NHỮNG từ dễ gây NHẦM lẫn

Những từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh

Những từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng anh
... nhiều-trường hợp đặc biệt Danh từ phần quan trọng thiếu ngôn ngữ Trong tiếng Anh có danh từ số danh từ số nhiều Ngoài cách chuyển theo quy tắc thông thường thêm “s” vào danh từ để biến từ dạng số sang dạng ... Phân loại:Liên từ chia làm hai loại chính: a Đẳng lập (song song): Dùng loại liên từ để nối từ loại cụm từ/ nhóm từ loại, mệnh đề ngang hàng (tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ): Ví dụ: ... dwarfs/ dwarves, one wharf – a few wharfs/ wharves Những danh từ số nhiều đặc biệt Những danh từ số nhiều đặc biệt xuất xứ từ tiếng Anh cổ Bạn học thuộc từ chúng sử dụng phổ biến * a man – men * a woman...
 • 46
 • 794
 • 12

Tài liệu Những từ dễ gây nhầm lẫn pot

Tài liệu Những từ dễ gây nhầm lẫn pot
... Có nhiều từ dễ bị nhầm lẫn hệ thống từ nhầm lẫn so sánh chúng với cách "ghi nhớ" tốt Dưới danh sách từ dễ bị nhầm lẫn hệ thống lại để giúp bạn "ghi nhớ" dễ dàng Đó từ dễ gây nhầm lẫn cách ... Đó từ dễ gây nhầm lẫn cách viết, ngữ nghĩa, tả phát âm Dưới danh sách từ dễ bị nhầm lẫn hệ thống lại để giúp bạn "ghi nhớ" dễ dàng Ảnh minh họa ·angel (N) = thiên thần ·angle (N) = góc (trong ... book in my library (Anh có quyền lấy sách thư viện tôi) ·Welcoming (phân từ cấu tạo từ động từ welcome dùng làm tính từ) Chào đón/ đón tiếp ân cần This country have given me a welcoming feeling...
 • 12
 • 333
 • 1

Những từ dễ gây nhầm lẫn (Phần 2) ppt

Những từ dễ gây nhầm lẫn (Phần 2) ppt
... "look hay see", "convince hay persuade" chưa? Loại từ hay bị nhầm lẫn cung cấp lời giải thích ngắn gọn nhất! Chúng ta tìm hiểu cặp từ dễ nhầm lẫn nhé! Phân biệt See, Look & Watch: - See : xem ... What is the cause of your failure - I have no reason for going there Nhận xét: Hai danh từ ý, phân biệt dễ dàng: cause = nguyên phát sinh hậu quả), reason: lý (biện chứng cho hậu quả) Vậy muốn...
 • 6
 • 275
 • 1

Những từ dễ gây nhầm lẫn pps

Những từ dễ gây nhầm lẫn pps
... book in my library (Anh có quyền lấy sách thư viện tôi) · Welcoming (phân từ cấu tạo từ động từ welcome dùng làm tính từ) Chào đón/ đón tiếp ân cần This country have given me a welcoming feeling ... thứ đó) · Indeed: Very+indeed (sau tính từ phó từ) Thank you very much indeed I was very pleased indeed to hear from you Indeed dùng sau to be trợ động từ nhằm xác nhận nhấn mạnh cho đồng ý (thường ... (Dòng xe cộ chạy liên miên bất tận) · As (liên từ) = Như + Subject + verb When in Roma, as Romans (Nhập gia tùy tục) · Like (tính từ dùng giới từ) + noun/noun phrase He fought like a mad man...
 • 14
 • 93
 • 0

Những từ dễ gây nhầm lẫn doc

Những từ dễ gây nhầm lẫn doc
... book in my library (Anh có quyền lấy sách thư viện tôi) · Welcoming (phân từ cấu tạo từ động từ welcome dùng làm tính từ) Chào đón/ đón tiếp ân cần This country have given me a welcoming feeling ... thứ đó) · Indeed: Very+indeed (sau tính từ phó từ) Thank you very much indeed I was very pleased indeed to hear from you Indeed dùng sau to be trợ động từ nhằm xác nhận nhấn mạnh cho đồng ý (thường ... (Dòng xe cộ chạy liên miên bất tận) · As (liên từ) = Như + Subject + verb When in Roma, as Romans (Nhập gia tùy tục) · Like (tính từ dùng giới từ) + noun/noun phrase He fought like a mad man...
 • 18
 • 126
 • 0

NHỮNG từ dễ gây NHẦM lẫn

NHỮNG từ dễ gây NHẦM lẫn
... book in my library (Anh có quyền lấy sách thư viện tôi) • Welcoming (phân từ cấu tạo từ động từ welcome dùng làm tính từ) Chào đón/ đón tiếp ân cần This country have given me a welcoming feeling ... đó) • Indeed: Very+indeed (sau tính từ mộ t phó từ) Thank you very much indeed I was very pleased indeed to hear from you • Indeed dùng sau to be trợ động từ nhằm xác nhận nhấn mạnh cho đồng ... (Dòng xe cộ chạy liên miên bất tận) • As (liên từ) = Như + Subject + verb When in Roma, as Romans (Nhập gia tùy tục) • Like (tính từ dùng giới từ) + noun/noun phrase He fought like a mad man...
 • 7
 • 179
 • 0

Nhung dong tu de gay nham lan trong TA

Nhung dong tu de gay nham lan trong TA
... the table everynight They set their tools in the box and go to lunch * Say tell Cả hai động từ có nghĩa, nhiên mặt ngữ pháp chúng lại khác - Nếu có tân ngữ gián tiếp ( Indirect object )tức ta ... đề cập đến ngời đợc nói đến ta dùng động từ tell Subject + tell + indrect object + ( that ) + Subject + verb Ex: Hoa told me that you were ill - Nếu tân ngữ gián tiếp ta dùng say Subject + say ... * Sit : có nghĩa take a seat: ngồi Ex: After swimming, Mai sat on the beach to dry off Because the weather was nice,...
 • 2
 • 329
 • 8

Ôn thi TN12 - Những động từ dễ gây nhầm lẫn

Ôn thi TN12 - Những động từ dễ gây nhầm lẫn
... library (Anh có quyền lấy sách thư viện tôi) Welcoming (phân từ cấu tạo từ động từ welcome dùng làm tính từ) Chào đón/ đón tiếp ân cần This country have given me a welcoming feeling (Xứ sở dành ... Fell sick = Nôn/ buồn nôn/ say (tàu, xe ) I was sick times in the night (tôi nôn lần đêm) I feel sick Where’s the bath room? (tôi thấy buồn nôn, phòng tắm đâu?) She is never sea-sick (Cô chẳng ... steal it (Tôi tin không lấy thứ đó) Indeed: Very+indeed (sau tính từ phó từ) Thank you very much indeed I was very pleased indeed to hear from you Indeed dùng sau to be trợ động từ nhằm xác nhận...
 • 3
 • 271
 • 5

Những động từ dễ gây nhầm lẫn trong TA

Những động từ dễ gây nhầm lẫn trong TA
... the table everynight They set their tools in the box and go to lunch * Say tell Cả hai động từ có nghĩa, nhiên mặt ngữ pháp chúng lại khác - Nếu có tân ngữ gián tiếp ( Indirect object )tức ta ... đề cập đến ngời đợc nói đến ta dùng động từ tell Subject + tell + indrect object + ( that ) + Subject + verb Ex: Hoa told me that you were ill - Nếu tân ngữ gián tiếp ta dùng say Subject + say ... * Sit : có nghĩa take a seat: ngồi Ex: After swimming, Mai sat on the beach to dry off Because the weather was nice,...
 • 2
 • 289
 • 11

những động từ dễ gây nhầm lẫn

những động từ dễ gây nhầm lẫn
... The enemy soldiers laid down their weapons and surrendered * Lưu ý: Thời động từ dễ ngây nhầm lẫn với khứ đơn giản động từ to lie Cầ phải phân biệt ngữ cảnh cụ thể To sit: ngồi To sit in: ngồi ... off Nobody has sat through as many boring lectures as Petes has * Lưu ý: Phát âm đơn giản động từ dễ lẫn với Simple past to sit To set smt: đặt gì, bày gì, để Ex: The little girl help her father ... western section of town Don't disturb Mary, she has laid down for a rest * Lưu ý: Cần phân biệt động từ với to lie (nói dối) mẫu câu to lie to sb about smt (nói dối v : Ex: He is lying to you about...
 • 2
 • 205
 • 0

Bài 11 - Easily Confused Word Pairs (Những cặp từ dễ gây nhầm lẫn)-phần1 pptx

Bài 11 - Easily Confused Word Pairs (Những cặp từ dễ gây nhầm lẫn)-phần1 pptx
... lại loạt từ dễ gây nhầm lẫn hướng dẫn bạn trường hợp dùng chúng Những từ đề cập từ phổ biến hay bị dùng sai Chúng chia làm ba phần riêng biệt phần có tập thực hành cuối Những ba dễ bị nhầm lẫn ... the seams 11 (Where, wear, were) did you buy those earrings? Những từ dễ bị bỏ qua Brake/Break • Brake động từ có nghĩa hãm lại, dừng lại Khi danh từ có nghĩa hãm, phanh • Break động từ có nghĩa ... Sight/Site/Cite • Sight danh từ có nghĩa nhìn, thị lực Với vai trò động từ có nghĩa nhìn • Site danh từ có nghĩa vị trí, chỗ • Cite động từ có nghĩa trích dẫn Ví dụ At ninety-five my grandmother's...
 • 25
 • 275
 • 0

Những động từ dễ gây nhầm lẫn doc

Những động từ dễ gây nhầm lẫn doc
... The enemy soldiers laid down their weapons and surrendered * Lưu ý: Thời động từ dễ ngây nhầm lẫn với khứ đơn giản động từ to lie Cần phải phân biệt ngữ cảnh cụ thể  To sit: ngồi To sit in: ngồi ... off Nobody has sat through as many boring lectures as Petes has * Lưu ý: Phát âm đơn giản động từ dễ lẫn với Simple past to sit  To set smt: đặt gì, bày gì, để The little girl help her father ... sit sat sat sitting Ngoại động từ Quá khứ Quá khứ Nguyên thể Verb-ing (P1) phân từ (P2) raise raised raised raising lay laid laid laying set set set...
 • 8
 • 184
 • 0

Những động từ dễ gây nhầm lẫn ppsx

Những động từ dễ gây nhầm lẫn ppsx
... lay down: đặt xuống Ex: Don't lay your clothes on the bed *Lưu ý 1: Thời động từ dễ ngây nhầm lẫn với khứ đơn giản động từ to lie Cần phải phân biệt ngữ cảnh cụ thể To sit To sit in: ngồi tại, ... sẵn) To set = to put, to lay: đặt, để Lưu ý: Phát âm đơn giản động từ dễ lẫn với Simple past to sit Một số thành ngữ dùng với động từ trên: to set the table for: bầy bàn để Ex: My mother has set ... section of town Ex: Don't disturb Mary, she has laid down for a rest *Lưu ý:Cần phân biệt động từ với động từ to lie (nói dối)trong mẫu câu to lie to sb about smt (nói dối gì): Ex: He is lying to...
 • 4
 • 174
 • 0

Xem thêm