LUẬN văn đạo hàm LIE của DÒNG TRÊN đa tạp

Đạo hàm lie của dòng trên đa tạp

Đạo hàm lie của dòng trên đa tạp
... LIE CA DềNG TRấN A TP Trong chng ny, chỳng tụi xõy dng nh ngha v phỏt biu cỏc tớnh cht v o hm Lie ca dũng trờn a tp, cụng thc kiu Cartan ng thi ch mt s tớnh cht v o hm Lie ca dũng trờn nhúm Lie ... hm Lie ca kdũng trờn nhúm Lie Cho G l nhúm Lie nchiu vi mờtric g, a G v La : G G, La (x) = ax, x G; Ra : G G, La (x) = ax, x G ln lt l phộp tnh tin trỏi v phộp tnh tin phi trờn nhúm Lie ... vi phõn v dũng trờn a Chng o hm Lie ca dng vi phõn trờn a Trong chng ny, chỳng tụi trỡnh by cỏc nh ngha v cỏc tớnh cht v o hm Lie ca dng vi phõn trờn a Chng o hm Lie ca dũng trờn a Trong chng ny,...
 • 50
 • 77
 • 0

Đạo hàm dọc đường cong trên đa tạp riemann

Đạo hàm dọc đường cong trên đa tạp riemann
... đa tạp Rieman - chiều trường mục tiêu trực chuẩn {U ,U } Chương II ĐẠO HÀM CỦA TRƯỜNG VECTƠ DỌC ĐƯỜNG CONG TRÊN ĐA TẠP RIEMANN - CHIỀU Trong suốt chương này, ta kí hiệu Γ đường cong đa tạp Riemann ... chất đạo hàm trường vectơ dọc đường cong Γ xét phép chuyển dịch song song dọc Γ § ĐẠO HÀM CỦA MỘT TRƯỜNG VECTƠ DỌC ĐƯỜNG CONG Như biết ( xem [ ] ), trường vectơ dọc đưòng cong Γ đa tạp Riemann ... có đạo hàm dọc đường cong Γ trường X : ∇X ′ | = ϕ1′ ( t  ) E1 ( t  ) + ϕ ( t  ) E ( t  ) dt t  Như đạo hàm cho ta đạo hàm biết R n 3.2-Mệnh đề: 18 Giả sử X, Y trường vectơ dọc Γ ϕ hàm...
 • 31
 • 175
 • 0

Đạo hàm dọc đường cong trên đa tạp Riemann 2 chiều

Đạo hàm dọc đường cong trên đa tạp Riemann 2 chiều
... (mệnh đề 2. 8) dt dt Phép vi phôi đẳng cự đa tạp Riemann chiều bảo tồn đạo hàm dọc đường cong  , (định lý 2. 24) Trong thời gian tới, tiếp tục khảo sát đạo hàm dọc đường cong siêu mặt đa tạp Riemann ... ứng dụng đạo hàm dọc đường cong đa tạp Riemann - chiều II CHUYỂN DỊCH SONG SONG TRÊN ĐA TẠP RIEMANN Bây ta giả sử  : J  M , t    t  ánh xạ khả vi từ J= [a,b] lên đa tạp Riemann hai chiều M ... l 1  l 1 k k 19 CHƯƠNG II ĐẠO HÀM CỦA TRƯỜNG VECTƠ DỌC ĐƯỜNG CONG TRÊN ĐA TẠP RIEMANN - CHIỀU Trong suốt chương này, ta kí hiệu  đường cong đa tạp Riemann chiều M với đồ U  ,   liên...
 • 41
 • 63
 • 0

Đạo hàm lie của k dạng vi phân với giá trị vectơ luận văn thạc sỹ toán học

Đạo hàm lie của k  dạng vi phân với giá trị vectơ luận văn thạc sỹ toán học
... X 1, , X k ) ) ; j k ( M ), X j B(M) k Nh vy, ta cú th ng nht vi ( 1, , n ) ; ú j ( M ) Ta núi kh vi trờn M nu v ch nu j kh vi vi j = 1, , n , vi mi X1, , X k B(M) Ta k hiu: k ( M ,B ... v N Vi r k ( M ) , r 1i1 ik n i1 ik i1 , ta k , cú: d r = 1i1 ik n di i dyi dyi k k * Ta li cú: ( f r )( X 1, , X k ) = r ( f* ( X ), , f * ( X k ) ) = 1i1 ik n i i dyi dyi k k ( ... Chng 2: o hm Lie ca k- dng vi phõn vi giỏ tr vộc t 24 2.1 o hm Lie ca k - dng vi phõn vi giỏ tr vộc t 24 2.2 o hm Lie ca liờn thụng L vi- Civita 32 2.3 o hm Lie ca xon v...
 • 41
 • 869
 • 4

