Luyện thi toeic 2016 phần 2

Luyện thi toeic 2016 phần 1

Luyện thi toeic 2016 phần 1
... living in this house for 10 years + They'll have built that house by July next year + By March 15 th, I'll have been working for this company for + When you come back, I'll have written this letter ... kết hợp với some: something, someone, somebody Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody ... house for 20 years (He still =John has lived in that house since 19 89 (Hiện 2 012 ) Các từ với hoàn thành – Since + thời điểm khứ: since 19 82, since Junuary….: kể từ For + khoảng thời gian: for three...
 • 27
 • 351
 • 0

Luyện thi toeic 2016 phần 2

Luyện thi toeic 2016 phần 2
... anybody anyone anything no + singular noun nobody no one nothing neither * some + singular noun somebody someone something either * every/ each + singular noun everybody everyone everything * “Either” ... foreward behind in until by on within 3 .2 Giới từ Địa điểm/Nơi chốn about beneath over above beside through across beyond to at by toward before in under behind off within below on without 3.3 Giới ... absent is nothing to me ( Vì cô vắng mặt chả có ý nghĩa với tôi) + When he leaves is up to me ( Việc phụ thuộc vào tôi.) + Where they live is a secret ( Họ sống đâu điều bí mật.) 2. 2 Mệnh đề danh...
 • 37
 • 231
 • 0

Tài liệu Luyện thi đại học - Phần đại số tổ hợp ppt

Tài liệu Luyện thi đại học - Phần đại số tổ hợp ppt
... =0 ∈ ] ; $ ( ≥5 b' ⇔ 47 ! = +1 !p ( @ =3 =6 47 ,V = +1 −1 +1 E- ∈ v^ A +1 +1 !, ' ...
 • 39
 • 286
 • 1

đề cương ôn phần sóng cơ luyện thi đại học môn lý

đề cương ôn phần sóng cơ luyện thi đại học môn lý
... lần Câu 11.(Đề thi ĐH _2007)Trên đường ray thẳng nối thi t bị phát âm P thi t bị thu âm T, người ta cho thi t bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thi t bị T đứng n Biết âm thi t bị P phát ... 12 m/s D 16 m/s Câu 18 (Đề thi ĐH _2008)Người ta xác định tốc độ nguồn âm cách sử dụng thi t bị đo tần số âm Khi nguồn âm chuyển động thẳng lại gần thi t bị đứng n thi t bị đo tần số âm 724 Hz, ... giải đáp :0988978238 CHƯƠNG III SĨNG CƠ VÀ SĨNG ÂM BÀI 14: SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ A ƠN LÝ THUYẾT : I Sóng truyền sóng Phương trình sóng Khái niệm sóng cơ, sóng ngang, sóng dọc ? a Sóng dao...
 • 54
 • 427
 • 0

đề cương ôn tập phần dao động cơ luyện thi đại học môn lý

đề cương ôn tập phần dao động cơ luyện thi đại học môn lý
... cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu :(CD-2011) Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc lò xo dao động điều hòa B vật dao động điều hòa không phụ ... nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ không đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao ... Câu 4: Pha dao động dùng để xác định A Biên độ dao động C Tần số dao động B Trạng thái dao động D Chu kì dao động Câu 5: Trong dao động điều hòa, đại lượng sau phụ thuộc vào kích thích dao động:...
 • 108
 • 362
 • 0

Đề luyện thi Đại học môn Hóa số 1 (phần Hữu Cơ) ppt

Đề luyện thi Đại học môn Hóa số 1 (phần Hữu Cơ) ppt
... C3H6 D C3H4 C4H8 32 Cho 13 ,2 gam etyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn khan có khối lượng là: A 12 ,3g B 16 ,4g C 14 ,3g D 19 ,2g 33 Axit acrylic ... kết tủa MX < 250 Giá trị m, a công thức phân tử X là: A 15 ,84g; 36g; C12H14O4 B 8,8g; 20g; C6H7O2 C 13 ,2g; 30g; C6H7O2 D 13 ,8g; 36g; C6H7O2 41 Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, ... 92%, Drượu =0,8g/cm3, Daxit axetic =0,8g/cm3 Thể tích axit axetic điều chế là: A 15 00ml B 16 50ml C 15 36ml D 16 35ml 21 Cho chất axit propionic (X), axit axetic (Y), Rượu etylic (Z), đimetyl ete (T)...
 • 5
 • 260
 • 0

Tài liệu luyện thi vào 10 - Phần Hình học

Tài liệu luyện thi vào 10 - Phần Hình học
... chắn cungDE);ECD=90o-EDC(2 góc nhọn ∆ vuông EDC)();Do GBCF nt⇒GFB=GBC(cùng chắn cung GB);BCG=90o-GBC().Từ ()và()⇒EFD+GFB=90o-EDC+90o-GBC=180o-2ADC mà EFG=180o(EFD+GFB)=180o-180o+2ADC=2ADC(2) ... tương tự.Sau C/m hình 9-a Hình 9a A M I Q H Hình 9b P B O N 1/ C/m:A,Q,H,M nằm đường tròn.(Tuỳ vào hình vẽ để sử dụng phương pháp sau:-Cùng làm với hai đàu …một góc vuông -Tổng hai góc đối 2/C/m: ... ⇒AOC=120o⇒AOE=60o ⇒∆AOE tam giác có AD⊥OE⇒OD=ED= R p dụng Pitago ta có:OD2=OC2-CD2=R2-CD2.(2) R Từ (1)và (2)⇒BC2=R2+2.R +CD2-CD2=3R2 4/Gọi K giao điểm BI với AJ Ta có BCE=1v(góc nội tiếp chắn nửa đường...
 • 50
 • 137
 • 0

