Link mẹo THI TOEIC

mẹo thi toeic 47

mẹo thi toeic 47
... V1 + ) - Các động từ thường sử dụng: think, find, believe, consider, make, feel, - Ex: + We think it boring to see this film + I find it interesting to read this book ★ NOTE: Chú ý thêm công thức ... provide/supply/offer somebody with something: cung cấp cho ~ provide/supply/ offer something for somebody => C is correct 925/ One of the requirements of this position is that you show up every ... nhấn mạnh “một mục đích cụ thể” Ex1: This shower gel is specially designed for people with sensitive skins.: Dầu gội dành riêng cho người có da đầu nhạy cảm Ex2: This computer programme is specially...
 • 10
 • 4,332
 • 699

mẹo thi toeic 1

mẹo thi toeic 1
... biệt Xem câu 8 91 => D is correct 8 91/ ★ ★ ★ RE-POST ★ ★ ★ ★ Đây điểm ngữ pháp hay dễ bị dính bẫy kỳ thi TOEIC! * Chắc bạn nhớ công thức post trước * S + + (that) + S + V1 (cho tất ngôi) ... + adj/noun (+ to V1 + ) - Các động từ thường sử dụng: think, find, believe, consider, make, feel, - Ex: + We think it boring to see this film + I find it interesting to read this book + I though ... fat, the others are thin * Chú ý: Khi muốn lặp lại danh từ "student" Không dùng "the others students " mà phải dùng "the other students", " other s" > điểm ngữ pháp thường thi TOEIC _ "other" đóng...
 • 10
 • 5,837
 • 1,190

mẹo thi toeic 2

mẹo thi toeic 2
... điểm ngữ pháp thường thi TOEIC _ "other" đóng vai trò tính từ, bổ nghĩa cho danh từ phía sau Như vậy: Ex: There are 20 students, one is fat, the others are thin = There are 20 students, one is ... điểm ngữ pháp thường thi TOEIC _ "other" đóng vai trò tính từ, bổ nghĩa cho danh từ phía sau Như vậy: Ex: There are 20 students, one is fat, the others are thin = There are 20 students, one is ... + (that) + S + V1 (cho tất ngôi) => D is correct 9 52/ I have just finished assignment a a thirty pages b thirty-page c thirty pages d a thirty-page Một ví dụ dễ thấy: * A _ boy a seven-years-old...
 • 20
 • 4,324
 • 1,134

mẹo thi toeic 3

mẹo thi toeic 3
... impossible (B) willing (C) unable (D) pleased It’s (im)posible to something Be willing to something : sãn lòng làm Be unable to something : làm Be pleased with sth/sb : hài long với… Reach an agreement ... holding a training class on Saturday March 10th This class can only hold thirty people so please contact the company training center - a place 1 43. (A) reserve (B) to reserve (C) reserving (D) ... fitness plan that works for you 151.(A) develop phát triển (B) think (C) comprehend hiểu (D) achieve đạt Think about (of ) +Noun Think + that + sv Key : A …………………………………………………………………… - June,...
 • 16
 • 3,909
 • 1,317

mẹo thi toeic 4

mẹo thi toeic 4
... dấu phẩy giới từ p/s: lại ta Tran Trung Truc Tran Trung Truc Mẹo thi Toeic _ có biết ? Như hiểu ý bạn.Cảm ơn admin nhiều! Mẹo thi Toeic _ có biết ? * our company's product thay ours => Answer ... thief (số nhiều thieves): kẻ trộm, kẻ cắp ☞ Cách thức hoạt động: Lén lút, không gây bạo lực Khi phát đồ, nạn nhân biết có "thief" ☄ Thời gian hoạt động: MỌI LÚC * A car thief, a jewel thief ★ Danh ... correct 846 / PHÂN BIỆT 'THIEF', 'ROBBER' VÀ 'BURGLAR' Khi tra từ điển, ta thấy nghĩa từ "thief, robber burglar" dịch giống KẺ TRỘM, KẺ CẮP ta nên dùng từ trường hợp Chúng ta tìm hiểu ★ Danh từ thief...
 • 20
 • 3,614
 • 981

mẹo thi toeic 5

mẹo thi toeic 5
... correct 10 35/ SO SÁNH "CONTAIN" VÀ "INCLUDE"? * “Contain” nghĩa chứa đựng: - This suitcase contains my clothes (Chiếc vali đựng quần áo tôi.) Hoặc là: - The yellow notebook contains everything I’ve ... noun hoặc một V_ing Nếu đáp án có cả V_ing và Noun thi ta phải chú ý: - giới từ + noun - giới từ + Ving + O => V_ing thi phải tác động vào object đằng sau => C is correct ... * Nếu thay từ cho có không? Ex1: This suitcase contains my clothes Câu hiểu là: Cái vali đựng quần áo - Nhưng ta thay “include” vào câu: -> This suitcase includes my clothes...
 • 6
 • 3,320
 • 928

mẹo thi toeic 6

mẹo thi toeic 6
... the others are thin * Chú ý: Khi muốn lặp lại danh từ "student" Không đƣợc dùng "the others students " mà phải dùng "the other students", " other s" > điểm ngữ pháp thƣờng thi TOEIC _ "other" ... Nhƣ vậy: Ex: There are 20 students, one is fat, the others are thin = There are 20 students, one is fat, the other students are thin 3★ another: khác (không nằm số lƣợng cả) Ex: I have eaten ... đƣợc dùng ("others students") mà phải dùng "other students" "other s" > điểm ngữ pháp thƣờng thi TOEIC Nhƣ vậy: Ex: Some students like sport, others don't -> "others" đóng vai trò nhƣ đại từ...
 • 7
 • 2,920
 • 897

