Nghiên cứu xử lý thuốc diệt cỏ glyphosate trong nước bằng phương pháp fenton điện hoá

NGHIÊN CỨU XỬ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƯỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƯỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ
... độ Glyphosate lại dung dịch xử trình Fenton điện hoá, I = 0,5A, pH = 3, [Fe2+]= 0,1 mM, dung dịch Glyphosate C0 = 33,8 mg/L Kết thí nghiệm nghiên cứu khả xử glyphosate nước trình Fenton điện ... trình fenton điện hoá 1.2.4 Nghiên cứu áp dụng fenton điện hoá xử nước thải CHƢƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Hoá chất dụng cụ thí nghiệm 2.2 Hệ thí nghiệm Fenton điện hoá 2.2.1 ... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ––––––––––––––––– Đoàn Tuấn Linh NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƢỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã số: 60520320 TÓM...
 • 20
 • 103
 • 0

NGHIÊN cứu xử THUỐC DIỆT cỏ GLYPHOSATE TRONG nước BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON điện HOÁ

NGHIÊN cứu xử lý THUỐC DIỆT cỏ GLYPHOSATE TRONG nước BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON điện HOÁ
... đầu Glyphosate đƣợc pha 33,8 mg/L ta có biểu đồ hiệu suất xử Glyphosate nƣớc phƣơng pháp Fenton điện hoá nhƣ hình 20 Kết thí nghiệm nghiên cứu khả xử glyphosate nƣớc trình Fenton điện hoá ... trình xử fenton điện hoá Đánh giá, khảo sát khả xử Glyphosate nƣớc trình Fenton điện hoá giá trị nồng độ Glyphosate ban đầu khác từ 0,05 mmol/L tới 0,4 mmol/L Kết cho thấy trình fenton điện ... NHIÊN ––––––––––––––––– ĐOÀN TUẤN LINH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƢỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trƣờng Mã số: 60520320 LUẬN...
 • 68
 • 223
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƢỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE TRONG NƢỚC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HOÁ
... khác (xử thứ cấp) 1.2.4 Một số nghiên cứu áp dụng fenton điện hoá để xử nƣớc thải Do Fenton điện hóa có ƣu điểm định xử chất thải, nên có nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng fenton điện ... đầu Glyphosate đƣợc pha 33,8 mg/L ta có biểu đồ hiệu suất xử Glyphosate nƣớc phƣơng pháp Fenton điện hoá nhƣ hình 20 Kết thí nghiệm nghiên cứu khả xử glyphosate nƣớc trình Fenton điện hoá ... trình xử fenton điện hoá Đánh giá, khảo sát khả xử Glyphosate nƣớc trình Fenton điện hoá giá trị nồng độ Glyphosate ban đầu khác từ 0,05 mmol/L tới 0,4 mmol/L Kết cho thấy trình fenton điện...
 • 68
 • 92
 • 0

Nghiên cứu xử chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóa

Nghiên cứu xử lý chất thải phóng xạ dạng lỏng bằng phương pháp xi măng hóa
... nhiên liệu, quản xử chất thải phóng xạ, Viện Công nghệ Xạ Hiếm TS Nguyễn Bá Tiến (2009), “Bài giảng Các phương pháp xử chất thải phóng xạ , Trung tâm xử chất thải phóng xạ môi trƣờng, ... 1.3 Chất thải phóng xạ dạng lỏng phát sinh từ nhà máy điện hạt nhân 1.4 Các phƣơng pháp xử chất thải phóng xạ dạng lỏng 12 1.5 Giới thiệu chung xi măng 20 1.6 Cơ chế trình xi măng ... thành phần xi măng đến hiệu xi măng hóa 34 3.2 Ảnh hƣởng thành phần chất thải đến hiệu xi măng hóa 39 3.3 Ảnh hƣởng tỉ lệ chất thải/ xi măng đến hiệu xi măng hóa 42 3.4 Ảnh hƣởng chất phụ gia...
 • 13
 • 187
 • 1

nghiên cứu xác định hàm lượng (cr2o7)2- trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử uvvis với thuốc thử điphenylcacbazit

nghiên cứu xác định hàm lượng (cr2o7)2- trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử uvvis với thuốc thử điphenylcacbazit
... Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS [1] 1.5.1 Giới thiệu phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS phương pháp phân tích dụng cụ nhanh, xác ... cứu xác định hàm lượng Cr2O72- nước phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS - Phân tích xác định hàm lượng Cr2O72- số mẫu nước địa bàn thành phố Đà Nẵng  Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu ... dù hàm lượng nhỏ Chính lý trên, chọn đề tài: “ Nghiên cứu xác định hàm lượng Cr2O72- nước phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UVVIS với thuốc thử điphenylcacbazit 2  Mục tiêu đề tài: - Nghiên...
 • 54
 • 1,002
 • 5

Nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang phân tử UV VIS với thuốc thử o-phenantrolin

Nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt trong nước bằng phương pháp trắc quang phân tử UV VIS với thuốc thử o-phenantrolin
... biện pháp xử lí kịp thời, cần phải nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc, với mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xác định tổng hàm lượng sắt nước phương pháp trắc quang phân tử UV- VIS ... phƣơng pháp trắc quang phân tử, đánh giá đƣợc mức độ xác phƣơng pháp -Đã khảo sát tìm điều kiện tối ƣu trình phân tích tổng hàm lƣợng sắt nƣớc phƣơng pháp quang trắc phân tử UV- VIS với thuốc thử ... mẫu 1.2.3 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV- VIS [2] Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử hay gọi phƣơng pháp đo quang, phƣơng pháp phân tích trắc quang phân tử phƣơng pháp phân tích công...
 • 50
 • 305
 • 2

Nghiên cứu xác định hàm lượng cađimi (cd2+) trong nước bằng phương pháp cực phổ (phương pháp VON AMPE)

Nghiên cứu xác định hàm lượng cađimi (cd2+) trong nước bằng phương pháp cực phổ (phương pháp VON  AMPE)
... tích nước Phương pháp Von - Ampe hòa tan phương pháp tốt để xác định lượng vết kim loại nước tự nhiên nước biển Zn, Cd, Pb, Cu… Ở Thụy Sỹ, phương pháp Von - Ampe hòa tan công nhận phương pháp ... điểm Trong phương pháp phân tích để xác định hàm lượng cation kim loại phương pháp điện hóa Von - Ampe hòa tan phương pháp sử dụng rộng rãi điểm bật sau: - Phương pháp có độ nhạy cao cho phép xác ... dùng cực chọn lọc ion Cực phổ cổ điển Cực phổ sóng vuông Cực phổ xoay chiều hòa tan bậc hai Phương pháp Von - Ampe hòa tan dùng điện cực thủy ngân treo Phương pháp Von - Ampe hòa tan dùng điện cực...
 • 84
 • 239
 • 1

NGHIÊN CỨU XỬ TỔNG AMMONI NITƠ (TAN) TRONG NƯỚC THẢI NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pptx

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ TỔNG AMMONI NITƠ (TAN) TRONG NƯỚC THẢI NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pptx
... hệ thống xử kết hợp học sinh học có ý nghĩa cần thiết Hiện có số nghiên cứu sử dụng kỹ thuật xử khí độc chủ yếu áp dụng cho xử nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp, nghiên cứu áp ... dụng phương pháp sinh học cho xử nước thải nuôi tôm ứng dụng hệ thống kết hợp cho việc xử quản nguồn chất thải từ vùng nuôi tôm bảo đảm phát triển nghề nuôi tôm bền vững + Biến động yếu ... 06/2011 xí nghiệp nuôi tôm Điền Môn thuộc Công ty cổ phần Trường Sơn, Thừa Thiên Huế Các thí nghiệm thực hệ thống ao lót bạt có dung tích 1m Với ao thí nghiệm ao bố trí thiết bị xử ao đối chứng...
 • 10
 • 321
 • 0

Nghiên cứu xử AMMONIUM nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp ANAMMOX

Nghiên cứu xử lý AMMONIUM nồng độ thấp trong nước thải sinh hoạt bằng phương pháp ANAMMOX
... Qua nghiên cứu mô hình thực nghiệm nhằm xử ammonium nồng độ thấp nước thải sinh hoạt phương pháp sinh học kỵ khí anammox cho thấy: với thời gian lưu 12h (tương đương 2,0 l/h) hiệu xử đạt ... 90% - Kết nghiên cứu đưa nhiều hướng ứng dụng thực tế để xử chất dinh dưỡng nước thải sinh hoạt nói riêng loại nước thải khác nói chung có hàm lượng ammonium tương tự - Đây kết nghiên cứu bước ... ammonium thành nitrit vùng thiếu khí cho lượng nitrit sinh tương đương lượng ammonium lại nước thải trước qua vùng kỵ khí 4.2 Kết chuyển hóa ammonium vùng thiếu khí Nồng độ (hiệu suất) Nồng độ...
 • 4
 • 476
 • 2

