ĐỀ tài đạo hàm của k DẠNG VI PHÂN LIÊN kết với LIÊN THÔNG TUYẾN TÍNH và ỨNG DỤNG

Đạo hàm của các dạng vi phân với giá trị vectơ luận văn thạc sỹ toán học

Đạo hàm của các dạng vi phân với giá trị vectơ luận văn thạc sỹ toán học
... o hm ca dạng vi phân với giá trị véctơ I k dạng vi phân đa tạp Riemann với giá trị véctơ II o hm ca dạng vi phân với giá trị véctơ III ứng dụng dạng vi phân với giá trị véctơ Luận văn đợc hoàn ... liên thông Levi Civita 17 Chơng ii Đạo hàm CC dạng vi phân với giá trị véc tơ Trong phần này, giả thiết M đa tạp Riemann hữu hạn chiều với hệ đồ {U ,} liên thông Levi - Civita M, Ta kí hiệu ... thầy giáo, cô giáo thuộc chuyên ngành Hình học Tôpô, thầy cô giáo khoa Toán khoa Sau Đại học trờng Đại học Vinh nhiệt tình giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ tác giả thời gian học tập hoàn thành luận...
 • 32
 • 341
 • 0

Đạo hàm lie của k dạng vi phân với giá trị vectơ luận văn thạc sỹ toán học

Đạo hàm lie của k  dạng vi phân với giá trị vectơ luận văn thạc sỹ toán học
... X 1, , X k ) ) ; j k ( M ), X j B(M) k Nh vy, ta cú th ng nht vi ( 1, , n ) ; ú j ( M ) Ta núi kh vi trờn M nu v ch nu j kh vi vi j = 1, , n , vi mi X1, , X k B(M) Ta k hiu: k ( M ,B ... v N Vi r k ( M ) , r 1i1 ik n i1 ik i1 , ta k , cú: d r = 1i1 ik n di i dyi dyi k k * Ta li cú: ( f r )( X 1, , X k ) = r ( f* ( X ), , f * ( X k ) ) = 1i1 ik n i i dyi dyi k k ( ... Chng 2: o hm Lie ca k- dng vi phõn vi giỏ tr vộc t 24 2.1 o hm Lie ca k - dng vi phõn vi giỏ tr vộc t 24 2.2 o hm Lie ca liờn thụng L vi- Civita 32 2.3 o hm Lie ca xon v...
 • 41
 • 869
 • 4

Đề tài: Ảnh hưởng của chế phẩm vi khuẩn nốt sần với các liều lượng đạm khác nhau đến năng suất lạc trong vụ Xuân 2010 tại HTX Hương Long, thành phố Huế ppt

Đề tài: Ảnh hưởng của chế phẩm vi khuẩn nốt sần với các liều lượng đạm khác nhau đến năng suất lạc trong vụ Xuân 2010 tại HTX Hương Long, thành phố Huế ppt
... VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu đề tài: Ảnh hưởng chế phẩm vi khuẩn nốt sần với liều lượng đạm khác đến suất lạc vụ Xuân 2010 HTX Hương Long, thành phố Huế , rút số kết luận sau: Vi c ... hiệu vi c nhiễm chế phẩm vi khuẩn nốt sần với liều lượng đạm khác để đánh giá hiệu kinh tế công thức Bảng 4.4 .Ảnh hưởng vi c nhiễm chế phẩm vi khuẩn nốt sần với liều lượng đạm khác đến số thân lạc ... trên, thực đề tài: Ảnh hưởng chế phẩm vi khuẩn nốt sần với liều lượng đạm khác đến suất lạc vụ Xuân 2010 HTX Hương Long, thành phố Huế 1.2 Mục đích đề tài - Khẳng định vai trò VKNS đến sinh trưởng,...
 • 55
 • 208
 • 0

tính ổn định của phương trình sai phân dạng tuyến tính, tựa tuyến tính ứng dụng

tính ổn định của phương trình sai phân dạng tuyến tính, tựa tuyến tính và ứng dụng
... tính ổn định phương trình sai phân, phương pháp nghiên cứu tính ổn định Chương Trình bày ứng dụng lý thuyết định tính phương trình sai phân để nghiên cứu định tính vài mô hình dạng sai phân Luận ... Chương trình bày khái niệm sai phân, phương trình sai phân, công thức nghiệm tổng quát phương trình sai phân tuyến tính R1 , R p mối liên hệ qua lại chúng 18 Chương Tính ổn định phương trình sai phân ... đưa phương trình sai phân tuyến tính cấp Rk hệ phương trình sai phân tuyến tính cấp k R1 Bây ta xét đến công thức nghiệm phương trình sai phân tuyến tính Rk (hoặc không gian tổng quát X) Xét phương...
 • 46
 • 389
 • 0