mẹo thi toeic 7

mẹo thi toeic 7
... thief (số nhiều thieves): kẻ trộm, kẻ cắp ☞ Cách thức hoạt động: Lén lút, không gây bạo lực Khi phát đ , nạn nhân biết có "thief" ☄ Thời gian hoạt động: MỌI LÚC * A car thief, a jewel thief ★ Danh ... PHÂN BI T 'THIEF', 'ROBBER' VÀ 'BURGLAR' Khi tra từ điển, ta thấy nghĩa từ "thief, robber v burglar" dịch giống KẺ TRỘM, KẺ CẮP ta nên dùng từ n o trường hợp Chúng ta tìm hiểu ★ Danh từ thief (số ... week a expected b expecting c expectedly d Expectations Vị trí c n danh từ => D is correct 1012/ This year's average customer satisfaction level was last year's level a less b little c lower...
 • 7
 • 2,919
 • 917

mẹo thi toeic 8

mẹo thi toeic 8
... cách nói xuất nhiều đề thi Toeic Phần 6, Incomplete Text * It has come to our attention (Starter Toeic, page 122) = It has been brought to our attention (bị động) Developing Toeic xuất trang 144 ... return safe (Starter Toeic trang 25) A he B him C of him D for him Ex2: Airlines will not most likely make it easier frequent travelers to upgrade their tickets ( Target Toeic trang 65) ... xuất test Reading, Analyst Toeic, page 197 Ex2: It has been to my attention that in the last month A taken B seen C noticed D brought > Câu xuất sách Target Toeic, page 247, câu 149...
 • 9
 • 5,831
 • 1,066

Tổng hợp các mẹo thi toeic

Tổng hợp các mẹo thi toeic
... chọn câu hỏi chọn chi tiết sai Các lưu ý làm thi: - Mỗi thí sinh nhận tập đề thi tờ làm; - Thí sinh không viết, vẽ lên tập đề thi làm thay đổi nội dung tập đề thi; - Thí sinh dùng bút chì 2B/hoặc ... cần thi t mà câu hỏi yêu cầu - Bắt đầu trả lời câu hỏi nói kết thúc Bẫy câu hỏi: Các loại bẫy có phần I-III có phần Phần thi Đọc Trong phần đọc, thí sinh đọc trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm cách ... nội dung đối thoại Đánh dấu vào câu trả lời thích hợp số bốn lựa chọn (A) (B) (C) hay (D) tờ trả lời Các đoạn đối thoại nghe lần không in đề thi Mẹo làm bài: - Xem trước câu hỏi cố gắng nhớ trước...
 • 6
 • 1,554
 • 108

MẸO THI TOEIC

MẸO THI TOEIC
... mệnh đề với nhau? Còn phần thi u sót? - Nếu chưa tìm đáp án ngay, cố gắng giải đáp phương pháp loại trừ, tức loại dần đáp án không hợp lý Đó đáp án: Còn thi u từ cụm từ thi t yếu khiến cho câu ... không chứa thông tin Tuy nhiên, thi trắc nghiệm, phần chứa sai sót nên ta cần lưu ý Những điểm cần lưu ý làm thi trắc nghiệm Theo hướng dẫn: đọc kỹ hướng dẫn làm thi Đọc hết toàn câu hỏi tất chọn ... nên chọn B ( were) Cách chọn câu trả lời Chúng giới thi u hai loại câu hỏi thông dụng cách trả lời: Hoàn chỉnh câu (Sentence completion): Đề thi đưa câu chưa hoàn chỉnh, đó, hay vài phần bỏ trống...
 • 8
 • 497
 • 32

Mẹo thi TOEIC cần áp dụng để đạt điểm cao trong thời gian ngắn

Mẹo thi TOEIC cần áp dụng để đạt điểm cao trong thời gian ngắn
... mệnh đề với nhau? Còn phần thi u sót? - Nếu chưa tìm áp án ngay, cố gắng giải áp phương pháp loại trừ, tức loại dần áp án không hợp lý Đó áp án: Còn thi u từ cụm từ thi t yếu khiến cho câu ... nhiều thi trắc nghiệm tốt Hướng dẫn mẹo thi TOEIC (TOEIC Tips) cho học viên cấp độ khác I Mô tả hình ảnh (10 câu) Hướng dẫn: Với câu phần thi bạn nghe bốn câu mô tả ảnh mà đề thi giới thi u ... ra, bạn bị giới hạn chọn lựa áp án tốt số áp án cho mà Không nên phí thời gian cho câu hỏi đó, chưa hiểu rõ, khó Nếu chưa trả lời nên bỏ qua để làm câu Sau đó, thời gian làm trở lại câu bỏ qua...
 • 11
 • 410
 • 10

(NGỮ PHÁP) ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN - MẸO THI TOEIC

(NGỮ PHÁP) ĐẢO NGỮ CÂU ĐIỀU KIỆN - MẸO THI TOEIC
... Câu điều kiện loại 1: dùng Should đảo ngữ Câu điều kiện loại 2: dùng Were đảo ngữ Câu điều kiện loại 3: dùng Had đảo ngữ ...
 • 2
 • 232
 • 1

Xem thêm