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử ô nhiễm chì (Pb) trong đất bằng phương pháp hoá học

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm chì (Pb) trong đất bằng phương pháp hoá học
... tiêu nghiên cứu Hiện giới tiến hành nhiều phương pháp xử ô nhiễm kim loại nặng đất, đề cập đến giải pháp xử ô nhiễm chì (Pb) độc tính cao nguyên tô Tuy nhiên, giải pháp chù yếu biện pháp ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tự NHIÊN NGHIÊN CỨU VÀ ĐỂ XUẤT GIẢI PHÁP x LÝ Ở NHIẺM CHÌ (Pb) TRONG ĐÂT BANG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC M ã số: QT.02.27 Chủ trì: ... đó, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp thích hợp việc xử ô nhiễm loại đất III Phương pháp nghièn cứu Các mẫu đất thu thập thực địa với độ sâu từ - 20 cm (tầng canh tác) Sau phơi khô không khí...
 • 42
 • 489
 • 0

Study on phosphorus recovery from digested piggery wastewater by struvite precipitation Nghiên cứu xử thu hồi phốt pho trong nước thải chăn nuôi bằng phương

Study on phosphorus recovery from digested piggery wastewater by struvite precipitation Nghiên cứu xử lý thu hồi phốt pho trong nước thải chăn nuôi bằng phương
... a struvite precipitation process Unlike other chemical phosphorus precipitation methods (e.g using aluminum or ion salt etc.) where only phosphorus alone is removed, in struvite precipitation ... presents the study on struvite precipitation from digested piggery wastewater The study includes discussion of the relevant background information and a literature review of struvite (Section 1), Goals ... Calcium ions and stirring speed to phosphorus removal efficiency and struvite crystallization Investigate the kinetics of phosphate removal by struvite precipitation in digested piggery wastewater...
 • 61
 • 435
 • 0

NGHIÊN CỨU XỬ AMMONIUM NỒNG ĐỘ THẤP TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ANAMMOX

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ AMMONIUM NỒNG ĐỘ THẤP TRONG NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ANAMMOX
... vào nồng độ ammonium nước thải Nếu nồng độ ammonium không cao (< 100 mg/l) nước thải sinh hoạt sử dụng phương pháp vi sinh thích hợp nhất, nồng độ ammonium từ 100 – 5.000 mg/l sử dụng phương pháp ... nghiệm nhằm xử ammonium nồng độ thấp nước thải sinh hoạt phương pháp sinh học kỵ khí anammox cho thấy: với thời gian lưu 12h (tương đương 2,0 l/h) hiệu xử đạt gần 90% - Kết nghiên cứu đưa nhiều ... thực tế để xử chất dinh dưỡng nước thải sinh hoạt nói riêng loại nước thải khác nói chung có hàm lượng ammonium tương tự - Đây kết nghiên cứu bước đầu, cần có kế hoạch nghiên cứu sâu triển...
 • 13
 • 97
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp Fenton điện hóa

Nghiên cứu đặc điểm của quá trình khoáng hóa một số hợp chất hữu cơ họ azo trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp Fenton điện hóa
... nim chung v hp cht mu azo 1.1.5.1 c im cu to [15-16] Hp cht azo l nhng hp cht mu tng hp cú cha nhúm azo - N= N- Hu ht cỏc loi hp cht mu azo ch cha mt nhúm azo (gi l monoazo), mt s ớt cha hai ... cht mu azo [19,83] + Thnh phn v cu trỳc ca cỏc hp cht mu azo: hp cht mu azo cú thnh phn v cu trỳc hoỏ hc khỏc thỡ tc khoỏng hoỏ khỏc + Quỏ trỡnh khoỏng hoỏ hp cht mu azo bng phng phỏp Fenton ... ca phn ng Fenton (Fe2+/H2O2) v phn ng ging Fenton (Fe3+/H2O2) nghiờn cu x lý hp cht mu azo C.I axit en Phn ng Fenton cho hiu sut oxy húa phõn hy thuc nhum cao hn so vi phn ng ging Fenton 100...
 • 148
 • 403
 • 0

