SLIDE BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 9

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 9
... đưa đến 73 Tng chi phớ 10 tun s l: 73 10 66 40 26 73 - Chi phớ t hng: ln ì 1.000.000 /ln 30 69 69 30 39 73 10 55 57 = 4.000.000 ng - Chi phớ tn tr: 375 n v ì 10.000 /v/tun = 3.750.000 ng - Tng ... Chi phớ t hng : 30 55 10 55 ì1.000.000 = 3.000.000 Chi phớ tn kho: 0 85 195 ì 10.000 = 1 .95 0.000 Tng chi phớ : 4 .95 0.000 Túm li: Trong vớ d trờn, ta ó xỏc nh c tng chi phớ (Chi phớ tn tr ... cung ng, di thi gian cung ng v ln lụ cung ng H s d tr nguyờn vt liu cn phi m bo chớnh xỏc cao (99 %) Nu khụng s dn n vic khụng hoch nh chớnh xỏc lng vt liu cn cung ng v khụng cú chớnh sỏch tn...
 • 14
 • 905
 • 0

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 7

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 7
... c ch i (ngy) Thi hn hon thnh (ngy th ) Thi gian tr hn (ngy) E 9 23 17 18 23 Ntb TRtb FCFS EDD SPT LPT 15,4 13,6 13 20,6 2 ,75 2,42 2,32 3,68 2,2 1,2 1,8 9,6 A ttb C Cỏc nguyờn tc u tiờn 15 D 26 ... cụng vic - Dựng lch trỡnh ó lp v bng thi gian gc ( gm mỏy) v dũng thi gian B=3 E =7 B=6 D = 10 E = 12 C=8 D =7 22 A=5 C=4 A=2 29 33 35 2.3 Lp lch trỡnh N cụng vic trờn mỏy Vớ d: Cú cụng vic c ... trờn mỏy Trong trường hợp này, điều kiện thỏa mãn (11 > 9) Bài toán giải Ta lập bảng chuyển đổi sau: Công việc t1 + t2 t2 + t3 A B C D 27 15 12 25 14 22 19 2.4 Sp xp lch trỡnh N cụng vic trờn M...
 • 6
 • 796
 • 3

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 8 ppt

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 8 ppt
... Điểm khác biệt l h ng đợc đa đến nhiều chuyến Ta gọi: p: mức độ sản xuất Q* d: Nhu cầu sử dụng h ng ng y Tp: Độ d i thời kỳ sản xuất để tạo đủ số lợng cho đơn h ng Td: Độ d i thời gian nhu cầu ... ng năm b*: Sản lợng lại sau đ trừ sản lợng thiếu hụt có chủ đích Các biến số khác D, S, H giống nh mô hình trớc Q* b* Thời gian Q = 2DS d H P Ví dụ: Công ty MSCO chuyên sản xuất phụ tùng ... Do đó, muốn đợc hởng giá 4 ,8 USD phải điều chỉnh sản lợng đơn h ng lên mức tối thiểu l 1000 xe Q3 = 7 18 nhỏ 2000 Do đó, muốn đợc hởng giá 4,75 USD phải điều chỉnh sản lợng đơn h ng lên mức tối...
 • 6
 • 669
 • 7

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 3 ppt

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 3 ppt
... để sản xuất loại Rađio CB thì: Số lợng lao động gián tiếp sản xuất đợc: 31 6 : 0,4 giờ/một sản phẩm = 790 sản phẩm Số lao động trực tiếp dây chuyền sản xuất đợc: 35 4 : 0,5 giờ /sản phẩm = 708 sản ... vị sản phẩm (Giờ) huy động CB PR (Giờ) Phục vụ sản xuất 0,4 0,5 31 6 Sản xuất trực tiếp 0,5 0 ,3 354 Giám sát 0,05 0,1 62 Công suất tháng tới công ty ELG phụ thuộc v o kết hợp sản xuất hai loại sản ... trình sản xuất phức tạp; khó kiểm soát đợc chất lợng v khó cân đợc nhiệm vụ sản xuất Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm cao d Sản xuất theo dây chuyền: thích hợp với sản phẩm có chủng loại ít, sản...
 • 18
 • 910
 • 4

