su dung goc de giai oxy

su dung goc de giai oxy

su dung goc de giai oxy
... viết AB AB//CD nên ta nên viết AB) +) Dựa vào tam giác AMN để tính: +) Đặt AB  a  AC  a  AN  Suy cos AMN  3a 5a  MN  AM  AN  AM AN cos 450  MA2  MN  AN 1 ( từ viết AB)   cos ...
 • 2
 • 143
 • 0

chuyển đề sử dụng góc quét giải nhanh một số bài tập vật lý 12

chuyển đề sử dụng góc quét giải nhanh một số bài tập vật lý 12
... t1=t2 Câu 48 Một vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A Thời gian ngắn vật từ vị trí biên đến vị trí động lần là: A s B s 12 C s 24 D s Câu 49: Một vật dao động điều hòa với tần số 5Hz Thời ... s 12 B s C 21 s 12 D 18 s 12 Câu 10: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) Tính quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian ∆t = 1/6 (s): A cm B 3 cm C cm D cm Câu 11: Một ... Dựa vào giản đồ vectơ ta U = U1 = UC = 120 V Độ lệch pha u so với i π ∆ϕ π ϕ = −( − )= 2 Vậy hệ số công suất mạch điện cosφ = = 0,867 III BÀI TẬP ÁP DỤNG Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo...
 • 16
 • 447
 • 0

Sử dụng Mapple để giải phương trình truyền nhiệt

Sử dụng Mapple để giải phương trình truyền nhiệt
... cρ Phương trình (4.1) gọi phương trình truyền nhiệt, nghiệm u= u (x, y, z, t) phương trình mô tả phân bố nhiệt độ môi trường truyền nhiệt Nếu g ≡ 0, ta có phương trình truyền nhiệt Ngược lại phương ... hạng đa thức • solve (phương trình) giải phương trình • solve (phương trình, tên ẩn) giải phương trình theo ẩn xác định trước • solve (bất phương trình, tên ẩn) giải bất phương trình theo ẩn xác ... phương trình truyền nhiệt Chuyển vế đưa phương trình tách biến độc lập Giải phương trình độc lập Sử dụng điều kiện biên để tìm hệ số Nghiệm riêng phương trình tích nghiệm độc lập Nghiệm phương trình...
 • 6
 • 1,115
 • 20

Sử dụng Maple để giải phương trình truyền nhiệt

Sử dụng Maple để giải phương trình truyền nhiệt
... cρ Phương trình (4.1) gọi phương trình truyền nhiệt, nghiệm u= u (x, y, z, t) phương trình mô tả phân bố nhiệt độ môi trường truyền nhiệt Nếu g ≡ 0, ta có phương trình truyền nhiệt Ngược lại phương ... hạng đa thức • solve (phương trình) giải phương trình • solve (phương trình, tên ẩn) giải phương trình theo ẩn xác định trước • solve (bất phương trình, tên ẩn) giải bất phương trình theo ẩn xác ... phương trình truyền nhiệt Chuyển vế đưa phương trình tách biến độc lập Giải phương trình độc lập Sử dụng điều kiện biên để tìm hệ số Nghiệm riêng phương trình tích nghiệm độc lập Nghiệm phương trình...
 • 6
 • 636
 • 18

SỬ DỤNG MATLAB ĐỂ GIẢI BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN BA PHA

SỬ DỤNG MATLAB ĐỂ GIẢI BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN BA PHA
... Mch in ba pha Khỏi nim chung Mch in ba pha bao gm cỏc ngun in ba pha, ng dõy truyn ti v cỏc ph ti ba pha Ngun in ba pha gm ba in ỏp hỡnh sin, cựng biờn , cựng tn s, lch v pha gi l ngun ba pha i ... ti i xng Mch in ba pha gm ngun, ti, v ng dõy i xng gi l mch in ba pha i xng Nu khụng tho iu kin ó nờu gi l mch ba pha khụng i xng Thụng thng ba pha ca ngun c ni vi nhau, ba pha ca ti cng c ... DNG MATLAB GII BI TP MCH IN BA PHA Ngun ni ti ni S dng Matlab h tr gii bi toỏn mch in ba pha ngun ni ti ni ta thc hin cỏc bc sau: 1.1 M file cú tờn: MACHDIENBAPHA Sau khi ng chng trỡnh Matlab, ...
 • 54
 • 2,657
 • 8

SỬ DỤNG ĐH ĐỂ GIẢI PT, BPT, HPT CHỨA THAM SỐ

SỬ DỤNG ĐH ĐỂ GIẢI PT, BPT, HPT CHỨA THAM SỐ
... hàm số f ( t ) t f’(t)  ÷ ÷  Giải: Điều kiện: m > ⇒ x ≥ Ta có: x2 + 2x − = m ( x − 2) 1 − − ( x ) + ( x ) 2 + ⇔ ( x − 2) ( x + 4) = m ( x − 2) øng dông ®¹o hµm ®Ó gi¶i PT, BPT, HPT chøa tham ... thiên hàm số f ( x ) x f’(x) ( ⇔ x − x x ≥ m + 15m có nghiệm x ∈ [ −1; 4] + 2x + 4) ⇔ x − x3 + x + x3 − x + 8x + x − x + = øng dông ®¹o hµm ®Ó gi¶i PT, BPT, HPT chøa tham sè trÇn m¹nh s©m – thpt l¹ng ... phân biệt øng dông ®¹o hµm ®Ó gi¶i PT, BPT, HPT chøa tham sè thpt l¹ng giang sè 4 8) sin x + cos x = m sin x − có nghiệm π π  x∈ ;  12  9) Tìm m nhỏ để bất phương trình sau với ∀x ∈ [ 0;1]...
 • 6
 • 289
 • 6