Đạo hàm lie của liên thông tuyến tính luận văn thạc sỹ toán học

Đạo hàm lie của liên thông tuyến tính luận văn thạc sỹ toán học
... (2) 19 CHƯƠNG II ĐẠO HÀM LIE CỦA LIÊN THÔNG TUYẾN TÍNH Trong chương này, trình bày độ cong đa tạp, đạo hàm Lie liên thông tuyến tính, tìm hiểu chứng minh số tính chất đạo hàm Lie, xét mối quan ... văn thạc sỹ toán học, Đại học Vinh [8] Bùi Cao Vân (2010), Đạo hàm Lie dòng đa tạp, Luận văn thạc toán học, Đại học Vinh [9] M.Xpivak(1985), Giải tích toán học đa tạp, NXB đại học trung học ... Chương II Đạo hàm Lie liên thông tuyến tính Đây chương thể kết luận văn Trong chương này, trình bày chi tiết khái niệm tính chất, ví dụ độ cong đa tạp, đạo hàm Lie liên thông tuyến tính xét mối...
 • 34
 • 502
 • 2

Đạo hàm Lie của độ cong, độ xoắn trên đại số

Đạo hàm Lie của độ cong, độ xoắn trên đại số
... đại số, phép đạo hàm Lie độ cong, độ xoắn đại số Chương gồm ba phần sau: I Đạo hàm Lie liên thông tuyến tính đại số II Liên thông tuyến tính cảm sinh đại số III Đạo hàm Lie độ cong, độ xoắn đại ... cụ đạo hàm Lie, trình bày số tính chất đạo hàm Lie hàm độ cong, độ xoắn đại a số G theo liên thông tuyến tính ∇ ; a  G Vì vậy, luận văn này, khảo sát phép đạo hàm Lie độ cong độ xoắn đại số ... chất đại số, đại số Lie, đồng cấu đại số, phép đạo hàm đại số, liên thông tuyến tính đại số Nội dung chương phục vụ cho việc trình bày phép đạo hàm Lie độ cong, độ xoắn đại số chương sau Chương...
 • 39
 • 64
 • 0

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 1

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 1
... hà nội, tháng 11 /2009 Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học giao thông vận tải -o0o - luận văn thạc Đề tài: Nghiên cứu Hợp đồng sở Chất lợng Thực cho công tác bảo dỡng sửa chữa đờng đề ... hớng dẫn: TS trần thị kim đăng học viên: hoàng ngọc lân lớp: đờng ôtô & thành phố Khoá: 14 hà nội, tháng 11 /2009 ...
 • 3
 • 494
 • 4

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 2

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 2
... ng: 22 TCN 09-77, 22 TCN 24 6-98, 22 TCN 24 9-98, 22 TCN 25 0-98, 22 TCN 345-06 , v cỏc tiờu chun thi cụng v nghim thu cỏc lp múng: 22 TCN 334-06, 22 TCN 27 1-01 , tiờu chun iu l bỏo hiu ng b 22 TCN 23 7-01, ... hp mỏy lu nh v lu nng hoc lu bỏnh lp 1 .2. 2 - Mt s cụng ngh v thit b hin i Cụng ngh co búc, tỏi sinh mt ng mi ti ch HV: Hoàng Ngọc Lân Trang Luận văn Thạc Chơng Cụng ngh thi cụng bo dng mt ng ... HV: Hoàng Ngọc Lân Trang Luận văn Thạc Chơng S c cu h thng t chc mng li tnh l: B GTVT, UBND tnh - thnh ph S GTVT S GTVT Cty QL&SCB Cty QL&SCB Ht QLB Ht QLB 1.1 .2 - Hệ thống quy trình,...
 • 8
 • 366
 • 7

