LUẬN văn về sự PHÂN bố của các số NGUYÊN tố

Về sự phân bố của các nguyên tố

Về sự phân bố của các nguyên tố
... số nguyên tố, - Tính vô hạn số nguyên tố đặc biệt (số Fermat, số Mersenne, cặp số nguyên tố sinh đôi ) - Sự phân bố số nguyên tố - Định lý số nguyên tố - Sử dụng phầm mềm tin học toán phân bố ... dung: - Các cách chứng minh tính vô hạn tập số nguyên tố, tính vô hạn số nguyên tố dạng đặc biệt: số nguyên tố Fermat, số nguyên tố Mersenne, cặp số nguyên tố sinh đôi - Sự tồn số nguyên tố n 2n ... số nguyên tố dựa vào yếu tố giải tích Định lý 1.2.3 Tổng p p1 p nguyên tố phân kỳ, từ suy số nguyên tố vô hạn Chứng minh Hiển nhiên, chuỗi p (p nguyên tố) phân kỳ phải có vô hạn số nguyên tố...
 • 43
 • 85
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về thành phầnsự phân bố của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (hymenoptera vespidae) ở khu vực tây nguyên

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về thành phần và sự phân bố của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (hymenoptera vespidae) ở khu vực tây nguyên
... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.2 Thành phần số lượng loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng (Hymenoptera: Vespidae) khu vực Tây Nguyên 3.1.1 Thành phần loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng (Hymenoptera: ... ghi nhận loài khu hệ 3.3.1 Ghi nhận loài ong hội thuộc họ Ong Vàng Vespidae khu vực Tây Nguyên Trong số 30 loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng ghi nhận khu hệ bốn điểm nghiên cứu 1, 2, ... nghiên cứu - Điều tra khảo sát thành phần loài ong hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (Hymenoptera: Vespidae) khu vực Tây Nguyên - So sánh thành phần loài nhóm sinh cảnh điển hình khu vực Tây Nguyên...
 • 39
 • 226
 • 0

thành phầnsự phân bố của các vi khuẩn lam phù du ở lưu vực sông La Nga

thành phần và sự phân bố của các vi khuẩn lam phù du ở lưu vực sông La Nga
... vi khuẩn lam sợi thuộc Oscillatoriales nhận diện cho thấy khu hệ vi khuẩn lam lưu vực sông La Ngà phong phú Các vi khuẩn lam sợi diện sông cao hồ Bổ sung 33 loài, giống vi khuẩn lam sợi cho Vi t ... chụp hiển vi số loài vi khuẩn lam lần ghi nhận Vi t Nam (tiếp theo) 1519161718202123222824272625 15-Planktothrix compressa; 16-Pla clathrata; 17-Pla.planctonica; 18-Pla pseudagardhii; 19Pla rubescens; ... (2006) McGregor (2007) .Vi khuẩn lam xếp theo hệ thống Komárek Anagnostidis (1988, 2005) 4.KẾT QUẢ Qua nghiên cứu xác định 88 taxa vi khuẩn lam phù du thuộc Oscillatoriales sông La Ngà hồ Trị An, có...
 • 9
 • 360
 • 2

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh vật đến thành phầnsố lượng các loài côn trùng thiên địch của rệp muội trên đồng ruộng vùng gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh vật đến thành phần và số lượng các loài côn trùng thiên địch của rệp muội trên đồng ruộng vùng gia lâm hà nội
... thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trờng, Viện Sau đại học, Khoa Nông học, Th viện trờng Đại học Nông nghiệp Nội giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập trờng Tôi xin ... môn Côn trùng, Khoa Nông học, Ban chủ nhiệm, cán Viện đào tạo sau đại học trờng Đại học Nông nghiệp Nội Cuối xin dành tri ân tới gia đình, ngời thân bạn bè bên cạnh động viên cổ vũ Nội, ... b t k loi sinh v t no ủú s ng m t sinh qu n b t k ủ u ch u nh ng tỏc ủ ng r t d ng c a ủi u ki n mụi tr ng Kh nng tớch lu s l ng, gia tng kớch th c qu n th c a b t k loi sinh v t no sinh qu n...
 • 87
 • 440
 • 0

