ĐỀ tài PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI và ỨNG DỤNG TRONG THỰC PHẨM

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI ỨNG DỤNG TRONG THỤC PHẨM

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỤC PHẨM
... thực phẩm ngày người ta sử dụng nhiều phương pháp như: phân tích sắc ký, phương pháp điện thế, phương pháp quang Trong phương pháp quang phương pháp sử dụng phổ biến kỹ thuật coi tốt không sử dụng ... ứng dụng công nghệ, tiếp cận, nghiên cứu từ cuối năm 60 kỷ 20 đặc biệt, phổ hồng ngoại ứng dụng rộng rãi lĩnh vực thực phẩm b ĐẠI CƯƠNG VỀ PHỔ HỒNG NGOẠI: Phương pháp phân tích theo phổ hồng ... không điều hoà 14 Phổ Hồng Ngoại Ứng Dụng Trong Thực Phẩm Quang phổ dao động quay ( phổ hồng ngoại) : Khi phân tử hấp thu xạ hồng ngoại phổ thu không phổ dao động không điều hoà mà phổ dao động quay,...
 • 53
 • 1,596
 • 19

Phương pháp phổ hồng ngoại ứng dụng trong thực phẩm

Phương pháp phổ hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm
... Có phương pháp phổ: - Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử: + Phương pháp phổ quay dao động: phương pháp quang phổ hồng ngoại + Phương pháp phổ Raman Phương pháp phổ hồng ngoại ứng dụng thực phẩm ... ngoại toluen phổ hồng ngoại pentin - 17 phổ hồng ngoại phenol phổ hồng ngoại anilin 18 phổ hồng ngoại isobutyl nitrin 2.4 Máy đo phổ hồng ngoại Phổ kế hồng ngoại gồm loại: phổ kế hồng ngoại chùng ... học gồm phận sau: 11 Phương pháp phổ hồng ngoại ứng dụng thực phẩm 12 Phương pháp phổ hồng ngoại ứng dụng thực phẩm (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 1) Nguồn sáng: tùy thuộc vào loại phổ kế mà có nguồn...
 • 49
 • 444
 • 0

tia hồng ngoại ứng dụng trong thực phẩm

tia hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩm
... 09074941 GVHD : Nguyễn Khắc Kiệm Phổ Hồng Ngoại Ứng Dụng Trong Thực Phẩm Lớp Học Phần: 210502002 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Phổ Hồng Ngoại Ứng Dụng Trong Thực Phẩm Nhận xét giáo viên hướng ... hồng ngoại đo vùng Các nhóm chức, nhóm nguyên tử liên kết phân tử có đám phổ hấp thụ hồng ngoại đặc trưng khác nhau: * Trong vùng hồng ngoại gần (NIR): 18 Phổ Hồng Ngoại Ứng Dụng Trong Thực Phẩm ... phổ hồng ngoại giống e ỨNG DỤNG PHỔ HỒNG NGOẠI TRONG THỰC PHẨM: Quang phổ hồng ngoại (IR) xem kỹ thuật phân tích ứng dụng nhiều phân tích thực phẩm Kỹ thuật coi tốt không sử dụng hoá chất, vấn đề...
 • 54
 • 2,125
 • 9

Đề tài: Phương pháp chuẩn độ Complexon ứng dụng

Đề tài: Phương pháp chuẩn độ Complexon và ứng dụng
... mẫu 17 iii PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON 1.1 Tổng quan[3] Phương pháp chuẩn độ complexon phương pháp chuẩn độ tạo phức sử dụng thuốc thử có complexon (C) để chuẩn độ ion kim loại (M), ... 1: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON 1.3.1 Chuẩn độ trực tiếp .2 1.3.2 Chuẩn độ ngược 1.3.3 Chuẩn độ PHẦN 2: CÁC CHẤT CHỈ THỊ TRONG CHUẨN ĐỘ COMPLEXON ỨNG DỤNG ... ta ứng dụng phương pháp chuẩn độ complexon rộng rãi, nhiều lĩnh vực khác nhau: nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm… Mặc dù có nhiều phương pháp khác để ứng dụng thực tế để nghiên cứu phương pháp...
 • 29
 • 2,356
 • 2