một phương pháp xấp xỉ ngoài tìm nghiệm của hệ bất phương trình tuyến tính ứng dụng

một phương pháp xấp xỉ ngoài tìm nghiệm của hệ bất phương trình tuyến tính và ứng dụng
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Vũ Thị Hồng MỘT PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ NGOÀI TÌM NGHIỆM CỦA HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số: 60.46.01.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... đương hai bất phương trình tuyến tính nên tập lồi đa diện tập nghiệm hệ phương trình bất phương trình tuyến tính : , x = bi , i = 1, , p , , x ≤ bi , i = p + 1, , m Hạng hệ bất phương tuyến tính (1.1) ... toán tìm nghiệm chấp nhận hệ bất phương trình tuyến tính điều có nghĩa có thuật toán giải toán quy hoạch tuyến tính Như mối quan hệ toán quy hoạch tuyến tính toán tìm nghiệm chấp nhận hệ bất phương...
 • 81
 • 359
 • 0

Đạo hàm liên kết của các dạng vi phân trên rn

Đạo hàm liên kết của các dạng vi phân trên rn
... này, trình bày khái niệm – dạng, dạng lấy giá trị B ( ¡ n ) , đạo hàm liên kết dạng, dạng với liên thông tuyên tính, tích – dạng, vi phân dạng liên kết với liên thông tuyến tính Luận ... vectơ, đạo hàm liên kết dạng, dạng với liên thông tuyến tính ∇, vi phân liên kết với liên thông tuyến tính ∇ Phát biểu chứng minh mệnh đề nói tính chất đạo hàm hiệp biến theo hướng X liên kết ... II ĐẠO HÀM LIÊN KẾT CỦA k – DẠNG VI PHÂN VỚI LIÊN THÔNG TUYẾN TÍNH(k = 1, k = 2) Trong chương này, trình bày khái niệm 1– dạng, dạng vi phân lấy giá trị B ( ¡ liên thông tuyến tính ¡ n ) , đạo...
 • 35
 • 150
 • 0

ĐỀ TÀI: GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY potx

ĐỀ TÀI: GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NỀN ĐẠO ĐỨC HIỆN NAY potx
... chung TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PHẦN 2: GIÁ TRỊ VỀ MẶT THỰC TIỄN NHỮNG NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PHẦN 2: GIÁ TRỊ VỀ MẶT THỰC TIỄN 1- NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI LÀM Muốn có đạo ... TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PHẦN 1: GIÁ TRỊ VỀ MẶT LÍ LUẬN Nguồn gốc TTHCM việc xây dựng đạo đức Kế thừa phát huy Kế thừa truyền thống đạo đức dân tộc VN Văn ... dân tộc để xây dựng đạo đức ĐAỌ ĐỨC NGƯỜI CÁCH MẠNG Đưa phẩm chất đạo đức người VN thời đại mới: Đạo đức cách mạng! Trung với nước, hiếu với dân Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí Công Vô Thương yêu...
 • 20
 • 456
 • 6

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p1 pot

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p1 pot
... h a n g e Vi e w N y bu to k c Chứng minh Sử dụng công thức (3.7.3) v lập luận tơng tự nh chứng minh nguyên cực đại Hệ H m điều ho v bị chặn to n tập số phức l h m Chứng minh Tơng tự ... Biến đổi Trang 56 Giáo Trình Toán Chuyên Đề d o m w Chơng Tích Phân Phức f(a) = C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to bu y N O W ! PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- ... e Vi e w N y bu to k c z dz với l đờng cong kín không qua điểm i +1 Sử dụng công thức tích phân Cauchy để tính tích phân sau 12 z dz z 2i với l đờng tròn | z | = v | z | = 13 z z 14 15...
 • 5
 • 230
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p2 potx