Luận văn khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính tương thích động học giữa bộ phận gặt đập và hệ thống di động của máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa

Luận văn khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến tính tương thích động học giữa bộ phận gặt đập và hệ thống di động của máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa
... CC PHNG PHP THU HO CH LA B NG MY 1.1.1 Phng phỏp thu ho ch m t giai ủo n 1.1.2 Phng phỏp thu ho ch nhi u giai ủo n 1.2 U, NH C I M C A MY THU HO CH LA LIấN H P PHN LO I MY LIấN H P THU HO CH LA ... Cabin ủi u n v h th ng tớn hi u; - H th ng thu l c ủi u n nõng h , tay lỏi; - H th ng di ủ ng (cú d ng chớnh: di ủ ng b ng bỏnh hi, di ủ ng b ng d i xớch v di ủ ng k t h p n a xớch) 1.4.2 Mỏy g t ... C I M C A MY THU HO CH LA LIấN H P a u ủi m - Trong cựng th i gian th c hi n nhi u cụng ủo n trờn cựng m t lo i mỏy - Phng phỏp thu ho ch ny cho nng su t thu ho ch cao, th i gian thu ho ch ng...
 • 76
 • 506
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa (ananas comosus)tại một số khu vực bắc quảng nam

Nghiên cứu sự phân bố của các chủng vi nấm gây bệnh trên cây dứa (ananas comosus)tại một số khu vực bắc quảng nam
... A ĐI M VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 Đ A ĐI M NGHIÊN C U 1.4.2 Các ch t kháng sinh có ngu n g c t x khu n phòng tr vi n m gây b nh th c v t Các ch ng vi n m gây b nh ñư c phân l p t ñ t m u qu ... phân lo i sơ b ch ng vi n m gây b nh Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - Phương pháp lây b nh nhân t o 3.1 Đ i tư ng nghiên c u - Phương pháp nghiên c u th nghi m kh c ch n m b nh - Các ch ng vi ... U M ñ t tr ng d a t i vùng nghiên c u LÝ DO CH N Đ TÀI khu v c B c Qu ng Nam có kh kháng vi n m gây b nh d a Cây d a (Ananas comosus) m t ba lo i ăn qu 3.2 Ph m vi nghiên c u hàng ñ u c a nư...
 • 13
 • 481
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của các loài sát tại xã hòa bắc, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã hòa bắc, huyện hòa vang, thành phố đà nẵng
... hành nghiên c u ñ tài Nghiên c u s phân b c a loài sát t i Hòa B c, huy n Hoà Vang, thành ph Đà N ng” M c tiêu ñ tài Nghiên c u hi n tr ng s phân b , thành ph n loài loài sát Hoà ... –Quan sát Chúng ñã b sung thêm 16 loài ñó nhóm th n l n có loài nhóm r n có loài vào danh m c thành ph n loài sát Hòa B c; 3.2 C u trúc thành ph n loài sát C u trúc thành ph n loài sát ... qu n lý, b o t n loài sát t i Hoà B c; N i dung nghiên c u - Đi u tra thành ph n loài sát; - Đ c trưng phân b loài sát; - Đ c ñi m sinh thái m t s loài sát vùng nghiên c u; - Hi...
 • 26
 • 258
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của các loài vi khuẩn lam và sự tương quan với các yếu tố môi trường tại hồ công viên 29 3, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự phân bố của các loài vi khuẩn lam và sự tương quan với các yếu tố môi trường tại hồ công viên 29 3, thành phố đà nẵng
... ñó h Công vi n 29/ 3 Như v y, bư c ñ u có th nh n ñ nh r ng S loài vi khu n lam cao nh t vào tháng V (22 loài) , th p nh t h Công vi n 29/ 3, y u t P/PO43- có tương quan v i m t ñ vi khu n lam h ... ñ tương quan trung bình (r = H CÔNG VI N 29/ 3 rõ nh t vào tháng IV v i m c ñ tương quan r t ch t ch (r = 0,91) vào tháng V tháng VII ch th hi n CÁC LOÀI VI KHU N LAM Hình nh mô t c a loài vi ... ng tương ñ ng c b 3.1.2 C u trúc thành ph n loài vi khu n lam xu t hi n h Công vi n 29/ 3 Trong 26 loài vi khu n lam ñã ñư c xác ñ nh, thu c b 3.1.3 Danh m c loài b sung cho h vi khu n lam Vi...
 • 14
 • 453
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Ảnh hưởng của các hình thực tổ chức học tập đến sự gắn kết và hiệu quả tổ chức của các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu tại TPHCM