CĐ LƯỢNG GIÁC1 LUYỆN THI THPT 2016

CĐ LƯỢNG GIÁC1 LUYỆN THI THPT 2016
... CHUYÊN ĐỀ : LƯỢNG GIÁC  Lưu ý : em đảo vị trí hai bước Để em cảm nhận trực quan hơn, thầy giới thi u số ví dụ sau : 3   sin x VD1 Cho sin x    x   Tính giá trị biểu thức P  5 2 ...
 • 4
 • 91
 • 0

CĐ LƯỢNG GIÁC 2 LUYỆN THI THPT 2016

CĐ LƯỢNG GIÁC 2 LUYỆN THI THPT 2016
... x 3; 20 )4cos2 x cos x 7sin x cos x 4 x x 21 )2sin sin x cos x; 22 )cos2x cos2 1 ;23 )2 sin x sin x 4 1 24 )1 tan x 2 sin x ;25 )2 cos x ;26 )5sin x sin ... x 12 k sin x k 2 x k x k 12 x sin loại x x x x x 3) cos x 2sin sin 2sin 2sin2 2sin 2 2 2 sin x x x sin k x k k 2 GV.NGUYN MNH 0981.534. 028 CHINH ... MNH 0981.534. 028 CHINH PHC LNG GIC 20 16 ấn máy giải phương trình 2sin x 3sin x sin x ;sin x 2sin x 3sin x 2sin x sin x cos x 2sin x 2sin x sin x 2sin x cos x...
 • 8
 • 103
 • 0

tài liệu hình học phẳng oxy luyện thi đại học

tài liệu hình học phẳng oxy luyện thi đại học
... rèn luyện bổ sung 167 4.2 Các hình oxy đề thi thử 2015 171 BÌNH LUẬN ĐỀ THI CỦA BỘ Bài toán Trong Ox y cho tam giác O AB có đỉnh A, B thuộc ... AI O 2.6 Bài toán H M D GIẢI ĐỀ THI THỬ THÔNG QUA PHÁT HIỆN TÍNH CHẤT ... trình x = Tọa độ B nghiệm hệ  x = 4x + 3y − 12 = ⇒ B (0; 4) Nhận xét: Đề cho thừa nhiều giả thi t Bài toán Trong mặt phẳng hệ tọa độ Ox y , cho tam giác ABC vuông A Gọi H hình chiếu A cạnh...
 • 175
 • 204
 • 0

Dạy tiết luyện tập phát huy tính tích cực với mọi đối tượng học sinh – môn toán 8

Dạy tiết luyện tập phát huy tính tích cực với mọi đối tượng học sinh – môn toán 8
... 18 Năm học: 2006 2007  TRƯỜNG THCS THẠNH ĐỨC - Dạy tiết luyện tập phát huy tính tích cực với mọi đối tượng học sinh C KẾT LUẬN Tóm lại, để dạy tiết luyện tập phát ... Năm học: 2006 2007  TRƯỜNG THCS THẠNH ĐỨC - Dạy tiết luyện tập phát huy tính tích cực với mọi đối tượng học sinh - Khi dạy tiết luyện tập cần lưu ý những gì? - Học ... 17 Năm học: 2006 2007  TRƯỜNG THCS THẠNH ĐỨC - Dạy tiết luyện tập phát huy tính tích cực với mọi đối tượng học sinh Kết quả khảo sát học sinh có thích tiết học hay...
 • 22
 • 743
 • 11

Đề luyện thi Đại học

Đề luyện thi Đại học
... 40% B 20% C 30% D 50% Câu 57: Cho mẫu kim loại: sắt tráng kẽm (1), sắt tráng nhôm (2), sắt tráng thi c (3) Khi bị xây xát vào lớp sắt bên mẫu sắt bị ăn mòn trước? A Mẫu (3) B Mẫu (2) C Mẫu (1) ... 0,16 lít D 0,36 lít Câu 60: Ở vùng đồng bắc Việt Nam, nguồn nước ngầm bị ô nhiễm Fe 2+ Hãy giới thi u phương pháp đơn giản, rẻ tiền để loại Fe2+ khỏi nước sinh hoạt số cách sau: A Dùng chất khí...
 • 5
 • 352
 • 1

Đề Luyện Thi Đại Học 03

Đề Luyện Thi Đại Học 03
... có công thức phân tử sau đây: A C4H8O2 B C5H10O2 C C3H6O2 D C2H4O2 Câu 24: Dầu mỡ để lâu bị ôi thiu : A Chất béo bị thủy phân với nướctrong không khí B Chất béo bị oxi hóa chậm không khí C Chất...
 • 4
 • 396
 • 6

Xem thêm