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 3

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 3
... Hoàng Ngọc Lân Trang 12 Luận văn Thạc Chơng gim nh phn no bi d ỏn Mc gim nh cú th c tng lờn vi s h tr v can thip ca World Bank HV: Hoàng Ngọc Lân Trang 13 Luận văn Thạc Chơng Bng 1: Ma trn ... ban u HV: Hoàng Ngọc Lân Trang 32 Luận văn Thạc Chơng Thanh toỏn cho cụng tỏc khụi phc ban u s da trờn n giỏ u vo v lng o c, ging nh hp ng xõy lp truyn thng 10 .3 - Thanh toỏn sa cha khn cp Sa ... phc v i vi cỏc cụng trỡnh v trang b thoỏt nc c trỡnh by Bng HV: Hoàng Ngọc Lân Trang 23 Luận văn Thạc Chơng Bng : Mc phc v v ỏnh giỏ thoỏt nc Mc Mc phc v ỏnh giỏ/Phỏt hin Thi gian cho phộp...
 • 25
 • 402
 • 2

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 4

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 4
... Luận văn Thạc Chơng Bng 12: Phõn b hng nm cho bo trỡ Quc l n nm 2006 2002 2003 20 04 2005 2006 Thng xuyờn 12.2 15.6 18.0 20.5 27.0 nh k 27.7 38.7 42 .1 41 .7 58 .4 Tng 39.9 54. 4 60.1 62.2 85 .4 ... Lân Trang 37 Luận văn Thạc Chơng qu cụng vic m khụng ph thuc vo lng cụng vic u vo nh thu tin hnh nờn cú s xung t vi thụng l hin hnh 3 .4 - Tỏc ng i vi chin lc di hn Bo dng ng b 3 .4. 1 - V Cp nhiu ... nh 31/2005/N-CP ban hnh ngy 11/3/2005 Chng Q s 256/2006/Q-TTg HV: Hoàng Ngọc Lân Trang 36 Luận văn Thạc Chơng trung vo u thu, sn xut v cung ng sn phm cụng, gm iu kin t chc v tham gia u thu,...
 • 6
 • 449
 • 4

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 5

Luận văn Thạc sĩ về Hợp đồng trên cơ sở chất lượng thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đường phần 5
... (trong phm vi 0.5m t mộp cc tiờu hoc phm vi 6.0m phớa trờn mt ng) Trang 55 Luận văn Thạc Chơng Hỡnh Khu vc khụng cú cõy c HV: Hoàng Ngọc Lân Trang 56 Luận văn Thạc Chơng 4.2 .5. 5 - Mc phc v ... hin c n l, din tớch nt bao gm tớnh c 0 ,5 m bao quanh mi bờn ca vt nt, nhõn vi chiu di ca vt nt tớnh thờm 0 ,5 m mi u HV: Hoàng Ngọc Lân Trang 50 Luận văn Thạc Chơng Mc Mc phc v o c/Phỏt hin Nt ... chiu thng ng bng cỏch dng mt cõy gy thng ng di 4,75m, mt u t trờn mt ng, l ng v cỏch mộp mt HV: Hoàng Ngọc Lân Trang 65 Luận văn Thạc Chơng ng 0 ,5 tớnh ngoi (cỏch mộp ngoi mt ng ớt nht l i vi...
 • 48
 • 298
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đạo hàm lie của độ cong và độ xoắnluận văn đào tạo lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố kon tum pdfluận văn khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn trong hội nhập kinh tế quốc tếluận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức nhanh phản ứng vận động trong giai đoạn xuất phát của chạy 100m cho nam học sinh trường thpt trần phú đức thọ hà tĩnhluận văn đảm bảo quyền của công dân được bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự ở việt nam hiện nayluan van trong nam bao ngu xam tren mat cualuan van trong nam bao ngu trang tren nguyen lieu mat cualuận văn đào tạo bồi dưỡng công chức thanh tra ngành tư pháp theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền xhcn việt nam pptluận văn đào tạo nghề cho lao động nông thônluận văn tổ chức và hoạt động của các thư viện tỉnh vĩnh phúc của tác giả lê văn minhluan van ve vai trr cua hoi dong nhan dan cap xaluận văn đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện tiên yên quảng ninhluận văn nghiên cứu cá rô đồngluận văn đạo đức kinh doanhluận văn sử dụng nguồn lao động ở nông thônbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học