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 2 docx

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 2 docx
... 31 12, 0 34 14,0 32 12, 5 33 13,0 28 4 110,5 X2 81,00 90 ,25 94,09 100,00 104,04 1 12, 36 144,00 196,00 156 ,25 169,00 124 6,99 xy 180,0 20 9,0 24 2,5 27 0,0 306,0 318,0 3 72, 0 476,0 400,0 429 ,0 320 2,5 Y2 ... Nm Thu nhập dân cư (tr.đ) 9,0 9,5 Doanh số công ty (tỷ đồng) 20 22 10 9,7 10,0 10 ,2 10,6 12 14 12, 5 13 25 31 34 32 33 27 30 30 4 .2. 2 Phương pháp dự báo nhân (phương pháp hồi quy phân tích tương ... 400 484 625 729 900 900 961 1156 1 024 1089 826 8 4 .2. 2 Phương pháp dự báo nhân (phương pháp hồi quy phân tích tương quan) 110 , 28 4 x = = 11 , 05 y= = 28 , 10 10 320 2 ,5 10 ì 11, 05 ì 28 , = ,...
 • 40
 • 698
 • 5

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 4 doc

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 4 doc
... (đ có v dự kiến), lợng sản xuất bình quân h ng năm địa điểm - Nhu cầu thị trờng loại sản phẩm m doanh nghiệp sản xuất - Dự kiến chi phí (sản xuất v vận chuyển) từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ ... có nh máy sản xuất đợc đặt tỉnh Nha Trang, Bình Định v Đ Nẵng Để đạt đợc kế hoạch sản xuất năm đến, nh máy Nha Trang cần 200 nguyên liệu thô/năm, Bình Định cần 300 tấn, v Đ Nẵng cần 40 0 Hiện công ... sau: Nguồn cung ứng nguyên liệu Nha Trang Plây Cu 100 Nh máy sản xuất Bình Định Đ Nẵng 200 54 Khả cung cấp 300 Ban Mê Thuột 100 Huế 300 Tổng nhu cầu 200 300 200 40 0 200 40 0 900 Với giải pháp n y,...
 • 11
 • 654
 • 3

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 6 pptx

Tài liệu Bài giảng Quản trị sản xuất chương 6 pptx
... E=d-c 14 960 12920 14280 14 960 14280 14280 14 960 1 360 0 11 560 14 960 12240 14280 10 960 2920 1280 -7040 -67 20 -5720 -40 -2400 -5440 960 3240 8280 G 10 960 13880 15 160 8120 1400 -4320 -4 360 -67 60 -12200 ... L=I-C M 14 960 10 960 10 960 12920 10 960 2920 13880 14280 13880 1280 15 160 14 960 15 160 -7040 8120 14280 8120 -67 20 1400 1 860 0 1400 -1400 15000 0 160 00 0 17000 0 14 960 960 960 12240 960 3240 4200 ... 21000 70000 66 7 21 1 26 20000 90000 714 22 148 15000 105000 709 20 168 160 00 121000 720 17 185 17000 138000 7 46 10 22 207 14000 152000 734 11 18 225 9000 161 000 7 16 12 21 2 46 6000 167 000 67 9 21 Phơng...
 • 6
 • 455
 • 3

bài giảng quản trị sản xuất và tác nghiệp chương 2 - ts. trương minh đức

bài giảng quản trị sản xuất và tác nghiệp chương 2 - ts. trương minh đức
... 10 10 20 20 20 30 10 10 10 10 50 30 Sản phẩm Chuỗi Số SP phận chế tác tháng Sản phẩm Chuỗi phận chế tác Số SP tháng A 1-5 - 4-1 0 1000 D 1-7 - 8-1 0 1000 B 2- 6-3 -9 20 00 E 2- 5-6 -9 20 00 C 2- 1 0-1 -9 3000 ... 30+30+10=70 30+30+10=70 B 2- 6-3 -9 20 +40+30=90 20 +10 +20 =50 C 2- 1 0-1 -9 10+10+10=30 10+10+10=30 D 1-7 - 8-1 0 10 +20 +20 =50 10+50+30=90 E 2- 5-6 -9 10+10+10=30 10+10+10=30 F 1-7 - 4-1 0 10+10+10=30 10+10+10=30 ... chuyển phận 1-5 1-7 1-9 1-1 0 2- 5 2- 6 2- 10 3-6 Khoảng cách (m) Bố trí A Bố trí B 30 10 10 10 10 20 10 40 30 10 10 10 10 20 10 10 10 Sự di chuyển phận 3-9 4-5 4-7 4-1 0 5-6 6-9 7-8 8-1 0 Khoảng cách (m)...
 • 26
 • 1,784
 • 1

Bài giảng quản trị sản xuất

Bài giảng quản trị sản xuất
... Bài giảng QTSX GV biên soạn: Lê Thị Nguyên Tâm Chương 1: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT 1.1 Vai trò quản trị sản xuất quản trị doanh ... cấu sản xuất Xét vai trò phận hệ thống sản xuất trình hình thành sản phẩm, cấu sản xuất bao gồm phận sản xuất chính, phận sản xuất phụ, phận sản xuất phụ trợ, phận phục vụ sản xuất - Bộ phận sản ... lượng lớn, sản xuất hàng loạt có sản xuất hàng loạt lớn, sản xuất hàng loạt vừa, sản xuất hàng loạt nhỏ; sản xuất đơn sản xuất dự án 2.3.2 Đặc điểm loại hình sản xuất a Loại hình sản xuất khối...
 • 73
 • 396
 • 0

bài giảng quản trị sản xuất và dịch vụ chương 1 - ts. nguyễn văn minh (2007)

bài giảng quản trị sản xuất và dịch vụ chương 1 - ts. nguyễn văn minh (2007)
... nghi p Anh 17 64 Phát minh máy nư c 17 85 Phát minh máy d t 17 76 Tác ph m “C a c i c a Adam Smit qu c gia” 19 11 Qu n lý khoa h c F Taylor 19 11 Tâm lý công nghi p F Gibreth 19 12 Bi u đ k ho ch công ... Mayo 10 19 35 Ki m tra ch t lư ng b ng th ng kê W.Shewhart 11 19 5 0-6 0 PP qu n tr tác nhi p: mô hình hóa, PERT, CMP Nhi u tác gi 12 19 70 ng d ng r ng rãi máy IBM, tính n t SX: MRP J.Orlicsky 13 19 80 ... Nguy n Văn Minh, Hà n i, 200 6-2 007 Qu n tr s n xu t d ch v Tác gi 22 11 CHƯƠNG NH NG V N ð M t s m c l ch s CHUNG đáng ghi nh # Giai đo n Trư ng phái Tác gi 19 13 S n xu t dây chuy n H Ford 19 30...
 • 20
 • 501
 • 0

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 9

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 9
... 4,80 0,032 2 -9 180 590 5 ,90 6 ,90 0,038 2-10 235 1030 10,30 11,30 0,048 10 0,00 1,00 0,100 5-6 50 40 0,40 1,40 0,028 5-7 80 100 1,00 2,00 0,025 5-8 80 100 1,00 2,00 0,025 CP thấp 5 -9 110 220 2,20 ... 2,00 0,025 5-8 80 100 1,00 2,00 0,025 CP thấp 5 -9 110 220 2,20 3,20 0,0 29 5-10 165 495 4 ,95 5 ,95 0,036 30 0,00 1,00 0,033 9- 10 4.4 Xỏc nh kớch c lụ hng theo k thut LUC 4.4 Xỏc nh kớch c lụ hng ... thứ Lượng sẵn có Lượng đưađến 35 10 35 Tổng nhu cầu 30 40 10 40 30 30 55 43 66 26 73 73 73 69 69 39 57 73 Tng chi phớ 10 tun: Tng chi phớ 10 tun: Chi phớ t hng: ln ì 1.000.000 /ln = 4.000.000...
 • 33
 • 1,199
 • 1