Nghiên cứu nguyên điều khiển bộ biến đổi DCDC bằng phương pháp điều khiển trượt

Nghiên cứu nguyên lý điều khiển bộ biến đổi DCDC bằng phương pháp điều khiển trượt
... nghiên cứu tính chất bật thuyết sở điều khiển trượt: mặt trượt, tồn mặt trượt, định nghĩa mặt trượt, điều khiển tương đương, trượt động tưởng cuối ổn định hệ thống vòng lặp điều khiển trượt ... AC/AC Bộ biến đổi trực tiếp AC/AC Bộ biến đổi DC/DC DC, Vdc1 DC, Vdc2 AC, V2, f2 Bộ nghịch lưu DC/AC Hình 1.1: Minh họa cách phân loại biến đổi Bộ biến đổi AC-AC thường thực cách dùng biến đổi ... xướng phương pháp điều khiển kiểu trượt Như vậy, theo nguyên phát triển mặt trượt tiếp cận phương pháp chuyển đổi sau:     1 x1  x1  u  x1  x1  Những chuyển động trượt đạt luật điều...
 • 74
 • 573
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chiết xuất tinh dầu từ vỏ quả quất bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nướcluận văn khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhân giống vô tính cây tiêu piper nigrum bằng phương pháp nuôi cấy mô part 4 docxnghiên cứu các điều kiện tối ưu xác định hàm lượng chì trong nước bằng phương pháp cực phổ von ampenghiên cứu xác định natri trong nước bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tửnghiên cứu điều kiện tối ưu để xác định sắt bằng phương pháp trắc quang phân tử uv visthiết kế cơ sở dữ liệu bằng phương pháp mô hình hóanghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏnghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn theo hướng tiếp cận cơ chế phát triển sạch cdmnghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiếnnghiên cứu xử lý phân gà thành phân bón hữu cơ vi sinhnghiên cứu xử lý nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ bằng phương pháp sục khí luân phiên đh quốc gia hà nộibước đầu nghiên cứu xử lý kim loại nặng tích tụ trong cơ thịt vẹm xanh thương phẩmnghiên cứu xử lý tách ion kim loại tích tụ trong cơ thịt vẹm xanh trong một số dung dịchphương pháp nghiên cứu xử lý chromium trong nước thải thuộc da và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình 5 6 7 8 9tiến hành nghiên cứu xử lý hàm lượng chromium trong nước thải thuộc da bằng mô hình xử lý hiếu khí aerotank mô hình xử lý được tiến hành theo mẻ chạy tĩnhHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ THU NHẬP cá NHÂN tại CHI cục THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM sữa đậu NÀNH VINASOY tại TỈNH QUẢNG NGÃI CHO CÔNG TY sữa đậu NÀNH VIỆT NAMPHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH MUA NHÀ của KHÁCH HÀNG tại các KHU đô THỊ mới TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾPHÁT TRIỂN DỊCH vụ THẺ GHI nợ QUỐC tế tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾYẾU tố ẢNH HƯỞNG đến LÒNG TRUNG THÀNH của KHÁCH HÀNG cá NHÂN sử DỤNG DỊCH vụ TIỀN gửi TIẾT KIỆM tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ lưu TRÚ tại KHÁCH sạn BANYAN TREEHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý CHI NGÂN SÁCH NHÀ nước TRÊN địa bàn THỊ xã BA đồn, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NÔNG NGIỆP QUẢNG BÌNHTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN UTZ ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN NHÓMChương I. §4. Thể tích của khối đa diệnBài 6. Chữa lỗi dùng từHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH QUẢNG BÌNHbài giảng đánh giá tác động môi trườngBài giảng thuỷ văn đại cươngCông tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch granite trung đô TP vinh,nghệ anGiáo trình các nguyên tố đất hiếm dành cho hệ đào tạo CĐSP hóa họcĐánh giá chính sách đãi ngộ tại công ty cổ phần thủy điện bình điềnĐánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty thông tin di động VMS mobifone chi nhánh thừa thiên huếĐánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng tín dụng tại ngân hàng VPBANK chi nhánh huếĐánh giá tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế