ĐỀ tài một số TÍNH CHẤT cơ bản của đại số LIE lũy LINH và ỨNG DỤNG

Một số tính chất bản của đại số lie lũy linh ứng dụng luận văn thạc sỹ toán học

Một số tính chất cơ bản của đại số lie lũy linh và ứng dụng luận văn thạc sỹ toán học
... Lie đại số Lie Sự đời lý thuyết nhóm Lie đại số Lie liên kết chuyên ngành Hình học -Tôpô, Giải tích Đại số lại với Do đại số Lie phận quan trọng toán học đại Lý thuyết nhóm Lie đại số Lie ứng dụng ... Vậy adx lũy linh Áp dụng 2.9.1 ta có G đại số Lie lũy linh KÉT LUẬN Luận văn đạt kết sau: + Trình bày cách hệ thống khái niệm, tính chất đại số Lie chứng minh chi tiết tính chất đại số Lie (Định ... Trình bày khái niệm tính chất đại số Lie lũy linh Chứng minh chi tiết: tích trực tiếp hai đại số Lie lũy linh đại số Lie lũy linh, IẢ(#) đại số Lie lũy linh, chứng minh chi tiết định lý Engel...
  • 36
  • 387
  • 1

Tài liệu Những tính chất bản của thép xây dựng_chương 1 docx

Tài liệu Những tính chất cơ bản của thép xây dựng_chương 1 docx
... Loải phäø thäng: δ = ÷ 60 mm; b = 16 0 ÷ 10 50 mm; l = 12 m * Loải dy: δ = 16 0 mm; b = 600 ÷ 14 00 mm; l = 4÷8 m * Loải mng: δ = 0,2 ÷ mm; b = 600 ÷ 14 00 mm; l = 1, 2 ÷ m - Sỉí dủng: Lm kãút cáúu ... δ - Tênh theo âiãưu kiãûn biãún dảng: f ≤[f] - Tênh theo âiãưu kiãûn cỉåìng âäü: σ = (1. 14) (1. 15) (1. 20) 16 f: Biãún dảng ti trng tiãu chøn gáy cáúu kiãûn [f]: Biãún dảng giåïi hản Tra phủ lủc ... Dỉåïi -10 0C: ca thẹp gim r rãût, âãún -450C, thẹp ráút dn v dãù nỉït ξ6.Quy cạch thẹp dng xáy dỉûng Thẹp dng xáy dỉûng cọ loải ch úu: Thẹp hçnh v thẹp bn 6 .1. Thẹp hçnh: 1. Thẹp gọc: Hçnh 1. 11: Thẹp...
  • 20
  • 859
  • 3

ĐỀ TÀIMột số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi " docx

ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi
... qua thân giáo viên thực ứng dụng công nghệ thông tin thu đợc kết sau; u nm Qua kho sỏt u nm ; Cui nm Qua kho sỏt cui nm ; 7/ 35 tr= 20% tr bit di chut 30/3 5trẻ= 86 %trẻ biết di chuột 15/ 35tr=42% ... giỏo dc mm non, qua mng Internet - Phơng pháp quan sát - Phơng pháp điều tra - Phơng pháp tìm hiểu thực tiễn - Phơng pháp thực hành đàm thoại - Phơng pháp khảo sát thống kê - Phng phỏp nghiờn ... tr mt s bin phỏp thc hin ng dng cụng ngh thụng tin nhm nõng cao cht lng giỏo dc tr tui ban u thu c kt qu * Ch cú 7/ 35= 20% tr lp bit di chut - 15/ 35 = 42% tr hng thỳ tham gia vo cỏc trũ chi trờn...
  • 15
  • 492
  • 7

Đề tàiMột số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi " ppt

Đề tài “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi
... qua thân giáo viên thực ứng dụng công nghệ thông tin thu đợc kết sau; u nm Qua kho sỏt u nm ; Cui nm Qua kho sỏt cui nm ; 7/ 35 tr= 20% tr bit di chut 30/3 5trẻ= 86 %trẻ biết di chuột 15/ 35tr=42% ... giỏo dc mm non, qua mng Internet - Phơng pháp quan sát - Phơng pháp điều tra -phơng pháp tìm hiểu thực tiễn - phơng pháp thực hành đàm thoại - phơng pháp khảo sát thống kê - Phng phỏp nghiờn ... tr mt s bin phỏp thc hin ng dng cụng ngh thụng tin nhm nõng cao cht lng giỏo dc tr tui ban u thu c kt qu *ch cú 7/ 35= 20% tr lp bit di chut - 15/ 35 = 42% tr hng thỳ tham gia vo cỏc trũ chi trờn...
  • 14
  • 456
  • 0

Nghiên cứu thành phần, tính chất học bê tông cường độ siêu cao ứng dụng trong kết cấu cầu

Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu
... 20 Hình 1.25: Cấu trúc vi mô tông cường độ siêu cao tông cường độ cao 21 Hình 1.26: Sự phân bổ kích thước lỗ rỗng tông thường, tông cường độ cao tông cường độ siêu cao 21 ... tạo ứng dụng tông cường độ siêu cao từ vật liệu Việt Nam để áp dụng thay cho số dạng kết cấu cầu, đường bước nghiên cứu ứng dụng tông cường độ siêu cao thiết kế số kết cấu công trình cầu, ... để nghiên cứu Tên đề tài Nghiên cứu thành phần, tính chất học tông cường độ siêu cao ứng dụng kết cấu cầu Mục đích nghiên cứu: Khi nghiên cứu vấn đề theo hai hướng sau: Hướng lý thuyết: Nghiên...
  • 157
  • 719
  • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất học bê tông cường độ siêu cao ứng dụng trong kết cấu cầu

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu
... chứng ứng dụng tông cường độ siêu cao vào kết cấu cầu Các tài liệu thí nghiệm dùng để tham khảo cho nhà nghiên cứu việc nghiên cứu vật liệu tông cường độ siêu cao KIẾN NGHỊ 2.1/ Có thể ứng ... KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau nghiên cứu thực nghiệm tông cường độ siêu cao nghiên cứu sinh đưa kết luận sau: 1.1/ Nghiên cứu sinh nhóm nghiên cứu trường Đại học Giao thông Vận tải sử dụng ... tính cường độ chịu kéo uốn a tông cốt sợi thép cường độ cao (HPC) cấp tông ...
  • 28
  • 341
  • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu thành phần, tính chất học bê tông cường độ siêu cao ứng dụng trong kết cấu cầu

tóm tắt luận án  nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông cường độ siêu cao và ứng dụng trong kết cấu cầu
... chứng ứng dụng tông cường độ siêu cao vào kết cấu cầu Các tài liệu thí nghiệm dùng để tham khảo cho nhà nghiên cứu việc nghiên cứu vật liệu tông cường độ siêu cao KIẾN NGHỊ 2.1/ Có thể ứng ... vụ tính toán kết cấu Đối tượng nghiên cứu: Từ vật liệu nước, nghiên cứu thực nghiệm xác định mô hình vật liệu chế tạo tông cường độ siêu cao cường độ 120 -:- 140MPa ứng dụng kết cấu cầu ... tông Các nghiên cứu nêu xem nghiên cứu ban đầu tông siêu cường độ Việt Nam Như tông cường độ siêu cao Thế giới Việt Nam mang tính thời lớn, cần thiết có nhiều nghiên cứu để chế tạo tông...
  • 54
  • 347
  • 0

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN,TÍNH CHẤT HỌC BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ SIÊU CAO ỨNG DỤNG TRONG KẾT CẤU CẦU