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 6 - GV. Trương Thị Hương Xuân

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 6 - GV. Trương Thị Hương Xuân
... 14280 -5 720 -4 320 4320 1 860 0 1400 -1 400 700 22 20 15000 160 00 14 960 -4 0 -4 360 1 360 0 -2 400 -6 7 60 40 15000 2400 160 00 0 0 0 0 17 17000 11 560 -5 440 -1 2200 5440 17000 0 0 10 22 14000 14 960 960 -1 1240 ... 12920 10 960 2920 13880 12420 21 13000 14280 1280 15 160 14280 13880 1280 15 160 14520 22 22000 14 960 -7 040 8120 14 960 15 160 -7 040 8120 1 164 0 21 21000 14280 -6 7 20 1400 14280 8120 -6 7 20 1400 4 760 21 ... 21000 70000 66 7 21 1 26 20000 90000 714 22 148 15000 105000 709 20 168 160 00 121000 720 17 185 17000 138000 7 46 10 22 207 14000 152000 734 11 18 225 9000 161 000 7 16 12 21 2 46 6000 167 000 67 9 23 Phng...
 • 36
 • 935
 • 4

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4
... 100 40 0 200 300 300 100 1 .40 0 13 13 10 14 15 11 Toạ độ y 12,8 12,0 15,0 12,5 9,5 9,5 23 5.2.2 Phng phỏp to trung tõm (to chiu) 100ì13 +40 0ì13+200ì10+ +100ì11 Cx = = 13,07 140 0 Cy = 100ì12,8 +40 0ì12 ... máy sản xuất Bỡnh éịnh Khả nng cung cấp éà Nẵng 200 300 Ban Mê Thuột 100 300 40 0 Huế 200 200 32 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn ti Bi toỏn th 2: V trớ Lt Nguồn cung ứng nguyên liệu Nhà máy sản xuất ... cung ứng nguyên liệu Nha Trang Nhà máy sản xuất Plây Cu 100 200 Ban Mê Thuột 200 Huế Tổng nhu cầu Bỡnh éịnh 200 nẵng 300 Khả nng cung cấp 200 40 0 300 200 40 0 200 29 900 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn...
 • 33
 • 702
 • 3

bài giảng quản trị sản xuất và điều hành - chương 3 hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

bài giảng quản trị sản xuất và điều hành - chương 3 hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
... CÁC U CẦU • - Nắm vững lịch tiến độ sản xuất kế hoạch sản xuất, lịch tiến độ kế hoạch sản xuất tác động đến lượng ngun vật liệu tiêu hao qua thời kỳ • -Tiến hành lập hóa đơn ngun vật liệu, u cầu ... D (30 ) M(60) N(60) T(120) U(10) M(20) T(40) N(20) Q(20 ) m(80} II HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU Không có lượng tồn kho TUẦN HÀNG U D Q N -Yêu cầu - ưa đến 10 30 20 -Yêu cầu - ưa đến 60 60 -Yêu ... cầu - ưa đến 10 30 20 -Yêu cầu - ưa đến 60 60 -Yêu cầu - ưa đến T 20 -Yêu cầu - ưa đến -Yêu cầu - ưa đến 30 -Yêu cầu - ưa đến M (3) 10 -Yêu cầu - ưa đến M (2) Thời gian Phâ n phối 20 20 60 60 20...
 • 31
 • 1,180
 • 3

Xem thêm