ĐỀ LUYỆN tập 2

ĐỀ LUYỆN TẬP 2 potx

ĐỀ LUYỆN TẬP 2 potx
... chiều dài tăng thêm 4m, chiều rộng tăng thêm 5m diện tích tăng thêm 25 0m2 Nếu có chiều rộng tăng thêm 5m diện tích tăng thêm 150m2 a) Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu b) diện tích mảnh đất trồng...
 • 2
 • 65
 • 0

ĐỀ LUYỆN tập 2

ĐỀ LUYỆN tập 2
... pure B clean C fresh D clear 42 Can you take these books _ to the library? A away B out C back D on 43 The old school doesn't _ any more: it was torn down in 19 72 A remain B exist C be D stay ... carefully in order to _ the changes in the world of work A survive B exist C live D pursue 52 The audience enjoyed the play so much that they _ for ten minutes A booed B screamed C applauded...
 • 2
 • 145
 • 0

Đề Luyện tập số 2 và số 3 HKII

Đề Luyện tập số 2 và số 3 HKII
... ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) NH: 20 07 -20 08 SỐ BÁO DANH MÔN TOÁN - LỚP THỜI GIAN : 30 PHÚT GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ  ĐIỂM GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ PHẦN BÀI LÀM CỦA HỌC SINH BÀI : Viết số (2 iểm) ... TÊN : SỐ BÁO DANH HỌC SINH LỚP : TRƯỜNG : ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) NH: 20 07 -20 08 MÔN TOÁN - LỚP THỜI GIAN : 30 PHÚT GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ  ĐIỂM GIÁM KHẢO SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ... ? (1điểm) 11 12 10 11 …………… 12 10 …………… HỌ TÊN : SỐ HỌC SINH LỚP : BÁO TRƯỜNG : DANH ĐỀ LUYỆN TẬP ( SỐ ) MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP NĂM HỌC 20 07 – 20 08 GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ ...
 • 8
 • 351
 • 0

Đề luyện tập số 2

Đề luyện tập số 2
... 63 ,2% C 0,37% D x: 10 B ; y: Li t l s ht nhõn ca cht phúng D 63 ,2% Cõu ap an Cõu ap an Cõu ap an Cõu ap an Cõu ap an A 11 C 21 A 31 B 41 C B 12 B 22 B 32 D 42 A C 13 B 23 D 33 D 43 C B 14 A 24 ... Khi din dung cú giỏ tr C2 = 4C1 thỡ tn s dao ng in t riờng mch l A f2 = 0 ,25 f1 B f2 = 2f1 C f2 = 0,5f1 D f = 4f1 Cõu 28 : Mch dao ng c to thnh t cun cm L v hai t in C v C2 Khi dựng L v C1 thỡ mch ... = 1,00 72 ( u ) v 1u = 931 MeV/c2 Nng lng liờn kt ca ht nhõn 10 Be l A 64,3 32 ( MeV ) B 6,43 32 ( MeV ) C 0,643 32 ( MeV ) D 6,43 32 ( KeV ) Cõu 48: Ht nhõn hờli ( He ) cú nng lng liờn kt l 28 ,4 MeV;...
 • 6
 • 224
 • 0

Tài liệu Đề luyện tập giải tích (2) pdf

Tài liệu Đề luyện tập giải tích (2) pdf
... S cầu x + y + z = Đề luyện tập số 14 Câu Vẽ khối Ω giới hạn y ≤ − x , y ≥ − x , z ≥ 0, z ≤ x Câu Một hộp (hình hộp chữ nhật, nắp phía trên) làm từ 12m2 bìa carton Tìm thể tích lớn hộp ∞ n =1 ... đồng hồ theo hướng trục Oz Câu Tính tích phân mặt loại hai I = ∫∫ zdxdy với S nửa mặt cầu x + y + z = , phần y ≥ , phía S (phía theo hướng trục Oy) Đề luyện tập số 16 u ∂2 f f = f (u , v) = arctan ... đồng hồ theo hướng trục Ox 3 Câu Tính tích phân mặt loại hai I = ∫∫ x dydz + y dzdx + z dxdy , với S mặt vật thể giới S hạn ≤ x + y + z ≤ 4, y ≥ x + z Đề luyện tập số 18  x2 − y , ( x, y ) ≠ (0,...
 • 4
 • 344
 • 1

Tài liệu Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số ppt

Tài liệu Đề luyện tập số 2: Phương trình – bất phương trình – hệ phương trình đại số ppt
... x + > ⇒ x − 3x + = t 3 ≥ t  2 - Phương trình thành: t + t + = ⇔ t + = − t ⇔  2 ⇔ t =1 t + = ( − t )  Suy x − x + = ⇔ x = { 1; 2} - Vậy tập nghiệm phương trình x = { 1; 2} 10, x + x + = x ... tiếp phương pháp tương đương, ta nghiệm x = 12, − x = 1− x −1 - Điều kiện: x ≥ u = − v - Đặt u = − x ; v = x − ≥ dẫn tới hệ:  u + v = Thế u vào phương trình được: v ( v − 1) ( v − 3) = - Đáp số: ... toàn tương tự ý 1.12 - Đáp số: x = { −2} 16, x + − − x = 3x − - Điều kiện: ≤ x≤5 - Chuyển vế cho vế dương, bình phương vế ta dẫn tới phương trình Sau giải học  14  - Đáp số: x = 1;   3 17,...
 • 25
 • 331
 • 1

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2 THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn thi: TIẾNG ANH pot