Tiểu luận phân tích thực phẩm phương pháp Quang phổ cận hồng ngoại NIR ứng dụng trong thực phẩm

Tiểu luận phân tích thực phẩm phương pháp Quang phổ cận hồng ngoại NIR và ứng dụng trong thực phẩm
... cao PHẦN II: ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM quang phổ cận tia hồng ngoại (NIR) xem kỹ thuật phân tích ứng dụng nhiều phân tích nông nghiệp thực phẩm Kỹ thuật coi tôt không sử dụng hoá chất, ... chung khó để giải thích quang phổ NIR chúng vùng hồng ngoại NIR tương đương họ khu vực hồng ngoại Tuy nhiên quang phổ cận hồng ngoại phù hợp với phát triển ứng dụng phân tích lý chính: Đầu tiên, ... Học & Thực Phẩm I).3 Tiểu luận PT thực phẩm PP NIR ứng dụng TP LÝ THUYẾT Quang phổ học định nghĩa nghiên cứu tương tác ánh sáng với chất cần xác định Khu vực quang phổ cận hồng ngoại phần phổ rung...
 • 20
 • 895
 • 3

TIỂU LUẬN MÔN: PHÂN TÍCH THỰC PHẨM. ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ THỂ TÍCH ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KIM LOẠI Ca2+ Mg2+ TRONG MUỐI ĂN

TIỂU LUẬN MÔN: PHÂN TÍCH THỰC PHẨM. ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ THỂ TÍCH ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH KIM LOẠI Ca2+ VÀ Mg2+ TRONG MUỐI ĂN
... LẤY MẪU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CANXI TRONG MUỐI PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG MAGIE TRONG MUỐI TÀI LIỆU THAM KHẢO LẤY MẪU VÀ XỬ LÝ MẪU CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT LÔ HÀNG MUỐI LẤY MẪU BAN ĐẦU LẤY MẪU TRUNG BÌNH DỤNG ... mẫu muối ban đầu 11 PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CANXI TRONG MUỐI NGUYÊN TẮC HÓA CHẤT, THUỐC THỬ DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ NỘI DUNG NỘI DUNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH TÍNH KẾT QUẢ GIÀI THÍCH VÀ LƯU Ý 12 NGUYÊN TẮC Trong ... gam V1 : Thể tích dung dịch Trilon B0,01N tiêu tốn chuẩn, tính ml V2 : Thể tích dung dịch muối lấy từ bình định mức, tính ml 500 : Dung tích bình định mức, tính ml m : Lượng cân mẫu muối, tính...
 • 25
 • 528
 • 3

Phương pháp phổ tổng trở ứng dụng

Phương pháp phổ tổng trở và ứng dụng
... ứng dụng phương pháp Đối tượng nghiên cứu Phương pháp phổ tổng trở ứng dụng Phương pháp nghiên cứu Đọc nghiên cứu tài liệu phương pháp phổ tổng trở Tổng hợp lại vấn đề phương pháp ứng dụng nó, ... hiểu phương pháp phổ tổng trở ứng dụng phương pháp này: Xác định độ dẫn iôn Li+ hợp chất La0,67-xLi3xTiO3 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết phương pháp phổ tổng trở - Nghiên cứu ứng dụng ... Phương pháp thông dụng biết đến từ lâu cần khảo sát tham số vật liệu phương pháp sử dụng dòng chiều phương pháp dòng xoay chiều (phương pháp phổ tổng trở) Với ưu điểm vượt trội công nghệ sử dụng...
 • 37
 • 866
 • 2

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (PAN) Nd(III) (HSCN) bằng phương pháp chiết trắc quang ứng dụng trong phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo)  2 naphthol (PAN)  Nd(III)  (HSCN) bằng phương pháp chiết  trắc quang và ứng dụng trong phân tích luận văn thạc sỹ hóa học
... 1, 54 4 ,13 5,58 4,63 20 20 30 25 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0,5 0 ,1 2, 0 2, 0 2, 0 0 ,1 2, 0 1, 96 1, 11 1,84 1, 40 2, 81 0,78 1, 26 0,45 1, 23 1, 30 2, 0 1, 93 1, 30 0 ,1 2, 58 2, 49 25 80%CH3OH in th 5%(CH3)2CO in th Phõn b ... l =1, 001cm, =0 ,1, pH=4,30) 0 ,20 Ai 0 ,19 2 0,40 0 ,24 0 CHSCN 10 -2( M) 0,50 0,80 0 ,2 91 0,384 1, 00 0,4 02 1, 80 Ai 0,400 2, 00 0, 429 CHSCN .10 -2( M) 2, 20 2, 50 0, 429 0, 427 2, 80 0, 422 47 1, 20 0, 411 3,00 0, 416 1, 50 ... CHCl2COOH 5 72 5 ,2 11 ,80 0 ,2 5 ,1 0 ,2 9,3 0 ,2 -2, 9 0 ,2 1: 1 1: 1 :1 1 .2 THUC TH - (2 - PYRIDYLAZO) - NAPHTHOL (PAN) 1. 2 .1 Cu to, tớnh cht vt lý ca PAN Cụng thc phõn t ca PAN: C15H11ON3 Khi lng...
 • 85
 • 451
 • 0

Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng ứng dụng trong phân đoạn ảnh

Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng và ứng dụng trong phân đoạn ảnh
... khác tùy thuôc vào địa phương, vào mùa, điều kiện kinh tế số yếu tố khác Thông tin thành phần chất thải rắn giúp lựa chọn thiết bị thu gom, lưu trữ, xử lý, chế biến đồng thời tìm phương án xử lý ... cao vào giai đoạn ban đầu đổ thải, sau giảm dần theo thời gian f.Kích cỡ hạt phân bố ( Particle size and Distributio ) Việc xác định kích cỡ hạt phân bố giúp ta định kích thước thiết bị xử lý phương ... rác thay đổi phụ thuộc vào thành phần rác, độ ẩm, mức độ nén Mặc khác phụ thuộc vào vị trí địa lý, mùa địa phương nghiên cứu, phụ thuộc thời gian lưu giữ, thiết bị sử dụng, thiết bị xử lý Trọng...
 • 64
 • 345
 • 0

Đề tài : Tìm hiểu công nghệ netflow ứng dụng trong phân tích hiệu năng mạng

Đề tài : Tìm hiểu công nghệ netflow và ứng dụng trong phân tích hiệu năng mạng
... Tìm hiểu công nghệ Netflow ứng dụng phân tích hiệu mạng Danh sách hình ảnh sử dụng Hình 2. 1: Mô hình mạng Netflow Hình2. 2: Ví dụ NetFlow cache Hình 3. 1: Mô hình mạng Hình 3. 2: Cấu hình ... SV: Nguyễn Tuấn Hoàng – Lớp: CNTT_K11B Tìm hiểu công nghệ Netflow ứng dụng phân tích hiệu mạng CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài Với niềm say mê định hướng cho tương lai, với đề ... giống hầu hết công cụ quản lý mạng lưới cung cấp giải pháp phân tích NetFlow SV: Nguyễn Tuấn Hoàng – Lớp: CNTT_K11B Tìm hiểu công nghệ Netflow ứng dụng phân tích hiệu mạng 1.3 Giới thiệu công cụ thực...
 • 66
 • 584
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tia hồng ngoại và ứng dụng trong thực phẩmpho hong ngoai va ung dungtia hong ngoai va ung dung trong y hocthu nhận tách chiết tinh sạch những chất có hoạt tính sinh học từ động vật và ứng dụng trong thực phẩmphương pháp phổ hồng ngoại irphuong phap pho hong ngoaiđề tài phương pháp phát huy truyền thống tôn sư trọng đạokhai phá dữ liệu trên cơ sở phương pháp luật kết hợp và ứng dụngphương pháp sắc ký khí va ứng dụngcâu 24 phương pháp nổ mìn bầu và ứng dụng của nó trong xây dựng nền đường cách bố trí bầu thuốc tt lượng thuốc giống như hầm thuốccác phương pháp xác định các loại khoáng chất trong thực phẩmphuong phap phan tich ham luong chat beo trong thuc phamcác phương pháp vật lý hiện đại ứng dụng trong hóa họcđề xuất và ứng dụng trong thực tiễnbài 19 phương pháp phân tích định lượng escherichia coli trong thực phẩmTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CAchương 6 phương pháp phân tích khối lượngĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)