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN,TÍNH CHẤT CƠ HỌC BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ SIÊU CAO VÀ ỨNG DỤNG TRONG KẾT CẤU CẦU
... dẫn kết cấu xây dựng sử dụng tông cường độ siêu cao; yêu cầu vật liệu, thiết kế kiếnnghị thiết kế nghiên cứu ứng dụng tông cường độ siêu cao Những nghiên cứu tông cường độ siêu cao Đan ... tạo ứng dụng tông cường độ siêu cao từ vật liệu Việt Nam để áp dụng thay cho số dạng kết cấu cầu, đường bước nghiên cứu ứng dụng tông cường độ siêu cao thiết kế số kết cấu công trình cầu, ... 20 Hình 1.25: Cấu trúc vi mô tông cường độ siêu cao tông cường độ cao 21 Hình 1.26: Sự phân bổ kích thước lỗ rỗng tông thường, tông cường độ cao tông cường độ siêu cao 21...
  • 157
  • 224
  • 2

chuyên đề về về phương trình hàm (một số tính chất bản của hàm số)

chuyên đề về  về phương trình hàm (một số tính chất cơ bản của hàm số)
... hiệu hàm số chẵn hàm số lẻ, xác định R Cho hàm số f ( x ) xác định R Xác định hàm số g ( x ) biết đồ thị hàm số đối xứng với đồ thị hàm số cho qua đường thẳng x x0 cho trước Cho hàm số f ( x ... vài tính chất hàm tiêu biểu số dạng hàm số quen biết Hàm bậc : f ( x) ax b a 0, b VINAMATH.COM có tính chất VINAMATH.COM f ( x) 2 ax Hàm tuyến tính : f ( x) f x y f x f x y f ( y) , x, R y có tính ... x) π x kπ , k Z 2 tg x Chứng minh hàm số g ( x) Q a f ( x) f (ax) hàm tuần hoàn (cộng tính) R V/ ĐẶC TRƯNG HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ SƠ CẤP Để mô tả tranh mang tính định hướng, gợi ý dự đoán công...
  • 11
  • 750
  • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng sản xuất chè hữu đến năng suất, chất lượng chè một số tính chất bản của đất tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng sản xuất chè hữu cơ đến năng suất, chất lượng chè và một số tính chất cơ bản của đất tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hởng sản xuất chè hữu đến suất, chất lợng chè số tính chất đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên" 1.2 Mục đích đề tài - Xác định đợc ảnh hởng sản xuất chè hữu ... động đến sản xuất chè nh Tình hình sản xuất chè sản xuất chè hữu Thái Nguyên Những ảnh hởng phơng thức sản xuất chè hữu đến suất chất lợng có so sánh với việc sản xuất chè thâm canh thông thờng ảnh ... Đồng Hỷ 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Điều kiện tự nhiên Thái Nguyên tác động đến sản xuất chè 3.3.2 Tình hình sản xuất chè sản xuất chè hữu Thái Nguyên 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hởng phơng thức sản xuất...
  • 100
  • 61
  • 0

Nghiên cứu một số tính chất bản của đất phát triển trên đá bazan phục vụ thâm canh cây cà phê tỉnh đăk nông

Nghiên cứu một số tính chất cơ bản của đất phát triển trên đá bazan phục vụ thâm canh cây cà phê tỉnh đăk nông
... xu t phê r t c n thi t ñ i v i t nh ð k Nông Xu t phát t th c ti n trên, th c hi n ñ tài: Nghiên c u m t s tính ch t b n c a ñ t phát tri n ñá bazan ph c v thâm canh phê t nh ð k Nông ... phát tri n ñá bazan tr ng phê t nh ð k Nông 72 3.4.2 ð c ñi m khoáng v t sét ñ t ñ phát tri n ñá bazan tr ng phê t nh ð k Nông 80 3.4.3 M t s tính ch t hóa h c c a ñ t ñ phát tri n ñá bazan ... tác phê 3.2.2 Hi u qu s n xu t phê ð k Nông ð k Nông 51 51 57 3.3 ðánh giá s bi n ñ ng tính ch t c a ñ t phát tri n ñá bazan tr ng phê t nh ð k Nông 3.3.1 Hi n tr ng s d ng ñ t phát...
  • 201
  • 501
  • 2

Tài liệu T,71: Tính chất bản của phân số

Tài liệu T,71: Tính chất cơ bản của phân số
... mẫu phân số với số nguyên khác phân số phân số cho S b) Nếu ta chia tử phân số cho ước chung chúng ta phân số phân số cho Đ c) Nếu ta nhân mẫu phân số với số nguyên khác ta phân số phân số cho ... § TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ  Nếu ta nhân tử mẫu phân số với số nguyên khác ta phân số phân số cho a a.m Với m ∈ Z m ≠ = b b.m  Nếu ta chia tử mẫu phân số cho ước chung chúng ta phân số phân ... § TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ  Nếu ta nhân tử mẫu phân số với số nguyên khác ta phân số phân số cho a a.m = b b.m Với m ∈ Z m ≠  Nếu ta chia tử mẫu phân số cho ước chung chúng ta phân số phân...
  • 20
  • 209
  • 0

Tài liệu T.81:Tính chất bản của phép cộng phân số

Tài liệu T.81:Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
... Tính chất phép cộng phân số 3 A= + + + + 7 A= + + + + 4 7 Tính tổng : A= + + + + 7 A = ( 1) + + A=0+ A= Tiết 80-Bài 8: Tính chất phép cộng phân số 3 A= + + + + 7 A= + + + + (Tính chất ... hoán) 4 7 Tính tổng : A= + + + + (Tính chất kết hợp) 7 A = ( 1) + + A=0+ A= ( Cộng với số ) Tiết 80-Bài 8: Tính chất phép cộng phân số Bài tập hoạt động cá nhân ( Thời gian:3 phút) ... ?2 Tính nhanh : 15 15 B= + + + + 17 23 17 19 23 C= + + + 21 30 Tiết 80-Bài 8: Tính chất phép cộng phân số đáp án: 15 15 15 15 B= + + + + = + + + + 17 23 17 19 23 23 23 17 17 19 15 ...
  • 18
  • 480
  • 3

Một số khái niệm tính chất bản của các AR, ANR không gian

Một số khái niệm và tính chất cơ bản của các AR, ANR   không gian
... không gian định chuẩn Z Theo điều kiện đủ Định lý 1.9 g ( X ) AR( M ) không gian 2 Một số khái niệm tính chất AR, ANR không gian Trong mục này, ta trình bày Định nghĩa AR, ANR không gian số ... Mỗi r - ảnh AR - không gian (hoặc ANR - không gian) AR - không gian (hoặc ANR - không gian) Chứng minh Ta chứng minh r - ảnh AR - không gian AR - không gian Giả sử X AR - không gian, theo Định ... Định lý 1.13 Không gian X AR( M ) - không gian X ANR( M ) - không gian corút điểm Chứng minh Ta có, AR - không gian corút điểm vào ANR - không gian Ta xem X tập đóng tập lồi Q nằm không gian định...
  • 27
  • 251
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: một vài tính chất cơ bản của vật liệu bán dẫn silicmột số tính chất cơ bản của đa thức và định lí vietemột số tính chất cơ bản của phép biến đổi fouriermột số tính chất cơ bản của cốt thépmột số tính chất cơ bản của ms hoá họcchủ yếu dựa trên sự quan sát thực hành giúp học sinh bước đầu tiếp xúc với các biểu tượng và một số tính chất cơ bản của hình học nội dung phần hình học chương trình tiểu học như saumột số khái niệm và tính chất cơ bản của xác suấtmục tiêu giúp hs biết vận dụng tính chất cơ bản của phân số để tìm phân số bằng với phân số đã chomột số tính chất cơ bản của chất lỏngtính chất cơ bản của phân sốtính chất cơ bản của phân số lớp 4các tính chất cơ bản của phân sốtính chất cơ bản của phép cộng phân sốtính chất cơ bản của phép nhân phân sốtính chất cơ bản của phân số lớp 6111Nghi quyet DHCD 2011bao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIEN2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biển