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Tìm hiểu khai thác SQL Server và sử dụngđể giải quyết bài toán quản lý dân cư" pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... hiểu khai thác SQL Server Giải toán quản dân c SQL Server chọn Microsoft SQL Server: Xuất phát từ đặc điểm toán kích thớc lớn, phân tán, đa ngời sử dụng MS SQL Server hệ quản trị sở liệu ... chúng Khi sở liệu lớn nhu cầu xử phức tạp, yêu cầu bảo mật cao vấn đề quản trị sở liệu phức tạp Vì mục tiêu đề án tìm hiểu khai thác SQL Server sử dụng để giải toán quản dân c Từ mục tiêu ... đặt sở liệu bạn Sau - 29 - Vũ Hùng Cờng B2 - CNTT Luận văn tốt nghiệp liệu vừa nhập vào sở liệu SQL Server, bạn bắt đầu làm việc với sở liệu Xuất liệu xử trích liệu từ SQL Server tới vài khuôn...
 • 85
 • 325
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu SQL Server và sử dụngđể giải quyết bài toán quản lý dân cư ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu SQL Server và sử dụng nó để giải quyết bài toán quản lý dân cư ppt
... bản: Tìm hiểu khai thác SQL Server Giải toán quản dân c SQL Server chọn Microsoft SQL Server: Xuất phát từ đặc điểm toán kích thớc lớn, phân tán, đa ngời sử dụng MS SQL Server hệ quản ... chúng Khi sở liệu lớn nhu cầu xử phức tạp, yêu cầu bảo mật cao vấn đề quản trị sở liệu phức tạp Vì mục tiêu đề án tìm hiểu khai thác SQL Server sử dụng để giải toán quản dân c Từ mục tiêu ... đặt sở liệu bạn Sau - 29 - Vũ Hùng Cờng B2 - CNTT Luận văn tốt nghiệp liệu vừa nhập vào sở liệu SQL Server, bạn bắt đầu làm việc với sở liệu Xuất liệu xử trích liệu từ SQL Server tới vài khuôn...
 • 85
 • 357
 • 0

Sử dụng mapple để giải phương trình truyền nhiệt

Sử dụng mapple để giải phương trình truyền nhiệt
... c Phương trình (4.1) gọi phương trình truyền nhiệt, nghiệm u= u (x, y, z, t) phương trình mô tả phân bố nhiệt độ môi trường truyền nhiệt Nếu g ≡ 0, ta có phương trình truyền nhiệt Ngược lại phương ... hạng đa thức  solve (phương trình) giải phương trình  solve (phương trình, tên ẩn) giải phương trình theo ẩn xác định trước  solve (bất phương trình, tên ẩn) giải bất phương trình theo ẩn xác ... tính Nó tương đối dễ học, dễ sử dụng đáp ứng yêu cầu Đó lý chọn đề tài Sử dụng Maple để giải phương trình truyền nhiệt ” Qua đề tài hy vọng góp phần nhỏ vào giải phương trình vật lý nói riêng toán...
 • 11
 • 453
 • 6

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu khai thác SQL Server và sử dụngđể giải quyết bài toán quản lý dân cư pptx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu khai thác SQL Server và sử dụng nó để giải quyết bài toán quản lý dân cư pptx
... bản: Tìm hiểu khai thác SQL Server Giải toán quản dân c SQL Server chọn Microsoft SQL Server: Xuất phát từ đặc điểm toán kích thớc lớn, phân tán, đa ngời sử dụng MS SQL Server hệ quản ... chúng Khi sở liệu lớn nhu cầu xử phức tạp, yêu cầu bảo mật cao vấn đề quản trị sở liệu phức tạp Vì mục tiêu đề án tìm hiểu khai thác SQL Server sử dụng để giải toán quản dân c Từ mục tiêu ... đặt sở liệu bạn Sau - 29 - Vũ Hùng Cờng B2 - CNTT Luận văn tốt nghiệp liệu vừa nhập vào sở liệu SQL Server, bạn bắt đầu làm việc với sở liệu Xuất liệu xử trích liệu từ SQL Server tới vài khuôn...
 • 85
 • 319
 • 0

sử dụng matlab để giải một số bài toán mạch điện một pha

sử dụng matlab để giải một số bài toán mạch điện một pha
... sử dụng SVTH: Trần Ngọc Tiền Trang 40 Khóa luận tốt nghiệp Mạch điện pha Đây giao diện chương trình, việc giải số toán mạch điện pha thực giao diện Tiến trình sử dụng Matlab để giải số toán mạch ... xảo Với lý định nghiên cứu đề tài Sử dụng Matlab để giải số toán mạch điện pha Đối tượng nghiên cứu Ngôn ngữ lập trình Matlab Ứng dụng Matlab để giải mạch điện pha Mục đích-Nhiệm vụ nghiên cứu ... mắc song song Mạch cầu Chương 3: Sử dụng Matlab để hỗ trợ giải mạch điện pha Chọn dạng tập mạch điện pha Nhập kiện cho tập chọn như: R, L, C, ω, U, Ra lệnh cho Matlab giải mạch điện để tìm kiện...
 • 61
 • 734
 • 3

Sử dụng MTCT đề giải tốt kì thi TN THPT

Sử dụng MTCT đề giải tốt kì thi TN THPT
... Cách giải: - MODE – COMPLE để tính toán số phức - Dùng ENG để nhập i A.3) Giải câu đề thi tốt nghiệp năm 2009 2010 Đề thi năm 2009 Câu 5a Giải phương trình : 8z  4z   tập số phức Sử dụng MTBT: ... A.1) Giải câu đề thi tốt nghiệp năm 2009 2010 Đề thi năm 2009 Câu1 Cho hàm số y  2x  (C) x2 1) Khảo sát vẽ đồ thị (C) 2) Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến có hệ số góc -5 Sử dụng ... Radian A.2) Giải câu đề thi tốt nghiệp năm 2009 2010 Đề thi năm 2009 25x  6.5x  5 Câu 1) Giải phương trình : 25x  6.5x      2) Tính tích phân : I  x(1  cosx)dx 3) Tìm GTLN GTNN hàm số:...
 • 9
 • 246
 • 0

SKKN: Sử dụng hàm để giải một số bài toán ở THCS

SKKN: Sử dụng hàm để giải một số bài toán ở THCS
... kiÕn kinh nghiÖm Sử dụng hàm để giải số toán thể Sử dụng hàm có sẵn chương trình bảng tính giúp việc tính toán dễ dàng nhanh chóng Ví dụ: cần tính trung bình cộng ba số 3, 10 em sử dụng công thức ... Nhưng sử dụng công thức để tính toán việc chép di chuyển không hợp lý để tính toán nhiều việc sử dụng hàm Excel điều cần thiết Tôi đưa hàm cụ thể sau: * Hàm tính tổng: Hàm tính tổng dãy số có ... Vậy xin trình bày số kinh nghiệm nhỏ giúp em học sinh sử dụng hàm để tính toán sau: Trong chương trình bảng tính, hàm công thức định nghĩa từ trước Hàm sử dụng để thực tính toán theo công thức...
 • 11
 • 417
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm - sử dụng hàm để giải một số bài toán

Sáng kiến kinh nghiệm - sử dụng hàm để giải một số bài toán
... c=0 : in câu "vô số nghiệm" * Nếu a=0 b=0 c < > : in câu " vô nghiệm" * Nếu a=0 b < > : phương trình trở thành phương trình bậ nhất, x= -c/b, nghiệm thứ * Nếu a< > Delta > : pt có nghiệm * Nếu a ... a < > Delta < : pt vô nghiệm * Nếu a < > Delta = : pt có nghiệm kép x=-b/2a Trªn b¶ng tÝnh ta biĨu diƠn nh h×nh: S¸ng kiÕn kinh nghiƯm to¸n Sư dơng hµm ®Ĩ gi¶i mét sè bµi - C¸c gi¸ trÞ a, b, c ... E3 - Delta ®ỵc tÝnh ë « F3 C«ng thøc ®ỵc lËp nh sau: D ⇔ Delta = D3*D 3- 4*C3*E3 G3 ⇔ X1 = IF(C3=0,IF(D3=0,IF(E3=0,"V« sè nghiƯm","V« nghiƯm"),E3/D3),IF(F3...
 • 9
 • 305
 • 2

SỬ DỤNG BTE để GIẢI NHANH bài tập đốt CHÁY hợp CHẤT hữu cơ

SỬ DỤNG BTE để GIẢI NHANH bài tập đốt CHÁY hợp CHẤT hữu cơ
...  58  0,2 Đốt cháy X đốt cháy C4H10 ban đầu Áp dụng bảo tồn electron phản ứng đốt cháy C4H10, ta có : n O  26 n C H 10 2  ? 0,2  n O  1,3 mol  VO  29,12 lít 2 Ví dụ 3: Hỗn hợp khí X gồm ... 0,02 Đốt cháy hỗn hợp Y đốt cháy hỗn hợp X Theo bảo tồn electron, ta có : n O  20 n C H  n H  n O  0,32 4 2  2 ?  Vkhông khí 0,02.3 0,02.2  0,32.5.22,4  35,84 lít (đktc) Ví dụ 6: Hỗn hợp ... 7,45 gam hỗn hợp X gồm axit hữu (phân tử chứa loại nhóm chức) tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 dư, thấy giải phóng 3,36 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, đốt cháy hồn tồn 7,45 gam hỗn hợp X cần dùng...
 • 6
 • 318
 • 0

Xem thêm