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2 THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn thi: TIẾNG ANH pot
... C C A C B 10 B 11 D 12 B 13 C 14 C 15 A 16 D 17 B 18 A 19 D 20 C 21 D 22 B 23 D 24 B 25 D 26 A 27 C 28 A 29 A 30 C 31 C 32 C 33 A 34 C 35 D 36 C 37 C 38 D 39 A 40 B 41 B 42 D 43 C 44 B 45 B 46 ... Câu 24 : You must fill in this _form in capital letters A apply B application C applicant D applicable Câu 25 : I’m fed up with queuing for my _ benefit ... the city’s character A make B C play D perform Câu 28 : Henry is _ the richest person in our town A by far B so far C by all D so all Câu 29 : You _ pass the exam if you don’t study harder...
 • 3
 • 223
 • 0

Đề ôn thi vào lớp 10 chuyên môn vật lý Đề luyện tập số 2 Câu 1 : Một pot

Đề ôn thi vào lớp 10 chuyên môn vật lý Đề luyện tập số 2 Câu 1 : Một pot
... = 10 0 00N/m3, h = 20 cm Câu 4: Tia sáng mặt trời chiếu xiên hợp với phương nằm ngang góc 300 Cần đặt miệng giếng gương phẳng để tia phản xạ chiếu xuống đáy giếng theo phương thẳng đứng Câu : Một ... chất tiết diện đều, có điện trở R = 10 0  Nối chung hai đầu dây lại điểm M Một chạy C di chuyển dây M nối đến A qua ampe kế, chạy C nối đến B (hình 2) A B Giữa A B đặt hiệu điện không đổi U = ... Câu 3: Một bình thông hình chữ U chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d0 Người ta đổ vào nhánh trái chất lỏng khác có trọng lượng riêng d >d0...
 • 3
 • 253
 • 0

Đề luyện tập TNTHPT ( đề số 2) potx

Đề luyện tập TNTHPT ( đề số 2) potx
... chọn phương án ( ứng với A, B, C D) cho chỗ trống từ 36 dến 40 This is only a quick note to tell you that I am fine and that the course is going well I am in the top class, and I am ( 36) …… A great ... eight of us in the class, all from different countries, so wa have to ( 37) … English all the time I want to say how pleased I am ( 38)…… The school, and I am really glad that you told me about it ... to go on all sorts of interesting excursions ( 39)…… are organised by the school I/d love to see you again, and my host family have said you are ( 40)…… To stay in the spare room So please tell...
 • 3
 • 157
 • 0

ĐỀ LUYỆN TẬP PHẦN CON LẮC ĐƠN (TEST 2) pps

ĐỀ LUYỆN TẬP PHẦN CON LẮC ĐƠN (TEST 2) pps
... động lắc đơn coi dao động tự vì: A.Biên độ dao động lắc không đổi ma sát nhỏ B .Con lắc dao động nhờ lực đàn hồi (lực căng dây) C.Năng lượng dao động không phụ thuộc yếu tố hệ D.Chiều dài lắc không ... trả lời đúng.Một lắc đơn có chu kì dđ với biên độ góc nhỏ 1s dđ nơi có g = 2m/s2 Chiều dài dây treo lắc là: A 0,25cm B 0,25m C 2,5cm D 2,5m Câu 16: Chọn câu trả lời Một lắc đơn có chiều dài ... độ góc nhỏ chu kì T = 2s Ch  = 3.14 Con lắc dđ nơi có gia tốc trọng trường là: A 9,7m/s2 B 10m/s2 C 9,86m/s2 D 10,27m/s2 Câu 17: Chọn câu trả lời Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m dđ với tần...
 • 3
 • 186
 • 0

Bộ đề luyện tập kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ môn lịch sử (phần 2 đáp án các đề luyện tập)

Bộ đề luyện tập kỳ thi tuyển sinh ĐH,CĐ môn lịch sử (phần 2 đáp án các đề luyện tập)
... Tiến Lộc Bộ đề luyện tập thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ - KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 20 10 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 ... bán đảo Triền Tiên có tiến triển song lâu dài, khó khăn phức tạp Trang 77  Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 14 - KÌ THI TUYỂN ... Trang 82  Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Hải Dương  Năm 1 925 , bật bãi công thợ máy xưởng Ba Son b Giai đoạn 1 925 – 1 929 :  Từ năm 1 926 đến năm 1 927 : Liên...
 • 108
 • 1,877
 • 2

luyen tap 2 ucln lop 6 chuyen de

luyen tap 2 ucln lop 6 chuyen de
... 500 d) 6; 12 24 Giải a) 56 = 23 .7; 140 = 22 .5.7  ƯCLN( 56, 140) = 22 = 28 b) ƯCLN( 125 , 500, 1) = c) 20 = 22 .5; 57 = 3.19  ƯCLN( 56, 140) = d) Vì 12M6; 24 M6 nên ƯCLN (6, 12, 24 ) = Luyện tập 2: Ước ... Bài : (1 46 SGK/57) Tìm số tự nhiên x biết 112Mx; 140 M 10 < x < 20 x Giải Vì 112Mx; 140Mx nên x∈ ƯC (1 12, 140) ƯC(1 12, 140) = Ư (28 ) 1 12 = 24 7; 140 = 22 ƯCLN (1 12, 140) = 22 .7 = 28 ={1; 2; 4; 7; ... bút bạn Mai mua là: Vậy a > 28 : = (hộp) Suy ra: a ∈ƯC (28 , 36) a > số hộp bút bạn Lan mua là: Ta có 28 = 22 7; 36 = 22 32 ƯCLN (28 ; 36) = 22 = 36 : = (hộp) Luyện tập 2: Ước chung lớn Bài 4: Bài...
 • 12
 • 145
 • 0

Xem thêm