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p2 potx
... tích phân từ Hệ H m S(z) giải tích hình tròn B(a, R) k , S(k)(z) = + n(n 1) (n k + 1)c n=k n (z a ) n k Chứng minh Suy từ tính giải tích h m luỹ thừa v công thức đạo h m từ Trang 62 Giáo ... q R Theo tiêu chuẩn Weierstrass chuỗi (2) hội tụ , tích phân từ dọc theo đờng cong Tích phân từ công thức (1) suy công thức (4.3.1) Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang 63 d o o c m C m o d o w ... R v Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang 61 d o o c m C m o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu to k c phân...
 • 5
 • 164
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p3 pot

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p3 pot
... tụ Ngo i theo định Cauchy f ( ) f ( ) f ( ) ( a) n d = ( a) n d = ( a ) n d Tích phân từ công thức (1) suy công thức (4.5.1) Ngời ta thờng vi t chuỗi Laurent dới dạng + + + c n + c ... f(B(a, )) trù mật tập H m f giải tích to n tập số phức gọi l h m nguyên Nh h m nguyên có điểm bất thờng l z = Đổi biến = suy h m g() = f(z) có z Trang 68 Giáo Trình Toán Chuyên Đề d o m w Chơng ... chi m() = n H m f l h m siêu vi t v chi m() = + H m f(z) gọi l h m phân hình có hữu hạn cực điểm tập Hệ H m f(z) l h m phân hình v h m f(z) l phân thức hữu tỷ Chứng minh P(z ) có hữu hạn cực...
 • 5
 • 223
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p4 doc

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p4 doc
... g(z) = + với l h m giải tích B(a, R) za h( z ) h( z ) Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang 71 d o o c m C m o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u ... với j = q f (z) dz = i f (z) p q k =1 j =1 nk mj = N - M (4.8.2) Chứng minh Kết hợp định trên, công thức tích phân Cauchy v lập luận tơng tự hệ 1, Đ7 Ta xem không điểm cấp n l n không ... | f(z) | Theo hệ N(P) = N(f + g) = N(f) = n Đ9 Các ứng dụng thặng d Định (Bổ đề Jordan) Cho đờng cong R = {| z | = R, Imz } v h m f giải tích nửa mặt phẳng D = {Imz > } ngoại trừ hữu hạn điểm...
 • 5
 • 173
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p5 ppt

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p5 ppt
... 4) 10 Tính tích phân h m f đờng cong kín định hớng dơng sau Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang 77 d o o c m C m o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er ... n g e Vi e w N y bu to k c Chứng minh Suy từ định cách quay mặt phẳng góc /2 Hệ Với giả thiết nh hệ 3, kí hiệu g(z) = ezf(z) + i z ie f (z)dz = 2i Re sg(a Re a k < k ) (4.9.6) Chứng minh ... W ! PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu to k w c Chơng Biến đổi fourier v Biến đổi laplace Đ1 Tích phân suy rộng Trong chơng n y kí hiệu...
 • 5
 • 144
 • 0

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p6 ppt

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p6 ppt
... tính tuyến tính tích phân Đ2 Các bổ đề Fourier Bổ đề Cho h m f L1 Với f cố định kí hiệu fx(t) = f(t - x) với t Khi ánh xạ : L1, f fx l liên tục theo chuẩn Chứng minh Ta chứng minh > 0, ... ì ì kí hiệu + Giáo Trình Toán Chuyên Đề Trang 81 d o o c m C m o d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu to ... ||1 = Chứng minh Suy từ định nghĩa h m H(t) Tính trực tiếp tích phân (5.2.1) h(x) = + ( + ix ) t 1 e dt + e ( + ix ) t dt = + ix + ix = + x 2 Theo định nghĩa tích chập...
 • 5
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài đạo hàm kinh nghiệmđiều kiện đủ để ổn định mũ của phương trình vi phân phi tuyến theo biến thời gianđạo hàm lie của liên thông tuyến tính luận văn thạc sỹ toán họcluận văn cao học an toàn giao thông đường bộ đề xuất giải pháp xử lý các vị trí mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 153 đoạn bắc ngầm bắc hàđề xuất giải pháp xử lý các vị trí mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 153 đoạn bắc ngầm bắc hàmô hình arima với phương pháp box – jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của việt namtài liệu thống kê máy tính và ứng dụngđề thi thống kê máy tính và ứng dụngđặc tính và ứng dụng của cơ cấu từ điệnthực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần liên doanh tư vấn và xây dựng cofecđặc tính và ứng dụng của tio2dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số tại một điểmtính đạo hàm của hàm số tại 1 điểmtính đạo hàm của hàm số tại một điểmví dụ về đạo hàm của hàm số hợpCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại