án tưởng triết học khoa học F Bacon trình bày tác phẩm Công cụ mới - Phạm vi nghiên cứu tác phẩm Công cụ mới số tác phẩm khác F .Bacon đề cập tới nội dung tưởng triết học khoa học, tác...
 • 167
 • 275
 • 0

tưởng thẩm mỹ của nguyễn du trong tác phẩm “truyện kiều

Tư tưởng thẩm mỹ của nguyễn du trong tác phẩm “truyện kiều
... nhau, tưởng có hình thức khác Ở phạm vi luận văn này, đề cập tới tưởng tác giả thông qua tác phẩm văn học, tưởng Nguyễn Du tác phẩm Truyện Kiều mà cụ thể tưởng thẩm mỹ Song, tưởng thẩm ... ngẫm, tưởng khía cạnh thẩm mỹ ông Những tiền đề tưởng ảnh hưởng tới tưởng thẩm mỹ Nguyễn Du 1.2.1 Ảnh hưởng Nho – Phật – Lão tưởng thẩm mỹ Việt Nam trước kỷ XIX đến tưởng thẩm mỹ Nguyễn ... KIỆN, TIỀN ĐỀ RA ĐỜI TƯ TƯỞNG THẨM MỸ CỦA NGUYỄN DU TRONG TÁC PHẨM TRUYỆN KIỀU 1.1 Một số vấn đề lý luận tưởng thẩm mỹ Về khái niệm tưởng, theo Đại từ điển Tiếng Việt, tưởng dt định nghĩa...
 • 116
 • 241
 • 0

tưởng triết học về khoa học của francis bacon trong tác phẩm công cụ mới

Tư tưởng triết học về khoa học của francis bacon trong tác phẩm công cụ mới
... HỌC VỀ KHOA HỌC CỦA F .BACON TRONG TÁC PHẨM "CÔNG CỤ MỚI" 121 4.1 Giá trị hạn chế tưởng triết học khoa học F .Bacon tác phẩm" Công cụ mới" 121 4.1.1 Giá trị tưởng triết học ... học khoa học F .Bacon tác phẩm "Công cụ mới" 121 4.1.2 Hạn chế tưởng triết học khoa học F .Bacon tác phẩm "Công cụ mới" 130 4.2 Tác động tưởng triết học khoa học F .Bacon ... án tưởng triết học khoa học F Bacon trình bày tác phẩm "Công cụ mới" - Phạm vi nghiên cứu tác phẩm "Công cụ mới" số tác phẩm khác F .Bacon đề cập tới nội dung tưởng triết học khoa học, tác...
 • 169
 • 211
 • 1

TƯỞNG CỦA LÊ NIN TRONG TÁC PHẨM “BÀN VỀ CÁI GỌI LÀ VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐỒNG BỘ MỘT SỐ LOẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆTNAM

TƯ TƯỞNG CỦA LÊ NIN TRONG TÁC PHẨM “BÀN VỀ CÁI GỌI LÀ VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐỒNG BỘ MỘT SỐ LOẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆTNAM
... cứu tác phẩm đặt câu hỏi cho người học Việt Nam việc xây dựng phát triển kinh tế thị trường ? Do tác giả chọn chủ đề : Vận dụng ng Nin tác phẩm “Bàn gọi vấn đề thị trường để xây dựng đồng ... đồng số loại thị trường kinh tế thị trường định hướng CNXH Việt Nam Làm tiểu luận NỘI DUNG Trong trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, việc phát triển hệ thống thị trường ... chủ yếu số loại thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN 1.1.1 Thị trường hàng hoá dịch vụ Thị trường hàng hoá dịch vụ phận thị trường đầu kinh tế có vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã...
 • 18
 • 360
 • 3

Sự vận động của vật chất trong tác phẩm “biện chứng của tự nhiên” của ph ăngghen

Sự vận động của vật chất trong tác phẩm “biện chứng của tự nhiên” của ph ăngghen
... ĐỘNG CỦA VẬT CHẤT 1.1 Một số quan niệm vận động 1.2 Về tác ph m “Biện chứng tự nhiên” Ph. Ăngghen CHƯƠNG 2: NỘI DUNG CĂN BẢN VỀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA VẬT CHẤT TRONG TÁC PH M “BIỆN CHỨNG CỦA TỰ NHIÊN” CỦA ... ph m “Biện chứng tự nhiên” Ph. Ăngghen … 14 1.2.2 Vị trí vấn đề vận động vật chất tác ph m “Biện chứng tự nhiên” Ph. Ăngghen. ……… 22 Chương 2: Nội dung vận động vật chất tác ph m “Biện chứng ... vận động vận động vật chất vận động tuyệt đối Như ý thức không vận động, mà ý thức sản ph m giới vật chất, vận động ý thức ph thuộc vào vận động giới vật chất Vận động thuộc tính vật chất, đặc...
 • 58
 • 758
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: viet 1 doan van ve long tu trong cua lao hac trong tac pham lao hac cua nam caovai trò của nhân vật trong tác phẩm tự sựvai trò của âm thanh trong tác phẩm truyền hìnhvai trò của ngôn ngữ trong tác phẩm văn họcvai trò của thị nở trong tác phẩm chí phèovai trò của chi tiết trong tác phẩm báo chítính liên kết của hình ảnh trong tác phẩm truyền hìnhmột số đặc điểm tư duy tiểu thuyết của bảo ninh qua tác phẩm nỗi buồn chiến tranhphân tích tấn bi kịch cự tuyệt quyền làm người của chí phèo trong tác phẩm cùng tên của nam cao văn 11cach lap dan y cho de van phan tich kich cu tuyet quyen lam nguoi cua chi pheo trong tac pham cung ten cua nam caocach lap dan y cho de van phan tich bi kich bi cu tuyet quyen lam nguoi cua chi pheo trong tac pham cung ten cua nam caochung minh rang nguyen hong la nha van cua hai phong trong tac pham trong long metấm lòng của người mẹ trong tác phẩm vợ nhặtnhân vật văn học và vai trò của nhân vật trong tác phẩmcác thành phần của lời văn trong tác phẩm văn họcgiáo án chủ đề trường mầm nonGiáo án nghề làm vườngiáo án âm nhạcThể dục: Bật xa 40-50cm (5-6 tuổi)dán hoa tặng mẹtách gộp trong phạm vi 6Giáo án chủ đề nhánh đồ dùng trong gia đình bégiáo án bản thân 17+18giao an gia dinhHoạt động với đồ vậtBÀI BÁO CÁO THƯ VIỆNChủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuậtBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 8. Dân số nước taTuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩaGiáo án Thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì II chuẩn KTKNGiáo án thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNKhảo sát tập đoàn giống lúa indica và japonica