Luận văn Thạc sĩ Ảnh hưởng của các hình thực tổ chức học tập đến sự gắn kết và hiệu quả tổ chức của các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu tại TPHCM
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - TRẦN THIÊN HỒNG NGA ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP ĐẾN SỰ GẮN KẾT VÀ HIỆU QUẢ TỔ CHỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC XUẤT KHẨU ... ảnh hƣởng hình thức tổ chức học tập đến gắn kết với tổ chức hiệu tổ chức doanh nghiệp may mặc xuất Tp.HCM Do đó, câu hỏi nghiên cứu là: Những ảnh hƣởng hình thức tổ chức học tập lên gắn kết hiệu ... qui hình thức tổ chức học tập hiệu tổ chức 50 Bảng 4-18: Tƣơng quan gắn kết tổ chức đến hiệu tổ chức 51 Bảng 4-19: Hồi qui gắn kết tổ chức hiệu tổ chức 51 Bảng 4-20: Hồi qui gắn kết tổ...
 • 103
 • 473
 • 1

TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG (6/2007 - 5/2010)

TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG (6/2007 - 5/2010)
... QUẢ: 3.1 Đặc điểm bệnh nhân 3.1.1 Tỷ lệ bệnh nhân có chẩn đoán vi m phổi đến khám bệnh vi n Bảng Tỷ lệ bệnh nhân vi m phổi đến khám điều trị bệnh vi n Bệnh nhân Vi m phổi Các bệnh khác Tổng số ... spp Vi kh ẩ 21,7% Biểu đồ Sự phân bố nhóm vi khuẩn gây vi m phổi (trong tổng số 106 chủng) BÀN LUẬN: 4.1 Đặc điểm bệnh nhân 4.1.1 Tình hình bệnh nhân vi m phổi vào điều trị bệnh vi n Từ ă vi n ... loại vi khuẩ g y ệnh, ó ệ h h ậ đ ợc loại vi khuẩ g y ệnh hi m 3.2.2 Các loại vi khuẩn phân lập từ bệnh nhân vi m phổi Bảng Tỷ lệ loại vi khuẩn phân lập đƣợc từ bệnh nhân vi m phổi STT Tên vi khuẩn...
 • 13
 • 143
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học điều TRA KHẢO sát sự PHÂN bố của các CHỦNG nấm TRICHODERMA tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH và các TỈNH ĐÔNG NAM bộ

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học  điều TRA KHẢO sát sự PHÂN bố của các CHỦNG nấm TRICHODERMA tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH và các TỈNH ĐÔNG NAM bộ
... phẩm khoa học hoàn thành 5.1 Các công trình công bố tạp chí khoa học [1] Hà Vân Linh, Đinh Minh Hiệp, Phạm Thị Ánh Hồng, Khảo sát hoạt tính hệ enzym thủy phân chiết tách từ môi trường nuôi cấy Trichoderma ... hợp hệ enzym chitinase chủng nấm mốc Trichoderma spp., Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ II nghiên cứu sinh học, nông nghiệp y học Huế (25-26/7/2003), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, ... tổng kết NCCB KHTN khu vực phía Nam năm 2005 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo khoa học [1] Nguyễn Thị Hồng Thương, Đồng Thị Thanh Thu, Đinh Minh Hiệp, Khảo sát số yếu tố tác động trình...
 • 3
 • 222
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BẮC QUẢNG NAM

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BẮC QUẢNG NAM
... NẴNG TRẦN THỊ LỆ HẰNG NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG VI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) TẠI MỘT SỐ KHU VỰC BẮC QUẢNG NAM Chuyên ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.60 LUẬN VĂN THẠC ... chống nấm bệnh dứa cách hợp lý địa phương ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Các chủng vi nấm gây bệnh phân lập từ đất mẫu quả, thân, lá, rễ dứa dứa số khu vực Bắc Quảng Nam ... - Một số chủng xạ khu n sinh kháng sinh phân lập từ đất trồng dứa vùng nghiên cứu khu vực Bắc Quảng Nam có khả kháng vi nấm gây bệnh dứa 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Lấy mẫu nghiên cứu xã trồng dứa...
 • 26
 • 255
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn, quảng nam

Nghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn, quảng nam
... Sơn – Qu ng Nam nh thành ph n n m m c gây h i công trình i N i – Hu Thánh - Nghiên c u a M Sơn – Qu ng Nam c i m phân b c a ch ng n m m c gây h i công trình ki n trúc t i i N i - Hu Thánh aM Sơn ... T I THÁNH CH NG N M I N I HU VÀ A M SƠN – QU NG NAM 3.4.1 Nghiên c u xác nh ch ng n m m c gây h i ph bi n công trình ki n trúc t i Thánh nh i N i Hu a M Sơn – Qu ng Nam *T i i N i Hu D a vào ... u d a vào thái phân lo i c i m nuôi c y, c i m v hình n chi c a ch ng n m m c 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U N M M C GÂY H I CÁC CÔNG TRÌNH KI N TRÚC TRÊN TH GI I VÀ VI T NAM 1.3.1 Tình hình nghiên...
 • 26
 • 445
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngoài ra còn có thể khai thác về sự phân bố của các cảng biển và cụm cảng quan trọng như hải phòng cái lân thuận an chân mây đà nẵng dung quất nha trang sài gòn vũng tàusự phân bố của các dân tộcsự phân bố của các cá thể trong quần thểsự phân bố của các cá thể trong không giansự phân bố của các đai khí ápở biển sự phân bố của các nhóm tảosự phân bố của các nhóm tảosự phân bố của các đới khí hậusự phân bố của các khối khíluận văn về sụ chuyển động của trái đất quanh mặt trờisự phân bố của các khoá hệ thống mã khoá chungsự phân bố của các agar trên thế giớisự phân bố của các dạng nước trong câysự phân bố của các loài tảo lục ở sông hương và sông bồluận văn về sử dụng trò chơi trong dạy ọc toán lớ 1Business communication polishing your professional presence 1st edition shwom test bankBusiness communication polishing your professional presence 3rd edition shwom test bankBusiness communication today 12th edition bovee test bankBusiness connecting principles to practice 1st edition nickels test bankBusiness data communications infrastructure networking and security 7th edition stallings test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness in action 6th edition bovee test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 9th edition ferrell test bankBusiness law in canada canadian edition 10th edition yates test bankBusiness law texts and cases 13th edition clarkson test bankBusiness law the ethical global and e commerce environment 15th edition mallor test bankBusiness law today comprehensive text and cases diverse ethical online and global environment 10th edition miller test bankBusiness law today standard text and summarized cases 10th edition miller test bankBusiness research methods 12th edition cooper test bankBusiness statistics 2nd edition donnelly test bankBusiness statistics 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics 3rd edition sharpe test bankBusiness statistics 6th edition levine test bankBusiness statistics for contemporary decision making 8th edition black test bankCampbell biology in focus 1st edition urry test bank